Hur går bodelning och värdering till för sambor som inte är överens

2021-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Separation sambos, äger fastighet 50% var, separerade för snart ett år sedan. Ska nu göra upp om fastigheten. En vill sälja, en vill lösa ut den andra, även oense om värdet.Vilken tidpunkt gäller för värde av fastigheten?Om bodelningsförättare måste anlitas, hur kommer borättningsförättaren fram till ett värde?Behöver båda godta det värdet?Tvångsbodelning, behöver båda godta det?Om man har två värderingar från mäklare, finns regler hur man går vidare?Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni köpte fastigheten för gemensam användning ingår fastigheten i den så kallade samboegendomen (3 § Sambolagen (SamboL)) och omfattas av Sambolagens regler om bodelning (8 § SamboL). För att bodelning ska bli aktuell krävs att någon av samborna begär bodelning. Detta ska göras inom ett år. Av din fråga att döma verkar det som ni har begärt bodelning så jag utgår ifrån det i detta svar. Värderingsprinciperna är i princip samma som för makar. Utgångspunkten är att det är det värde på fastigheten som den har då den delas som gäller (prop. 1986/87:1 s 159f). Alltså det mest aktuella värdet.Det räcker att någon av samborna begär en bodelningsförrättare för att denne ska utses. När väl bodelningsförrättaren är tillsatt försöker denne lösa saken på bästa sätt, men hen har möjlighet till det du kallar tvångsbodelning (Se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kap. Äktenskapsbalken). Bodelningsförrättaren använder då säkerligen samma princip på värdering som nämndes ovan. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas (17 kap. 8 § Äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på dina frågor.

Övertagande av bostad som inte utgör samboegendom

2021-09-06 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har en släkting som bott tillsammans med en man i 16 år. De har en son på 14 år. Mannen äger huset sedan tidigare. De har de senaste åren på på olika håll i bostaden. Hon har betalat löpande kostnader under dessa år. Nu kräver mannen och hans dotter att hon ska flytta på ett mycket hotfullt sätt. Jag undrar vad för rättigheter hon har.
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att han köpte huset innan de blev tillsammans och att de inte är gifta utan bara sambor. Jag kommer dela upp mitt svar i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.Rätten att överta bostadenUtgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften (3 § och 12–13 §§ sambolagen). Men i och med att huset inte införskaffades för gemensamt bruk så räknas inte huset som samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen (se 3 § sambolagen). Även om en bostad inte införskaffats för gemensam användning och därmed inte utgör samboegendom kan den andre sambon ha rätt att överta bostaden vid en bodelning om sambon bäst behöver bostaden och det i övrigt är skäligt, 22 § sambolagen. Om samborna har ett gemensamt barn anses ofta den sambo vilken barnet ska bo hos ha bäst behov av bostaden och detta anses vanligen även i övrigt vara skäligt. Om samborna däremot inte har några gemensamma barn måste även synnerliga skäl föreligga för att övertagande enligt 22 § sambolagen ska aktualiseras. Att en sambo har vårdnaden om ett barn som inte sambornas gemensamma innebär inte automatiskt att synnerliga skäl föreligger, men kan i vissa fall innebära att ett övertagande är motiverat. Om samboförhållandet varat under en längre period kan sociala skäl i vissa fall berättiga ett övertagande. Det krävs dock väldigt starka skäl för att en sambo ska ha rätt att överta en bostad som inte utgör samboegendom om samborna inte har gemensamma barn. Om det föreligger sådana starka skäl för övertagande ska den sambo som övertar en bostad som inte utgör samboegendom ersätta den andre sambon för bostadens värde, 22 § 3.st sambolagen. Bestämmelsen i 22 § sambolagen är tvingande, vilket innebär att samborna inte kan avtala bort övertaganderätten.I det här fallet om det är så att deras gemensamma barn som är minderåring kommer bo hos henne så kan det anses vara ett sådant skäl som ger henne rätt att överta bostaden men måste då som sagt ersätta sambon för bostadens värde.Rätt till ersättning för löpande kostnaderNär det gäller de löpande kostnader hon har betalat är det så att i en bodelning tas bara hänsyn till den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Löpande kostnader för boendet ingår alltså inte i delningen, och inte heller andra kostnader hon haft på grund av förhållandet.Rent civilrättsligt så är det inte heller möjligt att kräva ersättning för kostnader i efterhand, om inte din släkting och hennes före detta sambo haft en överenskommelse om att han har en skuld till henne. Detta gäller såväl löpande boendekostnader som engångskostnader. Generellt sett så gäller även att den som påstår sig ha ett ekonomiskt anspråk måste bevisa att en sådan överenskommelse faktiskt ingåtts, så här ser jag att det kan bli svårt för henne oavsett om hennes före detta sambo aldrig erkänt en skuld till henne.Sammanfattningsvis så kommer bostaden således inte bli föremål för bodelning och därmed hälftendelning. Detta innebär att din släkting inte kommer ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en eventuell separation. Däremot har din släkting i vissa enstaka fall rätt att överta bostaden trots att denna inte utgör samboegendom. Det krävs dock i regel väldigt speciella skäl och omständigheter för att sådant övertagande ska aktualiseras. Om det är så att deras gemensamma son kommer bo hos henne kan det vara ett sådant skäl som ger henne rätt att överta bostaden. Om ett sådant övertagande skulle aktualiseras har dock din släktings sambo rätt att utfå ersättning för bostadens värde från din släkting. När det gäller ersättning för löpande kostnader kommer det bli svårt för henne att få ersättning för sådana kostnader.Behöver din släkting hjälp med bodelningen rekommenderar jag att hon bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Bodelning vid skilsmässa

2021-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska skiljas. Vi har en äktenskaps förråd från hennes första huset som va hennes. Sen köper vi en ny hus tillsammans. Hon lägger in 75% och jag lägger in 25% med ett lån som vi både stå på. Vi har renoverat en hel del i huset som vi har lagt in 50% var och jag har gjort det mesta själv. Huset är sålt med en vinst på 950,000kr. Hon säger att 75% av vinsten är hennes och 25% är min. Efter ett tag hade vi diskuterat att jag kan få 50% av vinsten vilket är inspelat på min telefon att hon säger ja. Hon sa även samma sak till mäklaren att vi dela på vinsten. Sen efter jag hade skrivit på papperna för huset så ändrade hon sig och nu få jag bara 25%. Är detta korrekt? Ursäkta min svenska :)Mvh
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att den rör bodelning vid skilsmässa, vilket gör äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Jag tolkar även frågan som att ni inte har något äktenskapsförord som berör det nuvarande huset utan enbart din före detta frus tidigare hus. Vad ska ingå i en bodelning? När ett äktenskap upphör ska en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning mellan makar ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att huset, förutsatt att det inte finns något äktenskapsförord som gör det till enskild egendom, ska ingå vid bodelningen. Hur ska egendomen fördelas? Vid en bodelning ska först makarnas andelar beräknas och därefter skulder relaterade till giftorättsgodset räknas av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Därefter ska återstoden läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med andra ord innebär detta att du har rätt till 50 % sedan alla skulder har täckts. Sammanfattning och rådVid en bodelning kommer allt ert giftorättsgods att läggas samman, skulder avräknas och återstoden därefter fördelas lika mellan er. Detta innebär att din uppfattning är korrekt, det vill säga att du har rätt till 50 %. Detta förutsätter dock att ni inte har ett äktenskapsförord som föreskriver något annat. Om jag har missuppfattat förutsättningarna, om du behöver mer hjälp eller om du har några frågor rörande svaret så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad anses vara ett "kortvarigt äktenskap" vid jämkning av bodelning?

2021-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag ska skilja mig. Varit gifta 3 år och sambos 2 år innan det. Vi gick in med olika insatser men står båda 50/50 på båda husen vi har och delar lånen. Inga äktenskapsförord. Vad gäller med äktenskapstrappan? Insatsen vi gick in med var 70/30. Stort tack på förhand
Sophia Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du skriver "äktenskaptrappan" förstår jag dig som att du syftar på skevdelningsregeln som finns för kortvariga äktenskap och tolkar därför din fråga som du undrar över hur denna skevdelningsregel kommer påverka bodelningen mellan dig och partner. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB.Skevdelningsregeln i ÄktB ger en möjlighet för den make som bidrar med mest giftorättsgods värdemässigt att jämka bodelningen och undvika likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). För att regeln ska bli tillämplig är framförallt äktenskapets längd av betydelse, men hänsyn ska även tas till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. För kortvariga äktenskap rekommenderas i propositionen att rätten till lika delning av giftorättsgodset får successivt växa i takt med den tid som äktenskapet varat. Detta kallas ibland för "trappan". Efter fem år brukar vanligtvis allt giftorättsgods delas lika, men efter tre år bör bara 3/5 av makarnas giftorättsgods bli föremål för likadelning.Regeln har utformats främst för kortvariga äktenskap, med vilket normalt förstås äktenskap som varat i mindre än fem års tid. I propositionen finns dock en rekommendation om att samboende mellan parterna omedelbart före äktenskapet ska inräknas i fem-årsperioden. Du skriver att du och din partner har varit gifta i tre år och att ni dessförinnan var samboende i två år. Dessa år ska alltså räknas med vid bedömningen av om äktenskapet är kortvarigt, vilket det, eftersom ni sammantaget bott ihop + varit gifta i fem år, inte anses vara. Om det inte finns andra särskilda omständigheter som talar för det kommer alltså skevdelningsregeln inte bli tillämplig och ni kommer istället att fördela giftorättsgodset mellan er enligt de vanliga bodelningsreglerna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ska en övernattningslägenhet jag köpt ingå i bodelningen med min sambo?

2021-09-06 i Bodelning
FRÅGA |Under vår sambotid köpte jag en bostadsrätt. En 1:a på 29 km2. Jag använde den som övernattningslägenhet, när jag arbetade sena skift, så jag slapp att pendla. Den är inte köpt som gemensamt boende eller för gemensamt bruk. Min fråga är, ska den ingå i bodelning?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL). I mitt svar utgår jag ifrån att du och din partner är sambor, och inte är gifta med varandra. Skulle ni vara gifta idag och ska skilja er och därmed göra bodelning, är svaret helt annorlunda.Vad ingår i bodelningen mellan sambor?I bodelningen mellan sambor ingår samboegendomen (8 § SamboL). All egendom som inte är samboegendom hålls utanför bodelningen och den som äger egendomen behåller den.Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).Vad menas med sambornas gemensamma bostad?Med sambornas gemensamma bostad menas en bostad som en av samborna, eller samborna gemensamt, innehar och som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem, och huvudsakligen innehas för detta ändamål (5 § SamboL).Ska din bostadsrätt ingå i bodelningen?Jag tolkar din fråga som att du och din sambo har ett gemensamt boende, och utöver det har du köpt en bostadsrätt. Eftersom bostadsrätten du köpt inte köptes för att vara ert gemensamma boende, och inte heller används som ert gemensamma boende, är det inte en gemensam bostad. Er ordinarie bostad är er gemensamma bostad, och denna ska ingå i bodelningen. Din bostadsrätt ska därmed inte ingå i bodelningen, utan hålls helt utanför och du behåller den.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Lägenhet köpt för ärvda pengar - enskild egendom?

2021-09-04 i Bodelning
FRÅGA |Min fru köpte en lägenhet för ärvda pengar för 30 år sedan när vi hade träffats. Ca 8-9 månader efter det flyttat jag också in, och för 25 år sedan gifte vi oss. Vi ska nu skilja oss och jag undrar vad som händer med lägenheten i bodelningen. Visserligen har hon köpt den men jag har varit med och betalt så väl månadsavgift som renoveringar under 30 år. Får jag någon del i den?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten när äktenskap upplöses är att all egendom som är så kallad giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är alltså sådan egendom som undantas från bodelningen. Den främsta frågan för dig är således om din frus lägenhet är hennes enskilda egendom. Jag noterar i din fråga att din fru köpt lägenheten för ärvda pengar. Det finns en risk att dessa pengar var hennes enskilda egendom. Ett sätt för egendom att bli enskild egendom i ett äktenskap är nämligen om en make erhåller egendom genom testamente som föreskriver att egendomen ska vara dennes enskilda (7 kap. 2 § första stycket punkt 3-4 ÄktB). Om så är fallet, så är även egendom som trätt i pengarnas ställe enskild egendom (s.k surrogat) (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Med andra ord, om din fru erhöll dessa pengar genom testamente med ett särskilt villkor om att pengarna ska vara hennes enskilda egendom är min bedömning att lägenheten inte ska ingå i bodelningen, varmed du inte får någon del i den. Men om din fru inte erhållit pengarna genom detta sätt så är lägenheten giftorättsgods vilket som sagt ska ingå i bodelningen och i denna bodelning delas makarnas sammanlagda giftorättsgods på hälften (11 kap. 3 § ÄktB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en sambo kasta ut sin partner?

2021-08-31 i Bodelning
FRÅGA |jag och min sambo gift från 2010 till 2015 sen separera och med 2020blev ihop igen. Vi bor på samma lägenhet som vi hade från början när ja va gift med honom. men nu han vill inte vara med mig .Kan han kasta ut mig .?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din frågeställning förstår jag det som att ni varit gifta och bott tillsammans 2010—2015, varefter ni skilt er. Jag presumerar att din exman bott kvar i bostadsrätten 2015—2020 och att du bott någon annanstans under denna period. Därefter har ni blivit sambos och nu vill ni separera. Om jag missförstått något får du gärna kontakta Lawline på nytt! Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Du och din sambo införskaffade bostadsrätten tillsammans, varför det under den tiden var att betrakta som gemensam egendom (5 § SamboL). Eftersom ni däremot tidigare varit gifta och sedan separerade 2015 så ingick bostadsrätten i den bodelningen som jag presumerar att ni gjorde vid skilsmässan enligt Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) (1 § 10 kap. ÄktB). Vid en sådan äktenskapsskillnad uppkommer ett nytt rättsförhållande, då din exman får full äganderätt till lägenheten. När du sedan flyttade tillbaka in i lägenheten består din sambos äganderätt. Utifrån Sambolagen betraktas han ha införskaffat lägenheten för eget bruk vid er skilsmässa. Med andra ord har du ingen rätt till lägenheten, varför han lagligen har rätt att inte låta dig kvarstanna i lägenheten.Med vänliga hälsningar

Vilka pensionsformer ingår i en bodelning?

2021-08-29 i Bodelning
FRÅGA |Ang skilsmässa/bodelning. Om den ena parten (jag i detta fallet) drivit eget företag och inte kunnat ta ut lön på 6 år och den andre arbetat och fått inbetalt anseliga summor med privat pension under samma period; vad gäller vid skilsmässa om man är gifta och inte har äktenskapsförord? Tack på förhand.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du hur din makes lön med privat pension kommer fördelas vid en eventuell bodelning mellan er, i synnerhet i ljuset av att du inte tagit ut lön på 6 år.Bodelning och andra äktenskapsrättsliga frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vissa pensionsformer ska ingå i bodelningenNär en bodelning förrättas är huvudregeln att vardera makes egendom ska klassificeras som giftorättsgods eller enskild egendom. Den förstnämnda är sådan egendom som ska delas lika mellan makarna, oavsett dess ursprungliga ägare, medan den senare avser sådant som egendomens ägare får behålla själv. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB). Det första avgörande momentet för vilken egendom som tillhör vilken make är ett äktenskapsförord, vilket du beskriver inte finns mellan dig och din make. I dessa fall får man istället luta sig tillbaka på reglerna om egendomsslag mellan makar, enligt vilka särskilda egendomsslag undantas från bodelning.Pension är ett sådant egendomsslag som kan undantas från bodelningen. Allmän pension betraktas som en oöverlåtbar egendom och undantas därför alltid från bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Tjänstepension undantas i de flesta fall, med skillnaden att en konkret bedömning av varje enskild tjänstepensionssparande ska göras i ljuset av b la pensionsavtalet. Privat pensionssparande är som huvudregel sådant egendomsslag som ska ingå i en bodelning (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Undantag för detta gäller dels om bodelningen sker till följd av ena makens död, dels om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vore oskäligt om den ingick (10 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket ÄktB).Vad innebär det här för dig?Utgångspunkten är alltså att privat pensionssparande utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. I ljuset av den situation du beskriver anser jag inte att något av undantagen för det nyss nämnda är tillämpliga, varför din makes lön med särskilt fokus på det privata pensionssparandet bör utgöra giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,