Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Är mitt uppe i en separation från ett 26 år långt samboförhållande. Vi äger ett hus tillsammans och mannen ska bo kvar så han ska köpa ut mig. Vi har skrivit en bodelning, men han vägrar skriva under eftersom han tror jag lurar honom på pengar. Jag har följt bankens råd om hur jag ska räkna ut summan han ska köpa ut mig med, men han vägrar iaf.Han vill ge mig en mycket mindre summa än den som jag med hjälp av banken räknat ut.Hur går jag tillväga för att få ut det jag har rätt till?? Vad blir nästa steg om han fortsätter vägra skriva på avtalet och betala mig för huset??Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din f.d. sambo ska köpa ut dig ur er gemensamma bostad men att ni inte kommer överens om en summa för detta. Han vägrar därför att skriva under bodelningen och du undrar hur man går vidare när man inte kommer överens. När det gäller för vilket värde man ska köpa ut en f.d. sambo finns det, som du säkert vet, inga regler man absolut måste följa. Det är helt enkelt upp till samborna att komma fram till ett värde som båda kan acceptera. Om man har svårt att komma överens om en summa, även om man t.ex. tagit hjälp av en oberoende värderingsman, dragit av ett fiktivt mäklararvode och en eventuell vinstskatt, kan det vara bra ett ta hjälp av en oberoende person som gör bodelningen. Jag förstår såklart att detta varit din avsikt när du tagit hjälp av banken, men din f.d. sambo kanske inte själv haft kontakt med banken och därmed misstänker att dina uppgifter inte stämmer.Om din f.d. sambo inte går med på bodelningen behöver någon av väcka talan i tingsrätten för att bodelningen ska bli slutgiltig. I sådana fall beslutar tingsrätten om hur värderingen ska göras.SlutligenDet du kan göra i det här skedet är alltså att komma överens med din f.d. sambo om att ni ska ta hjälp av en jurist som tillvaratar bådas intressen. Ett annat alternativ är att du själv tar hjälp av en jurist som kan skriva ett kravbrev innehållande en förklaring om att värderingen är skälig, att du kommer ta saken vidare till domstol om han inte skriver under bodelningen och att en process i tingsrätten möjligtvis kan leda till en för honom mindre fördelaktig bodelning än den du föreslagit.Om du vill ta hjälp av en jurist är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister. Du kan boka tid genom att klicka här.Lycka till!

Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har frågor angående bodelning. Jag skilde mig för 3,5 år sedan. Vi hade inget äktenskapsförord. Vi har två gemensamma barn och ägde tillsammans en bostad. Bostaden värderades och sedan köpte min f d make ut mig. Jag fick ut min del av boendet och köpte en bostadsrätt. Så här långt var allting korrekt. Jag skrev på ett papper där det står att jag mottagit dessa pengar. Dokumentet var "tarvligt" skrivit, innehållsfattigt, inget juridiskt språk, ingen logga etc. Det var svårt att tro att en jurist hade upprättat detta vilket mitt ex hävdade. Ingen annan uppgörelse har skett mellan oss såsom sparade medel på banken, bil, möbler etc. Jag var sjuk och omtumlad av skilsmässan. I efterhand förstod jag att jag blivit lurad, att jag hade skrivit på ett dokument där alla delar inte fanns med som ska vara med i en bodelning. Men att jag fick skylla mig själv som skrev på utan att undersöka detta närmare. Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande? Nu tänker jag att det kanske fortfarande finns en chans för mig att få till stånd en bodelning, vad tror ni? Får jag maila en kopia på avtalet till er för att få svar på vad det är jag egentligen har skrivit under? Har mitt ex gjort något brottsligt som lurat mig? Kan jag polisanmäla honom för detta? I en bodelning som en jurist gör, kan man undanhålla medel som man inte villa ska vara med i bodelningen?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att jag inte kan ta del av avtalets innehåll så är det svårt för mig att uttala mig om dels vad avtalet exakt rör, dels vad avtalet kan innebära för rättsliga konsekvenser. Jag råder dig att ta kontakt med våra jurister för att diskutera saken med dem. Du kan genom att gå in på sidan (http://lawline.se/boka) och boka en tid med en jurist som kan hjälpa dig med ditt problem. Vänligen,

Vad ska ingå i bodelningen?

