Är det lagligt att spela in någon utan dennes vetskap?

2020-07-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att spela in ett samtal utan vetskap om den andre spelar in utan att informera mig?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det är lagligt att någon annan spelar in ett samtal med dig utan att du vet om det. Det brott som aktualiseras av din fråga är i första hand olovlig avlyssning, som finns beskrivet i 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB). Vad krävs för att inspelningen ska vara "olovlig"?Utgångspunkten är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte har vetskap om att en inspelning sker. För att det ska vara olagligt krävs det dessutom att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Detta medför motsatsvis att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det krävs alltså inte att den andra samtalsparten har vetskap om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Eftersom det inte framgår av din fråga om personen som har spelat in har deltagit i samtalet eller inte kan jag däremot tyvärr inte svara på om inspelningen är tillåten i just ditt fall. Om inspelningen sprids kan andra brott aktualiseras Avslutningsvis vill jag också upplysa dig om att andra brott kan aktualiseras om inspelningen sprids vidare, även om själva inspelningen möjligen inte är olaglig. I sådana fall är det alltså istället spridningen som är olaglig. Detta skulle kunna bli aktuellt om inspelningen innehåller känslig information om dig. Om inspelningen till exempel utpekar dig som brottslig eller klandervärd kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § BrB).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

När aktualiseras bedrägeri?

2020-07-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej För några veckor sedan skulle jag skicka några tusen kr till Iran till en nära vän och jag är med i telegram där finns grupper som man kan köpa eller sälja olika hushålls grejer m.m jag skrev ett inlägg att jag har svenska kr och utbytte vill ha rial i Iran. En person i gruppen har hört av sig till mig och skrev att han vill hjälpa mig med det och han skickade sin svisch nummer och kopia av sin id kort och för att jag ska svischa honom först och sedan inom några timmar eller en dag ska han sätta in pengar i min väns bankkonto i Iran. Men det har gått några veckor nu men han har inte kunnat sätta in iranska valuta. Efter två dagar har jag sagt till personen att han måste svischa tillbaka mina pengarna men han säger att jag måste vänta tills han får pengarna tillbaka av någon annan som han lämnade till och sedan ska han svischa det till mig. Vad ska jag göra? Ska jag polisanmäla honom för bedrägeri? . Tack för svaret !
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när brottet bedrägeri aktualiseras. Din fråga regleras i brottsbalk (brb). När aktualiseras bedrägeri? Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten. Gärningen ska ha inneburit skada för dig och vinning för motparten. Det får anses vara så i fallet då motparten nu har berikat sig på den insättning du gjort till hans konto. Gärningen behöver inte bedömas som bedrägeri i lagens mening, utifrån det du tar upp i frågan kan jag inte avgöra detta. Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 3 § Skadeståndslagen). Brottet olovligt förfogande kan också aktuliseras. Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.SlutsatsI ditt fall verkar det som denna personen vilselett dig att tro att han kunde förmedla transaktionen till Iran. Om så är fallet kan bedrägeri vara aktuellt. Vidare kan det även vara så att han riskerar att begå brottet olovligt förfogande då han nu vägrar ge tillbaka de pengar du anförtrott honom med. Du ska alltid polisanmäla om du misstänker att du blivit utsatt för brott. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vilket brott aktualiseras om man vägrar lämna tillbaka annans egendom?

2020-07-13 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag förvarade lite saker hemma hos en släkting. Sedan blev vi osams och släktingen vill ej ha kontakt med mig mer. När jag skulle hämta mina saker så var det bla ett motorfordon värt ca 25000 som saknades. Släktingen vägrar säga var den har vägen. Vad kan jag göra?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet olovligt förfogande innebär. Din fråga regleras i brottsbalk (brb). Min utgångspunkt är att du självmant lämnat över bilen till din släkting förtroende för att denna ska ha hand om den/förvara den. Vad är olovligt förfogande? Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken. Brottet kan rendera i böter eller fängelse i högst 1 år. I ditt fall har du under en period anförtrott din släkting med egendomen men önskar nu få tillbaka den. Din släkting undanhåller din egendom på ett sätt som kan vara brottsligt. För att ge ett klart svar på om brottet kan aktualiseras krävs vidare utredning om omständigheterna i ditt fall SlutsatsSituationen bör lämpligen lösas mellan er inledningsvis. Skulle det visa sig att din släkting fortfarande undanhåller bilen och vägrar lämna tillbaka den kan det vara aktuellt med polisiärt ingripande. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det olagligt att försöka handla på systembolaget innan man är 21 år?

