Vad ingår i en bodelning vid skilsmässa?

2018-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man flyttade ihop i maj 2017 men jag skrev mig som först hos honom i juli 2017.I november 2017 gifte vi oss (inget förord skrevs)I februari i år så greps han för 3e gången för misshandel på mig, han har nu varit häktad sen dess och han har nu blivit åtalad för grov kvinnofridskränkning, rättegången är om ca 2v.Jag ansökte om äktenskapsskillnad denna månad så den är inlämnad och klar!Vad jag undrar är vad jag har rätt till vid bodelningen?Jag har läst att jag har rätt till en femtedel bara, stämmer det?Han står för huset men jag har varit med och betalat lån och renovering osv.Huset är värt ca 800 tusen, finns lån på ca 280 tusen, hans sparande i fonder och andra sparande är ca 180 tusen och så finns det fordon men dom har inget större värde. (Finns i princip inga möbler då han slagit sönder allt i huset)Själv har jag bara en bil av mindre värde, ett vanligt sparande på 28 tusen samt 2 hundar.Vad är det som gäller och vad har jag rätt till?Tacksam för svar!
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en skilsmässa ska en bodelning mellan makarna göras enligt äktenskapsbalken 9 kap 1 §. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord kommer alla tillgångar räknas som giftorättsgods enligt 7 kap. 1 §, om dessa inte förvärvats genom arv eller gåva med förbehåll om att de ska vara enskild egendom. En bodelning går till genom att räknar ut vardera parters giftorättsgods, med avdrag för skulder, och sedan lägger ihop dessa. Sedan delar man det totala värdet på två, och varje make erhåller då varsin halva. I ditt fall skulle en bodelning se ut ungefär såhär: Exman: Du:Hus: 800 000 Sparande: 28 000 Fonder: 180 000 Skulder: -280 000Totalt: 700 000 Totalt: 28 000 Ert giftorättsgods blir då totalt 728 000. 728 000 / 2 = 364 000 Din andel i bodelningen blir då 364 000 kronor. När äktenskapet varat en kortare tid kan detta innebär att bodelningen jämkas, särskilt om skillnaderna i tillgångar är stora. Dock föreligger extraordinära omständigheter uppenbarligen i ditt fall. Jag skulle rekommendera att du kontaktar av våra jurister för fortsatt hjälp. Det gör du enkelt på http://lawline.se/boka. Hoppas det var svar på din fråga!

Bodelning; kort äktenskap

2018-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Vad gäller vid en bodelning i en skilsmässa?Vi har varit gift i 2 år, men sambo i sammanlagt 4 år. Jag köper 2 motorcyklar som står i mitt namn, jag betalar av den ena som ett vanligt lån, där cykeln står som pant (dras från mitt konto då lånet står på mig) den andra tog jag ett blancolån på och betalning sker även där, varje månad från mitt konto. Kan min man nu begära 50% på dessa cyklar?Kan min man också lägga vantarna på de saker jag hade med mig in i samboförhållandet?Gäller 50% idag, vid en skilsmässa?
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då detta handlar om bodelning mellan makar är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig, paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.Om bodelning vid äktenskapsskillnadGiftorättsgodsEn makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Det gör alltså att i de fall ett äktenskapsförord inte har skrivits kommer egendomen att ingå i bodelningen. Detta framgår av 7 kap. 1 § ÄktB.Likadelning mellan makar av giftorättsgodsetGenerellt gäller vid bodelning att ni båda ska erhålla egendom av lika stort värde vid bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Skulder kommer att avräknas från värdet på den egendom som ska fördelas och vad som därefter återstår ska värdemässigt delas lika mellan er. Detta framgår av 11 kap. 2 - 3 §§ ÄktB.Kort äktenskapI det fall äktenskap varat under en kortare period kan andelen av egendom som ska ingå i bodelningen minskas, detta följer av 12 kap. 1 § ÄktB. Det rör sig alltså därmed om en viss jämkning av bodelningen och denna beräknas på en femårsperiod. Efter att ni varit gifta i 5 år ska normalt all egendom vara att dela lika mellan er som makar, dessförinnan brukar man räkna på femtedelar. Efter ett års äktenskap kommer 1/5 att ingå i bodelningen osv, för er del bör alltså 2/5 ingå.Er situationDå ni numera är gifta får vi utgå ifrån dessa regler, men då ni bara varit gifta i 2 år anses det (som ovan framgått( att allt giftorättsgods inte nödvändigtvis behöver ingå. Då ni inte var något äktenskapsförord (det har iallafall inte framgått) kommer allt ni äger att ingå i bodelningen. Det viktiga vid bodelningen är dock att det är värdet av allt du äger som kommer att visa på vad din man har rätt till. Låt säga att du har giftorättsgods till ett värde av 100 000 kr och din man till ett värde av 200 000 kr. Då ni endast varit gifta i två år kommer endast två femtedelar av dessa summor att ingå i bodelningen, dvs. 40 000 från dig och 80 000 från din man. Detta blir 120 000 och ni ska därav ha 60 000 kr var (alltså egendom till ett värde av denna summa).Vem som erhåller vad avgörs utifrån vad var och en äger. Du har rätt att i första hand få den egendom du äger på din lott upp till ett värde av din andel i bodelningen. Detta rör lottläggning och framgår av 11 kap. 7 §. Alltså, äger du båda motorcyklarna har du rätt att få dem på din lott, så länge din man får det värde han har rätt att erhålla. Endera utelämnar du annan egendom till detta belopp eller ersätter honom i pengar.

Bodelning & värdering av hus

2018-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru och jag skall separera. Vi har tillsammans ägt ett hus i 10 år. Eftersom jag haft den högsta inkomsten ,har jag dragit lasset för boendet (lån/räntor/el mm, med ca fördelning 70-80%). jag har dessutom bekostat förbättringar på fastigheten, så att värdet stigit med 2-300.000:-. Jag vill bo kvar på fastigheten, och överta lån/lösa ut frun. Min fråga är om jag kan hävda att hon inte bidragit till sin halva del under dessa 10 år,och därför inte heller skall lösas för halvt värderingsbelopp, efter de förbättringar jag gjort, och betalt.Har prata med min bank, och kan få kontoutdrag för alla år, där jag klart kan påvisa att jag betalt stordelenav kostnaderna för boendet.Tacksam för svar.....Med vänlig hälsning
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att ni är dagsläget är gifta och då du inte nämner eventuellt äktenskapsförord kommer jag att utgå från att sådant inte finns när jag besvarar din fråga. Vid en äktenskapsskillnad ska en bodelning göras där allt giftorättsgods, det vill säga sådant som inte är enskild egendom, delas lika mellan makarna (7 kap 1 § och 10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Skulder ingår inte i bodelningen men innan fördelningen av boet äger rum ska avräkning från giftorättsgodset göras så att skulderna täcks (11 kap 2 § äktenskapsbalken).Det saknar betydelse vem som står som ägare på huset, har betalat mest eller dylikt. Huset ska, om det inte är enskild egendom, ingå i bodelningen. Det vill säga, din fru har rätt till hälften av värdet. När det kommer till värderingen av huset kan du dra av förbättringskostnader för att minska värdet och på så sätt lösa ut din fru för en lägre summa (45 kap 11 § inkomstskattelagen). Formel: Marknadsvärdet - latent reavinstskatt - fiktivt mäklararvodeNär du beräknar den latenta reavinstskatten får du dra av dina förbättringskostnader. Beräkningen ser ut på följande sätt. Marknadsvärde - Inköpspris - Förbättringskostnader - Fiktivt mäklararvode = KapitalvinstKapitalvinst x 0,22 = VinstskattenHoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tidsfrist för bodelning mellan tidigare makar

2018-03-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga kring skilsmässa. Jag skilde mig från min exman för några år sedan och då gjorde vi ingen bodelning (vi hade en bostadsrätt tillsammans) nu i efterhand så sålde han den och gick med vinst och min fråga är om jag jag rätt till något av vinsten eftersom vi inte gjorde indelningen vid skilsmässan? Jag gick även in med pengar i bostadsrätten.Jag var lite naiv och trodde på att vi skulle ordna allt tillsammans när läget var att sälja men nu sålde han den och jag fick reda på de på omvägar. Han har även köpt ett hus nu och då använt pengar från vinsten.
Niki Yahyavi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln är att bodelning ska ske vid skilsmässa (9:1 ÄktB). Av lagtexten framgår ingen begränsning i tid när makarna måste begära en bodelning för att bodelningen inte ska gå förlorad. Med andra ord är det inte klart exakt hur länge en make kan vänta med att begära en bodelning (jfr tidsfristen på 1 år för bodelning mellan sambos i 8 § st. 2 sambolagen).Vägledning går i viss mån att hämta från praxis på området.Högsta domstolen (HD) godkände begäran om bodelning i NJA 2009 s 437 trots att bodelningen begärdes drygt 10 år efter skilsmässan.Men det finns även fall där HD slagit fast att rätten till bodelning gått förlorad med hänvisning till att för lång tid passerat sedan skilsmässan. I NJA 1993 s 570 hade det gått 24 år mellan skilsmässan och begäran om bodelning. HD ansåg att rätten till bodelning hade gått förlorad.Sammanfattningsvis finns det en tidsfrist för hur länge tidigare makar kan vänta med att begära bodelning efter skilsmässa. Praxis på områdettalar för att rätten till bodelning mellan tidigare makar kvarstår och kan begäras efter en relativt lång tid. Det bör dock nämnas att tidsgränsen kan komma att variera från fall till fall eftersom omständigheterna kan skilja sig åt. Av din fråga framgår det inte hur lång tid som förflutit sen ni skilde er. Det kan mycket väl vara så att din rätt till bodelning kvarstår och att du har rätt till ersättning för bostadsrätten.Om du vill ha hjälp med att begära bodelning kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en make förfoga över det gemensamma bohaget medan skilsmässa pågår?

2018-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ligger i skilsmässa och min exfru har nu på eget bevåg och utan mitt godkännande plockat mängder med saker ur det gemensamma bohaget som betingar ett icke ringa värde.Bodelning är ännu inte genomförd.Frågan som jag har är 1. Har hon rätt att göra detta? 2 Om inte, vad kan jag göra?Tacksam för svar
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som gäller för parternas egendom vid en skilsmässa regleras i äktenskapsbalken. Enligt 9 kap. 2 § ska den egendom som tillhör parterna vid ansökan om skilsmässa ligga till grund för bodelningen. Detta brukar kallas för den kritiska tidpunkten. Med andra ord är det de tillgångar ni har när någon av er ansökt om skilsmässa som ska ingå i bodelningen. Enligt 3 § samma kapitel har makarna efter den kritiska tidpunkten en redovisningsplikt för all egendom de förfogar över. Det innebär att alla förändringar i tillgångsmassan ska dokumenteras, till exempel genom kvitton eller bankutdrag. Skulle din exfru t.ex. sälja tillgångar, ska deras värde ändå ingå i bodelningen. Vidare gäller att saker ni äger tillsammans, t.ex. gemensamt bohag, enligt allmänna civilrättsliga regler, endast kan förfogas över om båda samtycker. När bodelningen sedan är genomförd, kommer ni inte längre ha gemensamma tillgångar, och det står er då fritt att förfoga över dessa som ni vill. Om din exfru tagit saker ur ert bohag som tillhör dig, kan du begära handräckning av kronofogden.

Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras

2018-03-28 i Bodelning
FRÅGA |HejVilket är bäst: att bodela en bostadsrätt vid skilsmässa genom bodelningsavtal alternativt köpa ut den andre maken. Makarna är gifta och en av dem ska bo kvar i brf.Bäst ....dvs olika beskattningarMvh
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattemässigt har det ingen betydelse hur ni väljer att göra i detta fall, värderingen av bostadsrätten kommer se likadan ut oavsett:Marknadsvärde - latent kapitalvinstskatt - fiktivt mäklararvode Dock skulle jag råda er att upprätta ett bodelningsavtal för att undvika framtida eventuella tvister. Vem som står som ägare på bostadsrätten har ingen betydelse för om den ska ingå i en bodelning eller inte. Vid en skilsmässa ska en bodelning upprättas och det finns ingen egentlig gräns på inom vilken tid det ska ske (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär att om ni underlåter att göra en bodelning och istället endast väljer att köpa ut den make som ska flytta finns möjlighet att kräva bodelning vid ett senare tillfälle, vilket betyder att bostaden då ska ingå. Hoppas du har fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Ingår enskild firma i bodelningen?

2018-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas. Vi har precis sålt vårt hus och vi har kommit överens att vi ska dela på vinsten. Vi har 2 söner som är över 18. De ska bo med mig tills de flyttar hemifrån. Jag har därför köpt en stor lägenhet där jag investerade min del av vinsten. Maken tar sin del för sig själv. Pojkarna är inte ekonomiskt självständiga och egentligen är det bara jag som försörjer dem just nu. Min man har obligerat betala en liten summa för pojkarna varje månad tills de inte börjar arbeta. Han har en enskild firma och han tycker att den är bara hans med allt som tillhör firman. Sammanfattningsvis: huset fick vi dela på, men firman tycker han inte vi ska dela på. Hur ser det ut lagenligt?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skilsmässa ska en bodelning göras där makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas (10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en bodelning som sker i anledning av skilsmässa ska all egendom tas upp som inte är enskild. Vem som står som ägare för egendomen spelar ingen roll för bedömningen av om egendom utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Det krävs antingen att ni har upprättat ett äktenskapsförord om att egendomen ska vara enskild, eller att den har givits genom arv eller gåva med förbehåll om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att den enskilda firman och de tillgångar som hör till firman ska ingå i bodelningen om den inte har gjorts till enskild egendom.När bodelningen har gjorts ska en lottläggning ske där man bestämmer vilken make som får vilken egendom (11 kap. 7 § ÄktB). Där är utgångspunkten att vardera make ska få egendomen han äger på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Din make ska alltså i första hand få den enskilda firman på sin lott, men värdet av firman ingår i bodelningen och den som äger störst andel av giftorättsgodset kan behöva köpa ut den andra maken.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kommer bodelningen gå till? Behöver jag en advokat?

2018-03-27 i Bodelning
FRÅGA |HejHar ansökt om skilsmässa(stämning) och har nu frågor kring detta. Vi är väldigt oense och min make hotar med advokat och att jag måste nu sälja bilen som jag använder för värdet på den ska delas lika mellan oss.Ska jag ansöka om bodelning? Måste jag ha en advokat? Får ingen rättshjälp min försäkring täcker inte äktenskapsfrågor. Vid bodelning ska jag då dela på hans personliga lån som han tagit nu bakom min rygg, i och med att vi fortfarande är gifta.Han har tagit två nya banklån och köpt en sportbil - hur blir det vid en bodelning? Måste jag sälja bilen nu eller ska en bodelare ordna sådant?Med vänlig hälsning
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (se 9 kap 1 § äktenskapsbalken). En bodelning innebär att ni själva kan bestämma hur er egendom ska delas upp er emellan. Om du och din man inte kan komma överens om hur detta ska göras kan båda eller en av er ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses.Hur ska bodelningen gå till?Av 10 kap 1 § äktenskapsbalken framgår att allt giftorättsgods ska delas lika. Med giftorättsgods avses all egendom som inte gjorts enskild genom äktenskapsförord eller egendom som erhållits genom gåva av någon annan, med villkor att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Se mer i 7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken. Dessutom är personlig egendom (i form av kläder, smycken parfymer och liknande) inte att anse som giftorättsgods.Måste du sälja bilen?I enlighet med reglerna ovan är bilen du använder att anse som giftorättsgods. Det finns dock inget som säger att du måste sälja bilen. Det viktiga är att värdet av bilen delas lika och det kan i praktiken likväl innebära att din man istället får en större del av något annat.Kommer mannens personliga lån och köp av bil att påverka dig?Av 9 kap 2 § äktenskapsbalken framgår att bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär att om din man, efter denna tidpunkt, köpt en ny bil eller tagit nya banklån kommer det inte att påverka dig. Om det däremot skulle vara så att bilen köpts och lånen upptagits dessförinnan kommer detta att medräknas i ert giftorättsgods, det vill säga era gemensamma tillgångar. Sammanfattning:Efter att enskild egendom tagits undan kommer summan av de gemensamma tillgångarna att delas lika. Som jag nämnde tidigare behöver detta emellertid inte innebära att tillgångarna säljs. Du och din man kan tillsammans komma överens om vem som ska behålla vilka tillgångar. Om du redan på förhand vet att ni inte kommer kunna enas rekommenderar jag dig att ansöka om en bodelningsförättare som kan hjälpa er att dela tillgångarna lika. Hoppas att svaret varit till din hjälp. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,