Delas kostnader för leasingbil vid skilsmässa?

2018-07-23 i Bodelning
FRÅGA |Vid skilsmässa, skall kostnad för leasingbil delas mellan makar eller är det personen som skrivit under avtalet som blir betalningsskyldig. Leasingavtalet gäller i två år till.
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är det så att i ett äktenskap råder varje make över sin egendom och ansvarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att varje make själv ansvarar för att betala de skulder som uppstår på grund av exempelvis avtal som maken ingår. En leasad bil ägs fortfarande av bilföretaget vilket innebär att ingen av makarna har äganderätten till bilen och den kommer därför inte tas upp som en tillgång i bodelningen. Den make som skrivit under avtalet har en endast en nyttjanderätt till bilen och den maken har även en skyldighet att betala kostnaderna enligt leasingavtalet. Det innebär att ansvaret för att betala kostnaderna för leasingen av bilen faller på den make som står på leasingkontraktet. Alltså, ansvaret för kostnaderna kommer inte att delas mellan makarna vid en bodelning på grund av skilsmässa. Om makarna eventuellt vill föra över leasingavtalet på den make som inte har skrivit under avtalet måste detta först godkännas av motparten, alltså med andra ord bilbolaget. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Vad händer med huset i skilsmässan?

2018-07-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift och jag har köpt ett hus med min bror, huset ägs till 50% av mig och den andra 50% ägs av min bror, vi lever med min fru och min 17-årige son, nu måste vi skilja sig, min fru är 25% eller 50% av huset, med tanke på att 50% hålls av min bror? Hon lade inte pengar för att köpa den, det var min och min brors pengar. Så i händelse av skilsmässa, skulle du bli ägare till en del av huset ???Så vid försäljning hur skulle det fungera ??? Om vi skiljer oss, kan jag vägra att sälja?tack
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om du och din fru skulle välja att skilja er ska ert så kallade giftorättsgods delas lika mellan er i en bodelning, efter att era skulder har dragits av (11 kap. 3§ ÄktB). Det som ska delas lika mellan er är alltså giftorättsgodset. Skulle huset ha gjorts till enskild egendom, exempelvis genom att ni har skrivit ett äktenskapsförord, ska det alltså inte delas lika mellan er och kommer inte påverkas av er skilsmässa. Skulle huset däremot vara giftorättsgods är huvudregeln att det ska delas lika mellan er. Din halva av huset ska alltså delas hälften på er, så att du och din fru får var sin 25% andel i huset. Vid en eventuell skilsmässa där huset är giftorättsgods kommer huset alltså bli uppdelat på så vis att du får 25% av huset, din fru får 25% av huset och din bror fortsatt äger 50% av huset.Det finns också en specialregel kring just vem som ska få huset i en bodelning. Den maken som bäst behöver bostaden har rätt att få den i bodelningen (11 kap. 8§ ÄktB). Skulle det vara så att din fru exempelvis skulle få ensam vårdnad om er son och rätten anser att det är väldig viktigt att hon får bo kvar där finns alltså viss risk att hon får hela din del av huset, alltså 50%, så länge hon kan köpa ut din del genom att ge dig antingen annan egendom eller pengar.Du undrar också om du kan vägra sälja huset. Skulle ni få 25% var av huset finns det en möjlighet för dig att köpa ut huset från din fru, genom att du ger henne annan egendom eller pengar för att du ska få ha kvar din 50% del i huset. På så vis kan du hindra en försäljning.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Ingår min bostadsrätt i bodelningen?

2018-07-17 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan några år tillbaka. Har ensam köpt en bostadrätt flera år tidgare innan jag träffade min nuvarande fru, jag undrar hur den delas vid eventuell skilsmässa ( vi har inget äktenskapsförord). Kommer min fru att ha rätt till halva värdet av bostadrätten?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga! Om du och din fru vill skilja er ska en bodelning göras mellan er, äktenskapsbalken 9:1. Eftersom ni inte skrivit några äktenskapsförord verkar det som att all egendom är giftorättsgods, och inget är enskild egendom. Vid bodelningen lägger ni då samman era respektive tillgångar, efter att eventuella skulder dragits bort, och sedan delar ni lika på tillgångarna, äktenskapsbalken 11:3. Vid bodelning har alltså din fru rätt till halva värdet (eller halva värdet efter att lån dragits bort) på bostadsrätten, även om du köpte den innan ni träffades.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur skyddar jag bostaden vid en separation?