2020-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |Hej kan jag åka på något straff om jag försöker köpa alkohol på Systembolaget när jag är 18? Men vet att de är 20 årsgräns
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det enklaste svaret på din fråga är: Nej, du begår inget brott genom att försöka handla på systembolaget. Däremot om du försöker handla med någon annans legitimation eller falsk legitimation kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brottsbalk). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brottsbalk). slutsatsDet är alltså inte olagligt att försöka handla på systembolaget om man är under 21 år. Det är systembolaget som ansvarar för att du har åldern inne för att handla. Däremot om du försöker vilseleda eller på annat sätt förfalskar en ID-handling begår du ett förhållandevis allvarligt brott. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vilken påföljd kan man få vid brott mot knivlagen?

2020-07-15 i Påföljder
FRÅGA |Blev stoppad av polisen och dem kolla igenom bilen och hitta en liten kökskniv i max 15cm längd man ser klart otydligt att den ej är till för att "skada" någon med. Den låg i farsans bil i mittenfacket av bilen. Och det vart det ända som dem hittade i bilen. Vad kan jag bli dömd för har aldrig blivit dömd för något innan, samt att det är pappas bil och jag sa till dem att det var min pappa och det var på min parkering som ändå gills som en "allmän plats".
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brott mot knivlagen?Lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål, även kallad knivlagen, stadgar ett förbud mot att inneha knivar och andra stick- och skärföremål som är ägnade att använda som vapen vid brott mot liv och hälsa på allmän plats (1 §). Om det är befogat att inneha kniv är innehavet inte att betrakta som brottsligt. Ett exempel på ett befogat innehav är en snickare som har kniv i sin arbetsutrustning och transporterar kniven till och från arbetet, då finns ett befogat ändamål med innehavet.Måste man ha uppsåt?Brott mot knivlagen är både ett uppsåtsbrott och ett oaktsamhetsbrott. Det innebär att man kan åläggas ansvar för gärningen när man medvetet tar med sig kniv på allmän plats såväl som när det sker av oaktsamhet, dvs av försumlighet eller vårdslöshet (4 §). Vad kan man få för straff?För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader. Påföljden stannar dock oftast vid böter. För ett grovt brott kan dömas till fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar, man går alltså fri från gärningen (4 §). Vad gäller i mitt fall?Det är förbjudet att inneha kniv på allmän plats oavsett om det är en kökskniv eller annan kniv. Förbudet träffar alla slags knivar. Eftersom brott mot knivlagen även är ett oaktsamhetsbrott kan man dömas till ansvar även vid försumlighet, exempelvis att man glömde att kniven låg där. Dock ska det inte dömas till ansvar i ringa fall. Jag kan dessvärre inte uttala mig om exakt hur din situation kommer att bedömas. Det är upp till åklagaren och sedermera domstolen att avgöra, men du får ska självklart även lägga fram din version av händelsen. Om det kommer dömas till ansvar i ditt fall kommer straffet dock högst troligt stanna på ett bötesstraff. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Påföljder för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning samt förmildrande omständigheter och billighetsskäl

