Hur ska min mamma ta tillvara sina rättigheter vid en bodelning?

2018-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan,min mor ligger i skilsmässa med min styvpappa.Han gör verkligen allt för att min mamma inte skall få en krona i bodelningen.Vem kan gå inte och säkerställa att hon får det hon har rätt till, inklusive sin del i bostad etc? Hon är så orolig att hon inte skall ha råd att betala en jurist för hjälp med detta eftersom hennes man/exman säger att hon inte kommer att få en krona.Han har under många år psykiskt misshandlat och tryck ned henne. Hon har aldrig förstått sig på datorer, papper etc utan han har haft "fria händer" att göra som han själv vill. Hon vet inte ens hur man loggar in på internetbanken.Vart kan jag och min mamma vända oss för vägledning i detta?Tack på förhand/Ledsen son
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. I äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser för hur en bodelning ska gå till. Efter att man utrett vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen gör man en s.k. skuldtäckning på båda sidor (se 11 kap. 2 § ÄktB). Värdet på varje makes egendom minskas med de skulder denne har, och överskottet läggs ihop till en gemensam egendomsmassa som därefter delas i hälften (se 11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att din mamma liksom styvpappan har rätt till en hälftendel ur boet. Dessa regler är emellertid dispositiva, det vill säga att makarna som utgångspunkt får dela upp egendomen på vilket sätt de vill. Det är därför viktigt att din mamma inte ovetandes samtycker till något som är till hennes nackdel. Såvida hon inte har gått med på något äktenskapsförord och bodelningen ska ske enligt äktenskapsbalken, kommer hon alltså inte komma ur skilsmässan utan några tillgångar kvar. För att säkerställa att bodelningen går riktigt till har din mamma några alternativ att välja mellan. För det första kan hon anlita ett juridiskt ombud. Även om det är kostsamt kan det vara värt det i slutändan, då det ofta lättare att reda ut separationen om man företräds eller tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller. För att hitta rätt advokat kan ni först kolla med bekanta om de har några rekommendationer. Annars kan ni på Advokatsamfundets hemsida söka efter en advokat med familjerättslig inriktning på din hemort (se här). Om din mor och styvpappa inte kan komma överens om hur deras tillgångar ska fördelas, kan din hon vidare hos tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas (se 17 kap. 1 § ÄktB). Till skillnad från ett juridiskt ombud är en bodelningsförrättare opartisk och tar över ansvaret för bodelningen. Trots att bodelningsförrättaren i första hand ska försöka få makarna att komma överens, får den besluta om de delar av bodelningen som makarna är oeniga om. Kostnaderna för denna ska, som utgångspunkt, betalas av makarna till hälften vardera, oavsett vem som lämnat in ansökan. Man kan dock inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare, men man kan ansöka om så kallad ersättningsgaranti.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur funkar det med enskild egendom och giftorättsgods vid en bodelning?

2018-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag fick inte svar på min tidigare fråga som löd enligt följande: I min frus och mitt inbördes testamente är halva vår bostadsrätt samt 400 000 kr hennes enskilda egendom (enligt registrerat äktenskapsförord) är. Fråga: Om jag avlider före min fru och det INTE finns 400 000 kronor på hennes konto, kommer då bodelningen ändå visa att hon har 400 000 kronor mer än dödsboet efter mig?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tänkte börja med att tydliggöra några begrepp innan jag besvarar själva frågan. Det är i detta fall värt att separera begreppen registrerat äktenskapsförord, inbördes testamente samt bodelning och dödsbo. Lite kort om de olika termernaInbördes testamente är något som kan vara effektivt i vissa relationer, exempelvis samborelationer etc. men för gifta par så finns en redan en arvsrätt för den efterlevande maken. Där denne ärver sin döde makes egendom, dock med fri förfoganderätt och inte full äganderätt. Detta innebär att personen kan använda tillgångarna på alla sätt förutom att ge bort betydande delar samt testamentera vidare detta. Tanken är att maken ska kunna klara sig men att tillgångarna ska gå till den först dödes arvingar när efterlevande make avlider. Registrerat äktenskapsförord är något som i denna fråga har stor betydelse. I denna så får ni som makar själva bestämma vad som ska vara en del av giftorättsgodset och det som är enskild egendom. Det som är giftorättsgods kommer att delas upp vid bodelning. Enskild egendom är något man inte delar med sin make i giftorättsgodset. Bodelning är något som sker antingen vid skilsmässa eller dödsfall. Det en make, eller dödsboet efter en make, äger efter en bodelning är sin del av giftorättsgodset samt det som är dennes enskilda egendom. Så om jag förstår din fråga rätt så handlar det om scenariot där din frus konto inte har 400 000kr vid bodelningen. Det man brukar dela upp i äktenskapsförord är exempelvis bankkonton, saker, andelar i fastigheter etc. Det som ni stadgat i äktenskapsförordet är att 400 000 kr är hennes. Pengarna kan hon spendera lite som hon vill och de kan ändra i värde. I 7 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄB) finner vi huvudregeln på området. Att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. I 7 kap 2§ ÄB så finner vi vad som är enskild egendom. I första punkten stadgas att något kan vara enskild egendom till följd av äktenskapsförord. I sjätte punkten stadgas att enskild egendom är även sådant som träder i dess ställe. Så oavsett vad som hon spenderar dessa pengar på (eller om de bara ligger på banken och samlar ränta) så är de hennes enskilda egendom. Här kan jag starkt rekommendera att hon placerar dessa på ett separat konto så det blir lättare att hålla ordning på detta vid eventuell bodelning. SammanfattningSammanfattningsvis är din fråga hur det ser ut vid vid bodelningen som sker vid din bortgång. Kring just detta så skulle hon ha 400 000 kr i enskild egendom som inte kommer vara med i giftorättsgodset vilket är det ni delar på. Allt detta brukar man skriva ner i bodelningen så det blir tydligt. Jag hoppas detta besvarar din fråga Med vänliga hälsningar,

