Behålla föräldrahem i bodelning

2019-06-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är oense om vem ska bo kvar i huset, som vi äger hälften var. Huset är mitt föräldrahem. Han tjänar mer än vad jag gör. Jag har förutsättningar att köpa ut honom, men om båda nu vill bo kvar, vem/vad avgör om vem som ska köpa ut vem? Inga barn under 18 år som bor kvar hemma.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller den gemensamma bostaden så står det i äktenskapsbalken (ÄktB) 11 kap 8 § att den make som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott i bodelningen. Vem som behöver den bäst görs utefter en skälighetsbedömning. Hemmavarande barn är, som du skriver, en sådan omständighet men det kan finnas andra omständigheter som tas i beaktande. Enligt förarbeten till lagen så är affektionsvärdet för t ex ett föräldrahem eller släktgård en sådan omständighet som bör tas i beaktande när man ska bedöma vem som har bäst rätt till det gemensamma boendet. I första hand är det såklart ni makar som ska komma överens om hur ni vill fördela era tillgångar, dock är detta många gånger lättare sagt än gjort. Kommer ni inte överens om hur ni ska göra så kan ni ansöka om en bodelningsförrättare enligt ÄktB 17 kap. Det gör man till tingsrätten. Förrättaren kommer då att insamla all information och beakta de omständigheter som kan ha relevans för er bodelning och hjälpa till att besluta om det parterna inte kan komma överens om på egen hand. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med din föräldrahem!

När ska värderingen göras vid en bodelning?

2019-06-18 i Bodelning
FRÅGA |HejMin pappa skillde sig 2003 från sin fru.De hade bott in en bostadsrätt som han hade kopt och betalat av lånet och han hade dessutom kopt ett landställe (min pappa har betalat för båda inköpen). Frun fick bo kvar i bostadsrätten, medans han forsatte och betalade av lånet medans x frun betalade hyran.Både landet och bostadsrätten ar i min pappas namn.Nu i ar 2019...16 år senare ska dom ha bodelning for att dom har inte lyckats kommunicerat.Både bostadsrätten och landstället är värt betydligt mer och jag undrar om inte detta ska delas efter värdet det var 2003 och inte dagens datum...min pappa har byggt ut väldigt mkt på landstället efter skillsmässan dessutom.tack pa förhandMvh
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det som ska delas vid en bodelning är den egendom som fanns när talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 Äktenskapsbalk). Men det följer av princip att egendomen ska värderas så nära bodelningen som möjligt. Värderingen ska alltså göras nu. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad händer med hus och pengar om ena sambon dör?

2019-06-17 i Bodelning
FRÅGA |HejVi är ett par som varit sambo länge nu närmare sagt 23, vi vill veta om det händer nåt med en av oss hur fungerar då när det gäller allt från hus till pengar? Och vad är bäst för oss att göra för att känna oss säkra ifall nåt händer?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om det bara är en av er som äger huset gäller regler om dold samäganderätt eller samäganderättslage. Det framgår inte av din fråga, men jag antar att erat hus ägs gemensamt av er båda så jag kommer utgå ifrån detta.SärkullbarnOm ni har särkullbarn, så har dem rätt att ärva sin förälder direkt vid dödsfall. Det betyder att dina barn har rätt att ärva din andel av huset omedelbart efter din död. Med särkullbarn menas barn som ni inte har gemensamt.I regel ärver inte sambor varandra, därför är ett upprättande av testamente en bra idé där ni kan önska vad den efterlevande sambon ska ärva från den andre.BodelningNär samboförhållande upphör kan den efterlevande sambon begära en bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, samt om det inte finns något giltigt samboavtal som säger att bodelning inte ska göras. I bodelning ingår all samboegendom d.v.s. sambors gemensamma bostad och bohag utgör enligt 3 § sambolagen (SamboL). Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag (möbler) som köpts för gemensamt bruk, se 3-7 § SamboL. Om du exempelvis ägt en tavla innan ni blev sambos kommer värdet inte delas på er båda, för att ni inte köpt den för gemensamt bruk. Detta gäller om ni inte avtalat något annat såklart, se 9 § SamboL.Egendom enligt 4 § och 9 § är inte samboegendom t.ex. om ni i ett skriftligt avtal är överens om att du ska behålla alla soffor vid en bodelning så är det det som gäller. Samboavtal och 4 § gäller alltid före 3 § SamboL. TestamenteOm ni inte skriver något testamente och någon av er dör kommer den efterlevande sambon behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela bostaden. Det som ägs av dödsboet kommer nämligen att fördelas genom arv till barn, föräldrar eller andra släktingar som nämns i ärvdabalken. Därför bör ni skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt, för att skydda varandra och på så sätt lägga lagens regler åt sidan. Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Ett testamentsförordnande kan avse all er egendom eller enbart bostaden. Här bör dock understrykas att sambor inte kan göra sina barn arvslösa utan att de alltid har rätt till en del av värdet på den egendom sambon har vid ett eventuellt dödsfall.Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Testamentet ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet, se 10 kap 1- 2 §§ ärvdabalken). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra (t.ex. pengarna), eller om ni endast vill inkludera bostaden.Avslutningsvis är ett testamente att starkt rekommendera. Det kan upprättas utan en jurist, men är man osäker är det bäst att kontakta en jurist som kan kolla över testamentet så att allt ser rätt ut.Jag hoppas du har fåt svar på din fråga, annars är du välkommen med fler frågor!Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Ska ett barns egendom ingå i föräldrarnas bodelning?

2019-06-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag är 23 år och mina föräldrar har bestämt sig för att separera. Min mamma envisas stenhårt med att alla hennes och pappas ägodelar ska delas lika oavsett vad det gäller, inklusive mina saker jag fått när jag var under 18. Om jag varit under 18 nu så vet jag att det är deras egendom men vem har egentligen rätt till mina saker i dagsläget? Pappa har inget emot att ge mig "sin" halva av sakerna men mamma vägrar. Några exempel är saker jag fått i konfirmations- och födelsedagspresent.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagVilken lag som blir tillämplig beror på om dina föräldrar har varit gifta eller sambor. Jag kommer nedan resonera för båda fallen, och därmed tillämpas äktenskapsbalken (1 kap. 1 § äktenskapsbalken) och sambolagen (1 § sambolagen). Vad ska ingå i en bodelning? Om dina föräldrar har varit gifta så ska deras giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om de har varit sambor så ska endast sambornas gemensam bostad och gemensamt bohag (det vill säga inre lösöre) som förvärvats för gemensam användning ingå i bodelningen (3 och 8 § sambolagen). Oavsett vad är det alltså endast dina föräldrars egendom som ska ingå. Om de har varit sambor kan dina saker, så länge de inte är möbler, hushållsmaskiner eller annat inre lösöre (det vill säga bohag, 6 § sambolagen) överhuvudtaget aldrig inkluderas i bodelningen. Den egendom som du äger ska alltså inte ingå i bodelningen, men eftersom det kan vara svårt att exakt veta vad ett barn respektive dess föräldrar äger så finns det några generella utgångspunkter. Saker som du har fått i gåva och som du har använt för personligt bruk anses ägas av dig, till exempel kläder, skor och smycken. Möbler i ett barns rum anses generellt sett ägas av föräldrarna, trots att det är barnet som har använt dem. När det gäller TV, datorer och så vidare så spelar det ofta roll hur gammalt barnet varit när det fick det. Är det saker som du har fått i konfirmations- och födelsedagspresent är det dock något som du har fått vid specifika tillfällen och som bör anses tillhöra din ägo. Detta ska alltså inte ingå i bodelningen. Sammanfattning Oavsett om dina föräldrar varit sambor eller gifta så ska endast deras egendom ingå i bodelningen. Om de varit sambor så snävas detta in ytterligare och endast gemensam bostad och bohag ska ingå. Vad ett barn själv anses äga beror på barnets ålder och egendomens typ. Saker som du fick i konfirmationsålder, liksom saker som du har fått i födelsedagspresent bör dock, oavsett egendomens typ, anses ägas av dig. Du har alltså rätt till dina saker. Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bodelning i efterhand, möjlighet att kräva viss egendom vid bodelningen samt ansvar för den andre makens skulder

