Anklagelse om ringa misshandel - vad händer nu?

2018-11-09 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |HejIgår hade min bror bråk med sin fru och gick hem till föräldras hus istället!Hon polisanmälde då honom för att han drog ifrån hennes mobiltelefon från hennes hand!Eftersom hon började filma honom när han inte ville bli filmad!Han värken slog henne eller rev henne utan bara ryckte ifrån telefonen!Men polisen gjorde husrannsakan i föräldrars hus som han var en kriminiel och hade begått något stort brott!Han har själv jobbat för polisen och skulle aldrig slå eller göra något dumt!Min brors fru ljuger väldigt mycket och hittar på massa som inte stämmer överens med verklighet och kan gå så långt att hon förmodligen rivit sig själv och låtit polisen tro att han gjort det!Finns det någon chans att man gör något test från min brors nagel att han rivit eller inte?Och vad kommer hända nu?
Sara Hill |Hej! Som jag förstått det rör det sig om polisanmälning för att din bror ska ha rivit sin fru. Jag kommer kort informera om hur straffrättsliga förfaranden ser ut, men vill redan nu säga att jag ser det inte är säkert alls att din bror skulle hamna i varken förhör, rättegång eller bli dömd. Det beror mestadels på hans fru och hur långt hon vill dra anmälan. Information om typ av brott din brors fru anmält: Det skulle i så fall röra sig om ringa misshandel 3 kap 5 § Brottsbalk. En tumregel är att det rör sig om just "ringa" misshandel dvs. av lindrigare art eftersom hans fru inte verkade behöva uppsöka sjukhus. Ett slag med öppen hand är ett annat exempel. Straffet skulle mest troligen vara böter. Hur går den straffrättsliga processen till?Första delen av en straffrättslig process i de fall polisen misstänker att ett brott har begåtts är att dem inleder en förundersökning. Det krävs då en misstanke om ett konkret brott (ex ringa misshandel) som hör under allmänt åtal. Syftet är då att utreda vem som kan anses misstänkt. Om en förundersökning inleds har din bror rätt till försvarare (23 kap 18 § Rättegångsbalk). Det blir han också informerad om enligt 12 § Förundersökningskungörelse. Förhören är då till för att se om det han kan anses skäligen misstänkt och om en åklagare då bör väcka åtal. Vad ni bör ha med er är att det måste BEVISAS att din bror misshandlat sin fru, och bevisbördan ligger på åklagare. Hur bevisningen (exempelvis teknisk där din brors nagel undersöks) går till exakt i ett sådant här mål kan jag inte säga. Om det är falska anklagelser ska alltså hans fru ha med sig att det är hon som får producera bevis för att någon misshandel ägt rum. Jag önskar dig och din bror lycka till med det här och hoppas att en förundersökning inte ens behöver komma till stånd! Tack för att ni vänder er till Lawline och skriv gärna igen om det var något jag missade.

Jag bor med min mor som utsätter mig för psykisk misshandel.