Bodelning och skevdelningsregeln

2018-06-27 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min fru ska skiljas efter endast 2år som gifta. Innan vi ingick äktenskap så ägde jag 1st fastighet och min fru 1st fastighet.Under vår tid som gifta så har min fru avyttrat sin fastighet och vi bor numera i min fastighet. Min fru har i samband med försäljningen av sin fastighet, betalt in alla skatter och avgifter. Och är således skuldfri. Vinsten från hennes fastighet, ansåg hon vara hennes, vilken hon även behöll på sitt privata sparkonto.Nu när vi ska skiljas, så vill hon ha halva min fastighet i bodelningen som stundar. Min fastighet är värderad till ca 2.800.000kr och belåningen på denna är 1.500.000kr.Fastigheten är även "smittad" med ett uppskov på 453.924krFör att allt nu ska gå rätt till kring denna bodelning och fastighet så har förstått att jag skulle kunna använda mig av skevdelningsregeln.Behöver jag då endast räkna med 20% av överskottet från fastigheten som förmögenhetsmassa?Kan jag utnyttja uppskovet till någon fördel i denna bodelning?Utöver denna fastighet har jag även ett lån jag tog på 400.000kr för att köpa oss vars en bra bil. Värdet av den bil som är köpt åt min fru är vad jag har förstått ett + i hennes förmögenhetsmassa i bodelningen, medans skulden fortfarande tillfaller mig som en -postÄr då värdet av min bil, mitt som + i förmögenhetsmassa, medans skulden tillfaller mig i -post
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.De regler som gäller i din situation regleras i äktenskapsbalken förkortad ÄktB. Jag ser att du har ett antal frågor och jag kommer att behandla dem i underrubriker. Din frus fastighetDu nämner att din fru sålt sin fastighet och satt in pengarna på ett privat sparkonto. Som huvudregel så gäller att all egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, alltså delas lika mellan er (ÄktB 7:1 & 10:1). Det är bara enskild egendom som inte ingår i bodelningen (ÄktB 7:2). Vem som äger vad spelar ingen roll. Om det inte på något sätt framgått att hennes bostad varit enskild egendom så ska dess värde, alltså det som finns på hennes privatkonto ingå i er bodelning. Egendom kan bli enskild på ett antal sätt: det kan finnas ett äktenskapsförord som anger detta, ett gåvoavtal eller ett testamente (ÄktB 7:2). Din fastighet och dess belåning samt uppskovsbeloppet Din fastighets värde kommer ingå i bodelningen men du kommer att få s.k. skuldtäckning för fastigheten, d.v.s. en summa som motsvarar den skuld du har för fastigheten kommer att sättas undan och tillräknas dig (ÄktB 11:2). UppskovsbeloppetSkulden som uppskovsbeloppet innebär brukar delas lika mellan makarna. Sedan så följer skulden med fastigheten, d.v.s. den maken som får fastigheten får också skulden. Den andre maken blir då skyldig att betala halva uppskovsbeloppet till den som har fastigheten och blir då fri från denna skuld. SkevdelningsregelnDen s.k. skevdelningsregeln är en jämkningsmöjlighet som finns i ÄktB 12:1. Fastän den inte uttryckligen nämns i lagtexten så brukar denna metod användas ofta i domstolar, men dock inte alltid. Metoden innebär att makarnas egendom som ska ingå i en bodelning ökas succesivt under en femårsperiod. Detta innebär att om man varit gift i ett år så ingår 20% av egendomen, två år 40%, tre år 60% och så vidare. Det är endast nettogiftorättsgodset, alltså allt giftorättsgods med avdrag för de skulder man har som man räknar på. Jag ger dig ett exempel för att underlätta. Om vi säger att du endast har din fastighet med dess lån som din tillgång och din fru endast sitt privatkonto så skulle det innebära:Från din sida så kommer du få skuldtäckning för 1 500 000 kr och 2 800 000 – 1 500 000 = 1 300 000 kr kommer att vara din tillgång. Från detta tas i och med att ni varit gifta i två år 40 % som ska ingå i bodelningen, vilket blir (1,3 milj. *0,4) 520 000 kr. övriga 60 % behåller du.Från din fru så tas 40% av det hon har på sitt sparkonto. Summorna slåss sedan ihop och delas lika mellan er. BilköpetSom jag har förstått dig så har du tagit på dig ett lån på 400 000 kr för vilket du köpt en bil till dig och en till din fru och du undrar hur detta ska räknas i bodelningen när lånet står på dig. Som jag nämnt tidigare så spelar ägandet ingen roll. Jag uppfattar situationen så att ingen av bilarna gjorts till enskild egendom, det är din fru som äger en och du som äger den andra. Bilarna kommer då mycket riktigt ingå i bodelningen som ett plus på din respektive din frus sida. Hela skulden kommer vara ett minus på din sida. Du kommer dock att få skuldtäckning för denna, alltså egendom som motsvarar skuldens storlek kommer att sättas undan för dig så att du har råd att betala lånet (ÄktB 11:2). Hoppas detta underlättade och hör gärna av dig igen om något var oklart eller om jag förstått dig fel

Ska enskild firma ingå i bodelningen då inget annat framgår

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, regler gällande enskild firma då äktenskapsförord saknas vid skilsmässa.
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. De regler som gäller i din situation finns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB. Om det av ett gåvoavtal eller testamente inte framgår att firman är enskild egendom så är den att anse som giftorättsgods.vilket innebär att dess marknadsvärde samt skulder som hör till den kommer tas med i bodelningen (ÄktB 7:1-2).Hoppas detta besvarade din fråga och hör gärna av dig igen om något var oklart

Hantering av bostad vid bodelning

2018-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och mitt ex svärdotter har nyss skiljt oss. De har två pojkar, på 6 o 8 år. De bor i en bostadsrätt som de äger tillsamman. Nu vill hennes ex köpa ut henne och ändå ha en gemensam vårdnad. Hon pluggar just nu i ett år till och har inga möjligheter att köpa/ta lån till, en lägenhet. Det finns absolut inga möjligheter. Kommer i princip inte att ha någonstans att bo utan tvingas flytta runt bland vänner. Jag undrar...Kan han verkligen göra så. Hon vill ju verkligen kunna ta hand om sina barn och bo i en trygg miljö.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det rör sig om en tvist om bostaden efter ett upplöst äktenskap, jag kommer därför utgå från detta när jag besvarar din fråga.När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras för att reda ut vem som ska tilldelas vilken egendom. I en bodelning ska allt som inte är enskild egendom, det vill säga giftorättsgodset, ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). I och med att det i din fråga framgår att bostaden ägs gemensamt ska värdet av den ingå och delas lika mellan makarna.Då bodelningen är gjord ska egendomen fördelas på lotter, med andra ord ska makarna enas om vem som ska få vilken egendom. När det gäller bostaden är det dock den som är i mest behov av den som ska få den på sin lott (11 kap 8 § äktenskapsbalken). I detta fall låter det som att omständigheterna talar för att det är din svärdotter som har det största behovet. Om ett övertagande av bostadsrätten innebär att hon får ett överskott på sin lott, det vill säga att den egendom som hon tilldelats är värd mer än den andel som hon efter bodelningen haft rätt till, måste en skifteslikvid utges till hennes exman. Hon måste alltså i ett sådant fall kompensera sin exman i antingen pengar eller annan egendom så att andelarna stämmer överens (11 kap 9-10 §§ äktenskapsbalken).Är det så att makarna inte kan komma överens om ovan kan de vända sig till tingsrätten med en begäran om att få en bodelningsförrättare tilldelad. En sådan har befogenhet att fatta beslut i hur bodelningen och lottläggningen ska se ut (17 kap 1 § äktenskapsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Undanta olycksfallsförsäkring från bodelning

2018-06-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en olycksfallsförsäkring och fick utbetalt drygt 20;000:- för några år sedan i sk invaliditetsersättning. Har sparat dessa pengar på ett konto. Kan dessa pengar undantas vid bodelning nu vid min skilsmässa? Vi har äktenskapsförord.
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. De regler som gäller i din situation finns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB. Enligt ÄktB 10:2a så har man rätt att vid en bodelning undanta egendom som man fått som ersättning för personskada, vilket tyder på att du troligtvis skulle få undanta dessa pengar. Hoppas att detta besvarade din fråga och hör gärna av dig igen om något var oklart

När får jag kräva tillbaka hemnyckeln?

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |HejJag bor kvar i huset och håller på att ta över det. Nu undrar jag om jag kan kräva hennes nyckel tillbaka? Hon har flyttat ut och har redan nytt förhållande och ny adress. Det är så att hon ibland går in i huset när jag inte är hemma och det känns inte tryggt att hon rotar bland mina saker.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det du kan begära tillbaka nyckeln från din före detta sambo/maka efter att hon har flyttat till en annan adress och inlett ett nytt förhållande. Beroende på om ni har haft en bodelning, och om denna är över, så har du rätten att kräva tillbaka nyckeln om det är så att du är den som har rätt till huset. Beroende på vad som menas med att du "håller på" att ta över huset, kan detta variera. Exempelvis, om hon har krav sina saker där och du skulle byta lås så att hon inte kan komma in i huset och ta sina egna föremål, kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8§ brottsbalken). Om det är så att bostaden tillhörde dig innan du träffade din före detta partner, och hon flyttade in till dig, och sedan ut igen, räknas inte bostaden med i bodelningen och du har all rätt att kräva tillbaka nyckeln. Om det är så att någon av er, eller att ni gemensamt, införskaffade bostaden tillsammans och nu har bestämt att du ska ta över bostaden, måste bodelningen vara klar innan huset de facto tillhör dig.Om det är så att bodelningen är färdig, hon har tagit alla sina saker från huset, så har hon ingen anledning att ha kvar nyckeln hem till dig när du känner dig obekväm med detta. För övrigt har hon har absolut ingen rätt till att rota igenom dina föremål i ditt hem utan ditt medgivande, hon gör sig då skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6§ brottsbalken). Lycka till! Med vänliga hälsningar, Lycka till! Lena Famulak

Enskild egendom i bodelning vid skilsmässa

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan Har fått en fastighet genom ett gåvobrev där det tydligt framgår att det är en enskild egendom.Skall nu skiljas Finns där en risk att fastigheten ändå ingår som giftorättsgods
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. De regler som gäller i din situation finns i äktenskapsbalken, förkortad ÄktB. Om gåvobrevet tydligt anger att det rör sig om enskild egendom som du säger så kommer inte fastigheten att ingå i bodelningen (ÄktB 7:2)Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om något är oklart.