Är fritidshus samboegendom?

2021-09-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har levt i samboförhållande i 15 år i hyreslägenhet.Min sambo har 3 vuxna barn.Jag har inga barn.För tio år sedan köpte jag för egna (ärvda) pengar ett litet hus i Spanien som vi förstås båda njuter av. Jag står som ägare till huset.Om min sambo skulle "vandra vidare" ( han är betydligt äldre än jag), ingår då huset(genom sambolagen) i hans arv till hans barn?Tacksam för svar.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Vid en bodelning (exempelvis till följd av dödsfall) så ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § SamboL). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas då inte in i samboegendomen (7§ SamboL). Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att ert hus i Spanien är av fritidshuskaraktär. Därigenom ingår inte huset i samboegendomen, utan fritidshuset är enbart att betrakta som ditt, förutsatt att du var ensam köpare och nu står som ensam ägare på huset. Det skulle alltså inte ingå i hans arv när han går bort. Med vänliga hälsningar

Ska makarnas gemensamma gåva ingå i bodelningen?

2021-09-26 i Bodelning
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230Hej, vår dotter har begärt skilsmässa och snart har 6 mån betänketid gått. För ca 15 månader sedan delfinansierade hon och hennes man tillsammans med hennes syskon, ett nytt kök i en sommarstuga som jag och min fru äger. Stugan används av våra barn men ägs alltså av oss föräldrar.Vid bodelningen vill nu vår dotters man ha tillbaka hela deras gemensamma insats i nya köket. Han motiverar det med att han haft störst inkomst och att det därför i praktiken är han som bekostat köket och inte vår dotter. Hur ska vi tänka? Ska köket i vår sommarstuga över huvud taget tas med i bodelningen då det inte är något som de äger?
Cornelia Aebeloe |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår har din dotter och hennes make tillsammans finansierat er renovering genom något som kan liknas vid en gåva. Jag tolkar det också som att det inte är fullt utrett vems pengar det är som utgjort gåvan, men att maken hävdar att det är hans pengar. För att besvara din fråga tillämpar jag äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå vid en bodelning?Eftersom din dotter och hennes make ska skilja sig ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt giftorättsgods (dvs allt som inte är enskild egendom) ska delas mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som ska ingå i bodelningen avgörs av vad makarna har för egendom den dag som talan om skilsmässa väcks (9 kap. 2 § ÄktB). Eftersom pengarna som finansierat er renovering varken fanns i din dotters eller hennes makes besittning när de väckte talan om skilsmässa, ska pengarna inte ingå i bodelningen. Jag vill dock göra en reservation för att utfallet kan bli annorlunda eftersom pengarna givits till er som gåva. Eftersom ni fått pengarna inom tre år innan skilsmässan, skulle pengarna kunna ingå i bodelningen om er dotter givit er pengarna för att minska sin andel giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Det förutsätter dock att din dotter gett gåvan utan sin makes samtycke, och att gåvan varit i icke obetydlig omfattning. Som jag förstår det var det dock inte enbart din dotters pengar som gavs bort, vilket tyder på att pengarna inte gavs bort för att minska giftorättsgodset. Maken tycks dessutom ha samtyckt till gåvan. Jag ser därför ingen anledning till varför pengarna skulle räknas in vid bodelningen. Sammanfattning Utifrån den information som framgår av din fråga så ska pengarna inte ingå vid bodelning. Hoppas jag har kunnat hjälpa dig med din fråga, om du har vidare funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vem får lägenheten vid en separation?

2021-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Vem får lägenheten vid en separation? Jag har 2 barn som inte är hans . Han har inga barn. Lägenheten står i hans namn.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen (SamboL).Det framgår inte av din fråga om du och din partner är gifta eller sambor, så jag kommer kort förklara vad som gäller i båda situationerna.Om ni är giftaDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att lägenheten ska ingå i bodelningen, och ni kommer dela lika på värdet. Huvudregeln vid fördelningen av vilken egendom som ska tillfalla vilken make är att den make om äger egendomen får behålla den (11 kap. 7 § ÄktB). Det finns även en regel som innebär att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den (11 kap. 8 § ÄktB). Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden ska hänsyn tas till om någon av makarna får vårdnaden om gemensamma barn, eller om den ena maken kommer ha det avsevärt mycket svårare att få en ny bostad. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är dessutom att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Att komma ihåg är dock att det inte är möjligt för en make att ta över en bostad som är den andra makens enskilda egendom.Om ni är samborÄven när sambor separerar kan en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I en bodelning mellan sambor ingår inte all egendom så som det gör vid bodelning mellan makar. I en bodelning mellan sambor ingår endast samboegendomen, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag om dessa införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om din sambo hade lägenheten sedan innan och du flyttade in i den innebär det att den inte är samboegendom och inte ska ingå i bodelningen. Om ni däremot skaffade lägenheten med syftet att bo där tillsammans ska den ingå i bodelningen.Om lägenheten är samboegendomOm lägenheten är samboegendom och ingår i bodelningen ska den sambo som bäst behöver den få den (16 § SamboL). En förutsättning för att en sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Om lägenheten inte är samboegendomDet finns en möjlighet för en sambo att ta över en bostad som den andra sambon innehar, även om den inte är samboegendom (22 § SamboL). Detta gäller om den sambon bäst behöver den. Om samborna inte har gemensamma barn krävs dock synnerliga skäl för att kunna ta över bostaden, vilket är ett högt ställt krav.SlutsatsVem som har rätt till lägenheten beror alltså på hur hela er situation ser ut, och eftersom jag inte känner till särskilt mycket omständigheter är det omöjligt för mig att svara på exakt vad som gäller i er situation. Kort kan sägas att om ni är sambor och lägenheten inte är samboegendom kommer det med största sannolikhet vara så att din sambo får behålla sin lägenhet. Om ni är gifta eller om lägenheten är samboegendom är möjligheten att du kan få den kanske lite högre, men om den enda skillnaden mellan er är att du har två barn sedan tidigare räcker det sannolikt inte för att du ska anses ha störst behov av lägenheten.Om du vill få mer hjälp och råd som är anpassade efter exakt hur din situation ser ut kan jag rekommendera dig att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister. Det kan du göra här.Jag hoppas att detta i alla fall gjorde det lite klarare för dig! Mvh,

Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?

2021-09-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en liten fråga jag o min sambo ska separera jag har ett hus som jag köpt innan vi träffades o vi har under dom här sex åren som vi bott tillsammans renoverat huset o även gjort tillbyggnader på huset såsom uteveranda mm undrar vad som gäller vid sambolagen? Min sambo har flyttat härifrån sen 5 månader tillbaka men hon vägrar flytta sin adress då hon vill ha ut pengar kan hon krävs det nu när jag nu lagt ut huset till försäljning? Snälla behöver er hjälp i denna fråga vi har ju köpt gemensamma möbler o vi har renoverat ihopa vad kan hon kräva ?vad gäller? Mvh
Moa Seger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambor finns i Sambolagen (SamboL).Vad ska ingå i en bodelning? Bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör om någon av samborna begär det. När man begär bodelning tittar man på den egendom som fanns dagen då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Att du har lagt ut huset till försäljning påverkar därför inte vad din sambo har rätt till. Som huvudregel ska allt som är samboegendom delas lika mellan er så länge ni inte har något samboavtal som säger annat. Det som räknas som samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, men bara om ni köpt det för gemensam användning (3 § SamboL). Vad kommer att ingå i ert fall? Avgörande för om bostaden kommer att ingå i bodelningen är om den införskattats i syfte att vara er gemensamma bostad. Eftersom du skriver i frågan att du köpte huset innan ni träffades så låter det inte som att det fanns avsikt att det skulle utgöra er gemensamma bostad. Huset kommer därför inte att ingå i en bodelning. Möblerna ni köpt ihop kommer däremot att ingå i en bodelning eftersom ni köpt dem för gemensam användning. Eftersom huset inte kommer ingå i bodelningen kommer det vara svårt för henne att få rätt till ersättning för renoveringarna ni gjort på huset så länge ni inte har något avtalat om detta. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendomen vid en skilsmässa?

2021-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.är gift och är på väg mot skilsmässa, nu undrar jag hur det ser ut för mig och barnen samt min man.fördelningen av huset och alla föremål som finns i huset samt bilen.som gifta skall allt delas upp om inte äktenskapsförord är skrivet, vilket inte är eller finns här i denna situation.vad gäller, vad delas upp?? tomt? hus? bil? inget testamente finns heller, så vad gäller vid skilsmässa?Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med egendom vid en skilsmässa och då främst vad som händer med huset, föremål i huset samt bilen.AllmäntRegler om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska alltid en bodelning göras, 9 kap 1 § ÄktB. Här följer en kort redogörelse över vad som gäller vid en bodelning:BodelningVid bodelningen ser man vilken egendom som finns mellan makarna. Det är endast egendom som är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom, 7 kap 1§ ÄktB. Egendom blir enskild om det går till på något av de sätt som listas i 7 kap 2 § ÄktB, exempelvis att man fått egendom i gåva eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild eller att man skrivit ett äktenskapsförord.Då du skriver att ni inte har något äktenskapsförord, så utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Observera alltså att utfallet kan bli annat om det finns enskild egendom.Huvudregeln är att makarna ska dela lika på giftorättsgodset enligt likadelningsprincipen 11 kap 3 § ÄktB. Det man gör då är att beräkna vad vardera maka har för giftorättsgods (tex att du köpt en kaffemaskin och din parter en soffa) och sedan avräknas respektive makes skulder från "sin sida", innan man slår ihop summan för att sedan dela den på hälften, 11 kap 2 § ÄktB.Nu står ni alltså med två andelar av erat giftorättsgods. Det som sker efter är att en fördelning sker, så att ni får egendom till ett värde av er andel. Man har rätt att i första hand få sin egen egendom enligt 11 kap 7 § ÄktB. Huset, egendomen i huset och bilen.Det som kommer hända i ditt fall är alltså att värdet på huset, husgeråd, bilen mm minus era skulder, kommer läggas ihop och sedan delas lika. Detta kan innebära att en av er får huset, men då ska den andra få så mycket på "sin lott" att det blir jämnt, exempelvis egendomen i huset, bilen och pengar.Du kan alltid boka en tid hos våra jurister på Lawline om du vill undersöka mer exakt vad som kommer ske i ditt fall, då kan du göra det här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem får lägenheten vid upphörandet av ett samboförhållande?

2021-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag har flyttat ihop med min pojkvän i en ny gemensam lägenhet april 2021. Från början hade jag egen bostad. Men han ville jag och mina två barn skulle flytta hem till honom. Och att vi sen ska söka gemensam bostad. Den nya lägenheten vi flyttade in till tillsammans april 2021 står bara på honom. Han vägrade låta mig stå med på kontraktet. Nu vill vi Separera. Vi är Inte gifta. Har inga gemensamma barn. Dem två barnen jag har är från ett annat förhållande. Vem får lägenheten?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du och din pojkvän sedan april 2021 bor i en lägenhet tillsammans och att lägenheten skaffades i syfte att ni ska sambo där. Det är för mig oklart om bostaden är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men jag förstår att det är din pojkvän som antingen har köpt den eller är skriven som hyresgäst i hyresavtalet. Nu vill ni separera och du undrar därför vem som har rätt att få bo kvar i lägenheten. Din fråga är familjerättslig och behandlas i Sambolagen (SamboL). Lägenheten är samboegendom och skulle ingå i en eventuell bodelning Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). I ett samboförhållande finns det viss egendom som anses vara samboegendom, och det är den egendomen som blir föremål för en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör (8 § SamboL). Som samboegendom räknas sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler), men bara om bostaden eller bohaget har förvärvats för gemensam användning i samboförhållandet (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad avses bl.a. bostadsrätt och hyresrätt (5 § SamboL). I ditt fall beskriver du att du och din pojkvän, redan innan ni började bo tillsammans, uttryckte ett intresse att flytta in i en lägenhet tillsammans. Därför anser jag att lägenheten ni nu bor i anskaffades för gemensam användning och att den således är att betrakta som samboegendom. Detta är viktigt att veta eftersom all samboegendom ingår i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör. Den som bäst behöver bostaden har rätt till den När samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL), och då ska bodelning mellan samborna hållas om åtminstone en av samborna begär det (8 § SamboL). Bodelningen innebär att all samboegendom fördelas mellan samborna. I ett samboavtal kan samborna avtala om att bodelning inte alls ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Det innebär att man t.ex. kan undanta en bostad från att ingå i bodelningen. Vid bodelningen kan samborna, om den gemensamma bostaden är samboegendom och inte genom samboavtal har undantagits från att ingå i bodelningen, i princip själv bestämma vem som ska få bostaden och få bo kvar. Om samborna dock inte är överens om saken ska den av samborna få bostaden som bäst behöver den. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden ska hänsyn tas till bl.a. om en av samborna har barn sedan tidigare, vem som har bäst förmåga att skaffa en ny bostad och vem som har närmast till jobbet från bostaden. Om den gemensamma bostaden är en hyresrätt finns det inga ekonomiska implikationer i bodelningen eftersom en hyresrätt är värdelös. Om det däremot är fråga om en bostadsrätt, som har ett ekonomiskt värde, ska den av samborna som har bäst behov av bostaden ersätta den andra sambon till värdet motsvarande hälften av bostadens värde (16 § SamboL). Detta kan göras genom att den sambon, som inte får bostaden, får mer annan samboegendom av sambon som får behålla bostaden. I praktiken blir det ofta fråga om kontanta betalningar, vilket en sambo sällan har råd med. Den vanligaste lösningen är därför att sälja bostadsrätten. I din situation bedömer jag det som att du har bäst behov av bostaden eftersom du har barn sedan tidigare, vilket i många fall har varit en direkt avgörande faktor. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i eran situation kan det finnas andra faktorer som påverkar bedömningen. Utifrån det du har skrivit borde du dock ha bäst behov av bostaden och ha rätt att få bo kvar i den. Om det är en hyresrätt behöver du inte ersätta din sambo för övertagandet, men det måste du göra om det är en bostadsrätt.Min rekommendation Min rekommendation, för det fall att det är fråga om en hyresrätt och du gärna vill bo kvar i den, är att du begär att en bodelning mellan dig och din sambo hålls. Då har du möjlighet att åberopa att du har bättre rätt till bostaden. Om din sambo inte håller med dig om att du har bättre rätt till bostaden, kan en eller båda av er hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas (26 § SamboL). Bodelningsförrättarens uppgift är att försöka få er att komma överens om hur eran samboegendom ska fördelas - i ert fall vem som ska få bostaden. Om Bodelningsförrättaren inte lyckas få er att komma överens, kan denne genom en tvångsbodelning själv besluta om vem som ska få bostaden. Det är i min mening sannolikt att Bostadsförrättaren då skulle se att du, p.g.a. dina barn, har bäst behov av bostaden. Min rekommendation, för det fallet att det är fråga om en bostadsrätt och du gärna vill bo kvar i den, är att du först funderar om du har de ekonomiska medlen som krävs för att "köpa ut" din pojkvän. Om du anser att du har det, rekommenderar jag att du gör som jag har rekommenderat ovan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

När något har trätt istället för den enskilda egendomen

2021-09-22 i Bodelning
FRÅGA |Ena parten har en summa som enskild egendom. Pengarna använts till att delvis amortera av ett lån på en gemensamt ägt hus samt renovering av det. Vad är enskild egendom därefter?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din fråga.I din fråga framgår inte om ni var gifta eller inte så jag kommer ta upp vad som gäller både enligt sambolagen och Äktenskapsbalken.Enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken ska även det som har trätt istället för den enskilda egendomen räknas som enskild egendom. Detsamma gäller enligt 4 § sambolagen.Men av NJA 1992 s. 773 följer att om den enskilda egendomen har sammanblandats med giftorättsgodset eller samboegendomen räknas det med i bodelningen. Den enskilda egendomen måste alltså ha sammanblandats med giftorättsgodset eller samboegendomen för att det ska räknas som giftorättsgods eller samboegendom. Det innebär alltså i det här fallet att i och med att ni har använt pengarna för att delvis amortera av ett lån på ett gemensamt ägt hus samt renovering av det så har pengarna som har använts till det förlorat sin identitet och de räknas därmed som giftorättsgods eller samboegendom. Och om det är så att det din partner har det som är kvar av pengarna på ett separat bankkonto som bara hen har tillgång till så räknas de där pengarna hen har kvar på bankkontot fortfarande som enskild egendom. Annars räknas inte de pengarna som inte har använts som enskild egendom.Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad

2021-09-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om skevdelningsprincipen skulle vara tillämpbart i mitt fall. Det gäller en fastighet som jag äger, som enligt ett äktenskapsförord till 75 % utgör giftorättsgods. Detta är det enda giftorättsgods som ingår i vår bodelning, allt annat är enskild egendom. Fastigheten ifråga är en gammal släktgård på min sida, som jag och tre av mina syskon fick som gåva av vår farmor, med förbehållet att det skulle utgöra enskild egendom vid giftermål. Jag köpte sedermera ut mina tre syskon så att jag äger 100% av fastigheten. Huvudregeln vid bodelning är att makarna delar lika på nettot av giftorättsgodset, men enligt ÄB 12 kap §1 kan detta jämkas då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andre maken i den omfattningen. Då skall bodelningen istället göras så att den förstnämnde maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Därutöver har jag stått för lånen, samtliga amorteringar, räkningar och alla rörliga kostnader för fastigheten.I mål T4929/95 fann HD det skäligt att den part som hade bidragit med mest nettogiftorättsgods fick undandra hälften av sitt nettogiftorättsgods från delning och sålunda i bodelningen tilldelas tre fjärdedelar av boets nettobehållning (Rättsfall NJA 1998 s 467).Vad är Er bedömning om detta skulle vara tillämpligt i mitt fall ?Om Ja, kan Ni då företräda mig vid eventuell tvist med utsedd bodelningsförrättare ?