Bör jag kontakta en advokat vid ansökan om en partiell bodelning?

2019-01-21 i Bodelning
FRÅGA |HejJag undrar om man tar hjälp av en advokat när man ansöker om partiell bodelning efter en skilsmässa? Vad blir ungefärlig kostnad för det? Fd frun vägrar samarbeta till bodelning. Mvh
Veronica Borg |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du behöver inte ta hjälp av en advokat, men eftersom en bodelning innehåller många svåra frågor jag skulle rekommendera det. Vad den ungefärliga kostnaden blir är svårt att svara på utan mer information, jag skulle råda dig att boka tid med en av våra skickliga jurister. Det är bara att ringa oss på 08-533 300 04 och välja knappval 1. Den tjänsten kostar 1677,50 kr/h.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att vi hör mer från dig!Med vänliga hälsningar,

Hur gör man när samboförhållandet upphör och min sambo ska lösa ut mig ur bostaden?

2019-01-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte en lägenhet ihop sommaren 2015. Vi gick isär förra året och jag flyttade ut under sommaren 2018 men fick inte till en adressändring förrän någon månad senare. Min exsambo bor kvar i lägenheten och tanken är att han ska köpa ut mig. Hur går vi smidigast tillväga? Jag läste lite om samboavtal och bodelning, kan däremot inte minnas att vi skrev något avtal när vi flyttade ihop. Vi är bra vänner och kommer överens men vill att detta ska gå smidigt och rätt till. Har vi någon tidsgräns på oss eller hur ser det ut? Behöver man kontakta någon som hjälper oss med detta eller går man det på egen hand så länge vi inte är oense?
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så vill du veta hur ni ska gå tillväga med ert bohag och boende när du och ditt ex nu separerar från att vara sambos. Eftersom ni har varit sambos är det Sambolagen som blir tillämplig för att besvara frågan.Eftersom att du har flyttat ut från ert gemensamma boende är ni inte längre sambos (2 § första stycket, andra punkten, sambolagen). Eftersom att ni köpte lägenheten ihop sommaren 2015 utgör den en gemensam bostad (3 § Sambolagen). Nu när ert samboförhållande har upphört, får ni – om ni vill – begära att samboegendomen ska fördelas er emellan genom bodelning (8 § Sambolagen). Eftersom att ni, så vitt du kommer ihåg, inte skrivit något samboavtal, ska all gemensam egendom ingå i en sådan bodelning (9 § Sambolagen). En begäran om en sådan bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 stycket Sambolagen). Så vitt jag förstår det så flyttade du ut en månad tidigare än du adressändrade. Enligt allmänna principer är man inte boende ihop om man inte är skrivna på samma adress, vilket då även bör innebära att man är sambos sålänge man är skrivna på samma adress. Det innebär att ert samboförhållande upphörde den dagen du adressändrade. Och därför behöver en begäran av bodelning ställas senast ett år från den dagen. Eftersom du skriver att ni är vänner bör detta dock inte vara något akut för din del, men jag rekommenderar ändå att du pratar med din exsambo om bodelning så han vet vad som gäller och då att du vet att ni kommer att göra en bodelning. Ni får självklart lösa detta själva, utan att blanda in en bodelningsförrättare, om det känns smidigt för er del – vill ni ha en bodelningsförrättare förordnas dessa genom tingsrätten. Ni kan även lösa detta utan att företa en bodelning, utan det räcker med en enklare utredning där ni kommer överens. Det viktigaste i ert scenario är att ni kommer överens och i min mening är det även viktigt att upprättar en förteckning som ni båda skriver på, där det framkommer vad ni kommit överens om. Men, om ni väljer att göra en bodelning, ska den ske enligt följande: Vid en bodelning ska varje sambo redovisa för sin samboegendom, vilket då är möbler och andra föremål som använts gemensamt, samt boendet (11 § Sambolagen). Därefter ska respektive sambos andel i samboegendomen beräknas (12 § Sambolagen). Det innebär att man fastställer hur mycket av era möbler och er lägenhet som respektive part äger och vad dessa saker är värda. Vid en sådan beräkning får ni dra av för era egna skulder (13 § Sambolagen). Det innebär att om du har en skuld till någon på 10.000 kronor, och soffan som du äger – men som ni använt som gemensam – är värd 10.000 kronor, får du i princip avräkna den soffan från er egendom. Din exsambo får göra samma sak med saker han äger. Det som sedan är kvar, efter att era skulder är täckta, är er samboegendom som ni ska dela på (14 § Sambolagen). Detta ska delas på så att båda sambor får värde som är beräknat efter deras respektive sambolott. Dvs: Om du ägde 70 % av er samboegendom, ska du ha 70 % av det återstående värdet. Det kan då innebära att du tar alla möbler, och ersätter din exsambo med pengar enligt dennes respektive sambolott (16 § första stycket & 17 § Sambolagen). Om det bara är lägenheten ni ska dela på, innebär detta att om ni köpte lägenheten och äger hälften var, ska din sambo ersätta dig med hälften av dess värde om han vill bo kvar där. Det är då även viktigt att han köper ut dig ur eventuella skulder och lån ni har på lägenheten (16 § 3 stycket Sambolagen). Den som behåller lägenheten ska alltså ersätta den andra sambon för bostadens värde. Så som jag tolkar lagen handlar detta om det nuvarande värdet på lägenheten, och alltså inte om det värde som ni köpte den för. Om ni själva inte kan komma överens om det nuvarande värdet på lägenheten, rekommenderar jag att ni kontaktar en mäklare eller värderingsman. Efter att värdet är beräknat får ni dra bort latent skatt, d.v.s. den skatt som en säljare normalt hade behövt betala om fastigheten såldes, och försäljningskostnader såsom mäklararvodet, och summan som är kvar ska delas på er efter era lotter.Hoppas att detta besvarade din fråga!

Är det som min make får i arv sådant som ska ingå i en bodelning?

2019-01-19 i Bodelning
FRÅGA |Om min make får ärva sin bortgångna syster , kan jag som make räkna med att detta räknas in i bodelning vid ev skilsmässa??Inget av arvegodset var enskild egendom!Lever alltså i en trasig relation där min make gjort en karriär medan jag var hemma med barnen! Innebär att jag nu, 60, år gammal har en mycket låg pension och har endast lyckad spara privat en mindre summa! Min make har skyddat sig själv genom att tillsett att han har en riktigt rejäl tjänstepension!Är rent av rädd för hur min situation ska bli vid ev separation/ skilsmässa??! Vad har jag för rättigheter???Tack för svar!!!!
Marcus Ljungberg |Hej!Vad tråkigt att höra om din situation, jag ska göra allt för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Din fråga handlar egentligen mer om en framtida bodelningssituation i stort än just arvet från din makes syster. Därför kommer jag att börja att besvara frågan med att på ett förenklat sätt förklara vad som gäller ifall du och din man skulle skilja er.Ifall man skiljer ska en bodelning äga rum, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1. I en sådan bodelning ska man dela på allt som är giftorättsgods, ÄktB 10:1. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, ÄktB 7:1. Vad är då enskild egendom? Jo det är det som en person fått i gåva, arv, eller genom testamente med ett förbehåll från givaren om att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Även genom ett äktenskapsförord kan man göra tillgångar till enskild egendom, ÄktB 7:2.Vid en bodelning räknar man ihop alla tillgångar hos vardera parten, drar av för skulder och sedan delar man lika på det som är kvar, ÄktB 11:1, 11:2 och 11:3.ÄktenskapsförordDu nämner att du är orolig för vad som ska hända vid en eventuell skilsmässa. Det som kommer delas då är som sagt allt giftorättsgods. Till exempel är er gemensamma bostad och pengar på banken giftorättsgods, så länge ni inte avtalat om att det ska vara enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är det enda sättet makar kan göra giftorättsgods till enskild egendom, det räcker alltså inte med ett "vanligt avtal". För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt, underskrivet av bägge och vara inskickat till Skatteverket. Allt som din man och du inte har skrivit ett äktenskapsförord om är i regel sådant ni ska dela på. Arvet från din mans systerDu skriver i frågan att arvet från din syster inte är enskild egendom. I och med att det inte är det kommer arvet att ingå i en framtida bodelning. Det enda sättet att göra om arvet till enskild egendom för din man är om ni skriver ett äktenskapsförord om det, som ovan nämnt.Dina sparpengarDu nämner att du endast har lyckats spara en privat mindre summa. Denna summa kommer även den att ingå i bodelning så länge den inte är enskild egendom, ÄktB 7:1. Något som kan vara bra att ha i åtanke.Din mans tjänstepensionDu nämner att din man har en rejäl tjänstepension. Det är faktiskt så att tjänstepension i vissa fall ska ingå i bodelningen men det avgörs från fall till fall. Rättigheter av personlig art ska undantas från bodelningen, ÄktB 10:3. I och med att jag inte har någon vetskap om hur din mans tjänstepension är utformad kommer jag inte att gå in närmare på det. Men det kan vara bara att ha i åtanke att pensioner inte alltid undantas från bodelningen helt.Sammanfattning: Det är omöjligt för mig att veta exakt hur din situation ser ut och om du och din man skrivit något äktenskapsförord eller inte. Arvet från din makes syster är dock giftorättsgods i och med att du skriver att det inte är enskild egendom.Hoppas att detta hjälpte dig!Med vänliga hälsningar,

Ska avkastning från enskild egendom ingå i en bodelning?

2019-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min man driver ett AB sen många år tillbaka, Jag vet att han tagit ut stora aktieutdelningar dom senaste åren som är på ett konto, därifrån han också lånar ut pengar till sitt bolag.Vad händer vid en skilsmässa? Har jag rätt till hälften av dessa pengar? Vi har inget äkenskapsförord och har varit gifta över 10 år. Har det någon betydelse om hans bolag är enskild egendom?
Alex Hallström |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!HuvudregelVid en skilsmässa ska makarnas egendom delas upp mellan dem, i enlighet med 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap. 1§ ÄktB ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen. Din makes konto ska här ses som giftorättsgods och således bli föremål för bodelning, vilket innebär att du kan få rätt till pengarna. Skulle det vara så att bolaget är enskild egendom innebär detta att bolaget inte ska vara med i bodelningen, 7 kap. 1-2 §§ Äktb. I frågan handlar det dock om avkastning från bolaget. Gällande just avkastning från enskild egendom finns en speciell bestämmelse i 7 kap. 2§ sista st., vilken förklarar att om inget annat har föreskrivits så ska avkastning (i detta fallet utdelningen från bolaget) ses som giftorättsgods, och således ingå i bodelningen.SlutsatsOm bolaget inte är enskild egendom ska utdelningen på kontot vara med i en eventuell bodelning. Skulle bolaget vara enskild egendom är huvudregeln att avkastningen (utdelningen) ska ingå, om inget att är föreskrivet.

Kan jag kräva att vi säljer huset när jag och min sambo separerar?

2019-01-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat, vi har en gemensam villa som jag har betalat för både ränta och amortering och all drift och renovering, nu vill jag att vi säljer fastigheten , hon har flyttat men vill inte sälja och har ej möjlighet att köpa ut mig men vill helst att jag flyttar så att hon kan bo kvar. Vi har gemensamma barn med delad vårdnad. Kan jag kräva att vi säljer huset? Har hon någon rätt att få bo kvar utan att hon köper ut mig. Jag kan köpa ut henne men det vill hon ej.
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så vill du veta hur du och din sambo ska göra när ni nu separerat från att vara sambos. Jag börjar att besvara hur ni kan göra avseende bodelning, för att sedan besvara om du kan kräva att ni genomför en försäljning. Eftersom ni har varit sambos är det Sambolagen som blir tillämplig för att besvara första frågan.Eftersom att hon har flyttat ut från ert gemensamma boende är ni inte längre sambos (2 § första stycket, andra punkten, sambolagen). Du skriver att ni har en gemensam villa. För att besvara din fråga så antar jag att ni köpt den ihop för att bo gemensamt i, och att den därmed utgör gemensamt boende (3 § Sambolagen). Nu när ert samboförhållande har upphört, kan någon av er, eller båda, begära att samboegendomen ska fördelas er emellan genom bodelning (8 § Sambolagen). Du skriver inte om ni har ett samboavtal, men om ni inte har det ska all gemensam egendom, inklusive huset, ingå i en sådan bodelning (9 § Sambolagen). En begäran om en sådan bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 stycket Sambolagen). Eftersom din fråga berör er bostad, tänker jag skala ner mitt svar till att bara beröra denna del i bodelningen. Du skriver att du betalat ränta, amortering och andra omkostnader, men du skriver inte hur mycket av egendomen ni äger vardera. Jag förutsätter därför att ni från början äger den 50/50. Om det med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt att en sambo ska lämna över egendom till den andra, ska bodelningen göras som så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom (15 § Sambolagen). Det innebär att om du under en längre tid ensam betalat för amortering, ränta och övriga omkostnader, kan du ha rätt att ta ut större del än de 50 % som du äger av bostaden, i och med att du investerat mer i efterhand. Om ni inte kommer överens om vem som ska ha huset, så finns det en regel som säger att den mest behövande av er har rätt att få bostaden på sin lott (16 § andra stycket, Sambolagen). En förutsättning för att detta ska ske är att ett sådant övertagande kan anses skäligt.Vid en behovs- och skälighetsbedömning kan olika omständigheter spela roll. Era barn väger särskilt tungt vid en sådan bedömning. Om era barn ska bo huvudsakligen hos dig, har du mest behov av bostaden och så vidare. Andra saker som kan spela roll är ekonomi, avstånd till jobbet och möjlighet att få en ny bostad på annat håll. Så som jag förstår det har din sambo inte möjlighet att köpa ut dig, medan du har möjlighet att köpa ut henne, vilket då kan tolkas som att din sambo inte har samma möjligheter som du att hitta en ny bostad. Detta kan tala för att hon bör få bo kvar. Det kan dock finnas hinder mot att den mest behövande får bo kvar, om exempelvis det är oskäligt att hon tar över den om bostaden exempelvis mestadels bekostats av den andra parten. Om din sambo dock anses ha mest rätt till bostaden, ska hon ersätta dig med mellanskillnaden i värdet. Är er bostad belastad med lån måste den som tar över boendet även ta över lånen (16 § tredje stycket Sambolagen). Eftersom din sambo inte har möjlighet att göra detta, är det svårt för henne att ta över er gemensamma bostad själv. Därmed går vi över till frågan om du kan kräva att ni säljer huset.Eftersom att ni äger huset gemensamt så anses ni i lagens mening vara samägare. Eftersom att ni tillsammans äger huset, om fattas ni av samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen så har varje delägare rätt att gå till domstol och ansöka om att den gemensamt ägda egendomen ska bjudas ut på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Ert hus kommer då kunna säljas oavsett vad din sambo tycker om saken, om det inte föreligger väldigt starka skäl emot tvångsförsäljningen. När en sådan auktion är över och er villa är såld, fördelas den erhållna summan utefter era ägarandelar. Samäganderättslagen ger alltså en möjlighet för dig som delägare att ta dig ur ägandeförhållandet även om din sambo, såsom andra delägare, vägrar att köpa ut dig. Vad som är värt att tänka på i ett sådant scenario är att tvångsförsäljningar på offentlig auktion i regel innebär att försäljningspriset är lägre, jämfört med om ni säljer huset på vanligt vis. Sammanfattningsvis kan sägas att sambolagen säger att den av er som bäst behöver bostaden får den som sin lott i en bodelning. Den parten måste då även ersätta den andra parten för dennes ägarandel, och en sådan ägarandel ska beräknas på vad ert hus är värt idag. Utanför sambolagen finns en möjlighet i samäganderättslagen att begära tvångsförsäljning hos tingsrätten, av gemensamt ägd egendom. Min rekommendation till dig är att begära bodelning och att få en bodelningsförrättare utsedd av tingsrätten, om du och din sambo inte kommer överens. Hur du går tillväga att få en bodelningsförrättare hittar du mer information om på Sveriges domstolars hemsida.Behöver du mer hjälp kan du antingen ställa en ny fråga, eller kontakta en av våra jurister. Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vad för anspråk kan jag göra på pensionssparande i en skilsmässa?

2019-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag blev oväntat lämnad på annandag jul av min man sedan 35 år. Vi är gifta och har tre gemensamma vuxna utflugna barn. Den fjärde januari blev jag allvarligt sjuk och låg inlagd på och under tiden har han flyttat ihop med en annan kvinna, flyttat sin lön från vårt gemensamma konto (räkningarna betalas därifrån) till ett eget konto som. Han har även hämtat de få saker med något värde från vårt gemensamma hem. Jag äger vårt hus sedan 1989. Huset har gått i släkten så länge jag vet. Jag fick huset av min mamma spm avstod sitt arv och betalade en symbolisk summa, tror det var 89 000:-. Jag har inte skrivit på skilsmässopappren utan sagt att jag behöver tid att tänka, bli frisk och att planera mitt framtida liv. Jag var beredd att lämna allt till honom men känner nu att jag kanske har rätt till någonting? Något värdefullt lösöre har vi inte direkt. Det finns tre motorcyklar varav en är min. Jag har även gått i den klassiska kvinnofällan och inte sparat i en egen pensionsförsäkring. Min man är höginkomsttagare och har stora pensionsbesparingar genom sitt jobb. Finns det någon möjlighet för mig att bli kompenserad på något sätt när det gäller pensionen?Kan han lämna mig med alla räkningar från den ena månaden till den andra?
Binh Tran |Hejsan! Bodelning vid skilsmässaNär skilsmässa görs ska även bodelning göras. Det innebär att ni ska dela allting ni äger gemensamt (kallas giftorättsgods) och dela det sinsemellan, äktenskapsbalk 10kap 1§. Allting är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, egendom kan göras till enskild genom denna punktlista som stadgas i denna paragrafen, äktenskapsbalken 7kap 2§. Det betyder att det kvittar om han tar era gemensamma saker från erat hem, det är fortfarande erat giftorättsgods och vid skilsmässan ska ni dela på detta, inkluderat huset samt motorcyklarna. Huset ska delas på om du inte fått det genom arv och det står i ett testamente att det ska vara enskild egendom. Det är viktigt i testamentet att ordalydelsen är just "enskild egendom", i annat fall är det giftorättsgods. Angående räkningarnaRäkningarna som du har betalat ska även detta delas på. Det är meningen, vid en bodelning, att du och din man ska göra detta tillsammans för att på så vis klara upp vilken egendom som är vems, äktenskapsbalk 9kap 5§. Om ni inte kan samarbeta kan ni ansöka till tingsrätten om en bodelningsförrättare, äktenskapsbalken 17kap 1§. Faktumet att du fick betala räkningarna är något som du kan redovisa för till eran bodelningsförrättare så att denne kan räkna in det vid bodelningen, Kompensation angående pensionAngående pensionen så är det ett problem som lagstiftaren har ansett skyddsvärd. Det är många (speciellt kvinnor) som är utsatta vid längre äktenskap där på grund av äktenskapet, kvinnan väljer att vara hemma eller att inte jobba. Enligt äktenskapsbalken, 6kap 7§ 3st, så har den ena maken rätt till ett långvarigt underhållsbidrag om maken inte kunnat pensionsspara på grund av giftermålet. Det är viktigt att detta är på grund av giftermålet. I ett mål (NJA 1998 s238) från Högsta domstolen har dem uttalat sig på detta vis; "I förarbetena (prop 1978/79:12 s138ff LU 1978/79:9) har betonats att bidrag för längre tid bör utdömas endast undantagsvis. Det fall som närmare beskrivits är det att ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, har förlorat motsvarande möjligheter. I propositionen har saken uttryckts så, att en viss underhållsskyldighet mot frånskild make är motiverad när äktenskapet har begränsat möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand. I praxis har vid tillämpningen av undantagsregeln hänsyn tagits till de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och hur makarna utformat sitt inbördes förhållande (NJA 1983 s826 och 1984 s493". Eftersom jag inte vet mer om hur erat förhållande har sett ut dessa 35 år kan jag endast allmänt ge dig information om vilka situationer underhållsbidrag under en längre tid, kan delas ut. Vad som förefaller vara väsentligt är att du inte har haft lika bra möjligheter att pensionsspara på grund av att arbetsfördelningen i hemmet och på detta vis har din man fått bättre möjligheter att tjäna mer pengar genom arbete. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig och kunnat klargöra din situation. Med vänliga hälsningar.

Gemensamma och enskilda skulder i ett äktenskap

2019-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har en skuld på en husbil och tre gemensamma bankskulder dessutom har min man en skatteskuld på kronofogden vad händer med min halva del i ett dödsfall.
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om hur makas tillgångar ska fördelas finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska ske när äktenskapet upplöses, även när det upplöses på grund av dödsfall (ÄktB 9 kap. 1 §). Ett undantag från denna huvudregel är om den ena maken vid den andres död begär att få behålla sina tillgångar så att bodelning inte sker (ÄktB 12 kap. 2 §). Jag kommer att besvara frågan med utgångspunkt i att det sker en bodelning när någon av er dör.Huvudregeln är att varje make äger sin egendom och själv ansvarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3). Dessutom är all egendom giftorättsgods om inget visar sig vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Om någon av er dör kommer giftorättsgodset räknas samman och era gemensamma skulder kommer att dras från dessa tillgångar. Din mans skatteskuld hos kronofogden kommer att dras från hans enskilda egendom i den mån han har tillgångar som inte är giftorättsgods. Om din man inte har någon enskild egendom kommer skulden att dras från era gemensamma tillgångar. Exempel:Ni har 100 000 kr i gemensamma skulder. Ni har 500 000 kr i giftorättsgods. Det återstår 400 000 kr kvar av giftorättsgodset när era gemensamma skulder är avräknade. Om din man har enskild egendom som täcker hans skuld dras skatteskulden av därifrån. Om han inte har enskild egendom dras skulden från giftorättsgodset på 400 000 kr. Den summan som återstår av giftorättsgods delas därefter på 2 vilket blir er vardera del. Hoppas du fick svar på din fråga!

har jag rätt till kontanter som vi delade på under giftermålet, vid en skilsmässa?

2019-01-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min fru har var sitt sparkonto hos Svea Ekonomi. Vi sålde ett fritidshus för 4-5 år sedan och satte vardera in 50% av nettovinsten på respektive konto. Vi har gemensam ekonomi. Förra året fick vi båda en ansenlig summa tillbaka på skatten som automatiskt sattes in på resp. konto. Vi kom senare överens om att ta ut vardera 5k i kontanter som ett slags reserv och förvara dessa i hemmet. Min fru tog ut 5k från sitt sparkonto och innan jag hann göra detsamma från mitt konto, enades vi om att det skulle räcka med 5k. Nu ligger vi en kommande separation och min fru har lagt beslag på pengarna. Har inte jag rätt till hälften v dessa dvs 2,5k ? Hör tacksamt.Hälsningar
Binh Tran |Hejsan! Svaret är ganska enkelt. Vid giftermål så ska ni dela på all giftorättsgods ni har. Giftorättsgods är allting om det inte är enskild egendom, äktenskapsbalken 7kap 1§. För att det ska vara enskild egendom behövs det ett äktenskapsförord eller annat särskilt dokument om att något ska vara enskild egendom, äktenskapsbalk 7kap 2§. Det spelar därför ingen roll vilket bankkonto pengarna är i eller vart pengarna är utan det ska delas, äktenskapsbalk 10kap 1§. Du har därför rätt till dessa kontanter, hon har en skyldighet att redovisa för pengarna tills dess att bodelningen är gjord, äktenskapsbalken 9kap 3§. Om inte så kan du påpeka detta till eran bodelningsförättare om ni har en, om inte så kan rekommenderar jag att ni gör detta om ni inte kan komma överens om hur ni ska dela eran egendom. Med vänliga hälsningar.