Hero image with view of the Stockholm

Betalar du för mycket i andrahandshyra?

Ansök kostnadsfritt, återbetalning inom 48h från godkänd ansökan

Person in train

  Om du bor eller har bott i andrahand i en hyresrätt är det enligt lag förbjudet att ta ut mer i hyra än vad din andrahandshyresvärd betalar i sin tur i hyra. Misstänker du att du betalar för mycket i andrahandshyra så kan du ha rätt att få åter pengar, med en enkel och kostnadsfri ansökan kan vi ge dig svaret om du har rätt att få tillbaka pengar.

  1.

  Enkel ansökan

  Fyll i efterfrågade uppgifter i kontaktformuläret nedan

  2.

  Effektiv process och snabb utbetalning

  Lawlines jurister som är specialicerade på hyresrätt går igenom din ansökan och ser om du har rätt till återbetalning.

  Om ansökan accepteras betalas pengar ut till dig inom 48 timmar

  3.

  Ärendet övertas och drivs av Lawlines jurister

  Lawline kommer att driva ärendet mot din hyresvärd

Beskriv ditt ärende
Fyll i samtliga fält. Om du inte vet vad du ska fylla i, fyll i “Vet ej” eller värdet “0” så hanterar vi det manuellt.
Du kan få tillbaka upp till 0 kronor tillbaka!

* Lawline hjälper dig att ta reda på vad din hyresvärd betalar i månadshyra. Baserat på din hyresvärds hyra och övriga omkostnader kan ditt återbetalningsbelopp komma att justeras

Information om din andrahandshyra
För att slutföra ansökan så behöver vi uppgifter om var du hyrt din bostad, av vem samt vem du är och hur vi kan nå dig idag.

* Tillhörande bostaden du hyrde

* Personen eller företaget du hyrde bostaden av

Information om dig
För att kunna behandla din ansökan så behöver vi dina kontaktuppgifter

FAQ / Vanliga frågor

Vad är en överhyra?

När du bor i andrahand i hyresrätt och betalar för mycket i hyra kallas det för ockerhyra. Detta är enligt lag förbjudet och regleras i hyreslagen.

Hur vet du att du betalar för mycket i hyra?

Vi hjälper dig att ta reda på om du betalar för mycket i hyra. Det är inte alltid helt enkelt att veta om du betalar för mycket i hyra, då hyresavin kan skickas till den primära hyresgästen via mail. Generellt så tillämpas en regel om att en hyresrättsinnehavare får hyra ut sin lägenhet, efter att ha fått detta godkänt av hyresvärden. Då får så ske om ett påslag av 10% på den totala hyran, inklusive el, internet och eventuella tillägg för möblemang. Dessa tio procent i hyrespåslag är ämnat till att täcka eventuella behov av renovering, uppfräschning och generellt slitage av lägenheten som inte den primära hyresgästen åsamkat och behöver ställa i ordning innan lägenheten byter nyttjare.

Om du vet att du betalar för mycket i hyra

Du kan som andrahandshyresgäst redan veta om att du betalar mer än de 10% den primära hyresgästen, din hyresvärd betalar i kallhyra eller varmhyra. Det är inte helt ovanligt att hyresvärden berättat för dig att omständigheterna av ditt och hyresvärdens förhållande måste hållas hemliga, då denne inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand. Kanske för att denne redan hyrt ut lägenheten tidigare, eller helt enkelt är rädd för att det ska framgå att lägenheten hyrs ut med för höga påslag på hyran. Du kanske till och med har mottagit den primära hyresgästen (din hyresvärds) avier i brevlådan och identifierat att det du betalar skiljer sig avsevärt från dennes kallhyra eller varmhyra. Om du vet med dig redan nu att du betalar för mycket i andrahandshyra, skriv in dina uppgifter nedan så betalar vi ut mellanskillnaden med en gång.

Om du inte vet om du betalar för mycket i hyra?

Vi kan hjälpa dig att identifiera om du betalar för mycket i hyra. Fyll i dina kontaktuppgifter, din adress, lägenhetsnummer samt hur mycket du betalar i hyra så kontrollerar vi om du har rätt till en utbetalning från oss.

Om du bor i andra hand i en bostadsrätt

Om lägenheten du hyr är en bostadsrätt så föreligger andra lagar och regler för hur stor avansen får vara för din hyresvärd. Att bedöma ocker i de fall du hyr en bostadsrätt i andra hand är väldigt svårt och dina rättigheter som hyrestagare är mycket begränsade.

Hur kan du bevisa att du har hyrt din andrahandslägenhet till ett för högt pris?

Om du betalat med en banköverföring så är detta lätt. Du går in i din internetbank, skriver ut de betalningar som är gjorda till din hyresvärd och bifogar dessa i en fil till oss på Lawline. Lawline kommer, tillsammans med ditt avtal (och om du inte heller har ett avtal är heller inte detta något problem, betalningar kan räcka för att påvisa att ett avtalsförhållande föreligger). Lawline gör en bedömning av ärendet och vid beviljad betalning så för Lawline sedan över pengarna till dig. Lawline prövar sedan saken i hyresnämnden.

Har du rätt till återbetalning från Lawline du hyr i andra hand men inte har ett avtal på?

Det korta svaret på den frågan är med största sannolikhet ja. Om upprepade betalningar förekommer så är detta ett avtal i sig. Om du på andra sätt kan påvisa att du nyttjat bostaden genom bilder, filmer eller annat som kan styrka att detta varit din hemvist, tillsammans med kvitton på transaktioner till hyrestagare så kan detta anses styrkt. Även om det endast finns betalfiler och kvitton på regelbundna betalningar så kan detta räcka, då det finns få saker utom ett andrahandshyresförhållande som motiverar regelbundna överföringar mellan två privatpersoner.

Går det att styrka att du hyrt i andra hand om du betalat din hyra kontant?

Andrahandshyresgäster ombes ibland att betala hyran kontant, för att undvika digitala spår av andrahandshyresgästen. Detta då hyresvärden (den primära hyresgästen av bostaden) är medveten om eventuella risker med att avkräva en orimligt hög hyra. Det kan i dessa fall vara möjligt att styrka ett andrahandshyrestagande genom att härleda kontoutdrag på regelbundna kontantuttag tillsammans med annat som styrker att du huserat på adressen.

Varför ska du använda dig av Lawlines ockerhyretjänst

Vi betalar ut direkt, vi konfronterar hyresvärden, vi tar risken med hyresnämnden, och viktigast av allt: Vi betalar ut direkt.

Går det att få tillbaka pengar retroaktivt?

Om du hyrde en lägenhet i andra hand men sedan ett tag har flyttat ut så går det ändå att nyttja våra tjänster. Om det gått mindre än tre månader sedan utflytt så har du rätt och möjlighet till att få tillbaka hela eller delar av beloppet.

Går det att få tillbaka pengar trots att man bor kvar?

Ja, det går utmärkt att kontakta oss även under stundande andrahandsuthyrning. Vi kommer i första hand att kräva tillbaka överhyran av din hyresvärd, din primära hyrestagare.