2019-06-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej!vid vår skilsmässa gjordes ingen bodelning. Jag har stått på alla krediter och lån och det enda gemensamma som fanns var ett banklån och i form av tillgångar en bil som vi båda ägde som var skriven på mig. Som muntlig överenskommelse tog jag ett blancolån, löste krediterna skrev över bilen på min exmake precis innan skilsmässan och han fick banklånet. Kravet var att han skulle sälja bilen, lösa lånet och då skulle jag själv kunna ta ett nytt. Inget av ovanstående har hänt. Jag vet att man kan bodela i efterhand men kan jag kräva bilen eller åker jag på halva banklånet också?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör bodelning som regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar situationen som att du under äktenskapet stått på alla krediter och lån och att det enda gemensamma var ett banklån och en bil. Precis innan skilsmässan tog du ett lån och löste era krediter, samt skrev över bilen på din make.Du har rätt i att man kan göra en bodelning i efterhand. Enligt lag måste bodelning ske i nästan alla fall. Detta stadgas i 9:1 ÄktB. Att ni inte har gjort en bodelning är därmed olagligt. Det finns dock inga sanktioner mot att inte göra en bodelning. Oavsett när bodelningen sker, då äktenskapet upplöses eller en tid därefter, är utgångspunkten fortfarande densamma. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag som talan om äktenskapsskillnad väcktes. Denna dag kallas brytdagen. Det är alltså det giftorättsgods som ni ägde denna dag som ska ingå i bodelningen. Bilen som du nämner i frågan ska därmed ingå i bodelningen oavsett vem som är skriven på den. Vid bodelningen har dock den som äger bilden förtur att få den på sin lott enligt 11:7 ÄktB. Detta innebär att din man har förtur till bilden vid er bodelning. Detta innebär att du inte kan kräva att få bilen på din lott vid bodelningen. Vid en bodelning blir du inte ansvarig att betala några lån som den andra maken står för. Varje make ansvarar för sina egna skulder enligt 1:3 ÄktB. De lån som makarna har medför endast att värdet på giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen blir lägre. Du åker därför inte automatiskt på något lån som din make står på genom bodelningen. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

ingår villa som giftorättsgods när man står ensam på fastigheten

2019-06-17 i Bodelning
FRÅGA |HejJag gifte mig med en kinesiska kvina 2012 i kina .Jag har eget vila som köpte sedan 00 och är ensam på papper och kontrakt med banken. Hon flytat i sverige 2012 och vi bott tillsamans i 7 år utan att hon hade inkomst och betala nåt till huset underhål samt lån på den. Nu vi skulle skiljas och hon har ett nystart jobb detta år men hon vill vi ska separera men hon kräver halv på allt. Efter som hon aldrig betalat nåt och varken är i med hus lånet går att bevisa den till bodelningen för att slipa hon ska få hälften på husets värde .Någon bekant sa mig att om man bevisa hon är inte med och betalat på huset samt underhål skulle hon ingen få detta. mvh
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat frågan som att du undrar över huruvida din villa kommer delas upp mellan er två vid en separation.För att svara på det måste vi kolla i äktenskapsbalken (ÄktB).I 7:1 ÄktB anges att all egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Skillnaden mellan egendomstyperna är att giftorättsgodset kommer delas mellan makarna vid en separation, 10:1 äktB.För att ditt hus inte ska ses som giftorättsgods krävs att de uppfyller något av undantagen som anges i lagen. Dessa anges i 7:2-3. Om något av följande undantag uppfylls är det därmed enskild egendom och ska följaktligen inte delas. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Vi ser här att exempelvis att stå ensam på lånet samt vara den ensamma ägaren inte gör egendom enskild. Det betyder att med informationen som jag har från frågan så ska huset delas mellan er två. Hoppas det besvarade din fråga!

Samboegendom och arv

2019-06-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min far blev änkeman för ett år sedan och träffade direkt efter sambons dödsfall en ny kvinna, betydligt yngre (närmare bestämt 45 år yngre...).De har nu flyttat ihop i en hyreslägenhet. Parallellt med detta säljs just nu den gemensamma villan som far och hans (nu avlidna) sambo bodde i.Vad kan jag och min bror göra för att skydda det eventuella arv som vår far bör efterlämna då han dör (bland annat den villa som nu ska säljas)? Kan den nya sambon på något sätt få del av de ekonomiska tillgångar som blir kvar av vår far då han avlider? Bör något avtal upprättas?Tack på förhand!
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Då din fråga gäller vilka konsekvenser ett samboförhållande får vid den ena sambons bortgång blir sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.SambogenedomFör sambor är enligt 3 § SamboL bostad och bohag som inskaffats för gemensam användning att ses som samboegendom. Av 8 § SamboL följer huvudregeln att det att det är samboegendomen som vid framtida bodelning ska fördelas mellan parterna. Vad som menas med gemensam bostad framgår av 5 § SamboL. Av lagrummets 3 st. stadgas att en gemensam bostad är en del av en byggnad som samborna antingen gemensamt eller någon av dem innehar med hyresrätt samt att hyresrätten ska vara införskaffad för sambornas gemensamma bruk. Det är alltså enbart den hyresrätt de i nuläget bor i som faller in under begreppet gemensam bostad. Vad som menas med bohag framgår av 6 § SamboL och är bland annat möbler och annat som normalt finns i ett hem. Sammanfattningsvis faller den sålda villan utanför begreppet samboegendom i 3 § SamboL på grund av att villan inte införskaffats för sambornas, din far och hans nya sambos, gemensamma bruk. Det är alltså enbart den nya hyreslägenheten och dess bohag som utgör samboegendomen som samborna vid bodelning ska dela på. JämkningsreglenTrots att vi redan har konstaterat att villan inte ingår i sambornas samboegendom kan det vara bra att känna till den så kallade jämkningsreglen i 15 § SamboL. Denna jämkningsregel är till för att skydda en sambo vid ett kortvarigt samboförhållande men även för att skydda en sambo då de ekonomiska förhållandena i övrigt kan anses vara oskäliga. Bestämmelsen går ut på att den sambon med stört tillgångar ska få behålla en större del av egendomen vid bodelningen. Om detta skulle bli aktuellt rekommenderar jag er att boka en jurist här hos oss för vidare vägledning. Inbördes testamenteVanligt i samboförhållanden är att samborna upprättar inbördes testamenten enligt 10 kap ÄB för att erhålla liknande skydd som gifta makar. Om samborna har upprättat ett testamente som inskränker bröstarvingarnas rätt till laglott, det vill säga hälften av den kvarlåtenskap bröstarvingarna skulle ärvt om man delade arvlåtarens kvarlåtenskap på antalet bröstarvingar, enligt 7 kap 1 § ÄB, kan testamentet jämkas enligt 7 kap 3 § ÄB så att ni som är bröstarvingar får ut era laglotter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Lawline och bodelning

2019-06-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag behöver råd när det gäller bodelning. Kan no hjälpa mig?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline!Vi hjälper dig gärna med dina funderingar kring bodelning och även andra frågor som har med juridik att göra. För att hjälpa dig behöver vi mer information exempelvis om din fråga rör en bodelning till ett äktenskap eller samboskap, eftersom det är två olika lagar det rör sig om.Ju mer beskrivande din fråga är desto bättre kan vi hjälpa dig.Återkom gärna med en komplettering av din fråga!Med vänlig hälsning,