2018-07-13 i Bodelning
FRÅGA |Vi har varit gifta och separerade för två år sedan och har bott isär. Nu vill vi flytta ihop igen.Efter det att vi separerade för två år sedan gjorde jag en stor vinst på flera miljoner så de fick hon inte ta del av.Vad händer nu om vi skulle flytta ihop, kan hon ta hälften av alla de miljoner jag vann ifall vi skulle separera igen?.Vi funderar på att köpa ett hus tillsammans, där jag då kommer betala 90-95% av huset, kan hon begära hälften av huset vid separation trots att jag betalat det mesta.?Vad kan man göra om man inte vill att det ska bli så, om hon har rätt till hälften av värdet på huset.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I din fråga skriver du att ni varit gifta och separerat men att ni nu vill flytta ihop igen. Det framgår däremot inte om ni fortfarande är gifta och har bott isär under två år eller om ni är skilda och numera vill flytta ihop som sambos. I mitt svar kommer jag att förklara vad som gäller för båda scenarion och hur du kan skydda villan du har för avsikt att köpa.Vid äktenskap är villan giftorättsgods om det inte är enskild egendomRegler om vad som händer med egendom vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är t.ex. sådan som är enskild till följd av äktenskapsförord, gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom och ärvd egendom med villkor om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses (t.ex. vid en skilsmässa) ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen delas allt giftorättsgods värde mellan er makar. Om inte fastigheten är enskild egendom ska även den ingå.Är ni sambos kan fastigheten utgöra samboegendomÄr ni inte gifta kommer istället sambolagen (SamboL) att bli tillämplig. Sambos är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Till sambors egendom hör deras gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantaget är även här om egendomen t.ex. erhållits genom gåva eller arv med föreskrift att det ska vara enskild egendom (3-4 § SamboL). För att sambolagen ska gälla för en bostad ska den ägas gemensamt eller förvärvats för gemensamt bruk. Om man som par köper en bostad, oavsett vem som betalar hur mycket, har båda rätt till den om samboskapet upphör. Förutsättningen är dock att samboskapet pågått under en längre tid.Vad du kan göra för att skydda fastighetenÄr ni gifta är mitt råd till dig att ni skriver ett äktenskapsförord som reglerar att egendomen är din enskilda. Ska ni däremot bli sambos rekommenderar jag istället att ni skriver ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala att bodelning inte ska ske vid en eventuell upplösning av samboskapet, alternativt att bostaden inte ska ingå i en sådan. Ni kan i anslutning till detta även utfärda ett skuldebrev (för att täcka att din blivande sambo kan få åter de 5-10% hon betalt för bostaden om ni separerar).Både samboavtal och äktenskapsförord kan du beställa av Lawline till ett förmånligt pris via vår hemsida. Vill du hellre anlita en jurist för ändamålet rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur gör man en bodelning och var ska man registrera den?

2018-07-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Det kom till skilsmässa med min man. Jag undrar hur gör man bodelning och var skall man registrera den (vad är det som krävs för detta)? Kommer det inte finnas andra möjligheter för min man att få något mer av min del efter bodelning har registrerats? Vi har bott tillsammans i 3 år. Med vänliga hälsningar,
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken.Hur gör man en bodelning?Utgångspunkten är att makars egendom ska fördelas makarna emellan genom bodelning när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hur egendomen ska fördelas beror på om det räknas som giftorättsgods eller inte. Man delar alltså upp all egendom i giftorättsgods och enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vad som brukar räknas som giftorättsgods är exempelvis boende, möbler, bilar etc. Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Vad som menas med enskild egendom är exempelvis egendom som en make fått i arv eller i gåva (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Även egendom som är uteslutande för personlig bruk exempelvis kläder och personliga presenter får undantas från bodelning (10 kap. 2 § äktenskapsbalken)När en uppdelning har gjorts i vad som ska ingå i giftorättsgodset får vardera make från giftorättsgodset räkna av så mycket att det täcker ens skulder (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det som sedan återstår efter att skulderna räknats bort läggs samman och hälftendelas mellan er vilket då utgör giftorättsandelen.Har ni svårigheter att enas om en bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförättare (17 kap. 1 § äktenskapsbalken).Var kan man registrera en bodelning? Man kan registrera en bodelningshandling hos Skatteverket om man vill. Det är alltså inte något som är obligatoriskt utan frivilligt (13 kap. 6 § äktenskapsbalken). Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att kunna registrera handlingen.Jag rekommenderar att du registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister. Om ert överenskomna bodelningsavtal om vem som ska få ta del av vad finns registrerad hos Skatteverket, finns bevisningen i form av handlingen som styrker vad som tillhör dig.Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningshandlingen finns att läsa på Skatteverkets hemsida som du hittar HÄR.Kommer det inte finnas andra möjligheter för din man att få något mer efter att bodelningshandlingen har registrerats?Huvudprincipen som aktualiseras vid ett bodelningsavtal av detta slag är att avtal ska hållas. Registrerar ni en bodelninghandling så är det det som gäller dvs. din man kommer inte kunna få ta del av något mer om inte du ger tillåtelse till det. Vänligen,

Vad ska man tänka på vid en bodelning?

2018-07-18 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru gifte oss i september 2003. Vi skickade in våra handlingar för skilsmässa den 7/11 2017. Därefter prövotid på 6 månader eftersom vi har en gemensam dotter på 14 år.1)Om jag förstår det hela rätt så ska alla våra tillgångar delas som vi hade innan den 7/11 delas. Har, exempelvis, jag tagit ut något från våra gemensamma konton efter den 7/11 så har min f.d. fru rätt till samma summa. Stämmer det?2)Jag hade ett privat pensionssparande innan vi gifte oss. Detta fortsatte jag med under tiden vi var gifta, d.v.s. förde över pengar från vår gemensamma kassa till mitt privata pensionssparande. Pengar/värdet på pensionskontot som jag satte undan efter vårt giftermål och innan den 7/11 antar jag att vi ska dela på? Vad gäller för de pengar jag sparade innan september 2003 – då vi gifte oss?3)Jag och min f.d. fru är inte ovänner rutan vill sköta detta så sjyst och korrekt som möjligt. Avseende våra sparade medel – är det något speciellt vi bör tänka på när vi nu delar och våra tillgångar och skulder?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelningar finner man i Äktenskapsbalken (ÄktB).Delfråga 1Ja, de pengar (och andra tillgångar) som fanns på kontot (och andra ställen) vid 7/11 ska ingå i bodelningen. Dock är det inte värderingen vid den dagen som räknas, utan värderingen ska ske så nära avslutandet av bodelningen som möjligt.Delfråga 2Privat pensionssparande ingår som huvudregel i bodelningen (10 kap 3 § ÄktB).Delfråga 3Reglerna om hur saker ska värderas och fördelas är dispositiva, dvs om båda parter är överens kan man frångå dem och istället komma överens om en annan fördelning. Detta gäller både hur saker ska värderas och vad som ska anses vara enskild egendom och giftorättsgods.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt överta vår gemensamma bostad vid skilsmässa?

2018-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har begärt skilsmässa och han har flyttat ut ur vårat gemensamma hus. Jag och barnen bor kvar och jag har erbjudit mig att köpa ut honom ur huset. Barnen bor stadigvarande hos mig, men min man vägrar att bli utköpt. Han vill sälja huset. Kan han tvinga mig att sälja? Vi äger hälften var av bostaden.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör övertagande av samägd egendom vid bodelning. Det finns flera olika sätt att gå tillväga för att du ska kunna ta över bostaden. Övertagande med hjälp av bodelningsförrättareOm ni inte kan komma överens kring om du kan överta bostaden och "köpa ut" din make är ett alternativ att begära tingsrätten att utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). En bodelningsförrättare är som regel advokat och ska inta en opartisk roll i värdering, klassificering, undantagande, jämkande och lottläggning vid bodelning. Bodelningsförrättaren fungerar alltså lite som en domare. Bodelningsförrättaren fattar bindande beslut. (17 kap. ÄktB) Besluten kan dock klandras vid domstol (17 kap. 8 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan alltså hjälpa er att värdera bostaden och hur du ska kunna "köpa ut" din make.För att få en bodelningsförrättare måste du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten vid den ort som ni är folkbokförda. I ansökan måste personbevis bifogas för den som gör ansökan och ansökningen kostar 900 kr. Läs mer om bodelningsförrättare här.Övertagande pga. bäst behov av bostadenDet finns regler om övertagande av gemensam bostad i äktenskapsbalken. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen med avräkning på sin lott. Med avräkning på lott menas att du måste ge din make annan egendom ur giftorättsgodset (alltså er gemensamma egendom) eller betala motsvarande belopp i pengar till det värdet som hans andel i bostaden har. Om värdet på bostaden är ringa måste inte någon avräkning göras men så verkar inte vara fallet för dig och din make (11 kap. 8 § ÄktB). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådant bohag som bara den ena maken använder (7 kap. 4 § ÄktB). Vid bedömningen av vilken av makarna som bäst behöver den gemensamma bostaden görs en behovsprövning av samtliga föreliggande omständigheter. Det beaktas särskilt om det finns barn i äktenskapet och hos vem barnen i huvudsak kommer bo hos. Andra faktorer som kan vägas in är ålder, hälsa, avstånd till arbetsplats samt möjlighet att ordna en ny bostad. Bevisbördan ligger på den make som hävdar att den har bäst behov. I ditt fall ligger alltså bevisbördan på dig.En förutsättning för att du ska få överta en bostad eller bohag som tillhör din make är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vid skälighetsbedömningen kan det bl.a. ha betydelse om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för din make t.ex. att bostaden varit hans föräldrahem. Men eftersom din make inte vill ha bostaden borde det inte finnas något som gör det oskäligt att du tar över bostaden.Övertagande genom offentlig auktionEtt tredje alternativ är att ansöka hos tingsrätten att bjuda ut huset till offentlig auktion och genom detta kan den som är beredd att betala mest för egendomen köpa ut den andra. (6 § lag om samäganderätt). Då finns ju dock risken att någon annan bjuder högre än dig och att du på så vis förlorar huset. Samäganderättslagen är inte utformad med fokus på makars egendomsförhållanden men det är ett alternativ.SammanfattningSammanfattningsvis verkar du ha goda chanser att hävda att du har bäst behov av bostaden. Detta då du ska ha barnen boende hos dig och då din make egentligen inte är intresserad av att behålla bostaden för egen räkning. Jag råder dig dock att begära tingsrätten att utse en bodelningsförrättare som kan hjälpa er, då det kan bli kostsamt och tungt på andra vis att driva en rättsprocess i domstol om att du har bättre rätt till bostaden. Att notera är dock att det är den som förlorar ett tvistemål som får stå för motpartens rättegångskostnader. Om ni behöver hjälp med bodelningenDet kan vara smidigt och tidssparande att anlita en jurist för att hjälpa er med bodelningen. Skulle ni vilja boka tid med en av våra jurister kan ni ringa oss på 08-533 300 04. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Räkna av skulder i bodelning vid skilsmässa

2018-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Räknas CSN-skulder in i en bodelning vid skilsmässa?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna som behandlar bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 7 § ÄktB ska makarnas egendomar och skulder tas upp i bodelning. CSN-skuld är en skuld och därför ska även denna räknas in i bodelningen. Skulderna dras från tillgångarna vardera make tar in i bodelningen. Se exemplet nedan.Exempel:Make ATillgångar som utgör giftorättsgods: 1 000 000 krSkulder: 0 kr--> In i boet = 1 000 000 krMake BTillgångar som utgör giftorättsgods: 500 000 krSkulder: 450 000 kr --> In i boet = 50 000kr Det som ska fördelas lika mellan makarna är 1 050 000 kr, dvs. 1 000 000+(500 000-450 000)=1 050 000. Detta delas sedan på 2, dvs. 1 050 000/2 = 525 000 kr. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 525 000 kr. Om ena make går in med mindre i boet ska det fördelas så båda makarna går ur bodelningen med 525 000kr (enligt exemplet). Vänligen,