2018-11-06 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna på 43 år och har en dotter på 13 år. För 2 år sedan hittade jag och min dotter ett stort hus i Värmland och vi bestämde oss att flytta dit. Jag har en mor på 70 år och hon lyckades övertala mig om att vi kunde köpa detta hus tillsammans och bo där alla 3 eftersom huset är så stort. Så jag sålde mitt hus och hon sitt. Detta var det värsta jag kunde ha gjort.. 2 år dagligen har hon utsatt mig med psykisk misshandel. Jag får inte ta hit någon troligtvis för att hon inte vill att någon ska ha insyn hur vi har det med henne. Dagligen får jag påhopp om att jag är så äcklig och ful och värdelös... kastar saker på mig... kontrllerar oss. Säger att hon ska göra livet surt osv..Nu har hon även börjat psyka min dotter och kallar henne för "horunge" rännstensunge och mycket mer. (Detta har jag spelat in). Jag har erbjudit mig att köpa ut henne, vilket hon gapskrattar åt och säger att " mig blir du inte av med".... har bett henne köpa ut oss vilket hon även där ironiserar. . Min dotter vågar inte vara ensam med henne och jag vet inte hur vi ska orka leva i denna " moment 22"..Har inga andra anhöriga att tala med om detta och det är svårt att tala med någon som kan förstå... Är helt övertygad om att hon har en psykisk störningHur ska jag gå tillväga med detta?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Är det hon gör brottsligt?Den som tillfogar annan kroppsskada eller smärta kan dömas för misshandel (3 kap 5 § Brottsbalk). Att kasta saker på dig skulle kunna utgöra misshandel, om det inte når upp till att utgöra misshandel så skulle det kunna röra sig om ofredande. Den som fysiskt antastar eller utsätter annan för störande kontakter eller hänsynslöst beteende kan dömas för ofredande (4 kap 7 § Brottsbalk). Du kan anmäla det som har inträffat till polisen som kan göra en närmare bedömning av incidenten du beskriver. Är din mor psykiskt sjuk?Om du är orolig för att din mor är psykiskt sjuk och skulle kunna utgöra en fara för sig själv eller andra kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten där ni bor. Tvångsvård kan ges den som har ett oundgängligt vårdbehov och som inte samtycker till frivillig vård (3 § Lag om psykisk tvångsvård). Hur du kan sälja husetNär du samäger en fastighet har du rätt att påkalla auktion, det vill säga att fastigheten bjuds ut till försäljning (6 § Lag om samäganderätt). Du kan då få till en försäljning av fastigheten fast din mor inte vill sälja. En god man förordnas av rätten, den gode mannen sköter försäljningen och ger er pengarna från försäljningen(8 § Lag om samäganderätt).Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Fråga om vad man som misshandlat närstående döms för

2018-10-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |På förkommen anledning: Under vilken brottsrubricering hamnar det om man gör ett envarsgripade av någon som misshandlar en familjemedlem som denne bor tillsammans med(ej man-hustru relation), exempelvis bror misshandlar syster? Misshandel, fridskränkning eller kvinnofridskränkning? Tycker att lagtexten är otydlig.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om jag förstår det rätt frågar du efter vilket brott någon som misshandlar en familjemedlem kan dömas till. För att svara på din fråga ska jag redogöra för misshandel och grov fridskränkning. Jag kan dock inte ge dig ett exakt svar eftersom detta skulle kräva en faktisk utredning av hela händelsen i fråga.MisshandelEnligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) döms för misshandel den som uppsåtligen tillfogar annan smärta eller kroppsskada. Grov fridskränkningFör grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § brottsbalken döms den som upprepade gånger kränker en närstående person genom att begå flera brottsliga gärningar enligt bl.a. 3 kap. brottsbalken (ex. misshandel) och 6 kap. brottsbalken (sexualbrott). Brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning om en man begår kränkningarna mot en närstående kvinna som han lever eller har levt med som gift eller under äktenskapsliknande former (ex. sambo), d.v.s. det omfattar inte en bror som misshandlar sin syster (så länge de inte levt under äktenskapsliknande former). Dessutom krävs det för att brottet ska rubriceras som grov fridskränkning att var och en av gärningarna ska utgöra ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Det förstnämnda rekvisitet tar sikte på brottslighetens frekvens och intensitet och det sistnämnda rekvisitet tar sikte på en kvalificering av de ingående gärningarna. Det är inte enkelt att säga hur många gärningar som måste ha begåtts, ju allvarligare kränkningar mot offret som begås desto färre (lägst två) krävs det för att uppfylla brottets rekvisit. Vad gäller rekvisitet att kräkningarna ska vara ägande att allvarligt skada offrets självkänsla kan man säga att de allvarligare brotten av det slag som avses torde normalt vara ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla, och lindriga brott kan uppfylla rekvisitet t.ex. genom att gärningarna ingår i ett mönster som sammantaget leder till att den kränkta personen bryts ner, d.v.s de pågår systematiskt. SlutsatserJag kan som sagt inte här med säkerhet säga vad en domstol skulle döma en person som misshandlat en närstående till, antagligen misshandel om gärningsmannen finnes ha uppfyllt rekvisiten för misshandel. Om det som sagt är ett systematiskt kränkande av närstående person kan gärningsmannen dömas för grov fridskränkning. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Är det försent att anmäla gärningspersonen för grov kvinnofridskränkning och försök till mord?

