Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

2020-02-15 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man bor i en Bostadsrätt som ägs till 74% av mig, och sålunda äger han 26%. Vi delar lånet som är på ca 4,6 MSEK med lika stor andel. Lägenheten är värderad till 5,5 MSEK.Att vi delar på lånet med lika stor andel, men äger olika beror på att jag, när vi träffades o han flyttade in till mig o såsmåningom köpte in sig i min lägenhet, hade en innestående vinst i den. Han ägde inget o kunde mao inte lägga någon kontantinsats i lägenheten. Vi löste det genom att räkna ut hur mkt var och en ägde, genom att min tidigare vinst räknades s min del av lägenheten plus hälften av det s blev kvar.Hursomhelst- nu äger han ju mindre än sin del av lånet, 5,5 MSEK x 0,26 = 1,4 MSEK. Medan hans del av lånet alltså är 4,6 MSEK x 0,5 = 2,3 MSEK. Det är ju för att han lånat sin kontantinsats av mig, kan man säga.Hur gör man vid en ev separation? Om jag vill ta över lägenheten? " Lösa ut honom" blir ju i praktiken att han måste betala mig. Eller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningMin utgångspunkt för svaret till dig är att ni är gifta. Den slutsatsen dras mot bakgrund av att du nämner din "man", vilket talar för att ett äktenskap är för handen. Då inget annat nämns utgås det i svaret även från att inget äktenskapsförord er emellan finns.Det ska ske en bodelning när ett äktenskap upplösesNär ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Då skulder är personliga kan en make aldrig gå in med ett minusvärde i bodelningen.I bodelningen ska allt giftorättsgods ingåI eventuell bodelning ska inte bara bostadsrättslägenheten ingå utan allt som är giftorättsgods. För enkelhetens skull kan vi i ert fall utgå från att det endast finns en bostadsrättslägenhet som är giftorättsgods. Om vi räknar med att lägenheten är värd 5.5Mkr, du äger 74% av den och din make 26% har ni giftorättsgods om 4.070.000 kronor (du) respektive 1.430.000 kronor (han). Som jag förstår det står ni för halva lånet var 4.6Mkr; 2.300.000 kronor (du) respektive 2.300.000 kronor (han). I en bodelning kommer ni att gå in med det giftorättsgods ni har kvar efter skuldtäckning. Syftet i en bodelning är en likadelning, i princip oavsett vem som äger vad eller hur mycket. Siffrorna i ert fall blir i sådana fall:Du: 4.070.000 kronor – 2.300.000 kronor i skuldtäckning = 1.770.000 kronorHan: 1.430.000 kronor – 1.770.000 kronor i skuldtäckning = -340.000 kronorEn make kan inte gå in med ett minusvärde i bodelning (då det skulle innebära att den andre maken hade fått betala makens skulder). Ett minusvärde innebär att din make i en bodelning går in med noll (0) kronor.I ert fall innebär det att du i bodelningen går in med 1.770.000 kronor och din make 0 kronor. Detta läggs samman; 1.770.000 kronor + 0 kronor och delas er emellan. 1.770.000 kronor + 0 / 2 = 885.000 kronor.För att det i bodelningen ska gå jämnt ut krävs det således att du ger din make 885.000 kronor i bodelningen. Om så sker har din make i bodelningen erhållit 885.000 kronor. För din del innebär det du får lika mycket, syftet med en bodelning är att makarna ska få lika mycket. I och med att din make gick in med noll kronor och inte ett minusvärde kommer det i slutändan att innebära att han får mindre än vad han har i skulder.Att köpa ut din man ur bostadsrättslägenhetenFör att ta över bostadsrättslägenheten måste du, som du beskriver det, köpa ut honom. Vid övertagande genom bodelning kommer din man inte att bli skattskyldig för den del av bostadsrätten han överlåter till dig. Däremot är det viktigt att tänka på att det finns en latent skatteskuld. Den dag du säljer bostadsrätten vidare blir du tvungen att betala skatt. Vid ett övertagande gör man därför en hypotetisk försäljning, för att räkna ut vad skatten skulle varit vid en försäljning idag. Den latenta skatteskulden räknas bort från vad du eventuellt betalar för att ta över bostadsrätten, innebärande att du kompenseras för skattskyldigheten i förtid. Kapitalvinsten vid försäljningen av bostadsrätten är skillnaden mellan ersättningen för den sålda bostadsrätten, minskad med eventuella mäklarkostnader och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsutgiften (det bostadsrätten köptes för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL).I ert fall går det inte att ge några exakta siffror för utköp av lägenheten. Vad som bör kommas ihåg är däremot att i en bodelning med anledning av att ett äktenskap upplöses ska allt som är giftorättsgods ingå. Det innebär att dels ska bostadsrätten ingå, dels ska allt annat ni äger och som inte är enskild egendom ingå. Från det en make äger ska en skuldtäckning göras. Det innebär att desto större skulder en make har, i förhållande till vederbörandes tillgångar, desto mindre går vederbörande in med till uppdelningen. Om en make har större skulder än tillgångar går maken in med noll kronor till fördelningen.Min rekommendation i ert fall, för det fall att ni inte vill att det ska ske en likadelning som beskrivet ovan, är att ni skriver ett äktenskapsförord i vilket ni avtalar om att viss eller all egendom ska vara er enskilda. Jag kan varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst i vilken ni till ett konkurrenskraftigt pris kan få ett äktenskapsförord upprättat juridiskt korrekt. För det fall att ni önskar hjälp av en av våra jurister istället, eller om något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan äganderätt och giftorätt

2020-02-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ligger snart i skilsmässa och har en fastighet som jag fått i gåva av min farbror. I gåvobrevet stipuleras att det är enskild egendom, att den ej omfattas av rådighetsinskränkningar och ej heller bli föremål för övertaganderätt osv. Så långt är allt i sin ordning men gåvobrevet avslutas "Med detta övergår äganderätten till (mitt namn) per den...". Kan avslutningsmeningen med ordet "äganderätt" göra att det tolkas som något annat än enskild egendom? Tack på förhand och för en väldigt bra och nyttig sajt!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Skillnaden mellan äganderätt och giftorättDet är viktigt att inte blanda ihop begreppen äganderätt och giftorätt, och därmed enskild egendom. Äganderätt är ett generellt juridiskt begrepp som ger innehavaren en rätt till ett visst objekt, till exempel möjligheten att förfoga över eller sälja objektet. Giftorätt är ett endast familjerättsligt begrepp och är endast ett framtida anspråk på viss egendom. Giftorätt påverkar inte äganderätten. Giftorätt, och enskild egendom, reglerar endast vad som ska ingå i en framtida bodelning. Det reglerar inte vem av makarna som äger viss egendom. Din situationAll egendom som makarna äger är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär alltså att egendomen kommer att ingå i en framtida bodelning, men det påverkar inte äganderätten under äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel ett villkor i ett gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den egendomen ska hållas utanför bodelningen, oavsett vem av makarna som äger den. Detta innebär alltså att fastigheten du fått i gåva med villkoret att den ska vara enskild egendom inte ska ingå i en framtida bodelning. Din make kan därmed inte göra anspråk på den i bodelningen. Formuleringen du nämner i gåvobrevet ska inte ställa till något problem. I enlighet med gåvobrevet övergick äganderätten till dig. Huruvida fastigheten ska ingå i en bodelning beror på giftorätten och inte på äganderätten. SlutsatsSlutsatsen är alltså att äganderätten övergick till dig i enlighet med gåvobrevet. Eftersom det även finns villkorat i gåvobrevet att fastigheten ska vara enskild egendom ska den inte ingå i en bodelning, eftersom äganderätt och giftorätt inte ska blandas ihop. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Mer rätt vill en eventuell vinst vid fastighetsförsäljning?

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag och min man ska skilja oss. Han bor med vår son i huset som vi har lån på tillsammans. Jag står kvar på lånet så min son och make kan bo kvar o huset. Vi har skrivit kontrakt på att min make betalar både amortering och ränta vilket blir ca 5800/månad. Om jag inte står kvar på lånet har han inte råd att bo kvar. Jag har fått en lägenheten 1/5 med hyra på 7000/månad. Vår son kommer ha växelvis boende 1 vecka hos mig 1 vecka hos sin pappa. Min man tänker troligen flytta efter dessa 2 år. Kan min fd make vid försäljning åberopa att han ska ha mer än mig vid försäljning av huset om försäljningen går med vinst?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i frågan tolkar jag det som att du och din man har köpt ert hus tillsammans, med syfte att ha det som ert gemensamma hem, varför ert hus är att anse som giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § & 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare innebär det att huset ska ingå i er bodelning, 10 kap 1 § ÄktB, där ni båda har lika rätt till huset och därmed även vinsten av det vid en eventuell försäljning.Det som skulle kunna ge din make mer rätt till vinsten av huset vid en eventuell försäljning är ifall huset är hans enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Det vill säga att huset är din makes enskilda egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåva exempelvis. För i sådana fall, skulle även vinsten vid en eventuell försäljning av huset också bli hans enskilda egendom, 7 kap. 2 § 6 p ÄktB. Dock förutsätter det som sagt att huset eller en del av huset är hans enskilda egendom. Men om huset inte är din makes enskilda egendom, eller att inget annat är avtalet mellan er, har ni båda lika rätt till vinsten vid en eventuell försäljning av huset, eftersom det är att anse som giftorättsgods, som ska delas lika mellan er vid en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att du kontaktar oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Bodelning samt dess dispositivitet

2020-02-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska göra en bodelning pga skilsmässa och jag står som ägare till en vattenskoter och en snöskoter och en bil pga jag fick ett billigare lån än våran grabb kunde få!! Det är alltså hans saker men dessa står på mig.Kan hon skriva att att det är min enskilda egendom och att hon inteKräver halva värdet på dessa saker?Vi är överens om detta men undrar om det går att göra så? Blir det juridiskt riktigt?
Sebastian Kjellkvist |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Bodelning avseende äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskaps upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Reglerna vid en bodelning är till största del dispositivt, det vill säga att det råder en viss avtalsfrihet. Således kan ni avtala i princip hur ni vill om vilka tillgångar som ska ingå, och vilka som inte ska ingå. Dock finns vissa borgenärsskydd i 13 kap ÄktB som anger att en make inte får avstå tillgångar till skada för sina borgenärer. För att då svara på din fråga så måste ni inte avtala om att det ska vara enskild egendom eller inte. Så länge ni är överens kan ni avtala om vilka tillgångar ni vill räkna med och inte. Skulle tillgångarna tagits med skulle inte halva värdet automatiskt övergå till din make, utan först ske en s.k skuldtäckning (11:2), vilket innebär att värdet som återstår efter att skulderna har räknats av ingår i ens giftorättsgods, som sedan blir föremål för en likadelning, 11:3 ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,

Ska min sons saker tas med i min sambo-bodelning?

2020-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Nu ska jag och min sambo separera och vi har köpt en cykel och ett playstation 4 till min son från ett tidigare förhållande, och min fråga är ska hans saker tas med i en bodelning och eventuellt säljas?? Enligt mitt tycke så är ju det ganska svinigt
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning mellan samborReglerna för bodelning mellan sambor finns i sambolagen (2003:376). Den egendom som ska ingå i bodelningen mellan sambor är den så kallade samboegendomen, 8 §, om inte undantag som gjorts i samboavtal, 9 §. Ett samboavtal kan endast reducera vad som ska anses som samboegendom eller ange hur den ska fördelas, inte utöka dess omfång.Samboegendom är enligt 3 § sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. Gåvorna till din sonSom du ser är det bara sambornas egendom som kan komma i fråga för bodelning. I och med att cykeln och PS4 har utgjort gåvor till din son kan de aldrig inkluderas i bodelningen, eftersom det är han som äger dem.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Bodelning med sambo

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Men mitt ex är inte samarbetsvillig.Jag har bokat en tid hos en jurist. Men vad händer om mitt ex inte vill skriva under avtalet som juristen hjälper oss att ta fram? Jag äger en fyrhjuling och en skoter. Jag har själv köpt dem och lånet skrevs på mig. Nu säger mitt ex att han ska åberopa dold sammanäganderätt på dessa saker. Hur går han till väga för göra det? Göra det på bodelning?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med dina frågor!Jag beklagar situationen ni hamnat i. Oavsett sammabetsvillighet är det lagen som gäller och kan ni inte komma överens själva får ni betala en familjejurist eller i värsta fall en bodelningsförrättare som är ännu dyrare.Jag utgår från din fråga att något samboavtal inte föreligger. Om ni har ett samboavtal är det såklart den som gäller i första hand.SambolagenDin fråga behandlas utifrån sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen (alltså eran gemensam bostad och bohag (3 § SamboL) fördelas mellan samborna på begäran av någon av dem (8 § 1 stycket SamboL). Det är alltså inte möjligt att vägra att genomföra en bodelning.Jag rekommenderar er att försöka lösa det här med familjejuristen så bra ni kan. I värsta fall kan du ansöka om en bodelningsförrättare (se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kapitlet 1 § 1 stycket äktenskapsbalken (ÄktB)). Bodelningsförättaren kommer att se till att bouppteckning förrättas, alltså att du och sin sambo uppger eran samboegendom (17 kapitlet 5 § 1 stycket ÄktB). Denne kommer också att bestämma tid och plats för bodelning (17 kapitlet 6 § 1 stycket ÄktB).En bodelningsförrättare har rätt till arvode (17 kapitlet 7 § 1 stycket ÄktB), något som kan bli väldigt dyrt för er. Därför rekommenderar jag er att försöka komma överens med hjälp av familjejuristen.Dold samäganderättDet ni ska börja med att tänka på när det kommer till fyrhjulingen och skotern är - > var syftet med köpet av dessa att ni båda skulle använda dem och vara ägare tillsammans? När dold samäganderätt föreligger är regeln att man delar lika på värdet, se 1 § samäganderättslagen. Lite förenklat kan man säga att tre kriterier bör vara uppfyllda för att dold samägande ska föreligga, vilka dessa är:1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (d.v.s. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).Dold samäganderätt bedöms i domstol. Det är din sambo som behöver bevisa att ett dold samäganderätt föreligger, eftersom det är denne som påstår detta. Detta kan bli svårt i och med att kriterie nr. 2 inte verkar vara uppfyllt, med tanke på att du skrivit att du betalat dessa helt själv och att lånen står på dig.SammanfattningEnligt informationen som du skrivit i din fråga bedömer jag att dold samäganderätt inte föreligger. Det mest ekonomiska vore i övrigt om ni kunde lösa detta på egen hand. Annars är mitt råd att lösa det med familjejuristen, då en bodelningsförrättare kan vara mycket dyr. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Hur lång tid efter skilsmässa kan man göra bodelning?

2020-02-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej har försökt att få tillbaka mina grejer som jag ägde innan gifte mål utan resultat.funderar få bodelng 3 år sen gifte målet upplöstets. Hur är möjligeten för det.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga handlar om bodelning efter en skilsmässa är det Äktenskapsbalkens regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur lång tid efter skilsmässan som du kan begära bodelning. När kan man göra bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande fru anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning. Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?Det finns inte någon regel i Äktenskapsbalken som säger exakt hur lång tid det får gå sen man skiljde sig tills man gör en bodelning. Jag har därför sökt upp lite rättsfall som handlar om bodelningar som inte har skett direkt efter en skilsmässa. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist. Dessa domar kan man se som vägledande och ger en generell uppfattning om hur lång tid som får gå efter en skilsmässan tills man gör en bodelning. I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan. Att den beviljades berodde på att den ena maken hade väntat med bodelningen då den andra makan inte hade råd att lösa ut maken från deras hus. Bodelningen som beviljades avsåg framförallt huset (NJA 2009 s. 437). Det finns ett rättsfall där bodelning inte har beviljats 24 år efter skilsmässan och då ansåg högsta domstolen att det gått för lång tid (NJA 1993 s. 570). I ett annat rättsfall från hovrätten beviljades inte bodelning 7 år efter skilsmässan (RH 2003:41). Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning. I ditt fall:Eftersom det bara har gått tre år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. I ditt fall har det bara gått 3 år vilket är en fördel. Om du kan uppge ett skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar chanserna för att en bodelning ska beviljas. Mitt råd är att du ansöker om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning dem gör av situationen. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Måste jag gå med på bodelning under äktenskap och är jag tvungen att skriva på ett skuldebrev?

2020-02-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ska bli särbos, vi gifte oss 2005. 2008 flyttade jag in i hans villa, 2014 gjorde vi bodelning, han skrev halva villan på mig. Nu ska vi bli särbos, vi ska skriva äktenskapsförord om enskild egendom, allt som någon av oss ägde vid äktenskapets ingående eller framledes förvärvar skall utgöra enskild egendom. Vi har ett inbördes testamente som redogör hur kvarlåtenskap ska fördelas vid dödsfall, där hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfogande rätt osv.Min make köper en lägenhet för 1 740 000:-, som står i mitt namn, samtidigt ska vi göra en bodelning och han får tillbaka min halva av villan, han blir ensam ägare av fastigheten. Han har genom jurist utformat ett skuldebrev, där det står att jag har ett skuldbelopp på 1 740 000:- till honom. Vid försäljning, byte eller gåva ska skulden betalas till honom.Skulden är räntefri och ingen amortering finns.För att förhindra att skulden preskriberas oavsiktligt ska jag vart femte år datera och signera skuldebrevet.Min fråga och undran: Jag avstår halva villan, värde ca 4- 5 miljoner, i Knivsta tätort och får samtidigt en skuld på 1 740 000:- som jag förmodligen aldrig kommer att kunna lösa. Jag är pensionär och har jobbat inom vården, jag har en väldigt låg pension, ca 12 500:- /månad. Det känns som att hamna i en rävsax med skuldebrevet.Om jag däremot skulle begära skilsmässa idag, innan papperen skrivs, så skulle han få lösa mig för halva villan. Eg. vill jag inte skilsmässa
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du är gift och att ni ska bli särbos. Det framgår även att du äger halva villan och att ni nu ska skriva äktenskapsförord om att all er egendom ska bli enskild egendom. Din make har köpt en lägenhet som står i ditt namn och ni ska göra en bodelning där han får tillbaka din halva av villan. Ett skuldebrev har utformats för hela köpesumman för lägenheten som han vill att du skriver under och skuldebrevet kommer aktualiseras om du säljer, byter eller ger bort lägenheten. Reglerna kring vad som gäller kring egendom i ett äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad säger äktenskapsbalken?Vad gäller vid bodelning under äktenskap? Normalt sker bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall men det går att göra en bodelning under äktenskapet också (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). För att det ska vara möjligt behöver ni båda vara överens hur ni vill fördela er egendom. Du behöver alltså inte gå med på en bodelning som går ut på att du skänker halva villan till din man eftersom det bara är frivilligt att bodela under själva äktenskapet.Vad gäller vid skilsmässa?Vid skilsmässa så ska man fördela er egendom genom bodelning. Bodelning behövs dock inte om ni endast har enskild egendom och ingen av er vill få ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket). Ifall ni skriver äktenskapsförord som talar om att all er egendom är enskild så behöver ni alltså inte göra en bodelning. Ifall du inte skriver under äktenskapsförordet så går en vanlig bodelning till så här:- Steg 1 – BouppteckningI bouppteckningen utreder makarna vilka tillgångar och skulder de har från den dag då makarna ansökte om äktenskapsskillnad (brytdagen).- Steg 2 – Andelsberäkning (11 kap 1-3 §§ ÄktB)I detta steg ska tillgångarna och skulderna värderas enligt bouppteckningen och respektive make får dra av så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka sina skulder. Vad som sedan finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs ihop i en gemensam pott och delas därefter lika. Efter man delat lika på egendomen så ska du få täckning för de skulder som du eventuellt har, och man adderar därför skuldernas värde till vad du fått innan (11 kap. 6 § ÄktB). Detta blir din totala del som du ska få ut från bodelningen.- Steg 3 – Lottläggning (11 kap 7-11 §§ ÄktB)Vid lottläggningen så bestämmer makarna rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem medan det i steget innan endast handlar om ekonomiska värden. Nu ska alltså de faktiska tillgångarna fördelas. Vem ska få huset och vem ska bli utköpt? Vem ska behålla möblerna?- Steg 4 – Bodelningsavtal (9 kap 5 § ÄktB)Efter att man fördelat tillgångarna mellan sig så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Det är ett bevis på att ni gjort en bodelning och förhindrar att den andre maken begär bodelning igen flera år senare.Måste du skriva under skuldebrevet och gå med på bodelning?Du behöver inte gå med på varken bodelning eller skuldebrevet. Det finns ingen legal skyldighet för dig att tvingas acceptera en bodelning under äktenskapet och inte heller att tvinga dig skriva under ett skuldebrev. I Sverige råder det avtalsfrihet, du väljer själv vilka avtal du vill ingå och på vilka termer det ska ingås. Ett skuldebrev är en avtalsförbindelse om ett skuldförhållande och du behöver därför inte skriva under om du inte vill, eftersom du själv väljer vilka avtal du vill ingå. Din man kan inte göra några juridiska åtgärder mer än att eventuellt begära skilsmässa. Sker detta så kommer du som utgångspunkt få hälften av värdet på egendomen, däribland hälften av fastigheten.Min rekommendation till digSkuldebrevet är knutet till inköpspriset på bostadsrätten, och om lägenheten är din enskilda egendom så kommer den vara "din" vilket gör att om bostadsrätten går upp mycket i värde så kan det eventuellt vara fördelaktigt för dig. Värdet måste då som sagt öka, vilket inte är säkert och det kan även tillkomma till exempel mäklarkostnader vid en eventuell försäljning. Min bedömning är därför att det som är mest fördelaktigt för dig är att du1 - inte går med på den bodelning som din man vill göra och därmed inte skänka bort halva fastigheten, och2 - inte går med på utfärdandet av skuldebrevetJag råder dig att informera din man om att du inte går med på varken bodelningen eller skuldebrevet.Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 11 februari, klockan 16.00. Jag kommer ringa från dolt nummer så du är medveten om det. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på emil.bengtsson@lawline.se.Med vänliga hälsningar