Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Min granne har klippt mina buskar som växt in på hans tomt. Det är väl tillåtet antar jag, men han har forslat över allt ris på min tomt. Jag undrar har han rätt att hiva över alla bortklippta kvistar över staketet. Det ligger nu en stor hög på min sida. M.v.h
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 3 kap. jordabalken (JB) regleras rättsförhållanden mellan grannar vilket blir aktuellt i ditt fall. Här anges att grannar ska visa hänsyn till varandra vilket innebär att grannar inte ska vidta åtgärder som orsakar besvär för andra i deras omgivning (3 kap. 1 § JB). Den rättsliga regleringen på området har alltså som mål att främja en god grannsämja. Precis som du nämner har din granne en viss tillåtelse att såga av grenar eller rötter på dina buskar som vuxit in på hans tomt (3 kap. 2 § JB). Det här förutsätter att grenarna medför en olägenhet för grannen och att han inte skadar eller dödar dina buskar när han sågar av kvistarna. Dessutom ska du först ges möjlighet att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan tänkas medföra en skada för dig. Utifrån din fråga verkar du inte motsätta dig att han klippt dina buskar utan problemet är att kvistarna nu ligger på din tomt. Eftersom din granne klippt de grenar som hängt över på hans tomt bör han även räkna med att ta bort kvistarna själv. Det finns inget i din fråga som indikerar på att grannen kontaktat dig innan han klippte buskarna eller att han gett dig tillfälle att klippa dem. För att värna om goda grannförhållanden råder jag dig därför att kontakta grannen för att diskutera hur skötsel av buskarna ska hanteras i framtiden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om varan försvinner under transport?

2020-08-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en begagnad moped del av en privat person som jag inte känner, vi bodde på olika orter. Jag skickade 200kr och valde icke spårbart packet, då varan skulle fraktas. Han påstod att han har skickat den, men den kommer inte, väntat i över en vecka nu. Därför skrev jag och krävde tillbaka pengarna. Han menar att det är mitt fel för att jag inte valde spårbart, och jag menar på att han inte har försökt kontakta leverantören och fråga var paketet är, och jag är osäker på om han ens har skickat något. Vad ska jag göra? kan inte kontakta leverantören då jag inte vet vad frakt id eller något är! Mvh
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du som privatperson handlat av en annan privatperson, vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig lag.Jag utgår vidare från att köparen agerat hederligt och faktiskt skickat iväg varan.I 13 § KöpL regleras att risken för varan övergått på köparen när varan avlämnats enligt 6 och 7 §§ KöpL som reglerar olika avlämningsmetoder.Då ni bor på olika orter och varan transporterats genom en leverantör så räknas varan som avlämnad till dig som köpare när leverantören mottagit varan från säljaren för transport (7§ KöpL). Risken för varan har därmed övergått på dig som köpare och du är skyldig att betala för varan trots att du ej fått den (12 § KöpL). Varan kanske ändå kommer trots att det gått mer än en vecka. Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga!

Har hyresvärden en informationsplikt gentemot mig som borgensman om ändrade betalningsförhållanden?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag står som borgensman för någons lägenhet. Hen har inte betalt hyran på några månader och jag har vart helt ovetande. Efter 3 månader hör hyresvärden av sig till mig med krav om betalning för dessa obetalda månader. Har jag inte rätt att veta om obetald hyra redan första månaden och inte efter 3-4 månader? Borde inte hyresvärden informerat mig med en gång om att hyran är obetald så att jag då kan göra någon åt det än att vänta tills summan har tredubblats och sen kräva den av mig?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande informationsplikt för borgenären (den ni har skuld till, i detta fall hyresvärden) regleras detta genom praxis som utarbetats genom tidigare liknande rättsfall. Här stadgas att det föreligger viss informationsplikt för en borgenär att underrätta borgensmän om förändrade förhållanden gällande betalningen. Denna informationsskyldighet gäller dock endast om du som borgensman inte haft möjlighet att själv införstå dig i att betalningsläget har förändrats. Av frågan tolkar jag det som att du har varit ovetandes om situationen, och du kan därmed få hjälp att jämka betalningen på grund av omständigheterna med hjälp av 36 § Avtalslagen (en jämkningsparagraf). Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?

2020-08-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har en gemensam bostadsrätt, 3 barn tillsammans. Jag vill separera men jag vill bo kvar i bostaden med Mina 3 barn. Hur kan jag se till att vi kan få vara kvar ? Vill ju helst köpa ut han men hur går man tillväga med det ? Kan jag som ensamstående med 3 barn få ta över bostaden? Om han vägrar gå med på köpas ut men jag vill så gärna bo kvar för svårt hitta annat med 3barn. Vad för rättigheter har jag då?Tack för svar
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen.Bodelning enligt sambolagen Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Jag tolkar din fråga på så vis att ni äger bostadsrätten gemensamt och att den är köpt avsedd för att användas av er båda, vilket innebär att den ingår i bodelningen (5 § SamboL).Vem har bäst rätt till bostadsrätten? Vid en bodelning slås värdet på samboegendomen ihop och alltså värdet på bostadsrätten också och det fördelas därefter lika mellan er (13 och 14 § SamboL). Det finns dock en regel som gäller vid hyresrätter och bostadsrätter, som kan appliceras i ditt fall (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Ett exempel på vad som kan utgöra synnerliga skäl är ifall ni har gemensamma barn och att barnen ska bo i denna lägenhet tillsammans med den part som hävdar bättre rätt. Om du ska ha vårdnad över barnen och ni ska bo tillsammans i bostadsrätten, kan det alltså vara ditt synnerliga skäl till varför du bör ha bättre rätt till att ta över bostadsrätten. Anspråk på att ta över bostadsrätten måste dock framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört och om sambon lämnat bostaden måste det ske tre månader efter det. Det är också viktigt att ha i åtanke att den sambo som övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde (22 § SamboL). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej ! Jag har en tavla som jag vill låna ut till min mamma. Vi är två syskon . Vad händer vid hennes bortgång. Räcker det att jag skriver mitt namn på baksidan ? Ska det bevittnas ? Mycket tacksam för svar Bästa hälsningar
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Området som behandlas är sakrätt, som består av utarbetade principer mer än lagar. I ditt fall lånar du bara ut tavlan till din mamma, men du behåller äganderätten över tavlan. Därmed gäller specialitetsprincipen när du ska få tillbaka tavlan om din mor skulle gå bort:1. Du ska ha bättre rätt till egendomen Tavlan måste tillhöra dig och det är bra ifall du har ex köpeavtal för att styrka detta.2. Måste vara identifierbar egendom Du måste kunna identifiera tavlan hos din mamma, ex kunna beskriva den.3. Egendomen ska finnas kvar intakt (vara densamma som från början)Ändringar får ej ske på tavlan, den ska vara densamma som när du lånade ut den.Sammanfattningsvis kan du få tillbaka din tavla vid din mors bortgång om dessa krav är uppfyllda. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättning vid trafikolyckor

2020-08-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag var i en bilkrock, där den andra föraren har av mitt försäkringsbolag bedömts vara felaktig då denne skar min körriktning och borde ha lämnat företräde. Bilen är på lagning jag slog i huvudet vid krocken och har diagnoserats ha hjärnskakning. Har jag rätt att kräva skadestånd av den andre föraren?En kopplad fråga som jag inte vet om ni kan svara på dock, jag hade planerat att flytta ut vid helgen efter krocken. Bilen är trasig och försäkringen har erbjudit ordna en hyrbil. Jag är dock inte i skick att köra bil, och inte heller bekväm att göra det pga krocken och behöver därför anlita en flyttfirma för att göra flytten. Kan jag kräva ersättning av föraren eller dennes försäkringsbolag för denna bekostnad som kommit pga krocken?Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikskadelagen (TSL) blir aktuellt när det gäller skador i trafiken som orsakats av ett annat motordrivet fordon. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkring (TSL 1 §). Ersättning för skador på bilenSkador på bilen räknas som sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning om -skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon, och -skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet (TSL 10 § andra stycket).Utifrån din fråga så är det ostridigt att skadan uppkommit i trafik och med en annan bil. Dessutom har den andra bilföraren varit vållande till olyckan genom att han skar din körriktning när han borde ha lämnat företräde. Jag tycker alltså att omständigheterna tyder på att du uppfyller rekvisiten och du har därför rätt till ersättning. Ersättningen utgår från den skadevållandes trafikförsäkring.Ersättning för personskadaOm bilföraren eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeförsäkring från trafikförsäkring för fordonet (TSL 10 § första stycket). Som framgår av din fråga så har du drabbats av s.k. personskada i form av hjärnskakning. Du får då ersättning ur ditt fordons trafikförsäkring.Skadeståndets omfattningTrafikskadelagen tillämpar skadeståndslagens (SKL) bestämmelser om skadeståndets bestämmande (TSL 9 §). Det innebär att ersättning för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (t.ex. stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (SKL 5 kap. 1 § första stycket). Som sagt ovan utgår ersättning för personskador från trafikförsäkringen för din bil (TSL 10 § första stycket).Vad gäller sakskada ska ersättningen utgå från den skadevållandes trafikförsäkring (TSL 10 § andra stycket). Den ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (SKL 5 kap. 7 §). Vad gäller din flytt Du kan få ersättning av den andra bilens trafikförsäkring för att kunna hyra ett annat fordon eftersom din bil inte kan användas som du hade planerat. Detta faller under "annan kostnad till följd av skadan" (SKL 5 Kap. 7 §). Men om jag har förstått det rätt, så vill du få ersättning för att kunna anlita en flyttfirma eftersom du inte är i skick att köra bil. Det räknas alltså som ideell skada - alltså en typ av personskada som inte kan mätas i pengar. Det är nog tveksamt om det faller under den skadevållandes trafikförsäkrings skyldighet. Jag rekommenderar därför att du pratar med din försäkring och försöka få dem att anlita en flyttfirma åt dig istället för en hyrbil. Kom ihåg att du som skadelidande har en skyldighet att begränsa skadan för att du ska kunna få ersättning.SammanfattningsvisDu som skadelidande har rätt att få ersättning både vid personskada och sakskada. Ersättning för personskada utgår från din trafikförsäkring medan ersättning för sakskada utgår från den skadevållandes trafikförsäkring. Vad gäller din oförmåga att köra bil för att flytta tycker jag att du borde ta upp det med ditt försäkringsbolag så att ni kan komma på en bättre och tryggare lösning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?

2020-08-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Vill söka till grundläggande militär utbildning. Men för mer än 8 år sen blev jag dömd men har inte sen dess hittat på några dumheter och undrar om det fortfarande är möjligt för mig o söka denna utbildning?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att söka till GMU finns det antagningskrav som Försvarsmakten har publicerat på sin hemsida (se länk här). Det framgår här att det inte är möjligt att gå vidare i rekryteringstesten om man tidigare blivit dömd för ett brott, eftersom att alla som går vidare efter rekryttest och antagningsprövning kontrolleras i polisens belastningsregister. Det går att läsa mer om detta i Försvarsmakten föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning. Av detta framgår det att anledningen till varför man inte kan bli antagen om man är dömd för ett brott är att laglydnad är ett av kriterierna som finns för att kontrollera om den som sökt är lämplig för Försvarsmakten (4 § Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning). Sammanfattning Nej, har man blivit dömd för ett brott kan man inte bli antagen till grundläggande militär utbildning. Hoppas du fått hjälp med din fråga! Hälsningar,

Hur går en bodelning till?

2020-08-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Hur går bofördelning till? T. Ex om min man sålde en bil en månad innan vi lämnade in skilsmässoansökan till tingsrätten räknas bilens värde med. Måste gåvobrev har 2 vittnen?Med vänlig hälsning
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs det som makarna äger och har och värdet utav det beräknas utifrån dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods vilket utgörs av allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Även banktillgodohavanden och pengar ingår i bodelningen såvida de inte gjorts till enskild egendom. Om pengarna för den sålda bilen finns kvar och inte är enskild egendom kommer det att ingå i bodelningen och delas mellan er. Det som finns i boet när talan om äktenskapsskillnad väcks och är giftorättsgods ska ingå i bodelningen.Vad är kraven för giltigt gåvobrev?För gåva av lös egendom finns inget krav på att upprätta gåvobrev. Gåva av lös egendom anses vara juridiskt bindande när den överlåtits till gåvotagaren. Därmed är det inget krav att upprätta gåvobrev för lös egendom, men det kan vara bra att göra i bevishänseende. För gåva av fast egendom finns lagbundna formkrav. Gåvobrevet måste vara skriftligt och det ska framgå uppgifter om gåvogivare och gåvotagare, vilken fastighet/bostadsrätt som ska överlåtas, egendomens värde, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor för gåvan samt ort, datum och signaturer. Det är inget krav att gåvobrevet bevittnas av två personer för att det ska vara giltigt, men det rekommenderas att så görs för att kunna söka lagfart hos Lantmäteriet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar