Hur går en bodelning till när skulderna överstiger tillgångarna för båda makar?

2018-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och min fru har ansökt om skilsmässa och vi vill genomföra bodelning direkt under väntetiden.Vad händer och hur gör man om netto tillgången för båda personerna i relationen är minus, dvs skulderna är mycket större än tillgångarna?Jag tolkar det som att det inte finns något att bodela, men bevisligen har vi tillgångar i form av möbler, TV etc.Hur ska man tänka här?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna Huvudregeln är egentligen att man genomför en bodelning först efter det att skilsmässan har gått igenom. Detta faktum hindrar dock inte er att göra en bodelning redan under betänketiden. En bodelning ska därför ske när någon av makarna ansöker om det, vilket jag uppfattar det som att ni redan har gjort (ÄktB 9 kap 1 och 4 §). I bodelningen ska allt giftorättsgods delas mellan er. Giftorätten innebär att makarna har rätt att få ta del av varandras egendom (ÄktB 10 kap 1§). Enskild egendom ingår inte i bodelningen När man räknar ut hur mycket giftorättsgods som finns, så får man först se till den egendom som finns i äktenskapet. Då räknas alltså all den egendom som inte är enskild egendom, och som därför inte ingår i en bodelning mellan makarna (ÄktB 7 kap 1 §) Egendom kan vara enskild egendom genom t.ex.ett äktenskapsförord, ett testamente eller genom en gåva med villkoret att gåvan ska vara den som tog emot gåvans enskilda egendom (ÄktB 7 kap 2 §). Makarnas giftorättsgods läggs ihop för att sedan delas lika mellan demNär bodelning genomförs så ser man med andra ord till hur mycket giftorättsgods som finns, och man räknar sedan ihop värdet av denna egendom. Värdet för exempelvis era möbler, TV etc. räknas därför in i beräkningarna om hur stora era tillgångar är redan från början, förutsatt att det räknas som giftorättsgods. Eftersom att du inte har nämnt att ni har någon enskild egendom, så kommer jag i fortsättningen av mitt svar att utgå från att den egendom som finns är giftorättsgods. Man lägger sedan ihop värdet av ert respektive giftorättsgods, för att sedan dela detta lika mellan er. Ni kan dock innan det att ni lägger ihop ert respektive giftorättsgods dra av eventuella skulder, men jag kommer att förklara den processen mer ingående nedan (ÄktB 10 kap 1-3 §). Varje make ansvarar för sina egna skulder En annan huvudprincip som finns är att varje make själv bestämmer och ansvarar för sin egen egendom och sina egna skulder (ÄktB 1 kap 3 §). Detta innebär att du och din fru själva ansvarar för era egna skulder. Varje make får innan det att makarnas giftorättsgods räknas samman vid bodelningen och delas först räkna av eventuella skulder som finns. Jag ska ge ett exempel: A har giftorättsgods värt 100 000 kr och skulder för 60 000 kr. A får då räkna av 60 000 kr (100 000 - 60 000 = 40 000 kr). A kan då gå in i bodelningen med ett giftorättsgods värt 40 000 kr, efter det att skulderna har räknats av. Det är dock endast de skulder som fanns vid tidpunkten då ni skickade in ansökan om bodelning, som får räknas av. Om skulden istället rör enskild egendom (och alltså inte rör giftorättsgodset som sen ska komma att delas), så ska skulden dock först och främst försöka räknas av mot eventuell enskild egendom (ÄktB 11 kap 2 §). Om tillgångarna inte täcker tillgångarna så behöver ingen bodelning göras Om tillgångarna som finns inte täcker skulderna, så räknas tillgångarna vid en bodelning som 0 kr. Summan av både ditt och din frus giftorättsgods blir då med andra ord 0 kr, vilket resulterar i att det inte finns något att dela mellan er i en bodelning. Tanken är då att den egendom som varje part har ska kunna användas för att betala dennes skulder. Sammanfattning Vid en bodelning är det alltså giftorättsgodset som ska delas mellan makarna. För att räkna ut giftorättsgodset så räknar man ut det sammanlagda värdet av den egendom varje part har, för att sedan lägga ihop den summan och sedan dela den lika mellan parterna. Innan det att giftorättsgodset läggs ihop och delas så kan man dock räkna av de skulder man har mot giftorättsgodset. Om skulderna då överstiger de tillgångar man har så säger man istället att det inte finns något att dela, summan blir med andra ord 0 kr. Du och din fru har ingenting som behöver delas i en bodelning mellan er, eftersom att ni båda har skulder som överstiger era tillgångar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du fortfarande skulle ha några funderingar så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Du kan också kontakta våra duktiga jurister på info@lawline.se för mer ingående hjälp i frågan. Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska min före detta make lösa ut mig med?

