Frågor & Svar

EKONOMIÖvrigt22/02/2024

Måste förfrågningar om andrahandsupplåtelser i en bostadsrättsförening hanteras av styrelsen?

Hej hej. Jag har en fundering angående upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand. Så här står det i bostadsrättslagen Kap 7 10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket. Samtycke behövs dock inte 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte har antagits till medlem i föreningen, eller 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller en region. Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. Lag (2019:873) .................................. När man läser på t.ex. Bostadsrätterna.se så skriver de att en bostadsrättsförening kan givetvis välja att vara mer generös i sin syn på andrahandsuthyrning av vad lagen och rättspraxis säger. Vår bostadsrättsförening är byggd till hotelländamål och man har sedan de byggdes 2010 därför inte behövs söka tillstånd hos styrelsen. Nu säger nya styrelsen att vi måste följa lagen. Måste föreningen det eller kan bostadsrättsföreningen välja bort att kräva ansökningar till andrahandsupplåtelse, så som man gjort i alla år tidigare?

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000