FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/04/2024

Hur behandlas lån i en bodelning?

Hej! Vi hade ett sommarställe och en lgh som vi ägde tillsammans.Vi gav varandras halvor i gåva och skrev på att det skulle vara enskild egendom.Det registrerades hos Skatteverket. De senaste åren bodde vi i var sin respektive bostadsrätt och maken tog över bolånet. Vi skilde oss efter 32 år tillsammans. Nu vill vi skriva bodelningsavtal. Ska denna skuld ingå i giftorätt ? Tacksam för svaret.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga finns det en skuld på ett sommarhus samt en lägenhet. Du säger att maken tog över lånet på dessa vilket jag tolkar som att han ensamt står på lånet. Nu när ni skiljer er undrar du om denna skuld kommer att ingå som giftorätt eller hur den ska behandlas. För att ta reda på det kikar vi i äktenskapsbalken.


Allmänt om bodelning och egendom enligt äktenskapsbalken.

Enligt 7 kap. 1 § är allt som inte är enskild egendom att betrakta som giftorättsgods. Enligt 7 kap. 2 § kan egendom bli enskild på ett antal sätt, men de viktigaste och vanligaste är genom ett äktenskapsförord eller att man ärvt dem under villkoret att det ska vara enskild egendom.

Enligt 11 kap. 2 § ska skulder som exempelvis lån räknas av från innehavarens av skuldens giftorättsgods som huvudregel. Detta innebär att om endast en står på bolånet så drar endast den av skulden från sitt giftorättsgods. Den maken kommer således att gå in i bodelningen med mindre giftorättsgods än den andra maken. Undantaget är enligt 11 kap. 2 § st. 2 om skulden är kopplad till enskild egendom. Då ska den dras av på den enskilda egendomen och inte påverka giftorättsgodset.'


Hur blir det i din situation?

Kort sammanfattat kan man säga att varje make själv står för och ansvarar för sina skulder. Ni kommer således inte att dela skulden, utan din före detta make kommer fortsatt att ensamt stå för skulden. Som kompensation för detta är lagen uppbyggd så att denna får dra av skulden från sitt giftorättsgods och kommer således att gå in med mindre egendom i bodelningen vilket resulterar i att denne proportionerligt får ut mer.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000