Kategori
Underkategori
SKATTERÄTTUppskovsavdrag17/08/2022

Kan man få uppskov på reavinsten för en lägenhet man inte bor i?

Kan man skjuta upp reavinsten på en lägenhet man inte bor i ( min dotter bor i lägenheten, jag äger 90% och hon äger 10%) vi ska sälja lägenheten med vinst, vi köper en ny lägenhet för samma summa eller ev. mer, som vi säljer den vi har gjort vinst på( denna lägenhet ska jag också äga 90% i). När jag läser om uppskov reavinst, skriver de att man måste bo i lägenheten för att skjuta upp skatten.
ARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 17/08/2022

Får arbetsgivaren annonsera ut tjänster vid företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad?

Angående Lag (1982:80) om anställningsskydd, 25 a §. Om en likadan tjänst på högre sysselsättningsgrad öppnas och jag har lämnat besked på önskan av högre sysselsättningsgrad och är näst på tur, måste arbetsgivare gå till mig direkt och fråga om jag vill ha tjänsten? Kan dem lägga upp tjänsten och säga "du har företrädesrätt, men du måste söka den". Vad händer om dem lägger upp tjänsten till ansökan och inte berättar det för mig och sedan ger den till någon annan? Hur skyldiga är dem att faktiskt berätta för mig att möjligheten finns? Om jag lämnar in en "ansökan" om högre sysselsättningsgrad innan detta sker betyder det att dem inte får ge det till någon annan innan dem frågat mig direkt? Gäller handels om det är relevant. Tack!
FASTIGHETSRÄTTFastighet17/08/2022

Gäller samägandelagen även om jag äger en fjärdedel istället för hälften av en fastighet?

Hej! Jag samäger en fastighet med mitt syskon, vi äger 50 procent var. Vi är överens om att hen på sikt ska ta över hela ägandet. Just nu har hen dock inte råd att köpa ut mig, samtidigt som jag behöver få loss en del av det kapital jag har bundet där. Om vi kan komma överens om att hen köper 25 procent av min andel (d v s hen framgent äger 75 procent och jag 25 procent), gäller då fortsatt samägandelagen och vilka andra konsekvenser kan ett sådant förändrat ägande få? Jag vill inte tvinga fram en försäljning utan vill att vi ska kunna lösa detta till bådas bästa, men inte heller förlora på affären genom att sälja min andel till under marknadspris för att mitt syskon ska ha råd med den. Har inte heller något emot att ha kvar en mindre del av ägandet, utan ser det som en investering för framtiden. Tacksam era råd och synpunkter!
FASTIGHETSRÄTTArrende17/08/2022

När kan bostadsrättsföreningen säga upp ens parkeringsplats?

Jag har sålt min bil och inte meddelat styrelsen i BRF, kan BRF säga upp min parkeringsplats utomhus och hävda att villkoren ändrats eftersom jag inte har någon bil ? när kan jag bli av med min parkeringsplats ?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning17/08/2022

Hur fördelas arvet när det finns en efterlevande make?

Hej, Säg att min farmor bor i ett hus med en nygift man, dem äger huset tillsammans, Min far är hennes äldsta barn, han har även gått bort, hon har även 2 barn till, "min farbror och faster" hur ser ett arv ut i dessa omständigheter ?
FASTIGHETSRÄTTSkadestånd17/08/2022

Mindre uppkommen skada på vägg i ett privat hyreshus till följd av viss måleriverksamhet hos ett barn - Vilken ersättning ska utgå till fastighetsägaren?

Jag har hyrt en villa av en privatperson, men nu flyttat ut. Min dotter målade lite på väggen i sitt rum, ca 10X15cm. Hyresvärden kräver nu mig på pengar för detta. Ommålning kostar ca 25 000kr och han anser att min del av det är 40% av det. Omtapetsering kostar ca 45 000kr och jag skall betala 28% av det. Dessa tapeter är lintapeter från 70-talet. Kan han verkligen kräva detta av mig på så gamla tapeter, samt att det rummet måste tapetseras om med tapeter som idag kostar 4000kr/rulle? Han har detta som uthyrningsbostad och bor inte där själv.
ARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 16/08/2022

Kan man säga upp sig från sitt sommarjobb?

Vår dotter har sommarjobbat på en restaurang utan att ha fått ett skrivet avtal. Nu vill hon avsluta sitt arbete på dagen eftersom hon känner obehag inför jobbet och miljön. Kan hon göra det? Känner inte till något kollektivavtal
AVTALSRÄTTAvtal16/08/2022

Vad gäller vid uppsägning av en parkeringsplats?

Hyr en parkeringsruta av den bostadsrättsförening där jag är hyresgäst utan att äga lägenheten själv. Gällande avtal från 2016 har en uppsägningstid på 3 månader efter kvartalsskifte. Uppsägningen ska vara skriftlig. Nytt förslag till avtal har en månads uppsägningstid rakt av. Platsen hyrd från 1/1 2009. Parkeringsplatsen finns inte med i hyreskontraktet utan är avtalad separat. Får man försämra villkoren på det här sättet? Har jag något besittningsskydd? Vad kan jag göra. Fick förslaget den 16/8 och ska bekräfta senast den 1/9!
STRAFFRÄTTÖvriga brott16/08/2022

Vad händer om man felaktigt skriver sig på fel adress?

Måste man vara folkbokförd på den adressen man bor. Vad händer, om man avsiktlig skriver sig på fel adress ?
STRAFFRÄTTÖvriga brott16/08/2022

Vad innebär brottet skydd av brottsling och hur görs en anmälan

Hej! Om en person gömmer någon som är efterlyst av polisen hemma hos sig, och den efterlysta personen blev gripen utanför dennas bostad och är nu dömd, kan man då anmäla den personen som skyddat brottslingen och vart vänder mig sig då om man vill att detta ska redas ut?