Vilka är rekvisiten för ringa vållande till annans död och vad innebär dem?

Hej!

Vilka är rekvisiten för ringa vållande till annans död?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i brottsbalkens 3 kapitel.


Vilka rekvisit följer av paragrafen?

Av paragrafen som reglerar vållande till annans död (3 kapitlet 7§ BrB) följer följande rekvisit:

1. Den som av oaktsamhet

2. orsakar annans död

Bestämmelsen sätter alltså upp krav på oaktsamhet och att man genom denna ska ha orsakat annan persons död. I sådana fall dömas man enligt normalgraden för vållande till annans död. Är brottet istället ringa döms till böter.


Oaktsamhetskravet

Det framgår så av bestämmelsen att gärningsmannen måste avvika från aktsamt beteende i sådan grad att det kan ligga till grund för straffrättsligt ansvar.

Av bestämmelsen framgår vidare att det måste finnas ett samband mellan gärningsmannes handling och den dödliga utgången. Oaktsamheten måste också föreligga i förhållande till den dödliga effekten dvs. gärningsmannen måste haft anledning att beakta risken för den dödliga utgången.


Brott av normalgraden eller ringa brott?

Det är endast i undantagsfall som vållande till annans död ska bedömas som ringa. Det framgår av praxis (bla. i NJA 1987 s.187) att det ex. är möjligt för an bilförare att dömas till ringa vållande till annans död när det framstår som oklart hur man som bilförare ska agera en en situation. Det är dock oklart om och hur stort värde sådan praxis har idag. Det man kan konstatera är dock att det som sagt i undantagsfall ska bedömas ringa vållande till annans död och att bedömningen sker från fall till fall.


Sammanfattningsvis

Rekvisiten för ringa vållande till annans död är således att man genom oaktsamhet (oaktsamt handlande) ska ha orsakat en annan persons död. Det ställs alltså upp ett krav på oaktsamhet och ett adekvat samband mellan oaksamheten och den avlidnes död. För att oaktsamheten ska föreligga krävs det så att man som gärningsperson ska ha haft anledning att beakta risken för den dödliga effekten ex. att man som bilförare bör vara extra uppmärksam vid mörker.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo