Kan en person dömas för medhjälp när dennes kompisar håller på att stjäla något och denne endast säger till sina kompisar och sedan går ut ur butiken?

2018-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej detta är en provfråga från ett prov i lag och rätt åk sju.Du är ute med dina kompisar en kväll. Kompisarna tar sig in i ett övergivet hus och undersöker vad om finns i det. Du stannar utanför. Begår du ett brott?Svaret på den frågan har varit nej.Men i veckan hade vi besök av en polis som berättade följande historia. Ni är fyra kompisar två av dina kompisar börjar snatta och du ser vad de gör. Du säger till dem, och sedan går du ut ur butiken utan att snatta. Enligt polisen kan man blid dömd för medhjälp i ett sådan fall är det verkligen rätt??Mvh
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i den frågan som du ställer är att även en person som hjälper en annan person att begå ett brott (stöld i detta fall) utan att själv begå det, kan dömas till medhjälp av ett brott. Det som är det avgörande är om personen främjat gärningen med råd eller dåd (Brottsbalken 24 kap. 4 §). Det behöver inte vara en aktiv handling som medhjälpspersonen gör, utan även en passiv medveten handling kan innebära brott. Jag ska försöka att illustrera detta nedan med ett verkligt rättsfall från Högsta domstolen för att visa vilka sorters passiva handlingar det kan vara tal om.I NJA 1963 s. 574 ansågs exempelvis en person som hade hållit en kompanjons överrock medan denne misshandlade någon, ha gjort sig skyldig till medhjälp till misshandel.I det fall som du beskriver är ju dock fallet annorlunda, där gör personen verkligen inget annat än att säga till de personer som utför stölden. Enligt min mening kan då inte den person som endast sagt till personerna och sedan gått ut ur butiken, anses ha medverkat på något sätt och därigenom gjort sig skyldig till något brott. Förutsatt att någon bevisning inte kommer fram som visar på att personen ifråga har passivt eller aktivt hjälpt de skyldiga på något sätt, så ska inte personerna dömas för medhjälp. I praktiken bedömer också domstolen hur trovärdig personen är i kombination med andra fakta som framkommer i målet, så ha i åtanke att också sådana saker kan påverka utgången av målet.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att lura till sig en sak och inte betala för den?

2018-11-20 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det olagligt att lura på sig CSGO föremål? Alltså ett spel föremål? Om jag säger att de ska skicka först, och sen swishar jag aldrig pengarna? Är det olagligt?
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har sagt att du vill köpa en sak av någon. När den personen skickat över saken till dig så betalar inte du. Jag tolkar det som att du har lurat någon till att ge dig ett föremål som har ett ekonomiskt värde. I ett sådant fall måste vi titta i brottsbalkenNär man lurar någon så, begår man brottet bedrägeri eller ringa bedrägeri (9 kap. 1-2 § brottsbalken). Det är bedrägeribrott, där personen som döms för brottet har lurat till sig en sak med ekonomiskt värde utan att ha betalat för det. Man döms antingen till bedrägeri eller ringa bedrägeri, beroende på vad saken du lurat till dig har för ekonomiskt värde. Eftersom din fråga rör virtuella föremål som skiljer rätt mycket i värde går det inte att utifrån din fråga säga exakt vilken av rubriceringarna som blir aktuell. Men för att sammanfatta: ja, det är olagligt. Om du blir polisanmäld och därefter döms i en rättegång blir den sannolika påföljden böter.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Om jag åker fast för olovlig körning, får bilägaren veta något då?

2018-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA | Hejsan. Jag blev i förra veckan dömd för olovlig körning och fick 30 dagsböter. Eftersom det inte var min bil så är min fråga om bilägaren kommer få reda på det om hen inte redan vet det? Om de får något brev hem eller blir skyldiga till något?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kommer bilägaren att få reda på att du nyttjat bilen?Du har dömts till olovlig körning enligt 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Enligt den paragrafen framkommer inte att bilägaren ska meddelas vid det fall någon fälls då den nyttjar bilägarens bil. Det är dock viktigt att du har med dig att domen är offentlig och att bilägaren lätt kan hitta domen och läsa den, där det kan framkomma vilken bil som varit aktuell.Blir bilägaren skyldig till något?Enligt den paragraf du dömts, kommer bilägaren inte att dömas enligt samma paragraf. Jag har även svårt att se om att skulle ha gjort sig skyldiga till ett annat brott, för att utreda det skulle ytterligare information behövas. Men enligt informationen ovan skulle jag påstå att de inte är skyldiga till ett brott.Vänliga hälsningar

Vad får man skriva i en Facebook-grupp?

2018-11-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller slutna grupper på Facebook. Om man har en sluten grupp på FB är det då tillåtet att skriva vad som helst i denna grupp. Kan du ex skriva nervärderande saker om andra människor. Säg tex att några på en arbetsplats skapar en grupp där vissa får vara med men inte andra och sedan skriver de "godkända" kompromenterande saker om övriga på arbetsplatsen. Är detta tillåtet?Hur stor kan en sluten grupp vara för att den ska räknas som sluten. Ex är " vi som älskar lansvägscykling " en sluten grupp när den har 18 000 medlemmar?Tacksam för svar //Med vänlig hälsning
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras av brottsbalken – BrB – och yttrandefrihetsgrundlagen – YGL.Ur ett straffrättsligt perspektiv är det främst förtal (enligt 5 kap 1 § BrB och 5 kap 1 § YGL) och förolämpning (enligt 5 kap 3 § BrB och 5 kap 1 § YGL) som får sägas vara aktuella i detta fall.Förtal är när någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Undantaget är när den som lämnar uppgiften är skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och uppgiften är sann eller om man har skälig grund att tro att den är sann. Bestämmelsen är luddig, men ett absolut grundläggande kärnrekvisit är att säga eller skriva någonting som typiskt sätt kan utsätta en viss person för andras missaktning.Förolämpning begås genom att tilltala annan med ett kränkande tillmäle, en beskyllning eller genom något annat skymfligt beteende. En straffbar förolämpning får sägas innebära att man säger någonting som typiskt sätt är ägnat att såra någon. Bestämmelsen skiljer sig i grunden från förtal såtillvida att förolämpning riktas direkt mot någon (A förolämpar B), medan förtal handlar om någon annan än den det sägs till (A säger någonting till C som handlar om B och som typiskt sett är ägnat att väcka C:s missaktning mot B).Att skriva saker i Facebook-gruppen är, om det inte utgör förtal eller förolämpning, straffrättsligt tillåtet. Det kan också vara så att Facebooks egna användarregler sätter gränser för vad som är tillåtet att skriva.Hade det varit arbetsgivaren som tagit initiativ till eller drivit FB-gruppen hade diskrimineringslagens bestämmelser kunnat bli aktuella. Denna lag är dock inte tillämplig på vanliga kollegor sinsemellan.Slutligen kan det sägas att gruppens storlek inte gör någon skillnad för huruvida något som skrivs i den utgör ett brott eller inte. Gruppstorleken skulle däremot kunna avgöra hur grovt brottet anses vara: Ju fler som nås av ett förtalande meddelande, desto allvarligare är brottet.Vänligen,

Skyldighet för bilägare att uppge vem som kört dennes bil för fort

2018-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Måste jag uppge vem som kört min bil och blivit fotad?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej, du har ingen skyldighet att uppge vem som kört din bil. Polisen har antagligen svårt att identifiera det foto man har av föraren och ber därför om din hjälp. Det är föraren av bilen som är ansvarig för en eventuell fortkörning, inte ägaren, förutsatt att dessa inte råkar vara samma person såklart. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Är det okej att röka cannabisolja i Sverige när man har ett recept från USA?

2018-11-20 i Narkotikabrott
FRÅGA | Hej. I sommar får jag besök av en god vän som är amerikansk medborgare och som bor i Washington State. Där är det tillåtet att röka cannabisolja av medicinska skäl. Min vän har recept på cannabisolja, eftersom han har ständiga smärtor. Är det tillåtet för honom att röka cannabisolja här i Sverige, eller riskerar han att bli gripen för narkotikabrott?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det tillåtet för honom att röka cannabisolja här i Sverige när han har recept från Washington State?Det kan vara tillåtet. Narkotika får endast föras in i landet av den som har tillstånd till det, enligt 3 § lagen om kontroll av narkotika. Det krävs tillstånd för detta i varje enskilt fall, 4 § förordningen om kontroll av narkotika. Tillstånd ges av läkemedelsverket, 8 § lagen om kontroll av narkotika. Om han inte har ett tillstånd betyder det att han enligt svensk lag olovligen för in narkotika i landet och brukar narkotika i landet, vilket är straffbelagt enligt 3 § lag om straff för smuggling och 1 § narkotikastrafflagen. Vänliga hälsningar

Ta pengar från gemensamt UF-företags konto

2018-11-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Har kompisar som haft ett UF företag där dom va 2 st tjejer. Men det visade sig att enligt bevis så har den enda tjejen tagit pengar från deras företagskonto där dom hade 50000kr från en vinst. Denna tjejens kontonr finns från förtagets historik med överföringar där pengarna gått till hennes privata konto. Vad kan hennes straff bli? Hon har inte erkänt något men bevisen visar att pengarna (50k) har gått till hennes konto. Så då indrar jag vad straffet för detta kan bli? Hon var 17 när de hände men nu har hon hunnit bli 17. Vad kommer ske?
Sara Hill |Hej!UtgångspunkterFörst och främst, utgör UF företag inget "riktigt" företag i juridisk mening. Det innebär att tjejerna själva äger pengarna på kontot, och inte företaget. Det har betydelse på så vis att samäganderättslagen kan tillämpas (1 § lag om samäganderätt). Det innebär att tjejerna har pengarna i sin besittning tillsammans, en så kallad samäganderätt. Det innebär att tjejerna som utgångspunkt äger hälften var av pengarna. På så vis kan ett olovligt tagande komma i fråga. Stöld?Tjejen som fört över samtliga pengar (50 k) till sitt egna pengar har alltså gjort ett olovligt tagande av hälften av dem (25 k) som tillhör den andra tjejen eftersom hon som delägare skiljts från sin andel. Stöld kan alltså komma i fråga enligt 8 kap 1 § BrB. Utöver det olovliga tagandet måste tjejen ha haft uppsåt att tillägna sig pengarna. Det innebär att hon måste haft avsikt att göra pengarna till sina genom att exempelvis spendera dem. Hennes avsikt är alltså avgörande för huruvida det bedöms som stöld eller egenmäktigt förfarande. Vilka straff föreskrivs generellt?För stöld eller ringa stöld (givet omständigheterna) enligt 8 kap 1-2 §§ BrB föreskrivs böter eller fängelse. För egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB som alltså beror på hennes avsikter föreskrivs böter eller fängelse. Jag vill dock redan här påpeka att fängelse inte kommer komma ifråga.Vad gäller med åldern?Jag utgår från att du syftade på att hon var 17 och att hon nu hunnit bli 18 år. Den avgörande tidpunkten är dock när brottet begås. Eftersom stölden skedde när tjejen var 17 år gäller alltså den åldern vid eventuell påföljd.Vad kan straffet KONKRET bli? Eftersom tjejen var under 18 år gäller vissa specialpåföljder för unga lagöverträdare. Vanligast är öppen ungdomsvård där socialtjänsten verkställer, alternativt ungdomstjänst, böter och sluten ungdomsvård kan komma ifråga. Det mest troliga i min mening borde vara att socialtjänsten kopplas in men påföljder varierar helt utifrån omständigheterna. Vad händer nu? För att någon påföljd ska komma ifråga krävs att händelsen anmäls till polisen. Efter det krävs att tjejen står som skäligen misstänkt för ett konkret brott, exempelvis något jag nämnt ovan. Vidare ska en åklagare kopplas in och en rättegång ska hållas där tjejen döms för brottet. Hoppas att det här var till hjälp. Jag hoppas det här kan lösa sig på något sätt! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga och hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade.

Ungdomsrabatt när misstänkta fyller år mellan brott och straff.

2018-11-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, har en vän som har åkt fast för ringa narkotikainnehav 6 dagar innan han fyller 18 år. Alltså han åkte fast den 16:e november och fyller 18 den 22:e. Då undrar jag om domen kommer att beslutas som om han fortfarande vore 17 eller om det utgår utefter har fyllt 18 (Eftersom beslutet kommer att tas efter han har fyllt 18). Uppskattar starkt svar. Mvh David
Jakob Westling |Hej!Tack för du valde Lawline för att ställa din fråga!Ja du har rätt med att åldern spelar roll i fråga om straff. Alla inom åldern 15-21 får någon typ av strafflindring enligt 29:7. Varje år mellan 15 och 21 ökar straffet någorlunda.Enligt denna paragraf kommer din vän få en rabatt som en 17 åring får, då han var 17 när brottet begicks. Schablonmässigt sänks straffet med ⅔.Hade brottet varit så pass allvarligt att fängelse kan bli aktuellt skulle faktumet att din vän fyllt 18 spela roll i bedömningen om ungdomsvård hade varit lämpligt Enligt 31:2 2st. Då detta kommer leda till böter behövs inte en sådan bedömning. Dock är det svårt för mig att göra en bedömning om rabatten då jag inte har alla omständigheter framför mig.Hoppas det räckte för att få svar på frågan!