2020-07-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Mitt barnbarn har gjort en jätteblunder en vecka efter det att han klarat B-körkortet. Han var ute och firade med sin (enda) kompis på hans årsdag och faktum att de avslutat studenten, de drack, men måttligt (för kompisen skulle arbeta dagen efter) och när de kom hem, bad kompisen att få provköra mitt barnbarns bil, "bara runt kvarteret". Strax därpå stoppade polisen dem (pga. att polisen hade spaning efter en liknade bil) och nu är barnbarnet misstänkt för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning (kompisen har inget körkort). Tilläggas i sak skall göras, att vi och barnbarnet är tacksamma för att polisen stoppade ungdomarna och att inget allvarligt inträffade. Vad är påföljderna för medhjälp till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning? Och finns det omständigheter som kan förmildra straffet?Han skall nu yttra sig till Transportstyrelsen som vill återkalla dels B-körkortet men också hans tidigare AM- körkort. Barnbarnet har ett stort behov av körkort för att upprätta sin anställning och är dyslektiker, vilket medfört att han fått jobbat enormt mycket för att klara sina körkortklasser. Tacksam för återkoppling så att jag kan hjälpa mitt barnbarn i denna svåra situation, som har påverkat honom enormt och han har stora skuldkänslor för sitt agerande och tycker att han svikit oss som har stöttat honom med körkortet och studenten. Farfar och mentor till mitt barnbarn
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring dina funderingar och slutligen förklara vad som gäller i ditt barnbarns fall.Tillämplig lag för din frågaFör att kunna besvara dina frågor kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (nedan förkortad TBL), brottsbalken (nedan förkortad BrB) och körkortslagen (nedan förkortad KörkortsL).Påföljder för tillåtande av olovlig körning och medhjälp till rattfylleriTillåtande av olovlig körningEn person som tillåter någon annan att föra ett körkortspliktigt fordon trots att denne saknar rätt att föra fordonet kan göra sig skyldig till tillåtande av olovlig körning. Påföljden för brottet är böter (3 § stycke 3 TBL). Det är för straffansvar tillräckligt att personen, som tillåter den olovliga körningen, har varit oaktsam gentemot faktumet att den andre saknat behörighet att köra fordonet. Ditt barnbarn verkar av omständigheterna att döma ha känt till att hans kompis inte hade något körkort och trots detta ha låtit honom provköra hans bil. Därför har han åtminstone varit oaktsam till det faktum att hans kompis saknade behörighet att köra bilen.Medhjälp till rattfylleriDen som främjat en gärning med råd eller dåd kan ha gjort sig skyldig till medhjälp till ett brott. Reglerna om medhjälp gäller även sådan straffbelagd gärning i annan lag, där fängelse föreligger i straffskalan (23 kap. 4 § stycke 1 BrB). För rattfylleri föreligger både böter och fängelse i högst sex månader i straffskalan (4 § stycke 1 TBL). Detta gör därför att medhjälp till rattfylleri kan komma att bli aktuellt. En typisk medverkanshandling är just att en person möjliggör för en berusad person att föra ett fordon, vilket verkar vara fallet i ditt barnbarns situation.För rattfylleri är straffet som nämnt böter eller fängelse i högst sex månader. Det är vanligast att straffet bestäms till böter. Om fängelse blir aktuellt bör gärningen istället bedömas som grovt rattfylleri. Mot bakgrund av att barnbarnets kompis var måttligt alkoholpåverkad och inte hade hunnit köra någon längre bit, borde han komma att dömas till böter. Ditt barnbarn borde därför i sin tur inte kunna dömas till mer än böter för medhjälp till brottet.Hur ens körkort påverkas av begångna trafikbrottEftersom du nämner att Transportstyrelsen vill återkalla ditt barnbarns B- och AM-körkort, så kommer jag kort redogöra för varför så är fallet. Ett körkort ska återkallas om något förhållande i 5 kap. 3 § KörkortsL är uppfyllt. Att få sitt körkort återkallat räknas inte som en brottspåföljd, utan ska istället ses som en rättsverkan, dvs en slags rättsföljd.Vid en körkortsåterkallelse bestäms en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § stycke 1 KörkortsL). Efter spärrtiden får ett nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger (5 kap. 14 § stycke 1 KörkortsL). I vissa fall behöver ett nytt förarprov inte göras (5 kap. 14 § stycke 2 KörkortsL).Har körkortet däremot återkallats under tiden som prövotiden löpte gäller dock inte det ovan sagda. Har man prövotid för körkortet vid tidpunkten för återkallelsen måste man alltid ta om sitt körkort. Av omständigheterna framgår det att ditt barnbarn vid de begångna trafikbrotten hade en prövotid eftersom han nyss hade tagit sitt B-körkort. Prövotiden är satt till två år från dagen för det godkända förarprovet, oberoende av hans tidigare AM-körkort (3 kap. 18 § KörkortsL).För ditt barnbarn innebär det därför att han måste ha ett giltigt körkortstillstånd och godkänt förarprov (både kunskaps- och körprov) för att kunna få ett nytt körkort utfärdat, oberoende av hur lång spärrtid han får (5 kap. 15 § stycke 1 KörkortsL).Förmildrande omständigheterNär en påföljd för ett brott ska bestämmas ska domstolen beakta omständigheter i skärpande och förmildrande riktning. Exempel på förmildrande omständigheter är om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft en nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd, om den tilltalades handlande stått i samband med hans bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap. 3 § stycke 1 punkt 2 och 3 BrB). Omständigheten att ditt barnbarn har dyslexi och av den anledningen ha fått arbeta extra hårt för att klara förarprovet bedöms troligtvis inte som en förmildrande omständighet. Detta eftersom dyslexi sannolikt inte har haft någon inverkan på huruvida ditt barnbarn insåg gärningarnas innebörd eller inte.BillighetsskälVid straffmätningen och val av påföljd ska domstolen inte enbart beakta skärpande och förmildrande omständigheter. De ska även beakta om det föreligger s.k. billighetsskäl som kan verka i förmildrande riktning. Billighetsskäl har att göra med den tilltalades personliga förhållanden och agerande efter den brottsliga gärningen. Exempel på ett billighetsskäl är om den tilltalade förorsakas men till följd av att han på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning (29 kap. 5 § stycke 1 punkt 7 BrB). En förutsättning för att omständigheter likt dessa ska beaktas är att den tilltalade verkligen förorsakas men. Det ska stå klart att den dömde blir eller kan bli uppsagd.Den omständighet att ditt barnbarn behöver sitt körkort för att kunna upprätthålla sin anställning skulle kunna tas med i den körkortsadministrativa processen eftersom han är i behov av sitt körkort. Det är dock svårt för mig att kunna avgöra vad Transportstyrelsen respektive rätten kommer ta hänsyn till eller ej i sina bedömningar. Värt att däremot nämna är att trafikbrott begångna under prövotiden tas på allvar, vilket är anledningen till varför en person på nytt måste ta om sitt körkort.SammanfattningPåföljden för tillåtande av olovlig körning är böter. För medhjälp till rattfylleri borde påföljden kunna bli böter eftersom straffet för rattfylleri av normalgraden oftast bestäms till böter. Om ditt barnbarn får sitt körkort återkallat på grund av trafikbrotten han är misstänkt för så kommer han behöva ta om sitt körkort efter spärrtiden. Det finns både förmildrande omständigheter och billighetsskäl som rätten ska beakta vid straffmätningen och val av påföljd. Det är däremot upp till Transportstyrelsen och rätten att bedöma vad som ska beaktas och inte.Jag hoppas du fann vägledning i svaret. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Trevlig sommar!Med vänlig hälsning,

Får man spela in privata samtal?

2020-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter väntar barn med en man som hon inte lever med längre. Nu har hon blivit hotad av honom både i telefon och via sms. Hon måste nu göra en polisanmälan för hennes situation börjar bli helt ohållbar.Sms går ju att spara och visa upp för polisen. Får hon lov att spela in ett samtal mellan dem för att få hans hot inspelade? Kan de användas för att få besöksförbud och ev vårdnadstvist.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka omständigheter du får spela in samtal samt vad du bör tänka på efter du gjort inspelningen. Din fråga regleras i brottsbalken (Brb). Får du spela in samtal? Enligt 4 kapitlet 9a § brb kan den som spelar in samtal de själva inte delar i dömas för olovlig avlyssning. Om vi således läser paragrafen e'contrario (motsatsvis) kan vi utläsa att det är helt okej att spela in samtal man själv deltar i, även utan den andres samtycke. Du är alltså fri att spela in vilka samtal du vill så länge du aktivt deltar själv i dem. Vad bör du tänka på?En inspelning som innehåller den typen av information du beskriver ska förvaras varsamt och inte spridas vidare till obehöriga. Om du har till avsikt att ge in det till polisen ska detta göras omgående efter inspelningen. Om du distribuerar inspelningen vidare till andra kan brottet förtal aktualiseras (5 kapitlet. 1 § brb). Det innebär att du sprider information vidare till andra om någon annnan som utpekar denne som brottslig eller klanderlig i sitt levnadssätt. SlutsatsDu får alltså spela in dina samtal, inspelningen bör komma polisen tillhanda så fort så möjligt och får inte spridas vidare till andra obehöriga. Inspelningen kan användas som bevis i de processerna du nämner i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh

Vad för konsekvenser finns det om jag underhåller information som kan ändra mitt försörjningsstöd från socialtjänsten?

2020-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |Ponera att en person som lever med ekonomiskt bistånd får ett arv och direkt sätter in det på en pensionsförsäkring, som är låst under 5 år, inför sin kommande pension, kommunen i fråga får inte information om att detta görs. Har personen i detta fall gjort sig skyldig till någon oegentlighet gentemot kommunen och i så fall vad kan de bli för påföljd? Om personen ber en släkting/vän att förvalta pengarna som en buffert för uppkomna nödsituationer, även i detta fall utan kommunens vetskap, t.ex. kan man med ekonomiskt bistånd inte köpa en ny säng även om man sover på golvet. Har personen i detta fall gjort sig skyldig till någon oegentlighet gentemot kommunen och i så fall vad kan de bli för påföljd? Har släktingen gjort någon oegentlighet som hjälpt personen att förvalta arvet? och i så fall vad kan de bli för påföljd?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lag: bidragsbrottslagen (BBL) och socialtjänstlagen (SoL)UpplysningsskyldighetOm en person får försörjningsstöd enligt 4 kap 1§ SoL har denne en skyldighet att upplysa kommunen om ändrade förhållanden. Om denna inte gör det så kan socialtjänsten polisanmäla för bidragsbrott. BidragsbrottBidragsbrottslagen gäller i princip alla bidrag som ges av statliga och kommunala myndigheter som betalas ut till en enskild person, se 1§ BBL. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla kan bli fälld för bidragsbrott. Normalgraden kan ge ett fängelsestraff på max två år och om brottet är ringa till böter eller fängelse i max 6 månader. Med oriktiga uppgifter avses både osanna och ofullständiga uppgifter. Straffet krävs uppsåt, det innebär att gärningsmannen ska veta om att denne behöver informera om ändrade förhållanden. Brottet kan även göras genom grov oaktsamhet, men i detta fall är rör det sig straff max 1 år och det kallas vårdslös bidragsbrott, se 4§ BBL.Det förefaller att du vet att du är skyldig att anmäla ändrade förhållanden samt är insatt i den fara som finns att inte göra detta. Min bedömning är att detta är ett bidragsbrott.Vilken grad av brott är detta?För dig innebär det om det är frågan om ett ringa brott eller brott i normalgraden eller grov bidragsbrott. Vad som är ett ringa brott måste avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet. Till ringa brott hör främst gärningar som rör små belopp. Enligt åklagarmyndigheten så anses belopp under 1500 kr som ringa. Vi kan därför utesluta att detta är ett ringa brott. För att det ska vara grov bidragsbrott i ditt fall så måste det röra sig om betydande belopp, riktlinjen är 200 000 kr. Detta kan mycket väl hända om det håller på länge fram till din pension. Just nu skulle dock min bedömning vara att det är ett brott i normalgraden som ger ett fängelsestraff i högst 2 år. MedverkanEn person som förvaltar pengarna med insikt i vad det kan innebär är även straffbelagd, se 23 kap 4§ brottsbalken. Vet släktingen om vad den gör och att du har en anmälningsskyldighet så kan släktingen även omfattas av fängelse i högst 2 år. SammanfattningDet är alltså en straffbar gärning att avsiktligen underhålla information eller ge felaktig information till kommunen för att få bidrag. I ditt fall är det ett brott om normalgraden som ger fängelse i högst 2 år. För släktingen kan detta också bli aktuellt beroende på hur mycket denne vet om din situation och din skyldighet att informera socialtjänsten om arvet. Jag hoppas jag har var till vägledning, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.vänligen,