2020-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har precis skilt mig och min fru håller på att jaga pengar för vad hon anser är vårt gemensamma.Vi gifte oss 2/11 2019.- Nu listar hon skulder för egna studier (privatliv innan äktenskapet)- Ett banklån taget för att betala tandläkare (innan äktenskapet)Dessa skulder anser hon tydligen skall vara med i detta. Men inte den bil som köpts (dock har alla betalningar gått från hennes konto till avbetalningarna)Men om tex ovan skulder skall vara med i allt det ekonomiska, ska inte bilen (som i motsats till skulderna är ett kapital). Det finns inga papper skrivna på någonting.Oavsett om bilen köptes innan vi gifte oss (vi var sambos 22år innan) där både bilen köptes och dessa lån uppstod.Vad är rätt och fel i detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om skulden löper med förmånsrätt i makens enskilda egendom ska täckning först tas i den enskilda egendomen (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). I övrigt ska alla skulder avräknas från giftorättsgodset.Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Jämkning av bodelningOm en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med.SlutsatsAllt som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen, till exempel bilen. Vardera make har också rätt att räkna av sina skulder från sitt giftorättsgods, även skulder som togs innan äktenskapet ingicks. Det finns en möjlighet att jämka en bodelning som är oskälig, till exempel på grund av ett kortvarigt äktenskap. Men eftersom ni varit sambor i 22 år innan ni ingick äktenskap räknas ert äktenskap inte som kortvarigt och bodelningen kan därför inte jämkas av den anledningen. Huruvida bodelningen kan jämkas på grund av de ekonomiska omständigheterna i övrigt kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vilka krav ställs på en bodelning?

2020-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag håller på med bodelning i samband med skilsmässa. Under hela vårt äktenskap har vi haft delad ekonomi. Ingen av oss vill göra anspråk på den andres ägodelar även om vi vet att det juridiskt tillhör oss båda. Vi är helt överens om hur vi vill dela upp, dvs mina konton fortsätter vara mina och hans är hans. Vi har en gemensam fastighet som han ska köpa av mig vi är överens om pris och liknande för den med.Min fråga: Räcker det i bodelningen att skriva att mina konton fortsätter vara mina och hans är hans samt att vi skriver värdet av fastigheten och hur mycket han ska ersätta mig för den eller måste vi skriva in alla konton med resp värde i bodelningen? För visst måste det vara ok att inte dela lika om vi båda är överens?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka krav ställs på en bodelning? Är det okej om vi inte delar lika om vi är överens?De enda formkrav som ställs på ett bodelningsavtal är att ni tillsammans upprättar en skriftlig handling som undertecknas av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Enligt rättspraxis ska det dock framgå att era mellanhavanden är slutligt reglerade (NJA 1994 s. 265). Det är således upp till er hur utförligt ni vill utforma ert bodelningsavtal. Ju mer detaljerat ni anger fördelningen av egendom och skulder desto mindre risk för eventuella tvister i framtiden.Det räcker alltså att ni skriver det som du har angett - att ni ska behålla era egna konton och det som gäller avseende fastigheten. Det råder full avtalsfrihet er emellan och är ni överens så kan ni fördela egendom så som ni önskar. Vill ni ha hjälp med att utforma en mer detaljerad bodelning så kan ni få hjälp av oss här: https://lawline.se/bokaHoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Klander av bodelningsbeslut

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej, vilka möjligheter finns det att underkänna ett bodelningsbeslut och hur lång tid efteråt är det möjligt? Klandertiden har passerat men om jag har förstått så kan man antingen underkänna beslutet alternativt begära att det ska återföras till bodelningsförrättaren?Vad jag har förstått så blir det i så fall ett förmögenhetsrättsligt tvistemål?I mitt fall handlar det om en fastighet, som förrättaren aldrig gjorde någon värdering av och nu har det framkommit att värdet är betydligt högre än vad förrättaren fastställde i beslutet. Vid bodelningen är det fastställt att jag skulle tilldelas 25% av fastigheten och ingen värdering gjordes. Jag fick cirka 2, 5 miljoner men marknadsvärdet på fastigheten är 72 miljoner. Bodelningsförättaren utgick ifrån ett värde på 15 miljoner och drog av mer än 500.000 i nyttjandeersättning. HälsningarXX
Binh Tran |Hejhej! Klandertalan Enligt äktenskapsbalken 17 kap 8§ andra stycket kan en make klandra ett bodelningsbeslut av en bodelningsförrättare inom fyra veckor efter delgivning av beslutet har gjorts. Efter dessa fyra veckor har maken som är missnöjd med bodelningsbeslutet förlorat sin talan. Det innebär att bodelningsbeslutet vinner laga kraft och är orubbligt. Underkännande av beslutet och återföring till bodelningsförrättaren, som du nämner, kan endast göras av domstolen efter att klander har gjorts av en make till domstolen. För att svara på dina fråga så är huvudregeln att det endast är möjligt att ändra beslutet genom klander, detta görs som ovan nämnt 4 veckor från delgivning av bodelningsbeslutet.Undantag - de extraordinära rättsmedlenDet finns dock möjligheter att ändå väcka talan efter klanderfristen är över. 1. Högsta domstolen har ansett att om det har funnits formfel i bodelningsbeslutet så kan en make efter klanderfristen väcka talan om detta. 2. Högsta domstolen har även ansett att ansökan om försutten tid kan göras i dessa ärenden, se NJA 1980 s 32, 17 kap 9§ äktenskapsbalk och 58 kap 12§ rättegångsbalk. En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist för att, vanligtvis, överklaga ett avgörande ska börja löpa igen. För att en ansökan ska bifallas krävs att sökanden har haft laga förfall (dvs. giltig ursäkt) för att ha missat fristen. Det innebär att sökanden ska visa att, förenklat uttryckt, förseningen beror på något som han eller hon inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med, t.ex. att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ett överklagande i tid. En sådan ansökan ska skickas till hovrätten i området. 3. Resning och överklagan av domvilla (grovt rättegångsfel) kan även bli aktuellt, dock är detta ytterst ovanligt. I en dom, NJA 1998 s.175, skriver Högsta domstolen följande - "När ett äktenskap upplöses skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Om makarna inte kan enas, skall domstol på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Makarna har möjlighet att påverka innehållet i bodelningen genom att inför bodelningsförrättaren åberopa t ex äktenskapsförord eller avtal om kommande bodelning, s k föravtal. Bodelningsförrättningen avslutas genom att bodelningsförrättaren upprättar en bodelningshandling i vilken han bestämmer om fördelningen av makarnas egendom. Make som är missnöjd med den bodelning som bodelningsförrättaren upprättar får klandra bodelningen genom att inom viss tid väcka talan vid den TR som har förordnat bodelningsförrättaren. Klandras inte bodelningen inom denna tid har maken förlorat sin talan. Det innebär att bodelningen gäller som dom mellan makarna. Genom bodelningen är alltså rättskraftigt avgjort hur den egendom som omfattas av bodelningen skall fördelas. Har make försummat att tillvarata sin rätt i bodelningsförrättningen, har han kvar endast de begränsade möjligheter att angripa bodelningen som de extraordinära rättsmedlen erbjuder, dvs bodelningen kan endast ändras eller undanröjas efter resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla". Sammanfattning. Dessvärre finns det inga andra "enklare" möjligheter att klandra beslutet än de jag nu angivit. Jag hoppas jag har varit till hjälp, har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Ingår tjänstepension i en bodelning?

2020-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min man och jag skall skiljas. Han är VD i ett bolag med ca 50 anställda. Han har en hög tjänstepension sedan flera år tillbaka. Jag tror det avsätts över 20 000 kr i månaden till honom. Hur vet man om den ingår i bodelningen. Den privata pensionen ingår. Har förstått att när man själv beslutar över sin pension kan den ingå. Den är dock ingen löneväxling. Hans lön är ca 85 000 kr/ månad.
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om din mans tjänstepension ska ingå i bodelningen eller inte.Vilka pensionsrättigheter ingår i bodelning?De olika formerna av pensionsrättigheter som finns är allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Huruvida dessa rättigheter ska ingå i en bodelning vid skilsmässa mellan makar beror på lag och omständigheterna i det enskilda fallet. Ska en tjänstepension ingå i bodelning?Huvudregeln är att oöverlåtbara eller personliga rättigheter inte ska ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten, 10 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsbalken (1987:230). I regel ska inte tjänstepension ingå i bodelning, eftersom den ofta är oöverlåtbar. Om din man möjligtvis skulle äga sin egen tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan tjänstepensionen likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Detta kan kontrolleras i första hand. Om arbetsgivaren däremot äger försäkringen innebär det att pensionsrättigheten inte går att överlåta och att den därmed inte ska ingå i bodelningen. I undantagsfall kan pensionsrättigheten bodelas trots att den ägs av företaget beroende på tjänstepensionens utformning och arbetstagarens förfogandemöjligheter. Det är alltså själva medbestämmanderätten över pensionssparandet som får betydelse. Att din man har en ledande position i företaget som VD med extra pensionsavsättning kan vara en omständighet som talar för att han har inflytande och medbestämmanderätt över sin tjänstepension.Kan du undanta dina privata pensionsrättigheter från bodelningen?Som utgångspunkt gäller att individuellt pensionssparande och privatägda pensionsförsäkringar ska ingå i bodelning. Om det däremot med hänsyn till era (du och din mans) ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att den ingår i bodelningen kan din privata pensionsrättighet helt eller delvis undantas från bodelningen. Huruvida era pensionsrättigheter kommer ingå i bodelningen?Utifrån den information jag fått är det svårt att ge ett klart svar på om din mans tjänstepension ska ingå eller inte. Däremot skulle du kunna försöka få framgång med att åberopa att det är oskäligt med hänsyn till era ekonomiska förhållande eller omständigheter i övrigt att din pension ska ingå om inte din mans tjänstepension ska ingå. Det skulle du möjligtvis kunna vinna framgång om det är så att din man har en stor summa pengar i pensionsrättigheter medan du har betydligt mindre. Det skulle möjligtvis kunna ses som oskäligt men det är oklart utifrån den information jag fått. Annars om ni kommer överens kan ni alltid besluta om att det privata pensionssparandet inte ska ingå i bodelningen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Ersättning för amortering vid bodelning?

2020-11-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fru har köpt en bostadsrätt tillsammans. Vi äger den 50/50 Min frågan är, nu när vi skiljer oss kan min fru/exfru kräva tillbaka den delen av amorteringen som hon har gjort (betalat till banken)? Jag anser att hor har inte rätt till det men hon har rätt till hälften av värdeökningen vilket jag är införstådd med.Det finns varken muntlig eller skriftlig avtal angående om fördelningen och eller annat.Med vänliga hälsningar
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om bodelning vid skilsmässa finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad ÄktB. Här framkommer det att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. (7 kap. 1 § ÄktB. 9 kap. 1 § ÄktB. samt 10 kap. 1 § ÄktB.) Bodelningen går till så att giftorättsgodset läggs samman och därefter dras tillhörande skulder av. Det återstående värdet fördelas lika mellan makarna. (11 kap. 2 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB.) Sammanfattningsvis erhålls inte ersättning för amorteringar vid en bodelning enligt Äktenskapsbalken. Istället är det värdet på bostaden minus tillhörande skulder som ska fördelas mellan makarna genom bodelning. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

2020-11-17 i Bodelning
FRÅGA |Går det genomföra bodelning av en skogsbruksfastighet , som man fått genom gåva i samband med att samboförhållande upphör?
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att utgå ifrån sambolagen. Sambors egendom Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag, SamboL). I definitionen bostad omfattas hyresrätt, bostadsrätt eller boende i villa. Lagen ska vidare tillämpas på permanentbostad (5 § SamboL). På samma sätt ska bohaget i permanentbostaden ingå i bodelningen. Med bohag menas möbler och annan egendom för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Dock ska egendom som den ena sambon fått i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom inte ingå i bodelningen. Å andra får man inte dra slutsatsen att egendom som man får i gåva utan föreskrift om enskild egendom alltid ska ingå i bodelningen. Man måste göra en bedömning i det enskilda fallet om gåvan kan anses vara förvärvad för gemensam användning. Sammanfattningsvis aktualiseras inte denna omständighet i ditt fall eftersom gåvan som du har fått i form av en skogsbruksfastighet inte omfattas av definitionen bostad eller bohag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma. Med vänlig hälsning,