Kan jag få böter för trafikbrott trots att de sagt att inget hamnar i registret?

2019-01-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Jag var påväg hem från stan med bil. Hade druckit 1 ipa 5 minuter innan. Blir stoppad av polisen, rutinkontroll. Pga. lite sömn och inte ätit ngt och blåser så nära inpå sista ölklunken (5min) så ger de utslag. Får då hänga med till station. Går in och pissar och dricker lite vatten. Får blåsa 2 gånger igen. Då visar de 0,05. Måste haft prick typ 0,2 vid första blåset. Dom gav mig körkortet och bilen sen och sa att inget hamnar i registret. Men de jag undrar är om jag får böter? Jag fick bara gå sen utan skriva på något alls.
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om trafikbrott finns i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). Den som kör en bil med minst 0,2 promille i blodet under eller efter färden kan dömas för rattfylleri till böter eller fängelse (4 § TBL). Om du hade minst 0,2 promille i blodet första gången du fick blåsa hade det funnits förutsättningar att döma dig till böter trots att promillehalten sedan gick ner till 0,05. Eftersom poliserna har sagt att inget hamnar i belastningsregistret, där även brott med böter som påföljd registreras kommer du inte behöva betala böter. Jag tolkar polisens agerande som att du helt enkelt inte anses ha begått ett trafikbrott, förmodligen eftersom promillehalten låg precis på gränsen och snabbt gick ner. Hoppas du fick svar på din fråga!

Om man inte kan betala böter för t.ex narkotikabrott, vad händer?

2019-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag ska betala böter för narkotika/narkotikainnehav på 6500kr . Men jag har INGA pengar. Vad kommer att hända och hur kan jag göra detta på bästa sätt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har fått böter ska detta betalas senast 30 dagar efter att tid för överklagande har gått ut vilket bör framgå av ett inbetalningskort som du bör ha fått eller kommer att få. Betalas det inte då får du en påminnelse om att betala och efter två veckor lämnas ärendet över till kronofogdemyndigheten vilket polisen har rätt att göra enligt 25 kap 8 § brottsbalken. Så du har lite tid på dig att få ihop pengarna om du exempelvis har någon lön eller annan inkomst så kan du ha möjlighet att hinna få den innan den behöver betalas. Om du har möjlighet till det kanske du har någon i din närhet som kan hjälpa dig om du inte lyckas få ihop pengarna. Om du ändå inte kan betala och får ett brev från kronofogden är det viktigt att du hör av dig till dem direkt så kan man ibland få möjlighet till en avbetalningsplan eller uppskov (dvs längre tid på dig) med betalningen. Det är viktigt att påpeka att extra kostnader tillkommer när ärendet går över till kronofogden. Kan du fortfarande inte betala kommer kronofogden utmäta egendom (dvs. ta saker som du äger för att täcka skulden). Som en sista utväg kan straffet omvandlas till fängelse mellan 14 dagar och tre månader, men det handlar främst om personer som har möjlighet att betala men gör allt för att inte göra det. Du kan läsa lite utförligare om vad som händer om du inte betalar dina böter här. Kort sagt är självklart det bästa om du kan få ihop pengarna själv eller låna av någon annan för att betala böterna. Finns inte den möjligheten kommer det alltså gå till kronofogden. Hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas allt löser sig för dig! Med vänliga hälsningar,

När gallras villkorlig dom ur belastningsregistret?

2019-01-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Frågan gäller Bedrägeribrott, ringa vapenbrott, ringa dopingbrott. Domen blev villkorlig år 2016. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om belastningsregister. Det framgår av lagens 17 § p. 4 att uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras:a) tio år efter domen eller beslutet, eller b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.Det innebär således att en villkorlig dom framgår av belastningsregistret i antingen fem eller tio år, beroende på om uppgiften om villkorlig dom avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet/brotten. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brotten som anges i din frågeställning, gallras uppgiften ur belastningsregistret först efter tio år efter domen. Detta innebär i ditt fall att gallring sker år 2026, förutsatt att du var över 18 år vid tidpunkten för brotten. Var du under 18 år, gallras uppgiften år 2021. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vållande för annans död, rekvisit samt straff

