Har jag eller min sambo rätt att bo kvar i lägenheten vid en separation?

2018-09-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo håller på att gå isär efter ca 6månader där vi nu bott ihop i en lägenhet vi var på möte och påskrivning ihop för. Enligt kvinnan vi skrev på för behövde bara mitt (nu ex) skriva på hyresavtalet och jag fick skriva på el avtal. Mitt ex har nu sagt att jag har en viss tid på mig att ta mig ur lägenheten då hon ska byta bort den. Jag undrar om det verkligen kan vara lagligt att hon får byta bort lägenheten och jag blir hemlös då vi varit på möte ihop för lägenheten och de har förtydligats att vi tog lägenheten för att bo ihop. Dessutom har jag stått på el avtalet sedan inflytt. Blir ju som sagt på grund av dessa omständigheter som det ser ut nu, helt hemlös och på gatan.. Därav undrar jag vad jag kan göra?
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fördelning av egendom vid en separation finns i Sambolagen (SamboL). Du eller din före detta sambo kan begära bodelningNär ett samboförhållande tar slut, har både du och din sambo rätt att begära en så kallad bodelning (8 § SamboL). En bodelning innebär att de saker ni har, som är samboegendom, ska delas lika mellan er. Till samboegendom hör gemensam bostad och gemensamt bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som införskaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL). En hyresrätt som endast ena sambon innehar är gemensam bostad (5 § SamboL). Lägenheten är samboegendom och ska delas mellan erVad jag förstår har lägenheten i fråga använts som er gemensamma bostad och ni skaffade den även för att bo i tillsammans. Min bedömning är därför att den är samboegendom. Eftersom den är samboegendom, ska den ingå i en bodelning om du eller din (före detta) sambo begär en sådan. Detta gäller trots att din sambo står ensam på kontraktet. Du eller din sambo kommer alltså få lägenheten på sin bodelningslott. Normalt gäller att den som övertar bostaden (det vill säga får den på sin lott), ska ge den andra pengar eller annan samboegendom som svarar mot halva bostadens värde. Eftersom er bostad är en hyresrätt, får den dock inte ges ett värde på samma sätt som en köpelägenhet (12 kap 65 § Jordabalken). Det innebär att den av er som flyttar ut, troligtvis inte får någon kompensation på det viset. Vem av er får bo kvar?Den av er, som bäst behöver lägenheten, kommer få bo kvar i den (16 § SamboL). Ni har alltså som utgångspunkt lika stor rätt till lägenheten. Eftersom din sambo står på kontraktet, gäller dock att ett övertagande ska anses skäligt i förhållande till övriga omständigheter. Om du eller din sambo har bäst rätt till lägenheten kan inte jag svara på utifrån de omständigheter som finns i frågan. Faktorer som normalt spelar in vid en sådan bedömning är dock om ni har barn som en av er ska ha ensam vårdnad om, eller om någon av er är väldigt beroende av att bo kvar på just den aktuella platsen. Hur enkelt en av er kan skaffa en ny bostad kan också ha viss betydelse. Du kan själv tänka på dessa faktorer för att få en ungefärlig känsla för om du skulle kunna ha bäst rätt till bostaden eller inte, eftersom jag inte vet hur det ser ut i just ert fall. Sammanfattning och rådLägenheten är samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning, trots att endast din sambo står på kontraktet. Den av er som är i bäst behov av bostaden kommer att få bo kvar. Det är dock en bedömning som inte jag kan göra. Din sambo kan inte byta bort lägenheten innan ni gjort upp om vem som ska bo kvar. Det du först måste göra för att ha en chans att överta lägenheten är alltså att begära en bodelning. Därefter är det bästa om du och din före detta sambo själva kan komma överens om vem som ska bo kvar i lägenheten. Om ni inte kommer överens, kan ni ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare tar ett beslut om vad som ska ingå i bodelningen och hur det ska fördelas mellan er. Hen beslutar även vem som får bo kvar i lägenheten. Den av er som inte har bäst rätt till lägenheten, måste tyvärr flytta. Hoppas du fått lite vägledning trots att jag inte kan ge ett säkert svar på vad som gäller i just ditt fall. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar! Med vänliga hälsningar

Räknas köp under betänktetiden vid äktenskapsskillnad med i bodelningen?

2018-09-05 i Bodelning
FRÅGA |Skaĺl handpenning för köpet av bostadsrätt under betänketiden med i bodelningen? Min fru och jag skall gå skilda vägar och hon lämnade i slutet av Januari in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Därav 6 månaders betänketid då vi har små barn. Dom från tingsrätten har inte fallit än. I maj i år så köpte hon en bostadsrätt och har erlagt en handpenning. Min fråga är om handpenningen på bostadsrätten skall med i bodelningen eller inte?
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vid äktenskapsskillnad talar man om en kritisk tidpunkt som syftar på dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). I ert fall är den kritiska tidpunkten därför i slutet på januari då din fru lämnade in ansökan.Den kritiska tidpunkten får betydelse för vad som ska räknas in i och lämnas utanför bodelningen. Egendom som var och en av er köper efter den kritiska tidpunkten, samt skulder som ni skaffar efter den kritiska tidpunkten lämnas utanför bodelningen.Handpenningen som hon betalade i maj för sin bostadsrätt ska alltså lämnas utanför bodelningen eftersom det är en betalning efter er kritiska tidpunkt (januari). Att ni har små barn och därav betänketid och att skilsmässan inte är fullföljd spelar ingen roll för bedömningen av vad som ska räknas med och inte i bodelningen.Sammanfattningsvis ska alltså era respektive köp och skulder efter det att ansökan lämnades in lämnas utanför bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår ens egna firma i en bodelning vid äktenskapsskillnad?

2018-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej ! Jag har en enskild byggfirma som jag startade upp under mitt äktenskap. Vad jag förstår så skall min firma ingå i bodelningen också !? Och om det nu skulle vara så att den skall med i bodelningen, ska man då avräkna min firma med inventarier, leasing bil osv. från brytdagen eller väntar man på själva bokslutet ?Tacksam för svar!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar dina frågor förutsätter jag att ni inte har något äktenskapsförord skrivet. Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken.Ingår firman i bodelningen?Korta svaret på frågan är ja, firman ingår i bodelningen.Alla era egendomar (hus, möbler, bankkonton, aktier, bilar, firmor m.m.) är giftorättsgods i den mån de inte är enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som är giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är egendom som gjorts enskild till följd av äktenskapsförord eller egendom som givits till dig genom gåva/testamente/arv med villkor att den ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken).Har inte firman gjorts till enskild egendom på något vis så är den giftorättsgods och ska därför ingå i bodelningen.Ska man avräkna din firma med inventarier osv. från brytdagen eller väntar man på själva bokslutet?Brytdagen vid äktenskapsskillnad är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (både tillgångar och skulder) såg ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder som uppkommer efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad får ni själva behålla utan att detta påverkar bodelningen. Du behöver alltså inte vänta på bokslutet utan det är brytdagen som är avgörande.Det är viktigt att understryka att efter brytdagen åläggs du (och din maka) en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomen och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Redovisningsskyldigheten omfattar inte bara giftorättsgodset, utan även makarnas enskilda egendom.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilken sambo har rätt att ta över bostaden?

2018-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och min sambo ska separera och vi äger ett hus tillsammans 50/50 men det var jag som lade in 400000 och han lade inte in något. Vi köpte huset för 1,1 miljön kr och har bolån på ca 700000. Vem har mest rätt att bo kvar i huset?
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning enligt sambolagenOm du och din sambo har bott tillsammans under en längre tid blir sambolagen (SamboL) tillämplig. Av 2 § framgår det att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (se punkt 2). I ett sådant fall finns det möjlighet att göra en bodelning, vilket innebär att er samboegendom ska delas lika mellan er (se 8 §). Jag tolkar din fråga som att det är en bodelning ni ska göra, och bodelning ska göras om någon av er begär detta. Av lagens 3 § framgår att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag. Gemensam bostad definieras i 5 § SamboL och där framgår det bland annat att en bostad är gemensam om den är avsedd som gemensamt hem för samborna (vilket er bostad varit). Således ska värdet av bostaden delas mellan er innan ni kommer överens om vem som får bo kvar i bostaden (den andra sambon som inte bor kvar kan då bli utköpt, se 17 § SamboL). Av 16 § 2 st. SamboL framgår att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna. Sådant som kan tillmätas betydelse i bedömningen är om det fanns gemensamma barn som mestadels ska bo hos den ena sambon. Den sambon kan då bäst behöva bostaden. Utöver detta kan en sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjlighet att få bostad på annat håll vägas in i bedömningen. Sammanfattningsvis så kommer det bli en bedömning av vem som bäst behöver bostaden, och då finns det olika aspekter att beakta. Det kan även vara av värde att kontakta en bodelningsförättare som kan hjälpa er med dessa frågor då jag inte kan säga mycket mer än det ovan sagda. Detta framgår av 26 § SamboL och 17 § äktenskapsbalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Bodelning efter 6 år, värdering av bostad

2018-09-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min förra fru skilde oss för 6 år sedan, men hon har inte velat genomföra bodelningen. jag tror att det beror på att hon väntar på att fastigheten ska öka i värde. Det gjordes en värdering av huset direkt när vi skilde oss - måste det genomföras en ny värdering vid bodelningen? Jag har investerat ca 600 000 kr i huset under denna tid. Kan jag räkna av den summan via kvitton om det blir ny värdering?Med Vänlig HälsningMats
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar dig rätt så undrar du hur en potentiell bodelning skulle inverka på att det gått 6 år och att du under tiden investera ca 600 000 kronor i ert gemensamma hus.Även om bodelning görs flera år senare så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta framgår av 9 kap. 2§ Äktenskapsbalk (ÄktB). Se Äktenskapsbalken härMan kallar tidpunkten som bodelningen utgår ifrån den kritiska tidpunkten. Vid värdering utgår man dock ifrån värde så nära bodelningen som möjligt. Om en bodelning skulle ske nu så skulle man således utgå från bostadens nuvarande marknadsvärde. När det kommer till de 600 000 kronor som du investerat i bostaden efter den kritiska tidpunkten så är det enligt min bedömning att den potentiella värdeökning av din investering kommer du kunna dra av. Alltså inte att du får dra av 600 000 kronor utan att den värdeökning som skett på grund av investeringen tillhör dig. Detta kan vara ganska komplicerat att mäta. Enligt 9 kap. 3§ Äktb finns det en regel om redovisningsplikt efter den kritiska tidpunkten. Ifall dina tillgångar skulle minskas på grund av att du genomförde investeringen på 600 000 kronor så får du fortfarande täcka upp för det som minskats. Du kan alltså inte omplacera dina pengar genom investeringar för att undvika bodelningens regler.Slutligen kan jag säga att det inte finns någon tidsfrist för hur länge man kan vänta i äktenskapsbalken men i praxis så har domstolen ibland menat att man tappar sin rätt till bodelning om man väntar väldigt lång tid. Mitt råd är att kontakta en familjejurist som har expertis inom området som kan ge dig ett mer träffsäkert svar då du även kan gå igenom alla omständigheterna i detalj. Lycka till!Vänligen,

Makars rätt till egendom vid skilsmässa

2018-09-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min pappa är gift sedan över 30 år tillbaka. För ett par år sedan hade han och hans fru ett tjafs. Han flyttade till hyreslägenhet (skriven på den adressen) och fruns syster fixade fram ett dokument som pappa skrev på vilket han inte fick/har en kopia på men tror sig att det handlade om att han skrev över huset han byggt på frun. Han ville bara bråket skulle sluta. De har umgåtts och han har bott i huset halvårsvis sedan dess.Nu har HON sålt huset inom familjen (till dotter) och kräver pappa att fixa fram skillsmässopappren. Vad har pappa för rättigheter i detta? De är ju fortfarande gifta. Har han inte rätt till hälften? Mvh
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din far och hans fru ska dela vinsten av huset hon sålt eftersom de ännu inte har skilt sig. Regler om detta finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om din pappa och hans fru skulle välja att upplösa sitt äktenskap måste bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB), och i denna ska deras giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild exempelvis genom ett äktenskapsförord (för uttömmande lista se 7 kap. 2 § ÄktB). Om de två inte tidigare exempelvis skrivit ett äktenskapsförord om att huset ska vara enskild egendom så är det inte det, utan det är istället giftorättsgods. Vid en eventuell skilsmässa ingår alltså husen i deras bodelning och ska tillsammans med resten av deras giftorättsgods (efter att avdrag gjorts för skulder) läggas samman för att sedan delas lika mellan de två i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. ÄktB. Oavsett vem av de två som äger huset så kommer det att ingå i deras giftorättsgods om de inte har avtalat om att det är enskild egendom. Vinsten från försäljningen av huset kommer alltså att delas lika vid en skilsmässa eftersom din pappa och hans fru var gifta när huset såldes. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Frågor om umgänge samt bodelning

2018-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo kommer att separera. Vi har ett barn på 1,5 som vi har delad vårdnad om och jag är gravid med ett andra barn.Jag är fortfarande hemma med vår son. Han är van att vara med mig 24/7 då hans pappa dels jobbar heltid men också hela tiden har prioriterat annat än att vara med barnet. Jag har haft hand om all omsorg, tagit alla nattningar, alla nätter osv. Sambon har uttryckt att han "har ett stort behov av egentid" samt "inte varit intresserad av att uppfostra barnet". Han brister dessutom i tillsynen av barnet då han lämnar farliga saker framme, inte håller uppsikt osv.Nu hävdar min sambo att sonen ska bo varannan vecka hos honom.Jag tycker det är olämpligt dels pga att jag är sonens trygghet och tror han skulle fara illa av att helt plötsligt tvingas vara ifrån mig. Dels tycker jag det är olämpligt pga sambon gång på gång visat att han inte tar sonens säkerhet på allvar.Vad har jag för möjligheter hävda att det inte är lämpligt att barnet bor hos pappan? Jag är för umgänge men emot ett delat boende. Även enstaka övernattningar känns långt borta då jag inte litar på att sonen är trygg där, varken psykiskt eller fysiskt.En andra fråga gäller vår gemensamma bostadsrätt. Sambon försöker tvinga fram en försäljning. Jag vill bo kvar. Om jag har förstått rätt så har den person som har störst behov av lägenheten rätt till den. Vilket borde vara jag om barnen ska bo med mig?Tack på förhand,
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis är utgångspunkten att det är barnets bästa som är utgångspunkten i alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge. Se 6 kap. 2a§ föräldrabalken. Gemensam vårdnad med umgängesrättRätten får på talan av en eller båda av föräldrarna besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, 6 kap. 14a§ föräldrabalken. Barnet har då rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har då ett gemensamt ansvar för att se till att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § föräldrabalken. Det ni kan göra om ni inte själva kommer överens är att vända er till tingsrätt för att få ett beslut om vem barnen varaktigt ska bo tillsammans med, samt bibehålla gemensam vårdnad om barnen. Som första steg kan ni även vända er till familjerätten i eran kommun för att få hjälp med samarbetssamtal samt upprättande av avtal er sinsemellan. Gällande bostadenNär ett samboförhållande upphör sker på begäran av någon av samborna en bodelning, 8 § sambolagen. Vid en bodelning så fördelas den gemensamma samboegendomen på lotter. Precis som du skriver så har den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Detta om bostaden utgör eran gemensamma samboegendom, se 16 § sambolagen. Den sambo som får exempelvis bostaden avräknad från sin lott har då även istället för att lämna egendom till den andra sambon möjlighet att betala motsvarande belopp i pengar, se 17 § 2st. sambolagen. Om ni inte kan enas om bodelningen har ni även möjligthet att anlita en bodelningsförrättare som då tar ansvar över bodelningen, se 26 § sambolagen med hänvisning till 17 kap. 1 § äktenskapsbalken.Vänligen,

Hur delas fördelas bilar i en bodelning mellan sambor?

2018-09-02 i Bodelning
FRÅGA |De hade varsin bil hennes 30000 kr och hans 15000kr.finns 30000kr i skuld på bilen nu,de är/var sambos.hur delar de bilen,bilförsäljare kan köpa in bilen för 75000kr.tror den står på honom tyvärr.hur ska de göra
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Samboegendom ska bodelas mellan samborna, om samboförhållandet har upphört och en av samborna begär detta (8 § sambolagen). Av 3 § sambolagen framgår att med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bil utgör inte sambors gemensamma bohag enligt 6 § sambolagen och kan således inte ingå i en bodelning mellan sambor. Den sambon som är registrerad ägare till bilen behåller alltså den.Denna begränsning i sambolagen kan frångås genom att samborna avtalar om att båda äger bilen. I det fallet att ett sådant samäganderättsavtal ingås blir samborna delägare till den enligt 1 § lag om samäganderätt. Av 6 § lag om samäganderätt framgår att en delägare till en samägd egendom har rätt att hos domstol begära att egendomen ställs ut på offentlig auktion. Ersättningen från en försäljning på detta sätt fördelas då mellan samägarna utifrån den avtalade ägarandelen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar