Pappa misshandlar mamma, vad kan vi barn göra?

2018-06-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min pappa har hela livet misshandlat min mamma. Nu när jag och mina syskon blivit äldre så skyddar vi henne och det händer knappt. Dock var det någon gång han slog henne i ansiktet gång på gång så hon fick en står blå tira runt ögat och vid hakan då han höll fast hennes ansikte medan han slog henne. Min bror hann inte komma och skydda henne. Är rädd att det kommer bli värre någon gång då vi inte kan skydda henne, t.ex. att hon blir blind. Han behövs för vi har ont om pengar. Vad kan vi göra ?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Misshandel är ett allvarligt brott och ni kan självklart anmäla det till polisen. Detta antingen genom att ringa 114 14 eller besöka er närmaste polisstation. Skulle situationen vara sådan att det finns en akut fara för era eller er mammas liv ska ni ringa 112. I och med att det handlar om misshandel inom familjen är det inte alltid enkelt att göra en polisanmälan. Jag vill därför även informera dig om att ni kan få hjälp av er kommuns socialtjänst. Där kan ni få samtalsstöd och rådgivning för hur ni ska hantera er situation. Ni kan även få skydd om det anses behövas. Beroende på hur er ekonomiska situation ser ut kan kommunen också hjälpa er med den ekonomiska biten. Jag skulle därför verkligen rekommendera att ni tar kontakt med socialtjänsten i er kommun. Hoppas ni har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att bära tandskydd på allmän plats?

2018-06-08 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att bära tandskydd på allmän plats? Jag har försökt hitta information eller rättsfall om detta utan resultat och hoppas ni är bättre än mig. Tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt att bära tandskydd på allmän plats. Detta innebär att det alltså inte finns någon bestämmelse i lag som säger att detta är ett brott.Möjligtvis skulle man in rättegång i domstol t.ex. kunna använda sig av att en person burit tandskydd som del i bevisning för att personen avsett att ge sig in i ett slagsmål och misshandla någon. Men i ett sådant fall är det inte själva tandskyddet som är det brottsliga utan försöket till misshandel. Jag tvivlar på att det finns något rättsfall som tar upp frågan. Både eftersom det inte finns något brott i lag som över huvud taget säger något om tandskydd eller liknande och eftersom det är svårt att få till ett brott "bara" genom att bära tandskydd behöver frågan knappast prövas i domstol. Det skulle krävas något mer för brottslighet/olaglighet och då är det ju inte längre tandskyddet det handlar om. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Kan man anmäla sin hyresvärd för framkallande av fara för annan?

