Vem av samborna har rätt till hyresrätten?

2019-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har en hyresrätt, vi bytte min hyresrätt till en större hyresrätt där hyran var för hög för att jag själv skulle bli godkänd för att stå själv på kontraktet och då ställde sig min kille med på kontraktet. Denna lägenhet har vi nu sen 2 år tillbaka bytt till en mindre hyresrätt och den står vi fortfarande båda två på. Nu ska vi separera och han vägrar flytta. Vad gäller? Det är ju min hyresrätt från början?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8§ Sambolagen är det samboegendom som ska fördelas samborna emellan vid begärd bodelning. I 3§ Sambolagen stadgas att sambornas gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning.Enligt sambolagens bestämmelser så är det avgörande att ni har skaffat er nuvarande hyresrätt för er gemensamma användning. Att du från början hade en hyresrätt som ni har använt för att byta till er den nuvarande bostaden med spelar ingen roll för vem som har rätt att bo kvar i lägenhetenDå lägenheten utgör samboegendom är det den av er som är i störst behov av lägenheten som har rätt att bo kvar i den, se 16§ 2 st. Sambolagen. För att kunna avgöra det får en helhetsbedömning göras där man bland annat tittar på om någon av er har barn, hur er ekonomiska situation ser ut samt er ålder och hälsa. Utifrån den information som du har lämnat så är det svårt för mig att avgöra vem av er som har bäst rätt till lägenheten. Om du vill att någon tittar mer ingående på ditt ärende kan du vända dig till Lawlines jurister här.Hoppas svaret kan vara till hjälp och lycka till!Med vänlig hälsning

Makars egendomsförhållanden: enskild egendom, äktenskapsförord och ansvar för makes skulder

2019-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska gifta mig och har lite frågor om äktenskaprsförord och vad som räknas som enskild egendom. Har läst lite olika information och hoppas att ni kan klargöra vad som gäller.Jag har på mitt privata bankkonto pengar som jag fått som gåva av en släkting samt mina egna besparingar och summan ändras varje månad, ingår dessa pengar i en eventuell bodelning? Om ja, hur behöver vi uppdatera äktenskaprförordet varje gång summan ändras? En annan fråga är att min blivande make har ett privatlån sedan tidigare. Om något händer, kommer jag att behöva betala detta lån? Finns det ett sätt att ange detta lån som enskilt för att undvika att jag blir betalningskyldig vid eventuell bouppteckning? Tacksam för svar!
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad räknas som enskild egendom? Pengar på bankkonto? Gåva från släkting?Huvudregeln för äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som har blivit enskild genom äktenskapsförord eller genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).Gåvan från släktingen: Fanns det uttryckt som gåvovillkor att pengarna skulle vara din enskilda egendom så är det gällande. Var det däremot inte uttryckt är pengarna giftorättsgods och kommer att ingå i en bodelning vid äktenskapsskillnad/dödsfall om ingen förändring görs genom äktenskapsförord. Dina besparingar på bankkontot: Står det inte något i äktenskapsförord om att pengarna på ditt privata bankkonto ska vara enskild egendom så är det fråga om giftorättsgods och pengarna ska då ingå i en eventuell bodelning. Äktenskapsförordets betydelseMed hjälp av äktenskapsförord har ni möjlighet att ändra på era egendomsförhållanden och göra egendom till enskild så att den inte delas mellan er vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Ni kan t.ex. skriva in att pengarna på bankkontot ska vara din enskilda egendom. Om så görs är det vanligaste att inget särskilt belopp anges eftersom ni då inte behöver uppdatera äktenskapsförordet varje gång någon förändring sker på bankkontot.Skyldighet att betala makens lånVarje make råder själv över sin egendom och svarar för sina skulder. Du är alltså inte ansvarig för din makes privatlån (1 kap. 3 § ÄktB). Däremot kommer det gå till så att din makes lån kommer att täckas av dennes del i bodelningen mellan er som sker i samband med bouppteckningen vid ett eventuellt dödsfall. Det innebär alltså att en del av din makes egendom kommer att täcka privatlånet, vilket medför att den egendom som delas gemensamt minskar något från hans sida men vilket också innebär att du inte är ansvarig för hans lån på något sätt utan det helt enkelt betalas av ändå i bouppteckningen med det värde som avsatts (11 kap. 2 § ÄktB).Exempel: Du har 100 tkr i giftorättsgods. Din make har också 100 tkr i giftorättsgods och ett privatlån på 20 tkr. Till bodelning går dina 100 tkr och 100 tkr-20 tkr = 80 tkr från din makes sida. Totalt till bodelningen återstår 180 tkr som delas lika, dvs. vardera andelen utgör 90 tkr samtidigt som 20 tkr har "avsatts" för din makes privatlån så att det kan betalas av vid ett eventuellt dödsfall. Sammanfattningsvis står du alltså inte för din makes privatlån och blir inte betalningsskyldig för det, utan det regleras ändå i bodelning och bouppteckning. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om ni skulle vilja ha hjälp med upprättande av äktenskapsförord. Med vänlig hälsning,

Kan jag göra samboegendom till enskild egendom?

2019-04-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger lägenheten vi bor i och köpte den ca 8 år innan vi blev sambos. Sambon var gå gift och bodde på annann adress. Den kan orimligt ingå i en bodelning om han dör. Han har två söner sedan tidigare. Vi har inga barn. Rätt tolkat? Det vi köpt gemensat sedan han flyttade in kan det listas att vara min enskilda egendom om vi är överens? Vi vill undgå hans barns laglotter i boets lösöre. Hur gör vi? Kan han ge det som gåva till mig? Det lösöre jag köpt innan han blev skriven hos mig ingår ej? Rätt tolkat?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Svaren på dina frågor regleras i sambolagen. Lägenhet vid bodelningVid en bodelning är det endast samboegendom som ska fördelas mellan er (8 § första stycket). Er gemensamma lägenhet utgör samboegendom endast om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Eftersom du köpte lägenheten långt innan ni träffades ses inte bostaden som samboegendom, och ska därför inte ingå i en bodelning. Du har alltså tolkat sambolagen korrekt gällande lägenheten. Lösöre vid bodelningErt gemensamma bohag* anses vara samboegendom om egendomen förvärvats genom gemensam användning (3 §). Det krävs inte att ni köpt egendomen tillsammans, utan det räcker med att ni köpt den under ert förhållande med avsikten att egendomen ska vara gemensam. Det innebär att det lösöre du köpt innan ni blev sambos inte ska ingå i en bodelning. Den egendom ni anskaffat tillsammans ses däremot som samboegendom.* Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 §). SamboavtalDet finns möjligheter att omvandla samboegendom till enskilda egendom. Det är dessvärre inte möjligt er att göra samboegendom till enskild egendom genom gåva. Det krävs nämligen att gåvan kommit från någon annan än den andra sambon för att egendom ska bli enskild (4 § första punkten).För att undvika att din sambos barn får ta del av bohaget kan ni kan upprätta ett samboavtal. I samboavtalet kan ni skriva vilken egendom ni inte vill ska ingå i en bodelning. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och måste undertecknas av er båda för att vara giltigt (9 §). SammanfattningLägenheten kommer inte ingå i en bodelning då den inte anskaffats för gemensam användning. Inte heller kommer det lösöre du köpt innan ni blev sambos att ingå. Egendom som ni anskaffat tillsammans kommer emellertid ingå i. Genom samboavtal kan ni bestämma att viss egendom inte ska ingå vid en framtida bodelning. Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Lönt med äktenskapsförord?

2019-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart och jag undrar lite om äktenskapsförord och testamente.Ingen av oss har några vidare tillgångar när det gäller pengar och ingen av oss äger hus eller något sådant. Det enda dyrbaraste någon av oss äger är jag som äger en bil. Måste man skriva eventuellt äktenskapsförord innan äktenskapet eller kan man upprätta ett sådant efter? Vi är osäkra på om vi verklgen behöver ett äktenskapsförord eftersom ingen av oss har några vidare tillgångar. Min sambo har tänkt upprätta ett testamente senare under hösten eftersom han har två barn sen ett tidigare förhållande. Kanske räcker det med det sen? Mest tänker jag som skydd för mig om det skulle hända något med honom sen, då vill inte jag bli tvungen att sälja eventuellt hus vi kanske köpt för att köpa ut dem. Hälsningar Natalie
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ja, ett äktenskapsförord kan inrättas efter ni har gift er. Båda makarna måste skriva under och det börjar gälla den dagen det kommit in till skatteverket, 7:3 äktenskapsbalken.Har ingen av er någon egendom av högre värde brukar det ses som onödigt att skriva ett äktenskapsförord. Huvudregeln vid en bodelning (när en make gått bort eller vid äktenskapsskillnad) är att all egendom delas 50/50 mellan makarna. Personlig egendom så som kläder, smycken och glasögon brukar inte ingå i hälftendelningen, sålänge egendomen inte är av högt värde, 10:2 äktenskapsbalken.Testamenterar din make all sin egendom åt sina två särkullsbarn så innebär det att de kommer få hela hans lott. Alltså hälften av er totala egendom, han kan ej testamentera mer än det. Skriver ni äktenskapsförord så att hans lott är mer eller mindre än 50 % så kan han fortfarande testamentera bort hela sin lott, men fortfarande inte något av din.Det finns dock ett skydd för efterlevande make, stora basbeloppsskyddet som går före testamente, 3:1 2 st ärvdabalken. Regeln innebär att efterlevande make alltid har rätt att behålla 4 x prisbasbelopp (2019 är ett basbelopp = 46 500 kr), alltså ifall efterlevande make har rätt att behålla, genom sin lott + så mycket från den bortgångne att det uppgår till 186 000 kr. Vad som blir över från den bortgågne kan hen testamentera bort.Hoppas du fått svar på dina frågor!

Dement persons möjlighet att ge bort pengar och förvaltares möjligheter att investera i aktier

2019-04-24 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en person som bor på ett demensboende ge bort pengar?Får en person som sköter en demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementa personens pengar?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du dels i lag (1924:323) och dels i föräldrabalken (FB). Får någon med demens ge bort pengar?Huvudregeln är att varje person har att bestämma över sin egendom. Här finns emellertid demens hos gåvogivaren, vilket kan påverka den förmågan. Avtal, här i form av ett gåvoavtal, som sluts under påverkan av demens (avtalsrättsligt en form av psykisk störning) är ogiltigt och kan alltså ogiltigförklaras så att prestationerna (pengagåvan) återgår (lag 1924:323). Observera dock att gåvan inte automatiskt är ogiltig bara genom sin existens utan att en ogiltigförklaring måste ske för att få den att återgå. Kan en person som sköter demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementes pengar?Eftersom du skriver att det finns någon som sköter demenspersonens ekonomi utgår jag från att personen i fråga har fått en god man eller förvaltare förordnad för att hjälpa till med förvaltningen av demenspersonens ekonomi. God man/förvaltare har att förvalta huvudmannens egendom på ett så bra sätt som möjligt, vilket kan innebära placeringar med skälig avkastning för att få egendomen att växa (12 kap. 2–4 §§ FB). Vad gäller just köp av aktier krävs dock överförmyndarens samtycke (14 kap. 6 § FB).Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan sambo kräva halva bilen som samboegendom eller via dolt samägande?

2019-04-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Undrar lite angående hur vid bilen ingår i sambolagen. Jag köpte bilen och stod på lånet själv, även står jag som ägare. När jag köpte bilen hade inte sambo något körkort och hon har under tiden inte betalt en krona på bil förutom drivmedel. Hur stor är chansen att hon kan kräva halva bilen? Mvh
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i sambolagen (SamboL). Kan bilen vara samboegendom och ingå vid bodelning?Vid bodelning för sambos ska endast samboegendom ingå. Samboegendom består av gemensam bostad och gemensamt bohag (möbler m.m.) som har anskaffats för gemensam användning. Eftersom bilen inte faller in i någon av dessa kategorier är den inte samboegendom och ska alltså inte ingå i en eventuell bodelning (3–6 §§).Kan det finnas dold samäganderätt?Den andra möjligheten som finns till att din sambo möjligtvis skulle ha rätt till halva bilen är om så kallad "dold samäganderätt" kan anses ha uppstått. Kortfattat beskrivet ska det vara fråga om en sorts gemensam partsvilja om att bilen skulle vara gemensam egendom redan vid köpet. För att sådan samäganderätt ska ha uppstått ska vissa kriterier vara uppfyllda.- Egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk. - Den sambo som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet. - Det ska vara underförstått vid köpet att det ska vara fråga om samägande.Att du själv står som ägare, att du betalat hela summan för bilen samt att din sambo inte hade något körkort vid införskaffandet av bilen är alltså samtliga omständigheter som talar emot dolt samägande och alltså för ditt enskilda ägande. Det som talar till din sambos fördel är att ni båda verkar ha använt bilen. Efter en sammantagen bedömning anser jag dock inte din sambos chanser att hävda dolt samägande vara speciellt goda utifrån de givna förutsättningarna, utan mer talar till din fördel.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag till sambos barn

2019-04-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min ex.man kom fram till en förlikning gällande underhåll för vårt barn. Men det var baserat på min och min sambos ekonomi då vi delar.Nu har det kommit fram att han hade flickvän då och hon har också flyttat in hos honom.Min fråga är nu om barnen kan få summan ändrad i underhåll eller inte pga hans samboförhållande?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB). Föräldrars underhållsskyldighet finns som grundläggande bestämmelse i 7:1 1 st 1 men FB. Föräldrar ska enligt bestämmelsen svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Oavsett om föräldrarna bor ihop eller inte. I 7:2 FB regleras föräldrars skyldighet att betala underhållsbidrag till barnet för att fullgöra underhållsskyldigheten. Detta ska ske om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Utgångspunkten för bedömningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomst- och förmögenhetsförhållandena.I 7:5 FB framgår det att styvföräldrar (man/fru eller sambo) även kan ha underhållsskyldighet till styvbarnet i vissa fall. Om föräldern till barnet är gift med styvföräldern kan styvföräldern också vara underhållsskyldig, om styvföräldern bor tillsammans med styvbarnet. En sambo (det vill säga styvföräldern) som bor tillsammans med barnet kan också vara underhållsskyldig, dock enbart om sambon har ett gemensamt barn med föräldern. Det är alltså inte enbart biologiska och adoptivföräldrar som är underhållsskyldiga, även styvföräldrar kan åläggas denna skyldighet i vissa fall. Ansvaret är dock subsidiärt till föräldrarnas ansvar, den kommer alltså i andra hand och kan då komma att höja levnadsstandarden för styvbarnet. Vidare kan den nuvarande sambon ha bidragit till att din ex-mans kostnader för levnad minskat, isåfall kan en omberäkning av bidraget behövas göras (om de exempelvis nu delar på hyran eller dylikt). Har underhållsbidrag beslutats mellan er genom avtal måste ni komma överens igen om ni vill ändra detta. Kan ni inte komma överens är det en domstol du får vända dig till för att fastställa underhållsbidraget. Denna process kan dock vara kostsam vilket bör tas i beakt.På försäkringskassans hemsida finns en uträkningsmodell som kan vara till hjälp, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att annars höra av dig till Lawline igenMed vänliga hälsningar

Måste jag betala hemma innan jag fyllt 18?

2019-04-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag är 17 år och min pappa vill att jag ska börja betala hyra. Jag tjänar ungefär 3000kr i månaden på mitt jobb. Är det upp till varje familj att bestämma om man ska betala hyra eller finns det någon lag på att man måste vara 18 innan man betalar hemma? Eller hur fungerar det?
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till lawline! För att svara på din fråga kommer jag använda mig av reglerna i föräldrabalken(FB) . Enligt 7 kap. 1 § FB så ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigen brukar fullföljas genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder och så vidare. Eftersom du fortfarande är ett barn i lagens mening, alltså under 18 år så ska dina föräldrar stå för hyran och han kan inte kräva dig på pengar till hyran. Denna underhållsskyldighet upphör när du fyller 18 år enligt andra stycket, dock så skulle den kunna förlängas tills du är 21, om du fortfarande går i skolan, dock inte universitet. Så för att svara på din fråga, så kan din pappa inte kräva dig på hyra förrän du fyllt 18 år, och kanske inte ens då. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma! Mvh