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du redan har uppmärksammat så regleras fördelningen av makars egendom vid skilsmässa av äktenskapsbalken. Jag tolkar dig som att du undrar om en fast egendom, som äktenskapsförord föreskriver till 75% ska utgöra giftorättsgods, ändå kan fördelas annorlunda än hälften var. Jag tolkar det då som att, trots att gården utgjorde enskild egendom med anledning av gåva från din farmor, har ni genom äktenskap gjort 75% av den till giftorättsgods. Fördelningen av makars egendomPrecis som du säger är utgångspunkten att det är giftorättsgods som ska ingå vid bodelningen. Utgångspunkten är dock att vad du fått så som enskild egendom, inte ska ingå i bodelningen, så vida det inte finns uttryckt att egendomen ska kunna omvandlas. Har du fått egendomen i gåva av din farmor, brukar det krävas att hon i gåvohandlingen eller på annat sätt har föreskrivit att ni får omvandla egendomen till giftorättsgods, annars kan detta inte göras genom äktenskapsförord. Men om vi utgår ifrån att detta då har medgivits, så att ert äktenskapsförord gäller, så ska den till 75% ingå i bodelningen (10 kap. 1§ ÄktB). När egendom ska delas ut mellan er, så kan jämkning göras utifrån era ekonomiska förhållanden, äktenskapets längd och omständigheter i övrigt (12 kap. 1§ ÄktB). Jämkning i ert fallJämkning enligt 12 kap. 1§ ÄktB handlar om att du skulle kunna få behålla mer av din egen egendom. Om du vill ta över egendom från partner bör själva äktenskapsförordet jämkas i stället (12 kap. 3§ ÄktB). Så om din partner äger hälften, så kan en jämkning av bodelning inte medför att du får mer av dennes del i fastigheten. Men om du äger hela fastigheten, så kan du med stöd av 12:1 ÄktB ha rätt till att behålla mer än hälften. Jämkningsreglerna ska tillämpas utifrån en helhetsbedömning och ska användas i undantagsfall endast om den vanliga likadelningen skulle leda till ett uppenbart orimligt resultat – vilket gör tillämpningen väldigt restriktiv. Den vanligaste grunden för jämkning handlar om äktenskapets längd, men då du inte skrivit något om detta är det svårt för mig att bedöma möjligheterna på denna grund. Oftast handlar det om att äktenskapet är kortare än fem år. För att få jämka på grund av ekonomiska förhållanden förutsätts att det finns en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter, och då ska beaktas även sådan egendom som inte ingick i bodelningen, exempelvis om din partner har väldigt mycket enskild egendom jämfört med dig, eller om det finns stora skulder på en sida. Det ska även beaktas orsaken till att den ena maken har ett betydligt större nettogiftorättsgods än den andra, om det beror på arv, gåva eller liknande, som kan utgöra grunden för att jämka. Att 25% av fastigheten utgör enskild egendom för dig på grund av gåva, ska alltså inte nödvändigtvis tala emot jämkning till fördel för dig. Rättsfallet NJA 1998 s. 467 grundades dels på att äktenskapet varat en kortare tid, dels då giftorättsgodset huvudsakligen härrör från arv, och då mannen inte bidragit med något giftorättsgods alls, vilket innebär en betydande skillnad i nettoförmögenheten som har en rimlig förklaring (arv). Vad gällde övriga argument kring försörjningsbördan och vad makarna deltagit i ekonomin generellt påverkade inte jämkningsbeslutet. Att bostaden tillföll frun innan äktenskapet ingicks hade också betydelse. Mot bakgrund av ovan och förarbetena till lagen är det inte helt osannolikt att jämkning skulle kunna bli aktuellt i ditt fall. Jämkningen i rättsfallet baserades förvisso delvis på äktenskapets längd, vilket jag inte kan väga in i din situation då jag inte vet så mycket om detta. Men rättsfallet fäster även viss betydelse av att giftorättsgodset som tas in är enbart hennes, och att det baseras på ett arv till henne. Detta talar till din fördel, då även du står för all giftorättsgods som förs in i bodelningen, och då detta delvis härrör från en gåva. Dock får man inte glömma att det inte är hela fastigheten du har fått i gåva, utan endast en del, vilket måste beaktas vid bedömningen.Om att klandra själva äktenskapsförordetOm det är så att du inte äger hela fastigheten, antingen om din partner då står som ägare på fastigheten, eller genom så kallad dold samäganderätt, kan du inte med stöd av 12 kap. 1§ ÄktB få del av dennes del i fastigheten, utan du måste då klandra äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB. Du kan begära att äktenskapsförordet är oskäligt på grund av innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3§ ÄktB). Med stöd av denna regel kan alltså enskild egendom föras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods, för att väga upp för den oskäliga fördelningen. Även här ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla omständigheter, men skäl för jämkning här kan vara att skydda den ekonomiskt svagare parten utifrån utvecklingen av förmögenhetsförhållandet mellan er. Om din partner har väldigt mycket enskild egendom, eller som du säger, du själv bidragit väldigt mycket till försörjningen och liknande, medan din partners enskilda egendom ökats, skulle detta kunna utgöra skäl för att jämka äktenskapsförordet. Det skulle dock beaktas utifrån en helhetsbedömning, att ni uttryckligen förordnat om denna fördelning, och varför ni gjort det. Vem får fastigheten?Jag vill också kort påminna om att reglerna ovan inte reglerar vem som faktiskt får fastigheten vid er skilsmässa. Ovan regler reglerar bara hur mycket av värdet som ska tillgodoräknas vardera part. Det är regler om lottläggning som styr vem som får egendomen på sin lott. Utgångspunkten vid denna fördelning är att man får den egendom som man själv äger (11 kap. 7§ ÄktB). Så äger du fastigheten ensam, så lär du få behålla den. Dock finns det undantag från denna huvudregel vad gäller makarnas gemensamma bostad, om den andra makan behöver den bäst (11 kap. 8§ ÄktB), exempelvis om fastigheten är handikappanpassad för denna make, eller om denna make ska ha barn boende hos sig. Om din partner skulle få ta över den måste hen självklart lösa ut dig (11 kap. 10§ ÄktB). Motsatsvis för din del, talar det för din fördel att du får bo kvar, dels då du äger den, dels då den utgör en släktgård från din familj. Så utan att veta mer om dessa omständigheter, talar det för att du skulle få behålla fastigheten om du äger den, och dessutom då det är en släktgård. Sammanfattning och rådOm du äger hela fastigheten, och den är det enda som ingår i ert giftorättsgods, kan man ju se det som att du har en betydligt mer nettogiftorättsgods än din partner, och då anledningen till detta delvis är en gåva från din farmor, skulle detta kunna utgöra grund för att jämka bodelningen, vilket får stöd av det hänvisade rättfallet. Dessutom bidrar inte din partner med att tillföra något giftorättsgods alls. Har hen dessutom väldigt mycket mer enskild egendom, kan detta också utgöra skäl för jämkning. Men det görs en helhetsbedömning utifrån alla omständigheter i er situation, vilket gör att jag har svårt att ge något säkert svar då även omständigheter som du inte lyft har betydelse. I rättsfallet gjordes också en helhetsbedömning mot längden på äktenskapet, vilket inverkat på utgången av målet. Eftersom det ska göras en helhetsbedömning kan man inte riktigt lyfta ut de aspekter som talar till ens fördel bara, utan man måste även beakta omständigheter som talar till din nackdel, eller till din partners fördel. Omständigheten att egendomen har utgjort din enskilda egendom, och att ni sedan genom äktenskapsförord gjort 75% till giftorättsgods, skulle kunna vara försvårande för dig. Jag har dock inte hittat något rättsfall som behandlar sådana omständigheter, men det utgör ju ett uttryck för ett aktivt val för denna fördelning, vilket ni såklart är fria att göra. Men om äktenskapsförordet skrev för väldigt länge sedan, och det inträffat ytterligare omständigheter efteråt som bidragit till en skev fördelning av er förmögenhet, skulle man eventuellt kunna jämka äktenskapsförordet med stöd av 12 kap. 3§ ÄktB för att omfördela enskild egendom.Min sammantagna bedömning, utifrån omständigheterna du angivit, är att det inte är helt osannolikt att du med stöd av jämkningsreglerna antingen i 12:1 ÄktB eller 12:3 ÄktB skulle kunna jämka bodelningen. Men då man måste ha samtliga omständigheter i beaktning, och bedömningen ska göras restriktiv, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att få vidare vägledning i er specifika situation. Vår juristbyrå kan hjälpa dig med detta, och önskar du komma i kontakt med dem är du välkommen att återkomma till mig så kan jag slussa dig vidare så de kan göra en bedömning av ditt ärende! De kan också inledningsvis ge dig en kostnadsfri offert på vad detta kan kosta. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.seHoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,