2018-11-15 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Han ska lösa ut mig ur huset. Vi har gjort en beräkning och jag vill bara kontrollera om det stämmer. Vi har inga lån på huset och vi har räknat som följer: Husets värde (mäklare som värderat) minus anskaffingsvärde samt kostnader för ny- till- och ombyggnationer och mäklararvode samt lagfart. Den vinst som vi då fått fram har vi delat på två och därefter räknat med beskattning på 22% på den summan och det som blir kvar efter att den summan beskattats är den summa jag får av min man. Stämmer den uträkningen? 2,1 miljoner är huset värt i dag. Vi köpte det för 465 000 och har lagt ca 235 000 på renovering, beräknar att mäklararvodet blir ca 50 000 och kostnad för lagfart 17 000. Vinsten blir då ca 1 333 000. Denna summa delas på två och därefter dras skatt på 22% på min halva. Det belopp som jag får blir ca 519 870 kr. Kan den uträkningen stämma?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ni beräknar skiftesvärdetSkiftesvärdet räknar ni ut på följande sätt:2.100.000 kr (marknadsvärdet)- 50.000 kr (mäklararvodet)- 235.000 kr (förbättringskostnader)- 465.000 kr (anskaffningsvärdet)= 1.350.000 kr (kapitalvinsten)x 0,22 (22/30= 22% skatt för bostadsrätter)= 297.000 kr (latent kapitalvinstskatt)För att få fram skiftesvärdet tar ni sedan marknadsvärdet minus den latenta kapitalvinstskatten och minus mäklararvodet. Det vill säga:2.100.000 kr- 297.000 kr (latent kapitalvinstskatt)- 50.000 kr (mäklararvodet)= 1.753.000 kr (skiftesvärdet)Vilka värden ska användas i bodelningen?Det värde som ska användas för uträkning av det din före detta make ska lösa ut dig med är alltså (enligt uträkningen ovan) 1.753.000 kr. Jag antar att ni äger 50 % vardera, varför din före detta make ska betala dig 876.500 kr.SlutsatsDu ska erhålla 876 500 kr. Jag rekommenderar dock att ni kontaktar en jurist för att upprätta en mer specifik uträkning.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Jag har 700.000 sparat på ett konto. Vad kan hända med dessa pengar om jag och min make skiljer oss? Kan ha ha några synpunkter på om jag ger bort pengarna?

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har cirka 700 000 kronor i kapitalspar på banken. Jag är gift sedan 3 år tillbaka. Enligt min bankman är pengarna som står i mitt namn "mina" fram till den dagen jag och min man eventuellt skulle skilja oss. Först då kan min man ha synpunkter och tillgång till mina pengar. Kan jag ge bort mitt sparkapital utan medgivande av min man? Kan han ha synpunkter på detta i efterhand vid en eventuell skilsmässa?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga aktualiserar främst äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns dessutom flera olika juridiska aspekter som aktualiseras av din fråga. Jag kommer därför att dela upp mitt svar i underrubriker som behandlar de olika aspekterna var för sig.HuvudreglernaSom huvudregel gäller att först och främst att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1:3). Detta innebär i princip att han inte kan tvinga dig att göra något särskild med dina pengar. Du har alltså all rätt att ge bort ditt sparkapital till vem du vill, eftersom att det är just dina egna pengar.Däremot finns det lite modifikationer till denna huvudregel som aktualiseras vid en skilsmässa.Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods, med avdrag för deras egna skulder (ÄktB 11:2), först slås ihop, och sedan delas med lika stora delar så att varje make får hälften var (ÄktB 10:1). Som huvudregel gäller att en makes egendom är giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom (ÄktB 7:1). All egendom ni äger är alltså som utgångspunkt giftorättsgods. Uppdelningen av giftorättsgodset mellan er går till som följande vid en skilsmässa.Vi säger att du har 700.000 kr i giftorättsgods och din make 500.000 och att ni båda harr 200.000 kr var i skulder. Detta innebär att ni vid en skilsmässa skulle behöva lägga ihop ert giftorättsgods, efter att avdrag för skulder gjorts. Du skulle alltså lägga in 500.000 och din make 300.000. Detta blir totalt 800.000. Den totala summan om 800.000 skulle sedan delas på två så att ni får 400.000 var. Eftersom att du var den rikare makan i scenariot blir det därmed du som ekonomiskt sett förlorade 100.000 som din make istället "vann".Detta innebär i sig att du inte behöver oroa dig för att förlora något om du vid en skilsmässa är den i äktenskapet med minst giftorättsgods. Det finns dessutom undantag från denna regel, som gör att du helt eller delvis inte behöver dela med dig av dina 700.000 vid en eventuell skilsmässa.ÄktenskapsförordGenom äktenskapsförord kan man göra viss egendom till enskild egendom. Detta innebär att ni kan upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver in att egendom som ni äger ska bli er enskilda egendom. Ni kan bestämma att all egendom som ni själva äger ska bli enskild, eller att endast vissa av era ägodelar ska bli enskild egendom (se ÄktB 7:3).Det kan sägas att detta är den enklaste lösningen för dig att undvika att behöva dela med dig av ditt giftorättsgods. Dock krävs det såklart att ni är överens för att ett äktenskapsförord ska kunna upprättas.Här på Lawline erbjuds tjänsten upprättande av äktenskapsförord för 895 kr på hemsidan.Ge bort egendomen som gåvaÄven detta är ett alternativ. Du bör dock vara försiktig med att ge bort hela eller en del av summan som du har sparad. Det finns nämligen en specialregel som gör att du inte hursomhelst kan göra dig av med giftorättsgods innan en skilsmässa för att undvika att dela med dig av det.Den relevanta regeln finns i ÄktB 11:4. Där stadgas att om en make, inom tre år innan skilsmässa begärts, i inte obetydlig omfattning, genom gåva, minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska man beräkna den makens andel som om värdet av denna minskning fortfarande ingick i makens giftorättsgods. Detta är en rätt så lång och vid första anblicks snårig regel. Men den innebär följande.För att regeln ska kunna tillämpas krävs för det första att du har gjort dig av med egendom som är ditt giftorättsgods, antingen genom gåva eller genom att öka värdet på eventuell enskild egendom. Med det sistnämnda menas exempelvis den situationen att du har använt 500.000 av ditt giftorättsgods för att renovera din egna Ferrari-bil som är din enskilda egendom, så att Ferrarin har ökat massor i värde på grund av investeringen i den med ditt giftorättsgods. För att regeln ska bli tillämplig krävs det dessutom att det som du gjort dig av med har ett värde om i varje fall minst 10% av din totala förmögenhet. Detta innebär att du får skänka bort i varje fall 70.000 av ditt sparkapital utan att regeln bör bli tillämplig på den situationen.För det andra krävs att skilsmässa begärs senast tre år efter att du på ovan beskrivet sätt gjort dig av med mer än 10% av ditt giftorättsgods. Om du exempelvis ger bort samtliga 700.000 kr i gåva till någon, och du och din make sedan begär skilsmässa om mer än tre år, kan inte regeln tillämpas.Jag ska även förklara vad som händer om regeln skulle bli tillämplig. Vi säger att du förutom dessa 700.000 har 300.000 kr ytterligare i giftorättsgods efter att avdrag gjorts för alla dina skulder. Vi säger dessutom att du gör dig av med 350.000 av sparpengarna genom att ge bort dem i gåva, så att du har totalt 650.000 kr kvar i giftorättsgods. Vi säger vidare att ni skiljer er strax efter detta och att en bodelning ska göras. Om alla dessa 700.000 + 300.000 var giftorättsgods hade hela den summan om en miljon ingått i bodelningen. Eftersom att du gjort dig av med 350.000 finns dock endast 650.000 kr kvar att lägga in i bodelningen. Nu kan dock regeln tillämpas, på grund av att du gjort dig av med 35% av ditt giftorättsgods inom tre år innan skilsmässan. Detta innebär att man ska låtsas som att du aldrig givit bort de där 350.000 kr när bodelningen äger rum. Det får följande resultat i denna situation.Vi säger att din make har 300.000 efter avdrag för sina skulder. Då ska bodelningen göras på följande sätt. Dina 650.000 kr läggs ihop med de fiktiva 350.000 kr som egentligen givits bort. Sedan lägger man ihop den summan om en miljon med din makes giftorättsgods om 300.000. Sedan ska detta delas på två. Då får ni 650.000 kr var. Eftersom att det nu fattas 350.000 kr i verkligheten är det du som får stå för det. Detta innebär att du egentligen får 650.000 minus de fiktiva 350.000 kr (alltså 300.000 kr), medan din make får den faktiska summan 650.000.Slutsatsen i denna del blir därför att du kan ge bort alla dina 700.000 kr utan problem om ni inte kommer att skilja er inom de närmsta tre åren. Om ni kommer att skilja er inom de närmsta tre åren riskerar du det som jag ovan beskrivit om du totalt under denna tiden givit bort mer än 10% av ditt giftorättsgods.SammanfattningDen lättaste lösningen är således att ni upprättar ett äktenskapsförord där ni reglerar vad som ska vara enskild egendom. Om ni inte upprättar något äktenskapsförord kommer du dock inte att stöta på något problem så länge ni inte skiljer er. Om ni dessutom har exakt lika mycket giftorättsgods efter avdrag för skulder eller om din make är rikare än dig, kommer du inte behöva dela med dig av något ens vid en skilsmässa.Jag hoppas att mitt svar klargör de juridiska aspekterna av din situation för dig. Om du har följdfrågor kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Egendom som införskaffats efter talan om äktenskapsskillnad väckts ska inte ingå i bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hur är det om man köper in en fastighet när skilsmässoansökan är inskickade men skilsmässan ej gått igenom?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den egendom som man köper efter det att en äktenskapstalan har väckts hos tingsrätt ska inte ingå sedan i en bodelning (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Om det är så att man använder giftorättsgods för att kunna köpa fastigheten så ska den ändå inte ingå i bodelningen. Vad som händer då är att man istället uppställer en s.k. redovisningsfordran och räknar vid bodelningen egendomen som att den fortfarande finns kvar (9 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta kanske lättast illustreras med ett exempel: Ena maken har 200 000 kr på ett sparkonto. Dessa pengar hade hen redan innan talan om skilsmässa väcktes. De ska alltså ingå i bodelningen. Efter att talan om skilsmässa väckts använder maken sparpengarna för att köpa en ny lägenhet. Lägenheten kommer inte att ingå i bodelningen. Pengarna finns inte kvar, så istället upptas den som en redovisningsfordran på 200 000 kr och räknas ändå med i bodelningen. Den kommer sedan avräknas på makens lott i bodelningen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag ångra ett bodelningsavtal i efterhand?

