Fastighet som gåva vid bodelning mellan makar

2019-06-25 i Bodelning
FRÅGA |Har tagit över en fastighet i gåva av min pappaVid ev försäljning av fastigheter tillfaller då hälften av försäljningssumman min man då om vi skulle skilja oss?Vi har inga äktenskapsförord o vi sitter i s,k orört bo
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur egendom ska fördelas mellan makar vid en skilsmässa regleras i äktenskapsbalken. Som utgångspunkt räknas all egendom makarna äger som giftorättsgods, om det inte utgör enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Uppdelningen mellan dessa är relevant inför en eventuell skilsmässa eftersom det enbart är giftorättsgodset som ska ingå vid en bodelning. För att egendom ska bli enskild krävs ett förbehåll om att den ena maken ska behålla egendomen som sin egen. Finns det ingen skrivning att egendomen ska vara enskild egendom ska den alltså ingå vid en bodelning som giftorättsgods. I ditt fall har du fått en fastighet genom gåva. Egendom som den ena maken får genom gåva blir enskild om det i gåvobrevet står att egendomen ska ses som enskild egendom vid en eventuell skilsmässa, 7 kap 2 § 2 p Äktenskapsbalken. Om det inte finns något sådant förbehåll kommer fastigheten ses som giftorättsgods vid bodelningen. Trots att ni i nuläget inte har något äktenskapsförord finns inget hinder mot att ni upprättar ett sådant under giftermålets gång, 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Ni kan alltså nu i efterhand upprätta ett äktenskapsförord där ni undantar fastigheten från ert gemensamma giftorättsgods. Lawline tillhandahåller äktenskapsförord du kan beställa online, klicka här för att läsa mer. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Tvinga fram bodelning

2019-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex ligger i en bodelning! Vi har haft en advokat på jobbet att dela upp fastigheten! Nu är fastigheten värderad och vi har tilldelats ett dokument på vad hon ska köpa ut mig för! Nu nekar hon till den summan och även nekar en försäljning av fastigheten! jag vet inte hur jag nu ska gå till väga för att få denna delen klar i mitt liv! Har ni något bra tips eller svar på vad jag nu kan göra? Mvh
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Du nämner inte i din fråga om ni varit gifta eller sambos men oavsett så har du förstås rätt att få till stånd en bodelning så du kan gå vidare med livet! Oavsett om ni båda står som ägare eller inte så måste du enligt jordabalken ha den andra partens medgivande till försäljning för att lagfart för den nya ägaren ska gå igenom. Med det sagt har man såklart både när man är gift och sambo alla möjligheter att utforma sin egen bodelning på det sätt man vill och i båda förhållandena har man rätt att begära en bodelningsförrättare om man tvärtom inte kan komma överens. Rätten finns lagstadgad i äktenskapsbalken 17 kap. vilket sambolagen 26 § i sin tur refererar till. Ansökan om förrättare görs till tingsrätten och kostar ca 900 kr i ansökningsavgift och förrättaren kan även ha rätt till att bli ersatt för sitt arbete, något som bekostas av båda makarna eller samborna. Bara att nämna just det, att ni kan komma att förlora lite pengar, tid osv kan vara ett sätt att få den andra parten att samarbeta kring huset. Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Går det att göra en bodelning på allt utom huset och bohaget?

2019-06-21 i Bodelning
FRÅGA |HejJag är en Iransk kvinna varit gift med en Iransk man i X år varav Y år i Sverige. För Z månader sen skilde vi oss men direkt efter har vi ångrat oss och bott som sambo.Han vill inte gifta om sig med mig men vill så gärna göra bodelning fast mellan oss själva. Jag är hemmafru och han är bilmekaniker och har enskild firma, äger många maskiner och vi äger en villa och han haft alltid många bankkonto med massa pengar i.I början ville jag göra bodelningen med hjälp av en advokat men han sa att han visar alla tillgångar och skulder och varför ska vi betala till advokat när vi kan komma överens. Jag mådde inte bra efter skilsmässan då accepterat jag att göra det senare när jag mår bättre.Nu vill han inte vara sambo längre efter Z månader och påstor att han har inga pengar på banker, min fråga är om det går att göra bodelning på allt utom huset och bohaget för jag orkar inte med allt just nu, är utmattat och har svårt depression.Han skrämmer mig och säger att jag kommer att belastas en halv miljon kronor för betalning till advokat för att spåra pengar ty han kommer inte redovisa dem till någon.Min fråga är: hur mycket ungefär kostar det att göra bodelning och kan jag göra bara den delen? samt att om han själv redovisar inte sina bankkonto kan min advokat få tillgång till dem? Kanske det är smidigare om jag ansöker bodelning via tingsrätt hört att både paret är skildigt att betala det, fasten kostnaden kan ligga ännu mer.Tacksam för ert svar.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att beklaga den situation du har hamnat i och att du mår så dåligt. Om du behöver prata med någon så finns det stöd att få. Exempelvis kan du kontakta Hjälplinjen, Kvinnofridslinjen, Terrafem eller kyrkans jourtjänst. Du kan vara anonym när du kontaktar dem. Hos 1177 finns också mer information om olika stödtjänster.Jag delar upp mitt svar till dig i två delarJag kommer att dela upp mitt svar i två olika delar utifrån de frågor som du har ställt. I den första delen kommer jag att ge information om bodelningen i sig, och svara på dina frågor som är kopplade till den. I den andra delen kommer jag istället att fokusera på dina frågor om kostnaderna för bodelningen. Jag utgår från att ni ska göra bodelningen till följd av er skilsmässa. Därför kommer jag att hänvisa till regler i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer också att hänvisa till lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF).Om jag har förstått dig rätt så undrar du följande:Bodelningen- Går det att göra en bodelning på all egendom förutom ert hus och bohag?- Kan din advokat få tillgång till din exmans bankkonton, om han väljer att inte redovisa dem i samband med bodelningen? Kostnaderna- Ungefär hur mycket kostar det att göra en bodelning?- Är det smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten?- Fördelas kostnaderna för bodelningen lika mellan dig och din exman, om du ansöker om bodelning via tingsrätten? Jag tolkar det du har skrivit som att du antingen tänker ta hjälp av en advokat direkt eller ansöka om bodelning hos tingsrätten. Om ansökan hos tingsrätten godkänns så får ni en advokat, som kallas för en bodelningsförrättare. En förutsättning för att få en bodelningsförrättare är att ni inte kommer överens om bodelningen (17 kap. 1 § första stycket ÄktB).Bodelningen Som före detta makar har du och din exman giftorätt i varandras egendom. Det innebär att ni har rätt till hälften av varandras giftorättsgods. All er egendom är giftorättsgods, med vissa undantag.- Egendom som ni har köpt efter att ni ansökte om skilsmässa är inte giftorättsgods (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).- Enskild egendom är inte heller giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bara bli "enskild" genom äktenskapsförord, gåva, testamente, arv eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det är inte säkert att du eller din exman har någon enskild egendom. Jag utgår från att all er egendom är giftorättsgods, eftersom du inte har nämnt något annat i din fråga. Som huvudregel ska allt giftorättsgods tas med i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det går dock att göra undantag från detta, vilket jag kommer att presentera nu.Ni bör kunna undanta huset och bohaget om ni är överensDet bör gå att göra en bodelning på all egendom förutom huset och bohaget, om du och din exman är överens om det. Det beror på att ni får lov att bestämma över bodelningen själva (9 kap. 5 § ÄktB). En bodelning kallas för en partiell bodelning om inte allt giftorättsgods ingår – till exempel om huset och bohaget undantas.Efter en bodelning brukar man skriva ett bodelningsavtal. Om ni har gjort en partiell bodelning är det viktigt att det står med i avtalet, så att det finns bevis på att bodelningen inte är "färdig". Det finns annars risk för att ni inte kan få hjälp av en bodelningsförrättare om ni blir oense vid "resten" av bodelningen.För att bodelningsavtalet ska vara giltigt krävs det att ni båda undertecknar det med era namn (9 kap. 5 § ÄktB).I annat fall ska huset och bohaget ingåOm ni inte är överens om att untanta huset och bohaget så kommer de att ingå i bodelningen, förutsatt att de är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).Ifall ni tar hjälp av en advokat eller en bodelningsförrättare kan den personen hjälpa er att komma överens om hur huset och bohaget ska fördelas.Banksekretess hindrar att din advokat får tillgång till exmannens kontonDin advokat kan inte få tillgång till din exmans bankkonton. Bankerna i landet har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om deras kunder, vilket kallas för banksekretess (1 kap. 10 § första stycket LBF). Din exmans bank eller banker kan därför bara lämna uppgifter till din advokat med din exmans samtycke.Din exman måste redovisa all sin egendom för digSom utgångspunkt har din exman rätt att bestämma själv över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Dock har han en redovisningsplikt i förhållande till dig om ni gör en bodelning (9 kap. 3 § ÄktB). Redovisningsplikten började gälla samma dag som ni ansökte om skilsmässa (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Den innebär att din exman måste redovisa all sin egendom för dig, fram till att ni är färdiga med bodelningen. Till exempel ska han ge dig information om egendomen, hur han sköter den och om han har gjort sig av med den. Han ska också redovisa eventuell avkastning av egendomen, som ökat dess värde – till exempel ränta. Din exman har alltså inte rätt att hålla sina bankkonton hemliga för dig. Han har inte heller rätt i att du kan krävas på en halv miljon kronor för att spåra pengarna. Din exmans andel i bodelningen kan eventuellt minskasDin exman är skyldig att sköta om sin egendom så att du inte drabbas negativt vid bodelningen. Du nämner att han har påstått att det inte längre finns några pengar på hans bankkonton. Om det visar sig att han har gjort sig av med pengarna medan han hade redovisningsplikt, kommer hans andel i bodelningen troligen att minskas. Minskningen kommer då att vara lika stor som värdet av de pengar som han har använt. Kostnaderna Kostnaderna för bodelningen beror på hur ni gör den. Direkt hos advokat eller via tingsrättenOm ni tar hjälp av en advokat direkt så bestäms kostnaden av advokatens företag. Det är vanligt att advokater tar betalt med en viss summa pengar per arbetad timme.Om du ansöker om bodelning via tingsrätten så kostar själva ansökan 900 kronor (juni 2019). Förutom ansökningsavgiften ska ni betala bodelningsförrättaren för personens arbete. Troligen tar bodelningsförrättaren betalt per arbetad timme. Det kan vara bra att veta att en bodelning i princip inte behöver kosta något, så länge paret som har skilt sig kan göra den själva. I ditt fall tror jag dock att det är värdefullt att ni tar hjälp utifrån, eftersom ni verkar ha svårt att komma överens.Är det smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten?Jag har svårt att svara på om det är smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten. En fördel är att domstolen då bestämmer vilken advokat som ska vara er bodelningsförrättare. Det kan underlätta för er om ni inte kan komma överens om vem ni ska anlita. Det finns mer information om hur du gör en bodelningsansökan hos Sveriges Domstolar. Där kan du också ta reda på vilken tingsrätt du ska skicka ansökan till.Du och din exman delar lika på kostnaden för bodelningsförrättarenDu har rätt i att kostnaderna för bodelningen som huvudregel ska fördelas lika mellan dig och din exman, om du ansöker om bodelning via tingsrätten (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Det är dock viktigt att veta att ni två är solidariskt ansvariga för betalningen (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Det innebär att bodelningsförrättaren kan välja att vända sig till en av er för att få fullt betalt. Exempelvis kan bodelningsförrättaren be dig att betala alla kostnaderna själv – både för dig själv och för din exman. Isåfall är din exman sedan skyldig att betala tillbaka pengar till dig för den del av kostnaderna som han skulle ha betalat.Du kan eventuellt få hjälp med betalningen till bodelningsförrättarenDu kan ha rätt att få viss hjälp med betalningen till bodelningsförrättaren, om din andel i er bodelning är värd mindre än 100 000 kronor efter att skulder har dragits av. Det kallas för ersättningsgaranti och täcker kostnaderna för fem timmar av bodelningsförättarens arbete (17 kap. 7 a § första och andra stycket ÄktB). Om du vill ansöka om ersättning till bodelningsförrättare finns det en blankett hos Sveriges Domstolar. Du fyller i blanketten och skickar ansökan till samma domstol som du skickar ansökan om bodelning till (17 kap. 7 a § tredje stycket ÄktB).SammanfattningFör att sammanfatta mitt svar:Bodelningen- Ni bör kunna undanta huset och bohaget från bodelningen, om du och din exman är överens om det.- Din advokat kan inte få tillgång till din exmans bankkonton. Däremot är din exman skyldig att redovisa sina bankkonton för dig. Om han har gjort sig av med pengarna sedan ni ansökte om skilsmässa kan hans andel i bodelningen eventuellt minskas med motsvarande värde. Kostnaderna- Kostnaden för en bodelning beror på hur ni gör den. Troligen tar både en advokat och en bodelningsförrättare betalt per timme. Om du ansöker om bodelning via tingsrätten är anmälningsavgiften 900 kronor (juni 2019).- Det kan vara smidigare att ansöka om bodelning via tingsrätten, om det underlättar för er att domstolen då väljer vilken advokat som blir bodelningsförrättare.- Kostnaderna för bodelningsförrättaren kommer att delas lika mellan dig och din exman, om din ansökan blir godkänd. Eventuellt kan du ha rätt till viss hjälp med betalningen genom ersättningsgarantin. Mina råd till digOm du har möjlighet vill jag råda dig att vända dig till en jurist, en advokat eller till tingsrätten med en bodelningsansökan. Eftersom din situation är komplicerad tror jag att du skulle ha stor nytta av att få professionell hjälp. Du är också välkommen att vända dig till oss på Lawline för mer juridisk hjälp. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.Om du har fler funderingar kan du alltid skicka in en ny fråga till oss.Jag hoppas att allt ordnar sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär dubbelförsäkring och är bodelning fördelaktigt?

2019-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej har genomgått skillsmässan blev klart 19 maj 2019 udran där med skillsmässan är är det bäst o ta bodelning för hon springr när hon hör bodelning ? Och nu har hon ändrat fastighets föräkringen på de viset att jag va utan skydd utan min vet skap i våran gemensamma fastighet sko ca 6 ha som vi har 50/50 .och nu fick jag jag ta en försäkring i samma firam och samma skog . Så skog o mark är nu dubbel föräkrad . Kan det va möjligt . Vid skogs brand typ . Undra vilken produckt gäller vid skada man kan ju bara få ersättning från en föräkring eller ? Har försäkringsbolaget gjort fel ? Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumTillämpliga bestämmelser på din fråga hittar vi i Försäkringsavtalslagen (FaL) och Äktenskapsbalken (ÄktB).BodelningVid en skilsmässa får man, om någon begär det, genomföra en bodelning mellan de båda makarnas ägodelar. Detta betyder alltså att man inte behöver genomföra en bodelning om ingen av makarna vill det. När man genomför en bodelning delas båda makars ägodelar lika dem emellan efter avdrag för ens skulder. Huruvida en bodelning är fördelaktig i ditt fall eller inte beror helt och hållet på hur mycket skulder du och din fru har i förhållande till det giftorättsgods var och en äger. Är det så att du har höga skulder och knappt inget giftorättsgods, medan din fru inte har några skulder alls men mycket giftorättsgods så är en bodelning fördelaktig för dig eftersom du då kommer få ta del av mycket som din fru äger och vice versa. Jag har alltså svårt att uttala mig om vad som är bäst i ditt fall då jag inte har någon information om detta. Mer om detta framgår av 9:e och 10:e kap. ÄktB. DubbelförsäkringOm det är så att du har skogen försäkrad i två olika försäkringsbolag är skogen dubbelförsäkrad, 6 kap 4 § FaL. Detta är inte på något vis olagligt utan båda försäkringsbolagen är ansvariga för skogen. Detta innebär således att vid en eventuell skada på skogen kan du kräva vilket som av försäkringsbolagen på ersättning upp till det skadade beloppet. Du har alltså ingen rätt att få dubbel ersättning för skadan på skogen, utan endast en ersättning som täcker skadorna du har lidit. I vissa fall har försäkringsbolagen olika värderingsregler när de ska betala ut ersättning varför du kan välja det som är mest fördelaktigt för dig.AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Make som lämnat landet

2019-06-24 i Bodelning
FRÅGA |Min man har lämnat mig och 4-årig dotter för ca.3 månader sen.Han bara packade sina kläder och åkte till hemlandet.Vi har gemensamma privtlån och bolån.Eftersom det är på bådas namn kan jag inte sälja huset och jag betala allt själv,bolån,alla räkningar,alla lån,underhåll för barnet.Han bryr sig inte.Jag har ansökt om skillmässan.Dessutom tog han flera lån dem sista 3månader och påminelse bara kommer hem,han betalar inte.Vad ska jag göra?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om bodelningsförrättareDet är verkligen en knipa när en make bara försvinner. I fall då den ena parten försvinner kan man ändå, eftersom du ansökt om äktenskapsskillnad och därmed ska göra en bodelning, ansöka om en bodelningsförrättare enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 17 kap. Den andra parten kommer då att representeras av en god man enligt ÄktB 18 kap. 1 §. En sådan ansökan kan du göra till tingsrätten och ansökningsavgiften kostar 900 kr. Bodelningen görs med utgång från de ekonomiska förhållandena som rådde den dag då din ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 § så alla eventuella lån som han tagit för sig själv efter den tidpunkten kommer inte att räknas in i er bodelning. Sälja egendom utan samtyckeEtt problem som du har som jag förstår det är att du inte klarar de kostnader som innefattas vilket gör att du behöver sälja ert gemensamma boende för att kunna bli av med de lån som är kopplade till ert gemensamma boende. Förmodligen är ni solidariskt betalningsansvariga, alltså att långivaren har rätt att kräva dig på hela beloppet och du får sedan kräva ditt ex i senare skede. Det är som du säger att du inte normalt sett kan sälja något som båda era namn står på men även detta kan avhjälpas med stöd av ÄktB 7 kap. 8 §. Kan inte den bortavarande makens samtycke inhämtas inom rimlig tid så kan domstolen besluta att egendomen ska säljas trots att samtycke inte kan inhämtas. Utmätningssituationen vid lös egendomGällande de lån som han har tagit framkommer inte av din fråga om han tagit dem gemensamt i ert namn eller bara i hans. Men oavsett, om det skulle komma till en utmätningssituation, alltså att hans obetalade skulder går till kronofogdemyndigheten (KFM) så kommer KFM enligt utsökningsbalken (UB) 4 kap. 19 § att anta att all lös egendom som finns i hemmet är hans om du inte tydligt kan bevisa motsatsen. Det är därför viktigt att du gör det du kan för att klargöra ägandeförhållandet, till exempel genom en bodelning genom tingsrätten som föreslaget ovan så att KFM inte utmäter något som tillhör dig. Utmätning av fast egendomDet kan även komma till att ett företag eller långivare begär ert hus till försäljning på offentlig auktion enligt UB 4 kap. 24 § för att få betalt vilket är ännu en anledning till att du bör se till att få till en bodelning och en försäljning av huset så snabbt som möjligt för att skydda så mycket tillgångar som möjligt för dig själv och ditt barn. Det brukar vara en bättre utsikt att få bättre betalt vid en regelrätt försäljning än vid en offentlig auktion. Det ska såklart även påpekas att det är han som är skyldig pengar, inte du, så om det skulle hända skulle du ändå att få din beskärda del av vinsten vid försäljningen. Hoppas att du fått lite hjälp på vägen och håll ut! Lycka till!

Bodelning - preskription?

2019-06-22 i Bodelning
FRÅGA |Kan min ex fru begära pengar efter en fastighetsförsäljning, 21 år efter skilsmässa? Hon lämnade mig och flyttade till Finland och ingen bodelning skedde då.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses, att man skiljer sig, så ska det ske en bodelning göras, vilket framgår av 9 kap 1 § äktenskapsbalken. I regel ska en bodelning ske efter äktenskapsskillnad, men det finns undantag om makarna haft inbördes avtal som säger att all egendom är enskild. Hur länge kan man påkalla bodelning? I äktenskapsbalken finns det inte reglerat i lag någon tidsfrist för när en bodelning ska ske, därmed har en make i princip rätt att påkalla bodelning närsomhelst. Om en bodelning sedan sker ska dock bodelning göras i enlighet med de förhållande som var den dag då frågan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Det brukar i juridiska termer kallas för den kritiska tidpunkten. Det betyder att det som ni hade som egendom då ska räknas och delas lika, inte det som är idag. Det vill säga ska det vara fastighetens värde för 21 år sedan.Rättsfall från Högsta DomstolenHögsta domstolen har i ett antal fall diskuterat denna fråga dock. Där har HD konstaterat att om en make under en lång tid underlåter att påkalla bodelning och inte kan ge en rimlig förklaring för dröjsmålet, så kan denna rätt anses ha gått förlorad genom så kallad eftergift. De har dock inte fastställt någon form av tidsgräns för när makens rätt att påkalla bodelning går förlorad och har övergått till att maken anses ha eftergett sin rätt till bodelning. I NJA 1993 s. 570 hade en make väntat 24 år på att påkalla bodelning, ansåg HD att den maken hade förlorat sin rätt att kunna påkalla bodelning. Andra rättsfall där bodelningsrätten har ansett gått förlorad där det gått mer än 20 år är NJA 1935 s. 613 och NJA 1937 s. 180. I NJA 2009 s. 437 hade en make väntat 10 år med bodelningen, men hade en förklaring till varför maken hade dröjt med begäran. HD fann i detta fall att maken inte hade eftergett sin rätt till bodelning. All bedömning som görs kring detta bedöms från fall till fall och alla är olika. En generell utgångspunkt som man kan säga att om maken haft en bra förklaring varför det skett ett dröjsmål med begäran på bodelning och hur lång tid som har gått. Jag kan konstatera att ditt fall ligger närmare det första eftersom det har förflutit 21 år och flyttade som jag förstår det direkt till Finland. Efter de två rättsfall ovan skulle man kunna ge en slutsats om att vänta 21 år kanske är för långt och om det dessutom inte finns en rimlig förklaring varför förfrågan kommer först nu. Jag skulle nog kunna säga att hennes rätt till bodelning har hon eftergett, men jag kan inte säga det helt eftersom jag inte har alla omständigheter, men jag kan säga att det talar starkt i din riktning i alla fall!Om du vill ha mer hjälp kan du höra av dig till mig eller till någon av mina kollegor här på Lawline. Ett ytterligare tips är att du kanske vill prata med en jurist vidare om detta. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist. Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Vänligen,

Personlig ersättning vid bodelning

2019-06-21 i Bodelning
FRÅGA |Snälla, rara lawline!!!Jag är en svårt sjuk 51-årig kvinna.Min man lämnade mig för min vännina för 4 månader sedan. Han tog ut snabb skiljsmässa på distans mot att att han lät mig sitta i orubbat bo i 1 år.Hans nya kärlek är dyr i drift o nu försöker han ogiltigförklara vårt avtal vilket han inte kan eftersom jag tog hjälp av advokat. För 10 år sedan var jag med om en olycka vilket är den som gjort mig svårt sjuk. Jag är sjukersatt på halvtid.Min fråga är:Jag har vid två tillfällen fått ut sammanlagt 620 000 kr i förtidskapital. och ca 115000 kr i invaliditetsersättning. Ingår detta i en bodelning?Jag behöver verkligen de pengarna då min sjukdom, som jag utvecklade vid olyckan, bryter ner mig. Om 5-10 år säger läkarna att jag sitter i rullstol. Inte är det väl rimligt att han ska ta del av de pengarna. Han är ju frisk och har bra lön. Jag trodde aldrig att detta skulle hända efter 31 år tillsammans så jag har lagt pengarna i gården.Mycket tacksam för snabbt svar då jag är så orolig och ledsen.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är tråkigt att höra att du sitter i en så stressad situation! Jag tolkar din fråga som att du lagt in värdet av dessa ersättningar i det gemensamma boendet med tanke på den näst sista meningen i din fråga. Förhåller det sig på det sättet kan det handla om surrogation, alltså att det finns egendom som trätt istället för de ersättningar du nämnde. Enligt äktenskapsbalken 10 kap. 2 a - 3 §§ undantas ersättningar för personskada och ersättningar som är av sådan personlig art att den inte är överlåtbar, vilket i doktrin har beskrivits som t ex invaliditetsersättningar. Det tillkommer dig att bevisa att dessa särskilda tillgångar lades in i egendomen, lyckas det så finns det en chans att det undantas från bodelningen eftersom det framgår av den sista meningen ÄktB 10 kap 2 a § 1 st. att även egendom som trätt i stället ska undantas. I annat fall kommer ju gården delas lika mellan er enligt ÄktB 11 kap. 3 §. Skulle du ha svårt att komma överens om detta med ditt ex finns alltid möjlighet att antingen skaffa ett eget ombud på samma sätt som du gjort i den tidigare situationen eller ansöka om en bodelningsförrättare enligt äktenskapsbalken 17 kap. hos tingsrätten. Hoppas att du fått hjälp på vägen och att minnet av exet och den så kallade väninnan bleknar fort! Lycka till!

Skuld till sambo vid bodelning

2019-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga angående hur en skuld jag har till min sambo, som vi skrivit avtal om, hur den ska beräknas i en bodelning. Ska den dras av tillsammans med resten av mina skulder innan man slår ihop alla tillgångarna till en pott som ska delas på? Ska den summan i så fall läggas till som en tillgång på hans sida före potten slås ihop och sen delas mellan oss eller hur blir det med den biten? Vi har gemensam ekonomi i dagsläget med alla bankkonton gemensamt... och en villa med lån vi båda äger lika delar. Jag har studieskulder med min sambo har inga skulder. Sen har jag en skuld till honom på 300.000kr som är hälften av insatsen till villan, och det är den skulden jag nämnt ovan som jag vill veta hur man beräknar i bodelningen.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller bodelningen så fördelar man alla tillgångar som kan räknas som samboegendom enligt sambolagen (SamboL) 3 § för varje sambo, t ex kanske du har köpt gemensamma möbler för 50 000 och han har köpt hushållsmaskiner för 20 000. Man räknar då värdet på tillgångarna på vardera sidan eller fördelar det med hälften om man inte klart vet vem som betalat eller om man betalat precis lika mycket. Sedan drar man bort skulder som har uppkommit av inköp som rör samboegendom enligt SamboL 13 §. Det framgår av lagrummet och förarbetet att då skulden är att hänföra till samboegendom, alltså till exempel inköpet av den gemensamma bostaden ska den avräknas därifrån. Skulden ligger dock i uträkningen på din sida. Så om in har ett gemensamt lån på t ex 500 000 så kommer du att ha 250 000 + 300 000 som du är skyldig din sambo i minus på din sida. På det sättet kan ni räkna ut hur stora andelar ni har rätt till vid värdering av det gemensamma boendet. Sambornas övriga skulder som inte har med samboegendomen att göra täcks bara av samboegendomen om man inte har egna sparade medel eller tillgångar att täcka skulderna med. Till syvende och sist kommer ni komma till ett plus (eller minus) på vardera sidan. Resterande del av samboegendomen som återstår delas då lika mellan parterna enligt SamboL 14 §. Kom ihåg att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som undertecknas av er båda! Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!