FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2023

Vem får behålla bostaden vid en bodelning?

Hej Jag har varit Sambo i 5,5 halv sedan gifte jag mig med min sambo för 9 månader sedan. Nu skiljer vi oss och vi äger bostaden tillsammans. vad gäller vid bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vem av er som kommer att få bostaden vid en bodelning. Regler om bodelning vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om bodelning

När man skiljer sig ska en bodelning göras, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan t.ex. ha blivit sådan genom att man skriver det i ett äktenskapsförord eller genom ett gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB).

Du skriver att ni ”äger bostaden tillsammans”, och jag tolkar det därför som att den utgör giftorättsgods och inte är någons enskilda egendom.

Vad gäller för bostaden?

Giftorättsgodset ska fördelas mellan makarna på lotter, enligt 11 kap. 7 § ÄktB. Vid en bodelning har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Av paragrafen framgår dock också att makes rätt att överta bostaden ska gälla endast om det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt framstår som skäligt.

För att avgöra vem som ska få överta bostaden görs alltså dels en behovsprövning, dels en skälighetsbedömning. Vid behovsprövningen spelar det ofta roll vem som har den faktiska vårdnaden över eventuella barn. Vanligtvis anses den som ska bo tillsammans med barn ha störst behov av att få överta det gemensamma hemmet (vilket framgår av förarbeten).

Att man får bostaden ”avräknad på sin lott” innebär att egendomens värde ska avräknas från den makens andel vid lottläggningen. Om lotten inte räcker till, ska den övertagande maken betala mellanskillnaden till den avstående maken, 11 kap. 10 § ÄktB.

Slutsats

Vid en bodelning är det den make som anses ha störst behov av bostaden som får denna på sin ”lott”. Om det finns barn i familjen anses vanligtvis den som ska bo tillsammans med dessa ha störst behov av att få behålla bostaden.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”