Sambolagen och reglerna kring samboegendom

2020-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har varit sambo sedan 2006. År 2009 köpte vi en lägenhet, min sambo var då arbetslös/ student i Danmark ( han är dansk medborgare). Så lägenheten står på mig och sedan dess har jag betalat både amortering och räntan från mitt konto ( lånet och lägenheten står på mig ) han började jobba 2011 men ville ofta slippa räkningarna och skyllde hela tiden på att han inte hade tillräckligt med pengar då han körde fram och tillbaka till Danmark varje dag. På slutet av 2017 öppnade jag ett gemensamt konto så att han lägger in sin del av räkningarna då han ofta inte betalade och ursäktade sig med att han glömde eller köpte mat osv. Under tiden har vi renoverat lägenheten och jag har stått för det mesta av kostnaderna. Vi har under tiden fått två barn på 8 och 10 år. Vi kommer att separera men han vägrar flyttar ut och påstår att jag måste köpa ut honom från lägenheten. Lägenheten och lånet står på mig och jag har sedan dag ett stått för all amortering och räntan dessutom renovering. Har han rätt till det ? Och i så fall är det halva vinsten eller ett annat procent ? Har han rätt att kräva mig på dem pengarna son jag har sparat till barnen och min pension privat ? Är tacksam för svar
Carl Hansen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person måste inte nödvändigtvis vara svensk medborgare för att ha rätten till att delta i bodelning vid separation. Sambolagen (SamboL) stadgar att två personer räknas som sambor när de stadigvarande bor tillsammans i ett partnerförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL. Lagen ställer alltså inte upp några kriterier kring medborgarskap och blir således tillämplig lag i ert fall. Jag utgår i mitt svar från att ni bor i Sverige och att lägenheten även ligger i landet.Bodelning av samboegendom vid separationDet är inte ett krav med bodelning vid ett samboförhållandes upphörande, dock ska en sådan ske om en av samborna påkallar det. Det är då samboegendomen som ska delas lika utifrån egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL.Det är centralt att fastställa vad som utgör samboegendom och således vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Enligt 3 § SamboL utgör samboegendom antingen den gemensamma bostaden eller bohag. Ett krav är dock att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning. Av din fråga framgår det att ni köpte lägenheten tre år efter ni blev sambor och således borde lägenheten vara att se som samboegendom då ni bott tillsammans i den i ungefär åtta år.Däremot uppfyller dels din besparing till barnen och dels ditt privata pensionssparande inte kriterierna för att räknas som samboegendom och därför undantas dessa ifrån bodelningen – din sambo kan alltså inte göra anspråk på dina pengar.Av din fråga framgår det inte att ni slutit något avtal gällande fördelning av amortering och renoveringskostnader, vilket i det fallet gör att lägenhetens värde delas lika mellan er enligt det värde den hade dagen då förhållandet upphörde.Vem har rätt till er gemensamma bostad?Kommer ni inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden rekommenderar jag att du vänder dig till tingsrätten och får saken prövad. Det är då domstolen som avgör saken och beslutar vem av er som ska ha rätt till att bo kvar i bostaden till dess bodelningen har gjorts, 28 § SamboL.Har du fler frågor får du mer än gärna höra av dig så hjälper vi dig!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med mitt företag vid en eventuell skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ska ärva 2 hus som jag tänker ha till uthyrning. Kommer antingen bli aktiebolag eller egen firma. Bara jag som kommer stå som ägare av firman men hur funkar det vid en ev skilsmässa?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan gäller vad som sker vid en eventuell skilsmässa. Således är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag.Det som inte är enskild egendom ingår i bodelningVid skilsmässa fördelas makarnas egendom genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningen innebär att makarnas egendom delas mellan varandra. Den egendom som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det här innebär att all egendom som inte är enskild, genom bland annat äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, delas lika mellan er (7 kap. 2 § ÄktB). Din firma kommer således att utgöra giftorättsgods om den inte är enskild egendom.Utgångspunkten är att firmans värde delas mellan er vid en eventuell skilsmässaSom ovan nämnt är utgångspunkten att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Det här innebär att om det inte framkommer specifikt att firman är enskild egendom kommer värdet av firman delas mellan er vid en eventuell skilsmässa.Före bodelningen får makarna räkna av giftorättsgods till den del som de har egna skulder vid tidpunkten för talan om äktenskapsskillnad. Ni får alltså täcka era respektive skulder med ert giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Om firman utgör giftorättsgods räknas skulderna för firman samt andra skulder av. Vad som, efter att skulderna avräknats, kvarstår av ert giftorättsgods delas hälften var (11 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså värdet, efter skuldavräkning, som ingår i giftorättsgodset och som således kommer att delas. Detta tillsammans med värdet av annan egendom, efter skuldavräkning. Observera att det här inte nödvändigtvis leder till att du mister själva företaget. Du kan nämligen ge pengar eller annan giftorättsgods för att täcka din makes/makas del av värdet av den totala summan av giftorättsgodset.Du kan göra firman till enskild egendom genom äktenskapsförordOm du skulle vilja att värdet av firman inte ska delas mellan er vid en eventuell skilsmässa behöver du göra firman till enskild egendom. Det kan du göra i form av ett äktenskapsförord som beskriver att firman i fråga utgör enskild egendom, vilket innebär att du kommer att få behålla firman vid en eventuell skilsmässa. För upprättande av äktenskapsförord kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vilken egendom ingår i en bodelning och ingår egendom man fått efter man väckt talan om skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och mina 2 kusiner och deras pappa har spelat på lotto tillsammans i 35 år. Nu blev det äntligen en stor vinst. Har min fru del av det nu när vi ska skiljas?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om egendom mellan makar och äktenskapsupplösning (dvs när man skiljer sig) samt bodelning som blir aktuellt vid skilsmässa, återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att inget äktenskapsförord har upprättats mellan dig och din maka. Därför blir bestämmelserna i ÄktB tillämpliga. I mitt svar till dig kommer jag redogöra för vad som händer med makars egendom när ett äktenskap upplöses och hur makarnas egendom då kommer att fördelas enligt bestämmelserna i lagen.Bodelning Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som varje make tidigare avtalat om i ett äktenskapsförord eller testamente, eller sådan egendom som den ene maken fått genom gåva eller testamente, med förbehållet att det skulle vara den enes makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).Det finns dock andra fall där egendom kan vara enskild, se (7 kap. 2 § ÄktB).Vilken egendom ingår vid en bodelning?Beroende på om sakerna du nämner i frågan var enskild egendom eller inte blir svaret olika. Om det var enskild egendom kommer sakerna inte ingå i en bodelning. Om det däremot inte är enskild egendom, utan giftorättsgods kommer sakerna ingå i en bodelning. Bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som rådde när talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. när någon av makarna skickade in talan om äktenskapsupplösning till tingsrätt. Egendom, exempelvis pengar, i från lotto i ditt fall kommer alltså inte räknas in i bodelningen - under förutsättning att det skedde efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. den dag då ansökan skickades in till tingsrätten från någon av er (9 kap. 2 § ÄktB.)Vad får undantas i en bodelning?En make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne uteslutande använt för sitt personliga bruk, samt fått genom personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). Alltså om du har saker som uteslutande endast har använts av dig personligen, eller att du har fått dem som personlig present, kan det finnas en möjlighet att du vid en bodelning kan få undanta dessa saker.Undantaget från denna bestämmelse är om det ekonomiska värdet på den egendom som den ena maken använt för personligt bruk och vill undanta är oskäligt. Vad som är skäligt att undanta vid en bodelning görs efter en bedömning i varje enskilt fall. Där man bl.a. tittar på makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Huvudregeln vid en bodelning är annars att makarna får hälften var av giftorättsgodset (11 kap. 3 § ÄktB).Värt att tillägga är att varje make har rätt att få önska att ha kvar sin egen egendom, eller delar av denna vid en bodelning som huvudregel (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall kan du alltså önska att få behålla de saker du nämnt, ska vara dina egna vid en bodelning, så som vinsten på lotto.SammanfattningAll egendom som inte är enskild egendom ska ingå i en bodelning, även sådan egendom makarna hade innan de ingick äktenskap. Annat blir förhållandet om makarna under äktenskapet skrev ett äktenskapsförord eller testamente där man kom överens om att viss egendom skulle vara enskild eller om egendomen som fanns med hos ena maken innan äktenskapet kom från ett arv eller testamente med villkoret att det skulle vara dennes enskilda egendom. Slutligen har vardera make rätt att undanta kläder och andra föremål som använts uteslutande för enskilt bruk, samt personliga presenter. I ditt fall är det möjligt att pengarna du vann på lotto kommer vara din enskilda egendom och alltså inte ingå vid en framtida bodelning - men det förutsätter att det skedde efter det att ansökan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätt. Man utgår alltså från egendomsförhållanden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes; egendom som tillkommit den ena maken, räknat från den dag då ansökan skickades in till tingsrätten kommer alltså tillhöra den maken och inte delas mellan makarna. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?

2020-08-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo sen 15 år tillbaka och vi har två barn. Min mor avled för kort tid sedan och jag ärvde 3 mill (inget testamente). Dessa pengar ligger nu på ett eget sparkonto i mitt namn. Vårt samboförhållande är dock för tillfället inte särskilt stabilt och jag vill gardera mig i fall vi skulle gå isär. Kommer min sambo har rätt på 50% av detta om det inte skrivs ett äganderätts-avtal? En annan fråga, han har tidigare yttrat att om vi går isär tycker han att han ska ha en större del av pengarna när vi säljer vårt hus för att han har tjänat mer än mig under tiden vi varit sammen? är det verkligen rimligt? Huset har vi köpt tillsammans och båda står på lånet, men det stämmer att han tjänat mer.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad som händer med sambos egendom vid separation regleras i sambolagen (SamboL) och jag kommer nedan att besvara dina frågor utifrån denna lag. Svaren utgår ifrån att ni inte har något samboavtal eftersom det inte nämns i frågan.Vad händer med pengarna? Enligt 3 § SamboL är det bara sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk som utgör samboegendom. Det är endast samboegendom som ska delas mellan samborna genom bodelning om samboförhållandet upphör, detta följer av 8 § SamboL. Detta innebär att pengar som ni har på era respektive bankkonton aldrig kommer blandas in i en bodelning. Annat hade det varit om ni var gifta, i sådana fall ska allt som makarna äger och som inte är enskild egendom inkluderas i en bodelning. På grund av att ni är sambos behöver du alltså inte oroa dig för att din sambo kommer få rätt till dina pengar på banken vid en eventuell separation. Vad händer med er bostad? Jag förstår det som att ni har köpt huset tillsammans, för att ha detta som er gemensamma bostad. Detta gör att huset, enligt 3 § SamboL och 5 § SamboL, räknas som samboegendom. Om ni vid en eventuell separation inte kommer överens om hur mycket var och en av er ska få ut från försäljningen av huset har du möjlighet att inom ett år begära bodelning (8 § SamboL). Vid bodelning får ni båda får göra avdrag för skulder som kan hänföras till samboegendomen enligt 13 § SamboL, exempelvis för lånet på huset som ni båda står på. Efter detta kommer era kvarvarande andelar i samboegendomen läggas samman och delas på hälften enligt 14 § SamboL. För att förklara detta på ett annat sätt gör jag ett fiktivt räkneexempel nedan. Sambo 1: Samboegendom = 500 000 kr (tex. hälften av huset och bohag inköpt för gemensamt bruk), skulder som hänförs till samboegendom = 200 000 kr (tex. huslån)Sambo 2: Samboegendom = 400 000 kr (tex. hälften av huset), skulder som hänförs till samboegendom = 200 000 kr (tex. huslån)Sambo 1 får göra avdrag för sina skulder och har då 300 000 kr kvar (500 000–200 000)Sambo 2 får göra avdrag för sina skulder och har då 200 000 kr kvar (400 000–200 000)300 000 läggs ihop med 200 000 = 500 000. Detta ska samborna sedan dela lika mellan sig, innebärande att vardera sambo får 250 000 kr. Denna hälftendelning sker oberoende av om någon sambo har tjänat mer än den andra under förhållandet. Att din sambo tycker att han har rätt till större del än dig är alltså irrelevant, så länge det inte finns ett samboavtal som säger något annat. Sammanfattningsvis Du kommer alltså få behålla dina ärvda pengar, då dessa inte räknas som samboegendom. Eftersom huset är samboegendom kommer pengarna som en försäljning av detta genererar delas på hälften mellan er vid en bodelning. Observera att en bodelning är något man måste begära, det sker alltså inte automatiskt, och att detta ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphört (dvs. från att ni flyttar isär). Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, i annat fall är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Ingår privat pensionsförsäkring i bodelning med anledning av skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min son 53 år har två pensionsförsäkringar privat som han sparat i under 25-30 årHan gifte sig för ca 5 år sedan o var sambo ca 2 år innanNu är skilsmässan klar o fd frun kräver halva värdet av båda försäkringarnaHon har även jobbat under tidenKan hon kräva halva värdet eller vad gäller i detta fall ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat genom skilsmässa mellan makarna. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom att makarna har äktenskapsförord eller genom att en make av någon annan än den andre maken fått en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom alt. arv/testamente med liknande villkor (jfr 7 kap. 2 § ÄktB).Privata pensionsförsäkringar räknas som utgångspunkt som giftorättsgods och faller därmed inom huvudregeln att det ska ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning med anledning av skilsmässa finns det en möjlighet till jämkning innebärande att pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Vid skälighetsbedömningen ska beaktas makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Ingen omständighet anges i lagtexten som mer viktig än någon annan utan frågan ska avgöras efter en helhetsbedömning. Detta innebär att olika omständigheter i ett enskilt fall kan balansera varandra. Jämkningsregeln är avsedd att vara en undantagsregel, som ska tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43 och 64 f.).I bedömningen om relevanta ekonomiska förhållanden har departementschefen uttalat att det finns skäl att beakta värdet av pensionsrättigheten i förhållande till makarnas övriga tillgångar. Är värdet litet kan det sällan vara oskäligt att låta försäkring eller pensionssparkontot ingå i bodelningen. Ibland kan det finnas skäl att undanta en pensionsrättighet av aktuellt slag om dess värde inte är alldeles litet om den tillkommer den make som är sämst ekonomiskt ställd och den andre maken har egendom, som har större värde än den förstnämnde maken även med pensionsrättigheten inkluderad. Det ska även beaktas om den make som inte äger rättigheten skulle bli egendomslös eller nästan egendomslös efter bodelningen om försäkringen eller pensionssparkontot inte ingår. Det är av särskild betydelse för skälighetsbedömningen hur makarna har sitt pensionsskydd ordnat. Jämkning bör därmed kunna aktualiseras när ena maken har sitt pensionsskydd genom en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande medan den andre maken har motsvarande skydd genom pensionsrättigheter, som intjänats inom det allmänna pensionssystemet eller tjänstepensionssystemet, och makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.).När omständigheterna i övrigt ska beaktas ska jämkning normalt inte aktualiseras när pensionsförsäkringen mer framstår som en kapitalplacering och ett skatteplaneringsinstrument än som ett ordinärt pensionsskydd. Det bör även beaktas hur uppbyggnaden av försäkringen eller pensionssparkontot har finansierats och om ägarmaken har ett socialt behov, som ska tillgodoses av pensionsrättigheten. Hänsyn kan också tas till huruvida en make utnyttjat möjligheten att överföra pensionsrätt inom premiereservsystemet till den andra maken (prop. 1997/98:106 s. 65).Som svar på din fråga utgör privat pensionsförsäkring som huvudregel giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning. Till huvudregeln finns undantag som innebär att det i vissa fall finns en möjlighet till jämkning och att hela eller delar av pensionsförsäkringen inte ska ingå i bodelningen. Bedömningen om jämkningen sker utifrån en helhetsbedömning utifrån makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan bodelning förrättas under betänketid?

2020-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej när man ska skiljas och pappan beviljats kvarsittningsrätt, när görs då bodelningen? Om den andra partnern packar med sig saker innan betänketiden gått ut? Vad händer då? Med vänlig hälsning, Ann
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om tiden för bodelning i ett äktenskapsskillnadsfall. Frågan regleras i äktenskapsbalken.När förrättas bodelning?Bodelning förrättas när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). I ditt fall ska bodelningen förrättas på grund av äktenskapsskillnad. Äktenskapet är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft det vill säga att tiden för att överklaga domen gått ut. Man behöver inte vänta till betänketidens sluts, för att förrätta bodelning. Om en av makarna begär bodelning under betänketid, förrättas det genast (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att du har möjlighet att begära bodelning under betänketiden och behöver inte avvakta betänketidens slut. Att en av parterna flyttar ut från den gemensamma bostaden för att den andra parten har kvarsittningsrätt är inte en omständighet som är relevans för bodelnings frågor utan det kan påverka möjligheten till att begära ersättning från den part som fick bo kvar tills bodelningen förrättades. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande

2020-08-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min partner (sambos, ej gifta) ska köpa hus. Vi kommer dela lika på bolån men jag är den som kommer stå för kontantinsatsen. Vad för avtal/juridiskt dokument behöver vi upprätta för att jag ska ha rätten att få tillbaka den summa jag investerat som instats om vi skulle gå isär?Bästa hälsningar, A
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som händer med sambos egendom vid separation regleras i Sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partnerförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL. Huset är att anse som samboegendomSkulle ni gå isär är det endast så kallad samboegendom som kan ingå i en så kallad bodelning. Vad som anses vara samboegendom är till exempel den gemensamma bostaden som köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. Tolkar jag din fråga rätt kommer huset ni tänkt köpa utgöra samboegendom då ni köper det tillsammans i syfte att nyttja detta gemensamt.Samboavtal undantar egendom från en bodelning om ni skulle gå isärDet är fullt möjligt för dig och din sambo att fritt avtala om vilken samboegendom som ska ingå och inte ingå vid en bodelning. Ni kan alltså upprätta ett så kallat samboavtal vilket i så fall undantar din kontantinsats från bodelning ifall ni skulle gå isär. Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av dig såväl din sambo, 9 § SamboL.Sammanfattat innebär det att avtalet kan ge dig rätt att få tillbaka hela den summa du investerat som insats om ni skulle gå isär.Hur kan du gå vidare med din fråga?Har du ytterligare frågor eller vill ni ha hjälp med upprättande av samboavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se för vidare rådgivning.Med vänliga hälsningar,

Bodelning under bestående äktenskap

2020-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ska genomföra bodelning och nu har min fru hittat detta:http://bodelning.nu/bodelning-aktenskap/bodelning-av-fastighet/Men där dras ju kostnader för mäklare av två gånger. Kan det verkligen stämma?Känns inte korrekt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Kostnaden för mäklaren dras två gånger för att det är två olika beräkningar som görs. Först görs en beräkning av den latenta skatten och sedan beräknas fastighetens värde. Den latenta skatten är den skatt ni skulle betalat om det skett en försäljning, dvs. en hypotetisk beräkning. Vid beräkning av en eventuell vinst görs bl.a. avdrag för de mäklarkostnader som försäljningen skulle inneburit. Det är den summan som skatten sedan beräknas på. Det är alltså en rent skatterättslig beräkning. Vid beräkning av fastighetens värde minskas marknadsvärdet med både den latenta skatten, lån och de kostnader som försäljningen inneburit, som t.ex. mäklarkostnader. Sidan ni hittat har således inte gjort något fel. Lycka till med bodelningen!Vänligen,