2018-05-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Kan man anmäla en hyresvärd för- framkallandet av fara i följande fall. Miljökontoret har för 3 månader konstaterat att det inte är bra för människor att bo i den lägenhet som vi bor i eftersom ventilationer är dåligt och en hälsofara . Hyresvärden uttalar sig i varje svar från miljökontoret nedsättande mot de och kommer med många ursäkter sen 3 månader medan vi ( ett gammalt par ) måste bo i denna lägenhet . När hyresvärden håller på med att anklaga miljökontoret för felaktig utförande och att inspektörerna inte vet vad de pratar om så tycker jag att hyresvärden inte bryr sig om hälsan av oss . Han kommer med alla mögliga anklagelser och till och med hot mot mig eftersom jag anmälde dåliga luften i lägenheten. Kan man anmäla hyresvärden för det ?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framkallande av fara för annanI 3 kap. 9 § brottsbalken föreskrivs straffansvar för den som av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Bestämmelsen föreskriver böter eller fängelse i högst två år.Faran måste vara konkret vilket innebär att det måste vara existentiellt möjligt att en viss gärning kan leda till en viss följd och vidare måste det vara sannolikt att gärningen ifråga kommer att leda till fara. Fara kan avse en allvarlig sjukdom, men det krävs alltså att sjukdomen också kvalificeras som allvarlig för att ansvar ska kunna utdömas. Huruvida lägenhetens brister innebar en sannolik fara för allvarlig sjukdom beror på hur pass omfattande bristerna var. Det krävs alltså att en fara ska ha uppkommit i det specifika fallet. Om faran har varit utesluten av någon anledning, har inte någon konkret fara inte förelegat. Framkallande av fara för annan genom underlåtenhetI det fall du beskriver, uppstår frågan om hyresvärden kan dömas för framkallande av fara för annan genom underlåtenhet att hålla lägenheten i ett gott skick. För att kunna dömas för ett brott begånget genom underlåtenhet att göra något (genom passivitet) krävs att personen är i s.k garantställning. Med garantställning avses att personen har skyldighet att agera i vissa situationer. Huruvida hyresvärdar i en sådan situation du beskriver har sådan garantställning är svårt för mig att med säkerhet besvara eftersom rättsläget inte är helt klart, men det finns visst stöd för att detta föreligger i praxis och juridisk litteratur. Olaga hot I din fråga nämner du att hyresvärden har framfört hot. Jag vill upplysa om att det finns ett brott som heter olaga hot. Den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap. 5 § brottsbalken. Straffansvaret förutsätter alltså hot om en brottslig gärning, såsom exempelvis misshandel. Vidare krävs det att hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för dennes eller annans säkerhet till person eller egendom. Det krävs därmed inte att den hotade faktiskt känner fruktan, utan det räcker med att hotet är av sådan karaktär att man normalt sätt skulle känna fruktan.SammanfattningsvisOm man upplever att man har blivit utsatt för ett brott, bör man anmäla detta till Polisen. I det fall du beskriver är det möjligt att anmäla hyresvärden för framkallande av fara för annan men huruvida domstolen, i det fall det blir rättegång, dömer hyresvärden för brottet ifråga beror på om domstolen anser att hyresvärden var i s.k garantställning. Rättsläget är till viss del oklart på detta område, varpå det är svårt för mig att ange hur domstolen skulle tänkas resonera i ett sådant fall. Om du upplever att du blivit utsatt för olaga hot, rekommenderar jag dig att även anmäla detta brott till Polisen. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

TJänstfel/misshandel av vakt

2018-04-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag och min tjej var i en nattklubb igår den 28/4, Min tjej druck lite mer och hon ville gå upp och ta lite luft. Efter sekunder kom hon tillbaka med en klubbs väktare i svarta klädder som sa till mig att hon är mycket full och vi måste lämna platsen. Då svarade jag till honom om vi får drycka snabbt färdig och vi skulle lämna platsen i lugn ror. Min tjej började att dricka färdig och klubbsväktaren frågade med en tuff attityd till tjejen ´Är du so ful och du dricker mer?¨Då pratade jag till honom och sa 'Hon är vuxen och du är inte hennes pappa eller en läkare för att bedömma hur mycket hon får dricka. Klubbsväktaren svarade på en tuffare attityd 'Jag kan visa till dig vem jag är utanför klubben'. Han grepp mig och direkt 4-5 ordningsväktare hoppade på situation också. Allt var 'OK' på väg ut utan motstånd från min sida till en av de ordningsväktarna medan han grepp fast mitt höger arm han slåg mot mig på högra sidan av rivben/magge när vi var utanför klubben. Efter denna incidenten gick hag direkt till sjukhuset för att ha bevis om hela det för att polisanmäla det. Pga diafragmabråk som jag redan har, efter ordningsvakts slå jag kände mig illamående i sjukhuset och jag kräkte. Idag gjorde en polisanmäl om hela det. Frågan är : Pga jag har redan historisk med diafragmabråk och jag kräktes i sjukhuset efter ordningsvakts slå tycker ni att hela det kan gå vidare till domstolen med målet att ordningsvakt kan få en typ av straff?Tack och jag väntar på svaret.
Martin Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet kan vakten ha gjort sig skyldig till tjänstefel (20:1 BrB) eller misshandel (3:5 BrB). Detta förutsätter att ordningsvakten har gått över sin laga befogenhet och använt mer våld än vad som kan anses försvarligt i den förevarande situationen.Eftersom du inte gjort motstånd, bör agerandet från vakten med all sannolikhet bedömas som oförsvarligt. Den omständigheten att du haft diafragmabråk behöver inte utesluta ansvar för vakten. Det är viktigt att ni får utlåtande från läkaren att kräkningarna har triggats av slag. Det är också viktigt att ta reda på om det finns eventuella vittnen som såg händelsen som sedan kan styrka din berättelse. Min bedömning är således att det skulle kunna gå till domstol om det finns tillräcklig bevisning som kan styrka i detta fallet.Hoppas din fråga besvarades och lycka till!Vänligen,

Vållande till annans död genom att köra i mötande trafiks körfält

2018-06-11 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Den kvinna som orsakade en motorcyklists död och skadade ytterligare en mycket svårt,genom att bryta sig ut ur en bilkö och därmed.hamna i mötande.trafiks körfält,kan hon dömas för VÅLLANDE TILL ANNNANS DÖD??
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Vållande till annans dödI brottsbalken (BrB) 3 kap 7§ anges att den som av oaktsamhet orsakar annans död döms för vållande till annans död. Det krävs alltså att personen i fråga har varit oaktsam för att den ska ha gjort sig skyldig till vållande till annans död. En person anses ha varit oaktsam om den antingen tagit en medveten risk (personen har insett risken för att en följd inträffar) eller tagit en omedveten risk (personen har inte insett risken för att följd inträffar).Eftersom du anger i din fråga att kvinnan som orsakade motorcyklistens död brutit sig ut från en bilkö och därmed hamnat i mötande trafiks körfält är det rimligt att anta att kvinnan varit oaktsam genom att hon tagit en medveten eller omedveten risk. Detta med hänsyn till att kvinnan borde ha förstått att det förelåg en risk för att någon skulle kunna komma att skadas allvarligt eller dö genom att hon körde i mötande trafiks körfält. Det är dock viktigt att påpeka att domstolen vid bedömningen av kvinnans oaktsamhet tar hänsyn till en rad olika omständigheter som jag inte fått tillgång till genom din fråga. Dessa omständigheter kan antingen leda till att kvinnan ses som oaktsam eller att hon inte ses som oaktsam. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vilka straff kan jag få för att ha slagit en kille?

2018-06-03 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag var i skolan idag och när jag skulle presis ha lektion så skriver min lillebror till mig att han har blivit kallade för "jävla neger" av en kille . Jag blev arg och letade upp killen . Jag slog han hårt i ansiktet så att han fick ont i huvudet . Jag har tagit snack med rektor och han säger att jag är straffmyndig eftersom jag är över 15 och under 18 år. Vilka straff kan jag få ?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan går jag igenom vad som nu gäller juridiskt på grund av att du slagit en kille i ansiktet. Vilket brott du kan dömas för och vilka straff du kan få. Viktigt att veta är att jag inte kan säga exakt vad som kommer hända i ditt fall, detta på grund av att jag inte känner till all fakta i just din situation och bedömningen vid brott är alltid personlig. Att slå en person hårt i ansiktet är misshandelBestämmelser om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB). Att du har slagit en kille hårt i ansiktet så han får ont i huvudet är misshandel vilket är brottsligt (BrB 3 kap. 5-6 §). Det finns flera olika nivåer av misshandel beroende på hur allvarligt det är:- ringa misshandel vilket är mindre allvarligt,- normal misshandel, och- grov eller synnerligen grov misshandel vilket är mer allvarligt.Straffet du får beror på vilken nivå av misshandel det handlar om. Med tanke på att du "bara" har slagit en person med knytnäven borde det i alla fall inte vara ett grovt brott men kan absolut vara normal misshandel. Straffet är då enligt lagen fängelse från 14 dagar upp till två år. Du kan dömas till straff för brottet men troligtvis inte så hårt straffÄr du över 15 år är du precis som du skriver straffmyndig vilket betyder att du kan straffas för ett brott du gjort dig skyldig till (BrB 1 kap. 6 §). När domstolen bedömer straffet utgår den från just dig och din enskilda situation. Jag kan därför inte säga exakt vilket straff du skulle få i en rättegång eftersom jag inte känner till alla fakta om dig. Vad som kan sägas är att domstolen inte gärna dömer så unga personer som du som begår brott till lika hårda straff som vuxna. På grund av din unga ålder får man också döma dig till mildare straff än vad som står i lagen. Om du döms för misshandel får domstolen alltså t.ex. ge dig böter istället för fängelse (BrB 29 kap. 7 §).Det är inte troligt att du döms till fängelseDomstolen väljer normalt inte att döma någon till maxstraffet för ett brott, två års fängelse är alltså inte alls troligt. Dessutom får domstolen bara straffa dig med fängelse om det finns synnerliga skäl, just eftersom du är under 18 år (BrB 30 kap. 5 §). Synnerliga skäl är ett mycket högt krav, vilket betyder att det måste finnas mycket starka anledningar till att du inte borde vara fri. I Sverige är fängelse ovanligt för så unga personer som du och alltså inte troligt i ditt fall. Även om fängelse skulle vara aktuellt så är det inte "vanligt" fängelse utan istället sluten ungdomsvård som personer som du under 18 år vanligtvis döms till (BrB 32 kap. 5 §).Du kan straffas med ungdomsvård eller ungdomstjänstIstället för fängelse och böter kan det på grund av din ålder också beslutas att du ska få ungdomsvård eller ungdomstjänst. Ungdomsvård döms om du har någon form av problem som gör att du kan behöva hjälp och stöd från socialtjänsten, vilken typ av "vård" det blir beror helt på vad du behöver för att hindras från framtida brottslighet (BrB 32 kap. 1 §). Ungdomstjänst innebär att du får arbeta utan lön, vanligtvis på kvällar och helger ett par timmar i veckan ofta på någon typ av förening. Dessutom får du delta i särskild anordnad verksamhet med samtal om din brottslighet (BrB 32 kap. 2 §).Du kan slippa straff och bara få en straffvarningMan kan också besluta om att du bara ska få en så kallad straffvarning, vilket betyder att det inte ens blir någon rättegång i domstol. Du får alltså inget straff utan precis som namnet säger får du en typ av varning att inte begå brott igen. Straffvarning är vanligt bland ungdomar i din ålder som inte begått brott innan och som kanske kan få den hjälp och stöd man behöver från sin familj. Även socialtjänsten kan i vissa fall ge stöd (Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 17 §). Om du skulle begå ett brott igen inom sex månader från din varning kan den tas tillbaka och då blir det rättegång ändå (22 §).SammanfattningAtt du har slagit en person i ansiktet är misshandel. Brottet bedöms troligtvis inte som grovt och maxstraffet är därför fängelse i två år. Det är inte troligt att du får fängelse utan antagligen böter. Alternativt kan du få ungdomsvård eller ungdomstjänst eller inget straff över huvud taget utan bara en varning.Oavsett om du får något straff eller en straffvarning kommer uppgifter om dig och brottet läggas in i polisens belastningsregister. Får du böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst kommer uppgifterna finnas i registret i fem år efter domen (Lagen om belastningsregister 17 § punkterna 6, 8 och 9). Får du en straffvarning kommer uppgifterna finnas i registret i tre år efter beslutet (17 § punkten 11). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar eller frågor är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Vem har ansvar att hjälpa någon som förvillat sig?

2018-05-06 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min vän, sjuksköterska på vårdcentralen, möts vid sextiden på dagen av en gammal dam vid dörren till vårdcentralen. Hen skall precis stänga för dagen och undrar därför vad den gamla damen vill. Sen känner hen igen henne som en av de sista patienterna för dagen. Den gamla damen berättar att hon inte har pengar att ta taxi hem. Hon visar den tomma plånboken. Hon uppträder ganska förvirrat och verkar oförmögen att klara sig själv. Det har blivit sent på dagen. Vad kan min vän göra i en sådan här akutsituation och vem har det yttersta ansvaret för den gamla damen och har till uppgift att se till att hon får hjälp att komma hem?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Utöver det gemensamma medborgaransvar som varje person känner när man träffar någon i behov av hjälp eller omsorg, så har vissa yrkesgrupper en skyldighet i sin tjänst att agera för att hjälpa andra. Vi har ingen civilkuragelag i Sverige och därmed ingen allmän skyldighet att bistå andra i nöd.Inom vissa grupper kan däremot sådan skyldighet förekomma. En förälder har skyldighet att söka vård till sitt sjuka/skadade barn. En trafikant som förolyckat andra har skyldighet att i mån av förmåga hjälpa till på platsen. En sjuksköterska har skyldighet att vårda patient.En polis eller en sjuksköterska kan komma dömas straffrättsligt för underlåtenhet om personen i sin tjänst inte fullföljer sin skyldighet som innehas genom yrket. Fråga om ansvar har uppstått när poliser inte ingriper, SOS-operatören inte sände ut ambulans till döende, eller att person inte fick vård på sjukhus. Naturligtvis föreligger sådant ansvar hos din vän sjuksköterskan, då kvinnan i detta fall var hennes patient. Hon bör så länge hon inte kommit ut från sin arbetsplats ses som att vara i tjänst. Vid utdömande av straffrättsligt ansvar i sådana situationer blir 3 kap i brottsbalken tillämplig. Är hon i tjänst och på sin arbetsplats har hon yttersta ansvar. Det hon kan göra är att lämna över ansvar till polisen om hon inte kan nå de anhöriga. De ser till att kvinnan kommer i kontakt med anhöriga, kommer tillbaka till sitt vårdhem eller eventuellt sjukhus om det finns behov.Hoppas du fått svar på din fråga

Brottsrubricering när gärningsman inte visste att pistolen var laddad

2018-04-17 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Björn har en fredagskväll begett sig till den lokala puben där han springer på en gammalplågoande från mellanstadiet, Johan. Tidigare på kvällen var Björn på skjutbanan med sinniomillimeters-pistol, vilken han inte har licens för. Den ligger nu i hans väska. Underkvällens gång, efter ett par öl, blir han osams med den gamle klasskamraten och Björntilldelas ett par örfilar innan han beger sig därifrån. När han hukande joggar hemåt, som hangjort så många gånger från skolgården, väller ett intensivt hat fram gentemot Johan. NärBjörn upptäcker att Johan förföljer honom och utropar okvädningsord bestämmer han sig föratt skrämma honom med pistolen. Han vill helst av allt skada Johan ordentligt, men törs intege sig in i slagsmål med honom. Han är ursinnig när han sliter upp pistolen och riktar denmot Johan innan han trycker av, varpå ett skott avfyras. Björn hade glömt att pistolen varladdad och osäkrad. Kulan träffar Johan i bröstet och han avlider kort därefter på sjukhus. Vilka brott har då Björn begått i denna situation?
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att rikta en pistol mot någon och skjuta denne i bröstet vilket leder till att personen dör är i de allra flesta fallen att betrakta som mord (3 kap. 5 § brottsbalken). En förutsättning för att dömas till mord är dock att man haft uppsåt till brottet, vilket framgår av 1 kap. 2 § i brottsbalken. Eftersom Björn verkar ha varit omedveten om att pistolen var laddad och osäkrad kan man ifrågasätta om han hade uppsåt till brottet. Om han var omedveten om att pistolen var laddad men han hade en misstanke om det men ändå sköt skulle han haft så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle göra att han kan dömas för mord. Om han däremot inte hade uppsåt är det lätt att konstatera att han åtminstone varit oaktsam när han sköt honom. I det fallet kan han dömas för vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § i brottsbalken. Sett till omständigheterna är det förmodligen möjligt att det skulle betraktas som grovt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!