Jag betalade mer än min sambo i kontantinsats, går det att reglera denna skillnaden på något sätt?

2019-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har köpt ett hus som vi äger hälften var. Jag har lagt 60.000 mer i kontantinsats. Går det att skriva på något sett?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag antar att du med din fråga undrar om det finns något sätt att reglera förhållandet att du betalat 60 000 kr mer än din sambo vid köpet av huset, för det fall att ni skulle bryta upp framöver.Det smidigaste och absolut enklaste sättet att lösa det här är att ni skriver ett samboavtal. Om ni inte skriver ett avtal så kommer huset att betraktas som samboegendom vid en bodelning och ni kommer att dela på det rakt av. Om ni dock skriver ett avtal så råder det avtalsfrihet, så ni kan egentligen komma överens om vilken lösning ni vill. Det absolut enklaste exemplet är att ni kommer överens om att du, vid en eventuell bodelning, ska ha hälften av husets värde med tillägg för de 60 000 kr som du betalade mer vid förvärvet. Ett tillägg till denna överenskommelse skulle kunna vara att denna summa ska minska i takt med att din sambo "betalar av" skulden till dig eller något dylikt villkor (det skulle dessutom kunna förenas med ränta!). Om förhållandet är långvarigt så kan det dessutom vara så att dessa 60 000 kr minskar i värde med anledning av inflation så du kan eventuellt också trycka in ett villkor om att beloppet ska inflationsjusteras.Ett alternativ till ett sådant här "återbetalningsavtal" är att ni avtalar om att du ska äga en större del av huset (motsvarande de summorna som ni lagt in vid köpet). Då får du dessutom istället en proportionerlig del av den eventuella värdeökningen på huset när det säljs (till skillnad mot den "statiska" summan 60 000 kr som kan utgöra en väldigt liten del av en större värdeökning). Av samma logik följer dock att en "fast" summa på 60 000 kr är att föredra för det fall huset har sjunkit i värde vid den eventuella försäljningen.Det är, som sagt, helt upp till er vad ni vill avtala. Din sambo måste dock givetvis också gå med på avtalet, så det kan ju vara en bra idé att inte överdriva anspråken utan komma med en lösning som känns bra och rättvis för båda.Jag hoppas att du finner rådet användbart!

Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?

2019-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son, 19 år 1/12. Han kuggade 3 high-level ämnen på IB och måste nu tenta om i maj 2020. Han får ingen alfa-kassa, studiebidrag eller underhåll. Vi är 2 skiljda föräldrar men jag står för allt... Boende, mat, hygienartiklar, kläder, körkort etc.. Försökt få barnets far att bidra men han svarar ej på mess eller telefon. Ska det juridiskt sätt få gå till så här? Har man inte försörjningsplikt fram till barnet fyller 21 eller han får ett jobb?? Jag går på knäna.... Jobbar 100% natt och vet inte hur jag ska få pengarna att räcka till snart...
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande försörjning och underhåll av barn hittar du främst i 7 kap. föräldrabalken (FB). När det gäller försörjning av barn ska hänsyn tas till barnets behov och föräldrarnas totala ekonomiska förmåga. Även barnets egna eventuella inkomster ska tas till hänsyn vid bedömningen om omfattningen av föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket FB). Generellt sett har föräldrarna en underhållsskyldighet för barnet fram till att barnet fyller 18 år. Denna underhållsskyldighet fortsätter dock om barnet går i skolan, som längst fram till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Eftersom din son är 19 år gammal och går i skolan är det exakt som du säger, både du och din sons far har underhållsskyldighet åt honom fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller tills dess att han blir klar med skolan. Kostnaderna för underhållet ska fördelas så att du och din sons far ska betala var och en efter egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Så som jag har förstått det bor er son hos dig och inte hos hans far, så hans fars underhåll ska därmed ske via underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB).Sammanfattningsvis instämmer lagen alltså med det du menar, och din sons far har därmed samma underhållsskyldighet som du har. Underhållsskyldigheten ska utövas genom att din sons far betalar underhållsbidrag till din son fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller går klart skolan. Hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Adoption av sambos barn

2019-10-12 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo lever med våra två barn ihop. Den äldsta är ej hans biologiska men han har funnits med sen sonen var 1 (är idag 7) och är mer biologisk än vad hans någonsin kommer vara. För ca 3 år sedan tog jag ensam vårdnaden pga av mkt trassel hos bio-pappan. Efter de träffades de mindre och mindre då han ej var intresserad och för 2 år sedan valde bio-pappan att flytta ifrån samhället vi bor i och bosatte sig 25 mil bort. De har haft lite kontakt men han är ej intresserad av mer och har ny familj där. Sonen når dåligt vid möten. Så möten har dött ut och samtalen blir allt färre då sonen ej vill ha kontakt. Till frågan. Kan min sambo bli vårdnadshavare till sonen utan att vi är gifta? Vi vill gärna att han ska vara vårdnadshavare då det hade underlättat de mesta. Grubblat så över detta har ni någon bra lösning?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en sambos barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, din sambo i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB) Adoption av sambors barnJa, din sambo kan adoptera ditt barn (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB) I ditt fall är det ditt endast ditt samtycke, då du har ensam vårdnad av barnet. Innan du lämnar ditt samtycke har du rätt att få information om vad adoptionen innebär och ett samtycke (4 kap 8 § 3 st FB). Hur ni ska gå tillvägaFör att din sambo ska kunna adoptera ditt barn krävs det att det är din sambo som ansöker om detta (4 kap 11 § FB). En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB).Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Bostad som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i en bodelning mellan sambos

2019-10-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Blev sambo för 4år sedan i hans hus. Strax efter köpte jag ett litet hus i Spanien ,han ville ej, vi besöker det tillsammans .jag ensam mina barn är där vad händer om vi gör slut? Ej samboavtal. Om jag måste dela kan jag sälja el ge till mina barn för att slippa dela.vi har ej gjort slut men jag funderar på det
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en eventuell separation mellan dig och din sambo kan antingen du eller din sambo begära en bodelning inom ett år från det att samboförhållandet tog slut (8 § sambolagen). I en bodelning ska gemensam bostad och bohag ingår, om de har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Som gemensam bostad räknas inte egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § sambolagen). Ifall ni bor i Sverige och mestadels använder huset i Spanien för fritidsändamål, semester och dylikt, kommer den bostaden inte att räknas som gemensam bostad och därmed inte komma att ingå i en eventuell bodelning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning

2019-10-13 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift med en man som har barn sedan tidigare (särkullebarn). Om jag erhåller en större summa pengar eller har ett kapitalkonto/ sparkonto som jag vill ha som en privat egendom och inte skall infalla i en gemensam boupptäckning om det skulle hända min make något. Hur går jag till väga då?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall din make skulle avlida ska en bodelning genomföras av dig och dödsboet efter din make (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska allt s.k. giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). S.k. enskild egendom ska alltså inte ingå i en bodelning. Ett sätt att skydda egendom är alltså att göra den enskild. Egendom kan bli enskild bl.a. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord (7 kap 2 § äktenskapsbalken). På så sätt kommer egendomen inte att ingå i en bodelning och din makes arvingar har ingen möjlighet att få ta del av den i ett arvskifte. Det kan också nämnas att när en bodelning sker med anledning av att en make har avlidit har den efterlevande maken rätt att kräva att få behålla sitt eget giftorättsgods (12 kap 2 § äktenskapsbalken). Ifall du utnyttjar denna rätt får du behålla det giftorättsgods som du äger och din makes dödsbo får det giftorättsgods som din make ägde. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ingår bostaden i en bodelning när ett samboförhållande upphör?

2019-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag är i ett distansförhållande men har nu köpt en bostad i min hemma stad och tanken är ju min partner ska flytta hit inom några månader men hur blir det med min bostad om det skulle ta slut har hen rätt till halva då? Jag har inte skrivit med henne på någonting, inte räknat med henne på lånet eller när man gjorde en bondekostand hos banken eller någonting sånt. Vi har varit tillsammans i ca 7 månader.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Har din partner rätt till bostaden vid en eventuell separation?När du och din partner flyttar ihop kommer sambolagen att gälla för er. Vid en eventuell separation så kommer ni att behöva dela på den egendom som ni har köpt för gemensam användning om någon av er kräver det (3 och 8 §§. Sambolagen). Detta innebär att bostad och egendom, ex möbler, som har köpts under eller till ert samboförhållande är egendom som ni eventuellt kommer att behöva dela mellan er. Jag tolkar det som, från din fråga, att du har köpt en lägenhet i syfte att du och din partner ska flytta in i den och bo där tillsammans (5 §. Sambolagen). Detta betyder att vid en eventuell separation så kan din partner kräva att bostaden ska ingå vid en bodelning. Eftersom jag tolkar det som att du har köpt lägenheten i syfte att ni ska bo där tillsammans så har din partner också rätt till bostaden vid en eventuell separation. SamboavtalDu och din partner kan skriva ett samboavtal (9 §. Sambolagen). I samboavtalet kan ni komma överens om bostaden ska ingå i bodelningen eller inte, eller om det finns annan egendom som ni inte vill ska ingå i en eventuell bodelning. Om ni skriver ett samboavtal där bostaden inte ska ingå vid en bodelning så har din partner inte rätt till bostaden om ni skulle separera. Om ni skulle behöva hjälp med att skriva ett samboavtal kan ni använda er av Lawlines egna tjänster, genom att klicka HÄR kommer ni direkt till sidan där ni kan få hjälp att upprätta ett samboavtal. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?

2019-10-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min exman skildes för ett år sedan, kan man göra en bodelning efter så lång tid? Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.Det saknas en uttrycklig tidsbegränsning för rätten till bodelningDet finns ingen tidsbegränsning i lag för hur lång tid efter en skilsmässa som det går att göra en bodelning. Däremot finns det vägledande domar som ger en fingervisning om när det anses ha gått för lång tid innan en bodelning har begärts. I de domarna har det handlat om mycket längre tidsperioder än i ditt fall. Till exempel godkände Högsta domstolen en gång att en bodelning gjordes tio år efter att paret i fråga hade skilt sig (rättsfallet NJA 2009 s. 437). I ett annat fall bestämde en hovrätt dock att det ansågs ha gått för lång tid när en av de före detta makarna begärde bodelning efter sju år (rättsfallet RH 2003:41).Varje fall är alltså unikt, men med tanke på att det bara har gått ett år sedan er skilsmässa så tror jag inte att det finns några hinder för att ni gör en bodelning. Svaret på din fråga är därför ja – du och din exman bör kunna göra en bodelning, trots att det har gått ett år sedan ni skilde er.Ni behöver inte bodela saker som ni har köpt sedan skilsmässanDet är bara är sådant som ni ägde den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten som ska ingå i er bodelning (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Ni behöver alltså inte bodela sådant som ni har köpt på varsitt håll sedan ni skilde er. Däremot kan ni välja att sådan egendom ska ingå i bodelningen, om ni är överens om det. Utgångspunkten är att ni själva bestämmer över hur just er bodelning ska gå till (9 kap. 5 § första meningen ÄktB). Ni kan ansöka om en bodelningsförrättare om ni inte skulle kommer överens om bodelningen (17 kap. 1 § första stycket ÄktB).SammanfattningDu och din exman bör kunna göra en bodelning, även om det har gått ett år sedan ni skilde er. Det beror främst på att det inte finns någon formell tidsbegränsning för rätten till bodelning vid skilsmässa. Relevanta vägledande domar talar också för att det inte bör vara problematiskt att bodela i efterhand, så länge det rör sig om en så pass kort tid som i ert fall. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad är den andra makens enskilda egendom?

2019-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Var kan jag ta reda på om något är min makes enskilda egendom? Utan att kräva svar från honom, vilket jag vet att jag kan kräva menvill helst ta reda pådet på annat sätt.Ratsit finnsju men om jag köper till exempel hansdeklration så står väl inget sådant där
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande makars egendom finns i 7 kap Äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendom genom äktenskapsförordGenom Skatteverket kan du ta reda på vilken egendom som genom äktenskapsförord är din makes enskilda egendom. Du kan kontakta Skatteverket via denna länk för att beställa dessa uppgifter.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs dock inte bara din makes underskrift, utan även din (7 kap 3 § ÄktB). Han kan alltså inte genom äktenskapsförord ha gjort något till enskild egendom på detta sätt utan att du varit medveten om det.Egendom kan bli enskild på andra sättEgendom kan dock bli enskild på andra sätt än genom äktenskapsförord, nämligen ifall:- han fått en gåva av någon med villkoret att gåvan ska vara hans enskilda egendom- han genom ett testamente fått egendom med villkor att det ska vara hans enskilda egendom - han ärvt egendom som enligt arvlåtarens testamente ska vara hans enskilda egendom han fått ut pengar genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än dig och som innehåller ett villkor att egendomen ska vara hans enskilda egendom- annan egendom trätt i ställe för egendom som han fått genom någon av ovanstående punkter. Ett exempel på detta kan vara att han köpt något för pengar som han fått i gåva som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Uppgifter på vad som är hans enskilda egendom på grund av någon av dessa sätt kan du däremot inte begära ut från Skatteverket eller liknande. Då kommer du dessvärre att behöva fråga din make.Hoppas du fick svar på din fråga!