Räknas mina kläder som bohag ock min motorcykel samt vanlig cykel?

2019-02-16 i Bodelning
FRÅGA |Räknas mina kläder som bohag ock min motorcykel samt vanlig cykel?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDet framgår inte om du är gift eller sambo, varför vi kikar på både äktenskapsbalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).Ingenting av det du listat är bohagDefinitionen av bohag är inre lösöre som är köpt för gemensamt bruk, exempelvis mattor, lampor, gardiner, TV och så vidare. Samma definition gäller i både äktenskapsbalken (7 kap. 4 § andra stycket ÄktB) och i sambolagen (6 § SamboL).Svaret på din fråga är därför att ingenting av det du listat är bohag. Jag förutsätter att ni inte har cykeln ståendes/hängandes som prydnad inomhus.Däremot kan motorcykeln och eventuellt cykeln ingå i en bodelning om du är giftKläder får man i princip alltid undanta vid en bodelning. Det spelar ingen roll om du är gift (10 kap. 2 § ÄktB) eller sambo (6 § SamboL).Motorcykeln och cykeln kommer däremot förmodligen ingå vid en bodelning såsom giftorättsgods om du är gift (10 kap. 1 § ÄktB), men däremot inte om du är sambo, eftersom de enligt definitionen inte utgör bohag i sambolagen (6 § SamboL). I äktenskap ingår i princip all makarnas egendom. Det är dock inte fallet i samboskap.Det förutsätter dock att ni inte skrivit något äktenskapsförord som skulle göra motorcykeln och cykeln till din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB).Motorcykeln och cykeln kanske ändå inte ingår i bodelningen eftersom de ska anses användas uteslutande för ditt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB), men värt att tänka på är att de kanske ändå ska tas med i bodelningen trots att de är till för personligt bruk om de är så värdefulla att din make eller maka skulle missgynnas märkbart av ett undantagande. Detta är dock mer sannolikt vad gäller motorcykeln än din cykel, beroende på vad de kostar.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fundering och att mitt tillägg om bodelning gav dig något.Ha en fortsatt trevlig helg!

Skall enskild egendom som förbrukats ändå tas med i bodelningen?

2019-02-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt min mamma enligt testamentet var arvet min enskilda egendom. Mina syskon och jag sålde fastigheten vi ärvde tillsammans och vi delade sedan på vinsten. Nu ett år senare ska jag och min man skiljas. Pengarna som jag ärvde har vi använt gemensamt i vår relation, ska jag vid bodelningen ta upp de pengarna som min enskilda andel, även fast de inte rent fysiskt finns kvar på banken?
Johannes Norrman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag har lite svårt att förstå vad du menar när du frågar om pengarna skall tas upp som din enskilda andel, fastän de inte rent fysiskt finns på banken. Jag utgår därför ifrån att du undrar om du, eftersom pengarna har brukats gemensamt i er relation, har rätt till någon form av ersättning för detta.I bodelning ingår inte enskild egendom, och pengarna du fick från försäljningen är enskild egendomBestämmelser om bodelning finns i äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Enbart egendom som är giftorättsgods skall ingå i en bodelning. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄktB. Såsom enskild egendom räknas egendom som är enskild på grund av förordnande i testamente, samt vad som trätt i stället för sådan egendom (s.k surrogat). Detta framgår av 7 kap 2 § första stycket tredje och sjätte punkten ÄktB. Pengarna du och dina syskon fick när ni sålde fastigheten, är sådant surrogat som enligt lagen är enskild egendom. Om du hade haft kvar pengarna, skulle de alltså överhuvudtaget inte ingå i bodelningen.Har du köpt egendom för pengarna är denna enskild, och skall tas upp i bodelningen. Men har pengarna förbrukats på annat sätt, så är det borta, och du har inte rätt att ta upp någon egendom som enskild i bodelningenAv din fråga framgår emellertid att du förbrukat pengarna gemensamt i er relation. Vad som avses med detta är inte helt klart. Om du använt pengarna för att köpa egendom som ni använde gemensamt, så är denna egendom också att anse som surrogat enligt 7 kap 2 § ÄktB. Den skall då tas upp på din sida i bodelningen, som enskild egendom.Om du däremot spenderat pengarna på exempelvis resor eller biobesök, eller andra "upplevelser", som ni avnjutit tillsammans, så är pengarna förbrukade, och inget har trätt i deras ställe. Du skall då inte heller ta upp någon egendom som enskild i bodelningen. Du har med andra ord inte rätt till någon ersättning, enbart för att sättet pengarna förbrukats kommit er båda till godo. Samma sak gäller om du använt pengarna till att förbättra ert giftorättsgods. En speciell problematik uppstår ifall du och din make köpt egendom gemensamt, varav du köpt en del med pengar som är enskild egendom, och din make en annan med pengar som är giftorättsgods. Denna situation har debatterats i juridisk doktrin, och det finns ingen tydlig konsensus hur den bör hanteras. Utan att veta exakt om denna situation är vid hand i ditt fall, tänker jag dock inte gå in närmare på detta.SammanfattningPengarna från fastighetsförsäljningen är enskild egendom. Du har berättat att du förbrukat pengarna. Har du förbrukat dem genom att köpa annan egendom, är denna egendom att betrakta som "surrogat" till den ursprungliga fastigheten, och således enskild egendom. Du skall då ta upp den i bodelningen. Men om du istället spenderat pengarna på gemensamma äventyr och upplevelser, så är pengarna förbrukade. Du skall då inte ta upp dem i bodelningen, och du har inte heller rätt till någon ersättning enbart för att de använts för gemensamma ändamål.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att ställa fler frågor i likhet med den du just ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Måste jag lösa ut min ex man ur huset?

2019-02-13 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har en fundering. Jag och min man har varit gifta i ca 1.5 år vi lämnade in skillsmässan för 3 månader sedan och vi har nu 6 mån betänketid. Vi har haft ett turbulent förhållande och det har varit slut många gånger och han bott på andra adresser under våra samanlagt 8 år. Nu till min fråga jag ägde ett hus när vi träffades och jag står själv på lånen. Huset är värderat till 550.000 kr och jag har lån på 450.000kr. Mitt ex har tagit båda våra bilar till ett värde på ca 30.000 samt husvagn värd ca 45.000. All elektronik inne så som sterio tv mm.Måste jag ändå lösa ut honom ur huset
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska en bodelning göras mellan makarna efter tingsrätten dömt till skilsmässa, men en bodelning kan också göras både innan skilsmässan gått igenom, under betänketiden och flera år efter skilsmässan (9 kap 1och 4 §§Äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt från egendomsförhållandena vid tidpunkten då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (9 kap 2 § Äktenskapsbalken). Det innebär att det endast är tillgångar som fanns vid den dag som ni skickade in skilsmässoansökan (brytdagen) som kommer att ingå i bodelningen.En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (det behöver dock inte delas exakt lika, det går att komma överens om annat) (10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset är alla makarnas egendomar såsom exempelvis personliga bankkonton, det gemensamma boendet, sommarstugan och alla möbler (7 kap 1 § Äktenskapsbalken). De enda egendom som inte ingår i giftorättsgodset är enskild egendom (7 kap 2 § Äktenskapsbalken) och personliga saker såsom kläder (10 kap 2 § Äktenskapsbalken)En bodelning görs stegvis- Steg 1 – BouppteckningI bouppteckningen utreder makarna vilka tillgångar och skulder de har från den dag då makarna ansökte om äktenskapsskillnad (brytdagen).- Steg 2 – Andelsberäkning (11 kap 1-3 §§ Äktenskapsbalken)I detta steg ska tillgångarna och skulderna värderas enligt bouppteckningen och respektive make får dra av så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka sina skulder. Vad som sedan finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs ihop i en gemensam pott och delas därefter lika.- Steg 3 – Lottläggning (11 kap 7-11 §§ Äktenskapsbalken)Vid lottläggningen så bestämmer makarna rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem medan det i steget innan endast handlar om ekonomiska värden. Nu ska alltså de faktiska tillgångarna fördelas.- Steg 4 – Bodelningsavtal (9 kap 5 § Äktenskapsbalken)Efter att man fördelat tillgångarna mellan sig så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Det är ett bevis på att ni gjort en bodelning och förhindrar att den andre maken begär bodelning igen flera år senare.SammanfattningsvisFör att svara på din fråga om du måste lösa ut honom så beror det på hur mycket han ska ha efter andelsberäkningen. Är det så att han erhållit redan nog med egendom så behöver du inte ge honom något mer och detta gäller självklart åt det andra hållet också.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken egendom ingår i en bodelning

2019-02-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi bor kvar båda i bostadsrätten som ska säljas. Vi har påbörjat en bodelning, mina frågor: är om jag får pengar efter skilsmässan gått igenom ska de delas? Vad menas med personliga ägodelar? Ska tidigare gåvor såsom födelsedagspresenter osv. delas? Vi har en motorcyckel som är skriven på exman, är det hans eller ska värdet på den delas?Vi har också konst som han vunnit i konstföreningen på hans, hur gör vi med detta? Han påpekade häromdagen att han betalar mer av våra utgifter eftersom han tjänar mer än vad jag gör underförstått att han vill ha ett större värde vid delning. Vi har kontokort ska skulderna på dessa delas i bodelningen?Med vänlig hälsning
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om vad som gäller vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag kommer här under dela upp din fråga baserat på varje egendom du frågar om men först tänker jag gå igenom lite allmänt kring vad som gäller vid bodelning.Till att börja med förutsätter jag att inget äktenskapsförord finns då du inte nämner någonting kring det här, och att om äktenskapsförord finns kan mycket av det jag skriver ändras.Vad som ska ingå i en bodelning framgår av 10 kap. 1 § ÄktB, och där framgår det att allt som är giftorättsgods ingår i en bodelning. Exakt vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § ÄktB, där det står att all egendom en make har är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. Vidare står det i 7 kap. 2 § ÄktB vad som menas med enskild egendom (då du inte nämner att något är enskild egendom kommer jag inte gå in djupare kring det men för att det ska vara enskild egendom krävs att det är det genom ett villkor eller äktenskapsförord).Pengar du fått efter skilsmässanEnligt 9 kap. 2 § ÄktB följer att bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Alltså kommer inte pengar du fått efter skilsmässan räknas in i bodelningen.Personliga ägodelar/födelsedagspresenterI 10 kap. 2 § ÄktB framgår att varje make i skälig omfattning får undanta kläder och andra föremål (t.ex. smink) som är uteslutande till den ena makens personliga bruk. Vad som menas med uteslutande till den ena makens bruk är inte helt lätt att definiera men i regel saker som bara du kommer att kunna använda. Vidare framgår också att personliga presenter också får undantas (vilken innefattar födelsedagspresenter).Huvudregeln är alltså att födelsedagspresenter ska undantas om de inte är allt för dyra (vad som är för dyrt beror helt på era ekonomiska förhållanden i allmänhet).Din exmakes motorcykelVad gäller motorcykeln som ni äger tillsammans innefattas detta också i uttrycket giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB och även om din make endast skulle använt motorcykeln själv är värdet för dyrt för att kunna innefattas i undantaget i 10 kap. 2 § ÄktB.Värdet på motorcykeln ska alltså delas mellan er.KonstKonsten räknas också som giftorättsgods och ska därmed delas lika mellan er.Större del vid bodelningenDet spelar ingen roll vem av er som tjänar mest eller har betalt mest av era utgifter då allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB, och ni då kommer få ut ungefär lika stora delar.SkuldernaHuvudregeln för skulder framgår av 1 kap. 3 § ÄktB, där står det att varje make svarar för sina skulder, den som står på skulderna ska alltså svara för de, och står ni båda på kontokortet ska skulderna delas lika mellan er. Viktigt att tänka på är att vid en bodelning ska varje make få så mycket av giftorättsgods att skulderna täcks (det här görs innan giftorättsgodset delas), det här står i 11 kap. 2 § ÄktB, efter skulderna har räknas bort från varje makes giftorättsgods ska giftorättsgodset alltså läggas ihop och sedan delas lika.SammanfattningJag hoppas det framgår tydligt vad som gäller för varje specifik egendom din fråga berör, mitt tips till er inför bodelningen skulle dock vara att ansöka om en bodelningsförrättare hos en tingsrätt, vilket ni kan göra enligt 17 kap. 1 § ÄktB.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan exmaka begära formell bodelning trots att hon redan fått hälften av bohaget?

2019-02-16 i Bodelning
FRÅGA |Min kille har varit skild i över 3år. Han har tre barn med sin exfru. Dom har gemensam vårdnad varannan vecka. Barnen har haft sin adress hos pappan hela tiden. När dom skilde sig fick hon ta hälften i hemmet. Min kille hade tagit en studieskuld på 400 tusen som hon dock inte behövde ta hälften av. Nu har hon börjat bråka för hon vill nu ha barnens adress hos sig, trots att dom vuxit upp här, har närmast till skola och hockeynHon börjar hota med formell bodelning nu i efterhand trots att hon redan fått hälften av bohaget. Jag och min kille vill förlova och gifta oss men jag är rädd för att ens ha mina saker i hans hem och för att hon skall ta mina saker. Är enormt ledsen! Snälla hjälp mig.
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då din fråga berör din killes före detta äktenskap kommer äktenskapsbalkens regler att vara tillämpliga. Enligt reglerna om bodelning ska din killes och dennes exfrus egendom ha fördelats dem emellan när äktenskapet upplösts (Äktenskapsbalken 9 kap 1 §). Bodelning behöver dock inte göras, om makarna är överens eller om de endast har enskild egendom. Så som jag förstår din fråga så gjordes en bodelning i samband med att de separerade och skiljde sig. Som utgångspunkt vid en bodelning tar man hänsyn till egendomsförhållanden som ägde rum den dagen då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (Äktenskapsbalken 9 kap. 2 §). Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts och domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft (Äktenskapsbalken 9 kap. 4 §). Det spelar alltså ingen roll vad din kille har för ekonomiska förhållanden idag, eftersom din kille varit skild i tre år och vid bodelning fokuserar man på den ekonomi, de möbler och den bostaden som fanns när äktenskapet upplöstes.En bodelning ska genomföras av båda makarna gemensamt, och bodelningen ska även skrivas ner och undertecknas av båda parterna (Äktenskapsbalken 9 kap. 5 §). Just den delen att det ska skrivas ner vem som fått vad och att detta även ska undertecknas av båda, är av stor betydelse. Det finns flertalet rättsfall som visar på att om bodelningen inte undertecknats, så har den formellt inte blivit gjord och båda parter har då rätt att var för sig begära att bodelning ska ske. Detta innebär alltså att om din kille inte har något skriftligt på att de redan gjort en bodelning, kan din killes exfru väcka talan om bodelning. Då kommer din kille och hans exfru att få redovisa för sina ekonomiska förhållanden som de hade den dagen de begärde skilsmässa, och sedan gå igenom allt för att dela upp det emellan sig. De måste kunna redovisa för hur deras egendom påverkats genom exempelvis försäljning, reparationer, gåvor, etc. (Äktenskapsbalken 9 kap. 3 §). Det innebär att om din kille hade en soffa vid tiden för äktenskapsskillnad, ska pengarna som den soffan var värd ingå i bodelningen, även om soffan inte finns kvar idag.Enligt reglerna om bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika emellan dom genom lotter, när de enskilt dragit av tillräckligt för att täcka sina egna skulder (Äktenskapsbalken 11 kap. 1-3 §). I din fråga skrev du att din killes exfru fick hälften av tillgångarna de hade. Du skrev också att hon inte fick ta över din killes skuld. Som jag tolkar det, har din kille alltså inte gjort avdrag för skulden när de delade upp sina tillgångar. Om din killes exfru skulle begära bodelning nu i efterhand, måste din killes skuld – som han hade då - räknas av från alla tillgångarna innan dessa delas lika mellan parterna. Det kan innebära att din killes exfru faktiskt får mindre vid en bodelning, än vad hon fick när de delade upp boet första gången.Avslutningsvis kan nämnas att du kan vara lugn avseende dina egna, enskilda saker. Eftersom att bodelningen har sin utgångspunkt i egendomsförhållandena som ägde rum för tiden då äktenskapsskillnad väcktes, kan din killes exfru inte på något sätt bli berättigad till din enskilda egendom och du ska därför kunna lämna dina saker hemma hos din kille. Se bara till så att du kan redogöra för vad som är ditt genom att spara kvitton, för att vara på den säkra sidan.Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du behöver mer hjälp kan du boka tid med en av våra jurister, eller ställa en ny fråga.Ha en fin dag!

Kan min sambo kräva att jag flyttar?

2019-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo flyttade ihop i gemensam lgh för ca tio år sedan, han står på kontraktet. Vi har inga gemensamma barn, vad gäller om/när vi separerar? Dessutom säger han att jag har tre veckor på mig att flytta alla mina saker. Vill veta vad som gäller.
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regelverken kring sambor hittar du i sambolagen (2003:376) (SamboL), här. Utgör lägenheten samboegendom? Sambolagen ger sambor rätt att vid förhållandets upphörande dela upp samboegendomen mellan sig genom bodelning. En sådan görs på begäras av båda, eller någon av samborna. Ni kan alltså själva komma överens om vem som ska få vad vid en separation och behöver inte tillgripa sambolagens bestämmelser så vidare ni inte är oense. Vad som ingår i en bodelning är den s.k. samboegendomen. Enligt 3 § SamboL följer att bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om lägenheten köptes för ert gemensamma bruk, dvs. med syftet att ni skulle flytta in tillsammans utgör bostaden samboegendom. Detta innebär närmare att om förhållandet upphör så ingår lägenheten i en eventuell bodelning, om någon av er begär en sådan inom ett år från och med att förhållandet upphörde (8 § 2 st. SamboL). Vem som äger egendomen genom att t.ex. ha betalat för den eller står på kontrakt saknar därför betydelse i sammanhanget. Får din sambo kräva att du flyttar inom tre veckor? Vad gäller din fråga om din sambo kan kräva att du flyttar beror på om lägenheten utgör samboegendom eller inte. Om lägenheten utgör samboegendom och ni begär bodelning så kommer den sambo som bäst behöver lägenheten att få den enligt 16 § SamboL, men ska då lösa ut den andra sambon ekonomiskt. Om det stämmer att din sambo är ägaren av lägenheten och har bekostat den på egen hand ska han som huvudregel få den på sin lott i bodelningen, men du kan få överta den om det anses "skäligt". Enligt praxis bottnar en sådan prövning i dels vem som har störst behov av bostaden, dels om det är skäligt att personen som inte äger bostaden får överta den. Någon som kan tala emot att du tilldelas bostaden är t.ex. om din pojkvän har en stark släktanknytning till lägenheten, exempelvis om han växte upp i den. Det är relativt svårt att få överta en bostad som ägs av den andra sambon då det ska stå klart att du har ett starkare behov av den. På ansökan av en sambo ska även domstolen bestämma vem av samborna som har rätt att bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning har gjorts (28 § 1 st. 1a meningen SamboL). Har domstolen berättigat en sambo att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån (29 § 2 st. SamboL)Om lägenheten inte utgör samboegendom men är en hyres- eller bostadsrätt har du trots det en mycket begränsad möjlighet att få överta bostaden enligt 22 § SamboL. Då ni inte har gemensamma barn föreskriver lagtexten dock att det krävs "synnerliga skäl" för att du ska ha framgång med detta, dvs. det är ett mycket högt ställt krav och regeln tillämpas mycket sällan. Utgör lägenheten inte samboegendom kan alltså din pojkvän be dig flytta, men du ska få mer än tre veckor på dig. Man kan i det här fallet se er relation som ett hyresförhållande vilket gör jordabalkens (JB) 12 kapitel tillämpligt, i vart fall analogt. Enligt 12 kap. 4 § har du rätt till tre månaders uppsägningstid. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till lägenhet som fästmö köpte.

2019-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag fick i uppdrag av min fästman att hitta en lägenhet till oss, detta var 1991.Min fästman betalade för lägenheten och vi flyttade in tillsammans. Jag hade samtidigt en lägenhet som min dotter fick bo kvar i, i samma område.Detta gjorde att jag inte ändrade adressen förrän 1993 till bostadsrätten.min fråga är har jag rätt till halva lägenheten?MVHKate
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan så undrar du ifall du har rätt till halva lägenheten som köptes 1991. Det första som måste besvaras för frågan är vilket civilstånd som ni befinner ni er.Är ni numera gifta så gäller 7:1 Äktb, som betyder att all egendom ni äger är giftorättsgods. Det godset kommer sedermera ingå i bodelning om ni utför skilsmässa eller en av makarna dör. 9:1 Äktb, 10:1 ÄktB.Det innebär då att du har rätt halva bostadsrätten. Är ni i samboförhållande så gäller SamboL istället. Vid dödsfall eller upplösning av samboförhållandet krävs också här en bodelning. Bodelningen innefattar dock endast samboegendom. Samboegendom definieras som: Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, SamboL 3§.4§ föreskriver vidare att bostadsrätter innefattas i sambors gemensamma bostad. Det av intresse här är rekvisitet "om egendomen förvärvats för gemensam användning", det innebär att även fast din fästman köpte hela lägenheten så var den köpt för att ni skulle flytta in. Detta betyder då att den innefattas av egendomsbegreppet. Om det vore så att relationen upplöstes tidigare, så är den enda möjligheten till en rätt i lägenheten att du har samäganderätt. Då du inte köpte den och att din fästmö antagligen står på avtalet till bostadsrätten, så betyder det att du inte har samägande.Dock har det av domstolen skapats något som kallas dold-samäganderätt. Den doktrinen används i fall av fastigheter där ägarbeviset är ett avtal som endast kan ha ett namn. Dold-samäganderätt betyder då att man har en samägande till egendomen fast den är dold och inte öppen för tredje man. Tre förutsättningar krävs för att dold-samäganderätt ska anses föreligga: (1) egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk, (2) maken som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan makarna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt. Även i dessa fall skulle du ha rätt till lägenheten.Hoppas det svarade på din fråga!

Kan bodelning göras under äktenskapet?

2019-02-09 i Bodelning
FRÅGA |Kan man skriva ett juridiskt korrekt Bodelningsavtal före brytdagen där parterna avtalar vem som ska ha vad i boet t.ex. Bilar, del i fastighet, lösöre, bank konto e.t.c. Avtalet ska förhinda att någon av parterna i efterhand ställa kan krav på den andra parten?
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår i mitt svar från att din fråga avser ett gift par. Regler om bodelning vid äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning kan göras före skilsmässaDu har helt rätt i att det är möjligt att skriva ett juridiskt bindande avtal före en skilsmässa som regleraratt bodelning ska ske och hur egendomen i boet ska fördelas (9 kap. 1 § ÄktB).För att ett sådant avtal ska kunna skrivas krävs dock att ni är överens om de två punkterna. Det går nämligen inte är anlita en bodelningsförrättare i detta fall som hjälper att dela upp egendomen, vilket är möjligt när bodelning sker vid skilsmässa. Uppdelningen måste göras med utgångspunkt i de saker ni har för tillfället, det går alltså inte att avtala om framtida saker som ni köper (9 kap. 2 § ÄktB). När ni är överens om hur egendomen ska fördelas ska en ansökan skickas in till Skatteverket, som därefter registrerar er anmälan. Finns det saker eller pengar som någon av er är extra mån om, kan ni också skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Saker som står i ett äktenskapsförord är så kallad enskild egendom, och ingår aldrig i en bodelning utan tillfaller den make den tillhör. Sammanfattning Det är fullt möjligt att före skilsmässa avtala om hur egendomen i boet ska fördelas mellan er. Det förutsätter dock att ni är överens och att ni ansöker om registrering hos Skatteverket. Kom ihåg att avtalet inte gäller framtida saker som ni tillsammans eller enskilt köper. Det är också möjligt att skriva ett äktenskapsförord där ni avtalar om att vissa saker ska vara enskild egendom. Sådan egendom ingår aldrig i en bodelning.Hoppas mitt svar är till hjälp! Vill ni ha hjälp att upprätta äktenskapsförord kan ni kontakta någon av våra jurister på Lawline. Vid fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller lämna en kommentar nedan. Med vänliga hälsningar