2018-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Skillde mig 2016 och skrev på papper att min dåvarande man fick hus, företag och bilar då han inte hade råd att lösa ut mig . Jag ångrar detta idag och undrar om det går att ändra på ?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Upprättandet av ett bodelningsavtalNär makarna skiljer sig ska en bodelning ske genom att makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Om makarna är överens kan de själva upprätta ett bodelningsavtal där de bestämmer hur deras egendomar och skulder fördelas mellan dem (9 kap. 5 § äktenskapsbalk).Bodelningsavtalet måste skrivas under av båda makarna (9 kap. 5 § äktenskapsbalk). Kan man ångra ett bodelningsavtal i efterhand?Under en pågående bodelning finns det möjligheter till jämkning enligt 12 kap. äktenskapsbalken. Jämkningen innebär att den egendomsfördelning som utgör grund för bodelningen ändras genom att t.ex. mindre eller mer egendom ska ingå i bodelningen. Äktenskapsbalken innehåller dock inga regler om jämkning av bodelningsavtal i efterhand, d.v.s. när bodelningen redan skett.I samband med att bodelningsavtalet skrivs under av makarna uppstår ett bindande avtal som enligt allmänna avtalsrättsliga principer inte går att ångra.Kan ett bodelningavtal jämkas med stöd av 36§ avtalslagen?Högsta domstolen har uttalat att 36§ avtalslagen går att tillämpa på familjerättens område. (NJA 1982 s. 230). 36§ avtalslagen är en jämkningsregel som anger att avtal och avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. För att en domstol ska kunna tillämpa denna bestämmelse förutsätts att två villkor är uppfyllda: 1.Det ska handla om ett eller flera avtalsvillkor.2.Avtalsvillkoret ska vara anledningen till oskäligheten.När prövningen enligt 36§ görs för att avgöra om det finns oskälighet så ska domstolen göra en helhetsbedömning utifrån följande punkter:1. Avtalets innehåll,2. omständigheterna vid avtalets tillkomst,3. senare inträffade förhållanden och4. omständigheterna i övrigt.Här följer en förklaring på vad som avses med ovanstående punkter:- Med avtalets innehåll avses hur avtalet ser ut, d.v.s. vad avtalsvillkoren faktiskt innebär.- Med omständigheterna vid avtalets tillkomst avses om det finns några omständigheter innan avtalet ingicks som kan anses vara oskäliga, t.ex. att avtalsparten blivit lurad att skriva på ett avtal.- Med senare inträffade förhållanden avses om ändrade förhållanden har gjort så att avtalet/avtalsvillkoret blivit oskäligt.- Beträffande den sista punkten omständigheterna i övrigt så kan hänsyn tas till alla olika omständigheter som kan vara relevanta i fallet.Vad du bör göra nuSammanfattningsvis har du alltså möjlighet att i en domstol åberopa 36 § avtalslagen och yrka jämkning av bodelningsavtalet som du och din man skrev på när ni skilde er.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-5333 3000 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Ogiltigförklara bodelningsavtal

2018-11-14 i Bodelning
FRÅGA |För 3 år sen skulle jag och min man skiljas. Vi stod då på vårt hus gemensamt. Vi skickade in vår skilsmässoansökan och hade 6 mån betänketid iom att vi då hade ett minderårigt barn. Vi gjorde en bodelning och min man skrev över sin del av huset på mig. Så jag sen dess äger huset själv och står på hela huslånet själv. Innan skilsmässan vann laga kraft så bestämde vi oss gemensamt att börja om tillsammans igen och då drog vi tillbaka skilsmässoansökan inom den 6 månaders perioden. Jag står dock fortfarande som ensam husägare och det tänkte vi ändra på så vi ska äga huset gemensamt igen.Min fråga är nu - Kan man få makulera den bodelningen som är gjord så vi blir hälftenägare av huset igen? Eller måste man göra en ny bodelning så jag ger min man tillbaka halva huset?Tacksam för svar från er snarast.
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker börja med att förklara vad en bodelning innebär och sedan vilka möjligheter som finns att "ångra" en bodelning för att avslutningsvis kunna ge dig ett konkret svar på din fråga.Vad innebär en bodelning? Bodelning förrättas av makarna tillsammans och då upprättas ett bodelningsavtal som skrivs under av dem båda. (9 kap 5§ äktenskapsbalken)Ett bodelningsavtal är i lagens mening precis som vilket avtal som helst. Det omfattas av rättsprincipen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. Därför är utgångspunkten att ett giltigt bodelningsavtal är bindande och kan inte ångras.Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?Bestämmelser kring avtal finns i avtalslagen (AvtL).Enligt 3 kap. AvtL finns det ett antal situationer då ett avtal kan ogiltigförklaras. Som exempel kan nämnas svek (30§ AvtL) om avtalet strider mot tro och heder (33§ AvtL) eller om det är oskäligt (36§ AvtL).Utifrån din fråga tänker jag utgå ifrån att allt var i sin ordning vid bodelningen och att ni skrivit ett giltigt bodelningsavtal som inte kan ogiltigförklaras enligt någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap AvtL.SammanfattningsvisEtt bodelningsavtal är bindande och kan i detta fallet inte "ångras" eftersom ingen av ogiltighetsgrunderna i AvtL är aktuell. Det krävs därför ett nytt avtal för att ni ska kunna bli hälftenägare igen.Vad händer nu?Ni har två olika alternativ att välja på:- bodelning- gåva mellan makarBåda sker genom registrering på Skatteverket. Vid gåva måste man skriva ett gåvobrev, detta finns det ingen särskild blankett för och det är inte ovanligt att ta hjälp av en jurist för att skriva det.Därför skulle jag rekommendera att ni bodelar ännu en gång eftersom ni redan vet hur detta går till, hur ett bodelningsavtal ska skrivas och så vidare.Om ni är osäkra på vilket alternativ ni ska välja finns mer information om de båda alternativen här.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskilda skulder mellan makar och vad som ingår i en bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Tack för att ni finns. Jag är gift och har 2 barn ihop med min make. Jag har nu fått veta att han har en hel del lån (höga såna). Idag äger jag en koloni stuga som jag köpte i år drygt ca 500' kr. Tillsammans har vi inga lån eller ägor såsom hus, bil el liknande. Mina frågor; 1. Om han ej sköter sin avbetalning, kan jag bli återbetalningsskyldig som maka? 2. vid en skils mässa, har han rätt till halva stugan om ej äkt.förord styrker annat?Tack på förhand.
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då dina uppgifter berör ägar- och skuldförhållanden mellan dig och din make blir äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) direkt tillämplig. Svaret på din första fråga är nej, du riskerar inte att bli återbetalningsskyldig enligt 1 kap 3 § ÄktB. Där framgår att varje make svarar för sina egna skulder och därför är din make ensamt betalningsskyldig för dessa. Angående kolonistugan När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, 9 kap. 1 §. I en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 §. Enskild egendom undantas från en bodelning, 7 kap. 1 §. Av dina uppgifter framgår det ingenting som tycks tala för att kolonistugan utgör enskild egendom. Vad som utgör enskild egendom kan du läsa mer om i 7 kap. 2 §. Således kommer kolonistugan att ingå i en bodelning om ni skiljer er. Du har möjligheten att avtala med din make om att kolonistugan ska utgöra enskild egendom genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 §. Sammantaget skulle det innebära att kolonistugan inte skulle ingå i en bodelning enligt ovan nämnda regler. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av dig och din make samt skickas in till skatteverket, 7 kap. 3 §. Hoppas att du fann detta svar hjälpsamt! Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta.

Skulder vid bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min fru och jag har varit gifta i 7 år, Vi kar nu skiljt ossJag står på huset och lån, hade detta innan giftermål,Har lån som motsvarar husets värde samt andra lån som överstiger min ex frus tillgångar som är i princip noll.Ser inte att jag behöver dela något med henne , har jag rätt ?Hon har aldrig tillfört eller betalat något till hushållet
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du genom en bodelning kan behöva dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru. Reglerna om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop var för sig, dvs hur stora tillgångar vardera make enskilt har. Makarna har vidare rätt till skuldtäckning ur sina tillgångar vilket innebär att skulderna avräknas mot tillgångarna. De tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika mellan makarna. Avgörande för frågan om du kan bli skyldig att dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru blir därmed hur stora tillgångar respektive skulder ni själva har. Om du har skulder som överstiger värdet av dina egna sammanlagda tillgångar ska du får täckning för dessa och därmed inte bidra med något till likadelningen. Det framgår i din fråga att du äger ett hus och har lån gällande det som överstiger husets värde samt ytterligare lån. Utifrån detta ska du inte kunna bli skyldig att dela med dig av något till din före detta fru men det slutliga svaret blir dock beroende av hur stora dina sammanlagda tillgångar och skulder ser ut. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar