Är det brottsligt att dra i håret och spotta i ansiktet?

Hej, jag var med om en händelse för ett tag sen där en tjej hade sagt till mina vänner att dem var fula. Sen stod hon och stirrade på oss och när vi gick förbi henne gick hon fram till mig och sa "vad fuck kollar du på" och av reflex svarade jag "ingenting din hora" (på grund sv att hon hade varit taskig mot mina vänner). Därefter spottade hon mig i ansiktet och drog mig i håret. Vem av oss är skyldig till brott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst, vilken tråkig situation. Jag tolkar det som att du undrar om någon av gärningarna innebär brott, och i så fall av vem. Regler om detta finns i lagen som kallas brottsbalken (BrB) och grundlagen regeringsformen (RF).

Att kalla någon ”ful”

Att kalla någon för fula är givetvis otrevligt. I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet, som tillåter folk att uttrycka sina åsikter till en viss gräns (se 2 kap. 1 § första stycket 1 RF). Ibland kan yttranden dock vara brottsliga, t.ex. är det brottsligt att förolämpa någon. Med brottet förolämpning avses att rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § första stycket BrB). Alla nedsättande yttranden är dock inte brottsliga, utan de måste träffa den angripne på ett ”personligt plan”. Det kan inte heller endast vara något som rent allmänt kan anses som förargande enligt en social norm. Min bedömning är därför att det du beskriver i det avseendet inte är tillräckligt för att vara brottsligt i form av förolämpning.

Att kalla någon ”hora”

Beskyllningen ”hora” när den riktas mot någon annan, kan även den aktualisera regeln om förolämpning. Vad som är tillräckligt allvarligt som förolämpning bedöms från fall till fall och med hänsyn till omständigheterna i just den situationen. Bland annat tar man hänsyn till de inblandade parternas typiska språkbruk (prop. 2016/17:222 s. 101). Hovrätten har i rättsfallet RH 2021:4 konstaterat att ordet ”hora” faktiskt kan aktualisera straffansvar. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter, så som hur väl ni känner varandra och hur ni brukar tala till varandra, är det svårt att säga om du har gjort något brottsligt genom att kalla henne ”hora”. Men det är typiskt sett ett kränkande uttalande som kan tänkas vara kriminellt.

Att spotta och dra i håret

Att dra någon i håret går att se som en våldshandling, och fysiskt våld kan aktualisera brottet misshandel. Med misshandel menas att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller att försätta personen i vanmakt eller liknande tillstånd. Straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år, respektive böter eller fängelse i högst sex månader för ringa misshandel. (3 kap. 5 § BrB). Med smärta menas ett fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt. Om den som blivit misshandlad inte behövt uppsöka sjukhus rör det sig oftast om en ringa misshandel, för vilket straffet alltså är böter eller fängelse i högst sex månader.

Att spotta på någon aktualiserar brottet ofredande. Med ofredande menas att fysiskt antasta någon annan, eller utsätta denne för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande – om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet är böter eller fängelse i höst ett år (4 kap. 7 § BrB). Högsta domstolen har faktiskt kommit fram till att det är ofredande att spotta någon i ansiktet, i rättsfallet NJA 1999 s. 725. Agerandet är alltså brottsligt.

Sammanfattningsvis

När det gäller vad ni sagt till varandra så är det enligt min bedömning inte tillräckligt allvarligt att tjejen kallade dina vänner fula för att det ska vara brottsligt. Däremot kan det vara brottsligt i form av brottet förolämpning att du kallade henne för hora. Med tanke på i vilket det sammanhang det sades, skulle jag dock inte oroa mig allt för mycket för detta.

Slutligen är det oftast (ringa) misshandel att dra någon i håret, och brottet ofredande att spotta någon i ansiktet. Tjejen har alltså sannolikt, enligt min bedömning, begått dessa brott.

Hoppas att du fick svar på dina frågor, annars får du gärna höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo