Kan man häva faderskap?

2019-12-08 i Faderskap
FRÅGA |Min svärmor dog för 2 veckor sedan. Svärfar dog 2003. Jag har en känsla av att svärfar inte är biologisk pappa till min man. Hur kan jag få vetskap?
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Två olika sätt att bli pappa till barn Det finns två olika sätt att bli pappa till ett barn. Om mamman är gift vid ett barns födelse, presumerad hennes man vara pappa till barnet (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Om mamman inte är gift, kan en man bli pappa genom en så kallad bekräftelse om faderskap eller genom en dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).Om man tror att det inte är rätt pappaFör att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Detta innebär att man går till domstol, och domstolen i sin tur fastställer vem som är pappa. Det är bara barnet själv och pappan som har rätt att föra talan, men det har även ansetts att arvingar till pappan ska få väcka talan. (3 kap. 1 § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis är det möjligt att häva faderskapsbekräftelse. Det sker då genom en talan till domstolen genom antingen din man, din svärfar eller en arvinge. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan en förälders nya partner få vårdnad om tidigare barn?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Ett par skiljer sig. De har gemensam vårdnad om deras två biologiska barn. Efter några år ansöker mamman om enskild vårdnad. Hon och pappan kommer överens om detta just innan huvudförhandlingen och mamman får vårdnaden. Mamman är gift med en annan man och de önskar att den nya mannen ska få delad vårdnad om mammans två tidigare barn. Är detta möjligt? Hur gör man? Är adoption ett alternativ annars?
Felicia Fredin |Tack för att du vänder dig till Lawline.De regler i svensk rätt som reglerar boende, umgänge och vårdnad av barn finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Föräldrar är vårdnadshavareEnligt 6 kap 2 § FB är det föräldrarna som är vårdnadshavare för barnet, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En särskilt förordnat vårdnadshavare kan till exempel utses när båda föräldrarna har avlidit. Kan man bli vårdnadshavare åt sin partners barn?Att någon som inte är barnets förälder ska kunna bli vårdnadshavare för barnet kan inte ske av sig själv eller genom särskild process. Det gäller även om du är i en relation, eller till och med gift, med barnets vårdnadshavare. Den enda möjligheten du som utomstående har till att bli vårdnadshavare för barnet är genom adoption.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

2019-12-08 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är gift sedan 25 år och har fyra barn i åldern 1½ - 13 med en och samma man.För en månad sedan släppte hennes man bomben att han ville skiljas.Han har redan flyttat in hos en ny kvinna och hennes tre barn.De är långt ifrån klara med sin skilsmässa och några papper är ännu inte undertecknade.Det bästa för barnen är att få bo kvar i huset men dottern har inte råd att lösa ut mannen.Finns det något ekonomiskt till hennes fördel att han har så bråttom och flytta in innan de ens är skilda på pappret?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du efterfrågar om man kan dra några ekonomiska fördelar av att maken vill genomföra en snabb bodelning och flytta isär så fort så möjligt. Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). Tyvärr är mitt svar på denna frågan nej. För att få överta bostad krävs att man erlägger motsvarande belopp eller säkerhet för beloppet (11 kap. 10 § ÄktB). Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Sambors rätt till bostad och egendom

2019-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag bor i min sambos hus i mer än 10 år snart. Detta hus hade han innan jag flyttade till honom. Vad som gäller för mig i fall jag flyttar från honom?Under den här tiden så köpte jag en etta för min son. Nu står den tom. Jag har också köpt en tvåa för min dotter på en annan ort. Hon bor där med sin familj. Jag undrar om han har rätt att begära sin del i dessa två lägenheter om vi separerar?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambors återfinns i sambolagen (SamboL). Om du och din sambo separerar, kan en av er begära en bodelning. En bodelning sker enbart om en av er begär det (8 § SamboL). Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bohag är de möbler, hushållsmaskiner och liknande lösa föremål som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet (6 § SamboL). Din sambos husEftersom sin sambo förvärvade huset innan ni flyttade ihop, är den inte förvärvad för gemensamt bruk och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Du har inte rätt till hans hus. I vissa fall kan dock ett övertagande av bostad av den andra parten bli aktuellt även om bostaden inte utgör samboegendom (22 § SamboL.) Detta gäller dock endast hyresrätter och bostadsrätter och som jag förstår det så är det en fastighet som han innehar. Därmed skulle ett övertagande av bostaden i ditt fall ej bli aktuellt.Dina lägenheterDina lägenheter utgör inte samboegendom och är inte er gemensamma bostad, vilket innebär att din sambo inte har någon rätt till dessa. Han kan inte heller ha rätt att överta dessa genom regeln som jag beskrev ovan, eftersom det inte är er gemensamma bostad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fungerar en bodelning för sambors?

2019-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger ett hus och nu ska en partner flytta in i huset . Jag undrar hur man gör för att inte det ska bli fel . Hörde att sambo ev kan göra anspråk på fastighet om man har bott i hus minst 6 månader ? Hur gör man så egendom eller andra värdesaker inte blir en tvist vid ev separation.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambors finns i sambolagen (SamboL). Nedan redogör jag för vad som skulle hända om du och din sambo skulle separera. Bodelning sambo Om ni separerar, kan en av er begära en bodelning. En bodelning sker enbart om en av er begär det (8 § SamboL). Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bohag är de möbler, hushållsmaskiner och liknande lösa föremål som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet (6 § SamboL). Ditt husEftersom du förvärvade huset innan ni flyttade ihop, är den inte förvärvad för gemensamt bruk och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Din sambo kommer inte ha någon rätt till ditt hus, oavsett hur länge ni bor tillsammans. I vissa fall kan dock ett övertagande av bostad av den andra parten bli aktuellt även om bostaden inte utgör samboegendom (22 § SamboL.) Detta gäller dock endast hyresrätter och bostadsrätter och som jag förstår det så är det en fastighet som han innehar. Därmed skulle ett övertagande av bostaden i ditt fall ej bli aktuellt.Samboavtal Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att ni kan bort bodelningen och regler om denna (9 §), till exempel att viss egendom inte ska ingå. Ett samboavtal är bara giltigt om det är skriftligt och undertecknas av båda (se 2 st.). Regeln i 22 § SamboL kan dock inte avtalas bort utan den är tvingande. För att kort sammanfatta har din sambo därmed inte rätt till ditt hus oavsett hur länge ni bor tillsammans, och för att undvika eventuella tvister om till exempel möbler kan ni upprätta ett samboavtal. Här kan du få hjälp med det om du vill! Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan man få ändring i sitt barns boende om det bor hos en av föräldrarna?

2019-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en snart 15-årig son som sedan 5 år tillbaka bor hos sin pappa i en annan stad. Han fick själv välja var han ville bo då vi separerade. Då valde han pappa. Det har nu kommit fram att han är rädd för sin pappa. Det var därför han valde att följa med honom annars visste han inte vilka konsekvenserna skulle bli. Nu ringer han mig ofta och berättar att pappa är dum. Bara skäller och är hotfull. Jag vet precis hur det är. Jag levde med det i nästan 20 år. Sonen är tydlig med att jag inte får berätta för någon. Men han vill till mig. Han är dock rädd att det ska ta för lång tid att byta skola och att när han väl berättar för andra så måste han bo kvar hos sin pappa under tiden som skolbytet sker. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag förstår att han mår dåligt. Det gör jag med som sitter i en annan stad och inte kan påverka så mycket. Har bett sonen att prata med kurator så kanske hen kan hjälpa till. De har väl tystnadsplikt. Går det att lösa sånt här snabbt och enkelt? Pappan är alltså riktigt hotfull. slår inte men är verbalt riktigt dum. Tack på förhand.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att sonen ska bo hos dig istället för fadern, och hur man således kan gå tillväga för att denna flytt ska ske så fort så möjligt. Din fråga regleras i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten i dessa ärenden är att barnet ska hos sin vårdnadsförälder fostras så barnets utveckling gynnas och att den har sina behov tillgodosedda. Man utgår alltså från vilken av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnets bästa. Om ett barn riskerar att fara illa hos en av vårdnadshavarna kan man ansöka om att byta vårdnadsförälder och därmed boende (6 kap. 2; 2a och 14a § FB). Det finns även möjlighet att upprätta ett avtal direkt med fadern om att flytta boende, således måste socialnämnden godkänna detta (6 kap. 14a § andra stycket FB). Vad bör du göra nu? Om det är så att du är orolig att ditt barn far illa och att det ligger i sonens bästa att skifta boende bör du kontakta en jurist samt socialnämnden. Vi kan bistå med juridisk hjälp vid denna typen av tvister. Du kontaktar oss via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?

2019-12-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag och min make äger en villa gemensamt. Kan vi genom ett äktenskapsförord nu skriva att den är makens enskilda egendom?Kan man i ett äktenskapsförord tidsbegränsa enskild egendom? Till exempel att om man varit gifta mer än 10 år så övergår egendomen till gemensam.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). I samma bestämmelse stadgas också att makar genom ett nytt äktenskapsförord kan bestämma att egendomen istället ska vara giftorättsgods (= gemensam egendom som delas lika vid en skilsmässa). Detta innebär att man inte kan tidsbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. Det som inskrivs i ett förord anses alltså gälla tills ett nytt sådant skrivs och om något nytt äktenskapsförord inte skrivs är det gamla fortfarande gällande. Det har även förekommit fall där det till exempel inte har ansetts vara tillåtet att tidsbegränsa ett äktenskapsförord genom skriva att det bara gälla i ett visst antal år och därefter förfaller, utan det krävs det att ett nytt äktenskapsförord skapas. Sammanfattningsvis kan ni därför genom äktenskapsförord skriva att villan ska vara din makes enskilda egendom, men en tidsbegränsning har i tidigare fall inte varit tillåtet utan ni får därför skapa ett nytt äktenskapsförord när ni vill ändra. Att tänka på när man upprättar ett äktenskapsförord är att detta ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det ska sedan lämnas till Skatteverket för registrering. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad avgör om en förälder kan få ensamvårdnad?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur kommer domstolen att döma i vår vårdnadstvist? Hej, Jag har barn med en man som återfaller i sitt drogmissbruk titt som tätt. Pappan blev senast dömd för narkotikabrott för 2 månader sen ( ej fängelse ) . Pappan vägrar behandlingshem. Jag har stämt pappan på vårdnaden och jag har fått ett interimistiskt beslut att vårt barn ska bo hos mig. Enligt tingsrättens beslut, får pappan ha umgänge på dagtid 1 gång i veckan mellan kl 10.00-17.00, förutsatt att han lämnar drogprover innan umgänget 1 gång i veckan. Han har ibland inte följt tingsrättens beslut att lämna tillbaka mitt barn kl 17.00, utan lämnat barnet kl 18-19 och har inte lämnat drogprover som han skulle 1 ggn i veckan. Kan pappans slarv komma att påverka vårdnadsfrågan? Hur stor är min chans att få ensam vårdnad om vårt gemensamma barn?
Felicia Fredin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan redogör jag för vad som är avgörande för en dom om vårdnad. Barnets bästa ska vara avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. (6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB)). Inga intressen får lov att gå före barnets bästa, även om det såklart andra faktorer finns med i bedömningen. Barnets bästa avgörs i det enskilda fallet. Det finns inget som bestämt är barnets bästa, utan det beror till exempel på barnets ålder. Man tar vid bedömningen av barnets bästa hänsyn till bland annat om barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Man beaktar även barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vid bedömningen om barnet far illa, kan man även beakta om barnet visats i en olämplig miljö. Det kan till exempel vara en olämplig miljö, om en förälder har problem med missbruk. Vad gäller i ert fall? Det är tyvärr helt omöjligt för mig att svara vad domstolen kommer besluta i ert fall eftersom bedömningen är individuell för varje enskilt fall. Barnets bästa kommer i alla fall vara avgörande, och ett missbruk kan absolut komma att spela stor roll. Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Hör gärna av dig vid eventuella funderingar! Hälsningar,