2018-10-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev under en tioårsperiod fram till 2009 grovt misshandlad med knivhugg baseball trä trasiga revben knäckta med damsugarrör strypt med gitarrsträngar slagen med hästpiska påkörd med bil när jag cykla strypt tills blodkärlen sprack i ögonen igenmurade ögon av slag vid ca 10 olika tillfällen Jag anmälde endast en gång för då slog han sönder bilfönstret så jag och min lilla dotter ca 1år då inte kunde ta oss ut ur bilen själva pga allt glassplitter.jag var så rädd då och efterföljder jag visste skulle bli att jag inte vågade anmäla då.Är det försent att anmäla detta nu?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det som har hänt.Det finns, enligt min bedömning, två olika typer av brottsrubriceringar här - antingen grov kvinnofridskränkning eller försök till mord. Det är dock upp till en domstol att avgöra vilken av dem som aktualiseras efter samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Grov kvinnofridskränkningFör att gärningarna ska klassas som grov kvinnofridskränkning ska dem dels ses som brottsliga gärningar av en man mot en kvinna enligt (4 a § andra stycket brottsbalken BrB), dels ska de ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla. Det är tillräckligt att gärningarna typiskt sett skadar självkänslan. I NJA 2003 s. 144 hade den tilltalade begått ca 10 övergrepp mot målsäganden och endast ett av brotten bedömdes vara grovt, däremot var det så många att de översteg vad som krävdes för att kränkningen skulle bedömas som upprepad. I detta fall är det fler gärningar av grov misshandel och således är alla rekvisit uppfyllda för brottet grov kvinnomisshandel, såvida det är en man som utfört gärningarna mot dig. I annat fall klassas det som grov fridskränkning istället (4 a § första stycket BrB).Frågan är om brottet är preskriberat i och med att det har gått ett tag. Preskription innebär att gärningsmannen inte kan åtalas efter att ett visst antal år har gått. Preskriptionstiden bestäms av hur många års fängelse som kan följa av brottet (35 kap. 1 § BrB). Grov kvinnofridskränkning preskriberas efter 10 år och tiden börjar löpa från den dag brottet begicks (35 kap. 4 §). Så om personen begick sista brottet så sent som 2009 är det fortfarande möjligt att åtala henom fram till årsskiftet. Notera att det inte blir någon skillnad i praktiken för preskriptionstiden vare sig det är en man eller kvinna som begått brottet mot dig. Försök till mordEftersom att gärningarna varit rent av livsfarliga, ser jag inte varför de inte skulle klassas som försök till mord (3 kap. 1 § samt 23 kap. 1 § BrB). Det krävs dock att gärningspersonen ska ha haft uppsåt (avsikt) till det. I vart fall räcker det med att hen varit likgiltig inför effekterna - där effekten mycket väl skulle kunna varit död i detta fall. Preskriptionstiden för försök till mord är obegränsad. Från den 1 juli 2010 gäller att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begåtts 1 juli 1985 eller senare och om gärningspersonen fyllt 21 år vid brottens begående. Sammanfattningsvis är det inte försent att anmäla personen för brotten som begåtts, vare sig de kommer att klassas som grov kvinnofridskränkning eller försök till mord. Det viktigaste är att du nu kontaktar polisen (114 14) och beskriver gärningarna./Vänligen,

Vilka är misshandels objektiva och subjektiva brottsrekvisit?

2018-11-07 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vilka är misshandels objektiva och subjektiva brottsrekvisit?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Objektiva rekvisitObjektiva rekvisit är de krav som framgår direkt av orden i en straffbestämmelse. Av misshandelsbestämmelsen framgår att de objektiva rekvisiten är att någon ska ha tillfogat någon annan kroppsskada, sjukdom, smärta eller försatt personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. (3 kap. 5 § Brottsbalken). Har en person gjort något av detta faller gärningen under straffbestämmelsen misshandel. Subjektiva rekvisitBestämmelsens subjektiva rekvisit behöver dock också vara uppfyllt för att en person ska kunna straffas för misshandel. Det subjektiva rekvisitet vid misshandel innebär att gärningsmannen ska ha haft uppsåt till den gärning som faller under straffbestämmelsen. Med uppsåt menas att gärningsmannen ska ha avsett att göra gärningen eller åtminstone insett eller varit likgiltig inför vad gärningen innebar (exempelvis inför att gärningsmannen skadade någon annan). För de flesta straffbestämmelser krävs att gärningsmannen agerat med uppsåt och då behöver detta inte nämnas uttryckligen i straffbestämmelsen. Vid vissa straffbestämmelser kan det ställas ett lägre krav på det subjektiva rekvisitet och då kan det räcka med gärningen begåtts av oaktsamhet. I så fall framgår dock detta uttryckligen av paragrafen. Vid misshandel framgår inget särskilt om det subjektiva rekvisitet och då krävs alltså uppsåt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur bedöms gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel?

2018-11-01 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |HejDenna helgen blev min son slagen, sparkad och bränd med en ciggarett i ansiktet De synliga skadorna är klösmärken på halsen samt brännmärket vid ögatEtt vittne uppger även att hon sett sparkar mot huvudetIdag söndag upplever min son smärta i nacke och huvudvärk utöver smärtan från brännmärket.Nu till min fråga Personen som utövat våldet är tidigare ostraffad, vilken grad av misshandel är detta?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från din beskrivning så ser det ut som det rör sig om antingen normalgraden av misshandel eller en grov misshandel.När det gäller gränsdragningen mellan normalgraden av misshandel och grov misshandel anger 3 kap. 6 § brottsbalken att det särskilt ska beaktas om gärningen var livsfarlig, om en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom har tillfogats eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.Det som är mest relevant utifrån din beskrivning blir om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Detta görs utifrån en helhetsbedömning. Bland annat tar man i beaktande om misshandeln har varit oprovocerad, långvarig, om det är flera gärningsmän som utfört misshandeln, offrets ålder eller annars när den drabbade är försvarslös m.m.Om en person blir sparkad när denne ligger ner brukar detta räknas till fall då den drabbade är försvarslös, vilket talar för att gärningen är grov. Att din son blev bränd i ansiktet med en cigarett är även det en omständighet som borde tala för att gärningen är grov, men som sagts ska en helhetsbedömning göras.SlutsatsNär det gäller en misshandel så ska man ta i beaktande alla omständigheter som kan vara av betydelse. Utifrån informationen så är det svårt att göra en sådan bedömning. Misshandeln borde dock ligga antingen vid normalgraden eller som grov misshandel. Det som talar för att misshandeln skulle vara grov utifrån informationen du gav mig är sparkarna och att din son blev bränd utav en cigarett.Vänligen,

Vilka fysiska metoder får föräldrar använda mot sina barn?

2018-10-28 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag skulle gärna vilja veta om vad som räknas som en barnaga, finns det någon slags lista över vad som är tillåtet eller inte. (Lagom ) Hård tag i armen? - inga märken så klart. Vad kan man göra/ är tillåtet att göra när orden/skrik/ förklaringar inte når i stunden och barnet attackerar och slår sin förälder utan stopp, det kan pågå i timmar och det är omöjligt att stänga in barnet på sitt rum (barnet är 8 år). Vad är tillåtet att göra i försvarssyfte? Tacksam för din svar.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbudet mot barnaga framgår av 6 kap. 1 § föräldrabalken och lyder så här:Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.Förbudet mot kroppslig bestraffning brukar anses innebära ett förtydligande om att barnaga är brottsligt om motsvarande handling mot en annan person skulle vara straffbar som misshandel. Misshandelsbrottet regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken och består i att gärningspersonen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. I strikt mening är alltså alla åtgärder som leder till skada eller smärta hos barnet straffbara som misshandel. Ett hårt tag i armen kan vara straffbart som misshandel om det leder till smärta.I praktiken anses föräldrarna emellertid ha visst utrymme att använda fysiska metoder för att övervinna fysiskt motstånd från barnet. Föräldrarna är skyldiga att hålla uppsikt över barnet och om barnet gör fysiskt motstånd måste föräldrarna kunna agera mot det. För att undvika straffansvar bör dock föräldrarna se till att inte använda hårdare fysiska metoder än vad situationen kräver och de får inte använda våld i efterhand som bestraffningsmetod.Kort sammanfattat är alltså förbudet mot kroppslig bestraffning absolut, vilket innebär att föräldrar inte under några omständigheter får bestraffa sina barn genom att tillfoga dem kroppsskador eller smärta (inte ens lindrig eller kortvarig smärta). Som led i sin uppgift att hålla uppsikt över barnet har de dock viss frihet att använda fysiska metoder för att övervinna fysiskt motstånd från barnet. För att undvika straffansvar bör de dock se till att inte använda hårdare metoder än vad situationen kräver.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Har man blivit utsatt för brott när man blir slagen och hotad av ordningsvakter?

2018-10-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En obehaglig händelse inträffade mig på ett köpcentrum och när jag ringer 114 14 och berättar min historia så vet jag inte om jag har blivit utsatt för brott. Jag går in på ett köpcentrum för att leta efter min familj. Tyvärr har min fru hennes telefon avstängd så vi kan inte nå varandra, jag letar på platserna på varuhuset som vi brukar befinna oss på, utan framgång, När jag lämnar Macdonalds för att söka vidare efter min familj. Tyvärr tar jag ett foto på en kvinna som sitter och äter hamburgare som uppmärksammas av en ordningsvakt som går emot mig, han tvingar mig att visa bilden utan att visa våld mot tjänsteman eller aggressivt bettende. Ordningsvakterna går fram till kvinnan, och frågar om hon känner mig och hon svarar nej, och sedan frågar ordningsvakterna damen vad hon vill göra för att hon blev fotograferad, hon svarar för bort honom. Då tar dom mig i båda armarna och för bort mig, i trappan ner till utgången slår dom mig hårt i ryggen och den ena ordningsvakten säger att han har sett mig med min familj vid andra tidpunkter, och han säger även att jag är 45 år som tar bilder på små tjej, När vi kommer ut så blir jag släppt och jag börjar gå bort ifrån vakterna och mitt mål är att bara gå där ifrån eftersom dom släppte mig. Istället så kallar en ordningsvakt mig att komma tillbaks, därför vänder jag mig om och går tillbaks och han möter mitt ansikte och säger; om jag ser dig här igen på varuhuset kommer jag slå varenda ben i kroppen på dig. Sen går jag.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering!Detta låter sannerligen riktigt obehagligt. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste juridiska poängen.Du har garanterat blivit utsatt för brott. Att ta ett kort på en kvinna som äter hamburgare på McDonalds kan för det första omöjligen anses brottsligt i Sverige. Gällande ordningsvakternas agerande efter kortet förekommer däremot en hel del brottsliga handlingar. Till att börja med, att gå fram och fråga kvinnan "vad hon vill göra med dig" är ett mycket konstigt agerande i sig av en ordningsvakt. Kvinnan i fråga har ju sannerligen ingen befogenhet att bestraffa dig för kortet och ordningsvakterna ska ju naturligtvis själva veta hur de ska sköta sitt jobb. I trappan till utgången begår vakterna brottet misshandel (3 kap 5 § Brottsbalken) (BrB) samt eventuellt någon form av förolämpningsbrott (5 kap 3 § BrB), (eventuellt förtal (5 kap 1 § BrB) om någon tredje part hörde anklagelsen att du tar bilder på "småtjejer"). När du sedan går tillbaka mot dem begås en ny misshandel (3 kap 5 § BrB) samt ett klockrent olaga hot (4 kap 5 § BrB). Det finns även en "chans" att misshandeln i din fråga kommer bedöms som ett olaga tvång (4 kap 4 § BrB) varpå det kommer dömas för detta brott istället. Sammanfattningsvis har alltså ordningsvakterna gjort sig skyldiga till en mängd potentiella brott i din fråga. Det som gör det hela än allvarligare är att de missbrukat sin "maktposition" på ett sätt som är minst sagt iögonfallande. Att föra bort personer och misshandla dem för att de tagit en bild på en person som äter hamburgare är naturligtvis inget som hör hemma i en rättsstat. Jag utgår från att ordningsvakterna kommer bli avskedande från sitt jobb efter en eventuellt fällande dom i allmän domstol. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!