2019-01-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Min pappa blev påbackad av en traktor och dog. Polisen utreder nu vållande till annans död men inget är klart än. Föraren i traktorn backade och svängde och körde rakt över min far. Alltså stod min pappa inte bakom traktorn utan en bra bit ifrån och på sidan om. Det var mörkt ute, men han hade pannlampa som lyste både fram och bak, samt en orange mössa. Obduktionen visar att han var krossad från bäckenet och upp. Den visar också att han dött direkt.Min fråga är alltså, hur stor sannolikhet är de att föraren i traktorn döms för detta? Vad kan han dömmas för? Vi får inga svar av polisen och dom har inte engagerat sig som vi önskat.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag beklagar sorgen!Lagen som blir aktuell i detta fall är brottsbalken (BrB).I 3 kap. 7 § BrB står det om brottet i frågan, vållande till annans död. Enligt rekvisiten i paragrafen krävs det att någon (föraren) genom oaktsamhet orsakar annans död (din far). Vad jag utläser från din fråga så verkar dessa rekvisit vara uppfyllda och föraren bör alltså bli dömd för gärningen. Jag skulle säga att om det blir en rättegång så är chanserna stora att han blir dömd. Man kan dock aldrig säga att det är 100 % eftersom det beror på hur åklagaren och advokaten formulerar sig under rättegången och vad domstolen då kommer fram till. Men det låter som sagt som att ett åtal kommer ske. Straffet för brottet är fängelse i högst 2 år. Vad han kommer att få för straff är för mig väldigt svårt att säga då det beror på olika faktorer som domstolen kommer att ta ställning till. De faktorer de kollar på är dels hur allvarligt brottet är, hur grov oaktsamhets graden varit, om han begått brott tidigare osv. Om brottet skulle bedömas som grovt skulle straffet bli lägst ett år och högst 6 år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. I och med att jag inte kan ge dig ett konkret svar på tiden han kan få så tänkte jag att jag tar upp lite exempel på rättsfall för att jämföra vad straffet kan bli. NJA 2005 s 674, här blev gärningsmannen dömd till 1 år och 6 månaders fängelse för vållande till annans död, grovt brott och grovt rattfylleri.NJA 2006 s 228, här var det en sjuksköterska som blandade fel dos medicin till ett spädbarn och därmed orsakat barnets död, hon blev dömd för brottet men straffet blev endast villkorlig dom förenat med dagsböter på 50 å 120 kr. NJA 2016 s 763, här blev gärningsmannen dömd för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, till ett fängelsestraff på 6 år. Som du ser, är det väldigt svårt att på förhand säga vad straffet kommer bli då det kraftigt varierar. Det jag kan säga är att om straffvärdet vid domstolens bedömning skulle hamna under 1 års fängelse så är huvudregeln att man försöker ge andra påföljder än fängelse, så som villkorlig dom förenat med dagsböter. Straffen har blivit hårdare sedan en lagändring som skett 2010 så senaste rättsfallet är det bäst vägledande, men det går ändå inte att säga i förhand vad domstolen kommer komma fram till.Sammanfattningsvis är det alltså nästintill omöjligt att svara på om han blir dömd och vilket straff han kommer få. Jag skulle dock säga att det är väldigt troligt att han blir dömd för brottet men att straffet är väldigt svårt att förutse. Beroende på om brottet anses vara grovt eller inte (troligen inte) så ser straffskalan olika ut. Straffskalan är i vart fall fängelse i högst 2 år.Vänligen,

Är det smitning ifall ingen skada uppstått?

2019-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag råkade nudda en regplåt när jag backade med dragkroken ganska lätt, gick ut för att kontrollera så fanns det dock ingenting överhuvudtaget ( kontrollerade noggrant )Så jag ansåg inte att det fanns någon anledning att lämna någon lapp?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som blir aktuellBrottet som kan aktualiseras i det här fallet är nämligen obehörigt avvikande från trafikolycksplats, eller smitning som det ofta kallas i vardagligt tal. Lagbestämmelsen går att finna i 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Lagens första stycke lyder "om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader".I det fall du beskriver är det avgörande rekvisitet "trafikolycka". Frågan är alltså hur detta begrepp ska tolkas när det inte uppstått en skada på fordonen.Hur tolkas "trafikolycka"?I ett mål från 1984 med benämningen NJA 1984 s.659 hade en man backat på en stillastående bil som var parkerad bakom honom. Åtal väcktes för smitning, då mannen av åklagaren ansågs ha kört iväg utan att varken kontrollera ifall skada uppkommit eller lämna sina uppgifter. Efter att målet gått igenom alla tre instanser uttalade Högsta Domstolen att det för begreppet "trafikolycka" krävs att skada ska ha uppkommit. Eftersom så inte var fallet i detta mål, ogillades åtalet.SammanfattningSammanfattningsvis kan vi således konstatera att det enligt praxis finns prejudikat för att det måste uppstå en skada, för att brottet smitning ska bli aktuellt. Ifall det inte uppstått en skada, är det lite som talar för att du begått ett brott när du åkt iväg utan att lämna en lapp.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några fler funderingar.Vänligen,Hashim Mohammed Ritha

Är det otillåtet att lägga ut film på annan på sociala medier?

2019-01-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |kan man anmäla om någon filmar när man har en konversation med någon på tunnelbanan och lägger ut det på sociala medier utan ens kunskap?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Utgångspunkten är att man fritt får filma och ta bilder samt bestämma vad man gör med materialet, exempelvis ladda upp på sociala medier. Det finns emellertid vissa begränsningar beträffande innehållet i videofilmen. Om innehållet kan uppfattas kränkande för den som framträder i filmen eller på bilden alternativt att filmen har tillkommit till på ett kränkande sätt kan det vara otillåtet. Ifall handlingen är otillåten enligt Brottsbalken kan det finnas skäl att anmäla denna. De bestämmelser som skulle kunna vara av betydelse i ditt fall är; Förtal 5 kap 1 § BrottsbalkenEnligt bestämmelsen kan man dömas för förtal om man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen är tillämplig på såväl bilder som på videofilmer. Olaga integritetsintrång 4 kap 6 c § BrottsbalkenBestämmelsen tar sikte på när någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter. Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. I pragrafen räknas det upp ett antal sitationer som omfattas; det handlar främst om situationer där den som framträder är utsatt, se här. Med bild menas såväl stillbilder som video. Ofredande 4 kap 7 § BrottsbalkenOm personen som filmar genom sitt handlande antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan det aktualisera bestämmelsen om ofredande. Det är då inte själva framtädandet i video som är brottsligt utan själva tillvägagångssättet som filmandet tar sig uttryck av. Sammantaget är det omständigheterna i filmen eller vid tillfället då filmen gjordes som är av betydelse. Att filma en annan person rent generellt och lägga upp filmen på sociala medier är inte i sig otillåtet. Vänligen,

Hur länge finns en dom i belastningsregistret?

2019-01-15 i Påföljder
FRÅGA |när preskriberas en dom, 5 år efter rättegången eller 5 år efter att man kom ut från fängelset?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Du undrar när en dom preskriberas, men jag antar att det du egentligen menar är hur länge en dom finns kvar i belastningsregistret. Jag antar detta eftersom preskriptionstid handlar om hur lång tid efter ett brott som en person kan dömas. Har personen avtjänat ett fängelsestraff har denne dömts och preskriptionstiden är därför inte längre relevant. När en person har avtjänat ett fängelsestraff finns det kvar i belastningsregistret i tio år från det att personen kom ut från fängelset. Reglerna finns i lagen om belastningsregister, se bland annat 17 § 1 p. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kommer mitt gamla brott påverka min nu kommande dom?

2019-01-12 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Misshandel. Har förstått att en viktig parameter för att bestämma påföljd är om man tidigare begått liknande brått. Hur långt tillbaka tittar man? Hela livet, 10 år, 5 år. I mitt fall är jag nu misstänkt för att ha utdelat ett slag mot en krogpersonal. 6,5 år sen blev jag fälld f misshandel, straff blev terapi motsv 4 mån fängelse. Men då ingick 2 rattfyllor, olaga hot samt misshandel av normalgraden. Dom dec 2012. Kommer detta gamla brott påverka min nu kommande dom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om val av påföljd finns i Brottsbalken (BrB). När domstolen nu ska döma dig för misshandel och välja påföljd kan de precis som du själv säger ta hänsyn till att du tidigare dömts för brott. Ditt gamla brott påverkar mer eftersom det var liknandeTill att börja med har det betydelse vilken typ av brott du är tidigare dömd för. Hade du endast varit dömd för rattfyllor och olaga hot hade det troligtvis inte haft så stor betydelse eftersom detta är helt andra typer av brott. Men det är allvarligare att du faktiskt tidigare är dömd för precis samma typ av brott - misshandel. Det kan ses som en risk att du fortsätter göra dig skyldig till misshandel om du redan gjort det flera gånger. En risk för fortsatt brottslighet är något som kan motivera ett hårdare straff. Ditt gamla brott påverkar mer om det inte var så länge sedanDet har också betydelse hur länge sedan det var du gjorde dig skyldig till den tidigare misshandeln. Låt säga att det bara var några månader sedan och att du nu misshandlat igen kort inpå. I så fall kan domstolen se ganska allvarligt på det, då också detta talar för att du snart igen kanske kommer misshandla en tredje gång. Nu var det hela 6,5 år sedan du fälldes för misshandel, vilket inte borde vara lika betydande nu när domstolen ska döma dig igen. SammanfattningDet har betydelse att du tidigare begått liknande brott när domstolen ska döma dig för misshandel. Domstolen kan i princip titta tillbaka hela livet men generellt är det de senaste åren de tittar på. Ju kortare tid som har gått sedan du dömdes senast desto allvarligare är det. Min bedömning är alltså att ditt tidigare brott kommer påverka din kommande dom, men kanske inte särskilt mycket.Straffet för misshandel ska normalt vara på fängelsenivå (BrB 3 kap. 5 §). Men istället för fängelse skulle du också kunna få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Domstolen vill gärna undvika att ge fängelsestraff (BrB 30 kap. 4 §). Hade du inte tidigare varit dömd för brott hade du troligtvis fått villkorlig dom, vilket betyder att du inte spärras in utan får leva som vanligt men med en prövotid på två år då du ska sköta dig och inte fortsätta begå brott (BrB 27 kap. 1 §). Skyddstillsyn är lite strängare, då får du en prövotid på tre år och en övervakare det första året (BrB 28 kap. 1 §). Nu har du tidigare straffats men det är ändå ett antal år sedan, varför jag skulle tro att risken för fängelse ändå är ganska låg. Om du bara har utdelat ett slag mot krogpersonalen anser jag inte heller att misshandeln är av det allvarligare slaget vilket ytterligare talar för att fängelse inte är aktuellt. Det är dock helt upp till domstolen att besluta detta då de kommer ta hänsyn till just den misshandel du nu gjort dig skyldig till och din personliga situation. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar