Äktenskapsförord och bodelning

2018-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Tänkte skaffa äktenskapsförord , då vi är redan gifta och inte har skrivit på nåt.Detta för att jag är bra på spara, köper lite aktier och Fonder för framtiden eller större köp.Men hur gör man med bostadsrätt som gift?Tyvärr så står jag på lånet själv, men tror enligt papprerna att vi äger 50/50.Tror inte banken vill skriva över halva lånet på henne då hon tjänar mindre. Och jag vill inte heller ställa till det för henne. Vad händer om jag skriver på äktenskapsförord vid en skilsmässa med lånet boende och fonderna/sparande?Tacksam för svar
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det är aktierna och fonderna du vill skriva till enskild egendom genom äktenskapsförord samt att du utöver detta funderar över hur lån samt bostad kommer att behandlas vid en eventuell bodelning. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.Till att börja med kan konstateras att för att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs att både du och din fru skriver på (7 kap 3 § äktenskapsbalken). När ett giltigt äktenskapsförord är upprättat kommer den egendom som skrivits över till enskild egendom att undantas bodelning. Det är den del av giftorättsgodset som du står som ägare på som kan skrivas över till din enskilda egendom.Gällande giftorättsgodset kommer detta att slås samman med din frus giftorättsgods och därefter fördelas lika mellan er. Innan detta sker ska dock era skulder dras av, bostadslånet kommer alltså att dras av från din del av giftorättsgodset och det är det värde som kvarstår som kommer att ingå i bodelningen (11 kap 2 & 3 §§ äktenskapsbalken).Ex)Bostaden är värd 4 000 000 kronor där du och din fru äger 50 % varDin fru har inga skulder medan du har ett bostadslån på 1 000 000Du får således dra av detta lån från ditt giftorättsgods 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000Du kommer då att gå in i bodelningen med 1 000 000 medan din fru går in med 2 000 000Det totala giftorättsgodset som ska fördelas uppgår då till 3 000 000Ni får då 1 500 000 kronor var genom bodelningEfter denna likadelning läggs värdet motsvarande skulderna på igen, du har således rätt till en andel om 1 500 000 + 1 000 000 Gällande skulderna är det ingenting som fördelas utan det behåller var make för sig själv om inte exempelvis ena maken ska överta bostaden, i ett sådant fall ska även lånet läggas över henne vid lottläggningen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer med makens spelskulder vid äktenskapsskillnad?

2018-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Min väninna är gift och har precis fått veta att hennes man har dragit på sig spelskulder under det senaste halvåret. De äger tillsammans en bostadstadsrätt vilken nu måste säljas. Den har ett troligt värde på ca 6 miljoner och är belånad till ca 3 miljoner. Jag har förstått att hon inte behöver ta över hans privata skulder vid en äktenskapsskillnad. Men hur blir det om hans privata skulder överstiger hans del av vinsten vid försäljning av bostaden? Kommer hennes förväntade halva vinst att "ätas upp" av hans eventuella skuld? Min fråga är alltså om det kan det bli så illa att hon inte får hälften av de pengar som blir kvar efter försäljning, avbetalt bolån och inbetald skatt? Tacksam för återkoppling/Maria
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!UtgångspunkterTill att börja med svarar makar för sina egna skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). De spelskulder som din väninnas make har tagit är han alltså ensam betalningsansvarig för. Din väninna kan därmed inte tvingas betala hennes makes skulder. Vid äktenskapsskillnad Om väninnan och hennes make emellertid skulle skilja sig ska som huvudregel en bodelning ske (se 9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning räknar man ihop summan av makarnas giftorättsgods (den egendom som ska ingå i bodelningen), gör avdrag för de skulder makarna har (s.k. skuldtäckning) och delar återstoden på hälften (se 11 kap. ÄktB). ExempelMannenTillgångar: 150 000Skulder:- 40 000Netto: = 110 000HustrunTillgångar: 140 000Skulder: - 20 000Netto: = 120 000110 000 + 120 000 = 230 000 att dela på. Makarna får därför häften var, dvs. 115 000.Om makens skulder är större än hans tillgångar blir det han tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre makan har tillfört bodelningen.Detta innebär att om den ena maken har mycket stora skulder, kommer stora delar av hans giftorättsgods tas i anspråk för skuldtäckningen och den andra maken får därmed släppa till en stor del av sitt giftorättsgods i delningen. Eftersom en sådan delning kan bedömas som oskälig kan skevdelningsregeln bli tillämplig (se 12 kap. 1 § ÄktB). Regeln innebär att man kan avvika från reglerna i 11 kap. så att en make får behålla mer av sin egendom.SlutsatserUtgångspunkten är att din väninna inte behöver betala för sin makes skulder. Om de emellertid skulle skilja sig kommer en bodelning ske och beroende på hur stora tillgångar respektive skulder makarna har kan väninnan bli tvungen att tillföra mer giftorättsgods till hälftendelningen än maken. Det innebär att samtidigt som hennes make använder sina egna tillgångar som täckning för sina spelskulder, kan väninnan bli tvungen att överföra en del av sina tillgångar till honom. Om maken har mycket stora skulder kan dock en jämkning enligt skevdelningsregeln bli aktuell. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Överlåtelse av enskild egendom

2018-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger en fastighet 2,8 hektar där finns en liten sommarstuga och vi bygger ytterligare en stuga på marken. Den ägs av mig som enskild egendom. Nu önskar jag att den ska ägas av min man också hur gör vi på bästa billigaste och enklaste sättet?Kan vi fixa allt själv?
Sara Bohlin |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag tolka dig som att du har tänkt igenom alla för och nackdelar med det här beslutet och nu undrar hur du ska göra en överföring av egendomen på bästa sätt. Äktenskapsförord: tidigare har man i Sverige kunnat ge egendom genom att skriva in dessa i äktenskapsförord men denna möjlighet har numera tagits bort och är inte ett alternativ. Gåva: Det är fullt möjligt att ge halva fastigheten i gåva till din make. Gåva mellan makar måste registreras hos skatteverket enligt 16 kapitlet äktenskapsbalken som du hittar här https://lagen.nu/1987:230 Då vi i Sverige inte har någon gåvoskatt kan detta vara en bra lösning. Det finns dock en risk att ni får betala stämpelskatt på 1.5 % av fastighetsvärdet. Då kan en bodelning vara ett bättre alternativ. Bodelning: Här drabbas ni som påpekats ovan inte av stämpelskatten. Under äktenskapet är det i Sverige möjligt att göra en partiell bodelning, alltså en bodelning som inte innefattar all egendom utan bara en del, i ert fall huset. Detta är fullt möjligt att göra ensamma och skatteverket har bra information om detta på sin hemsida. https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.htmlMen då det kan röra om ganska stora värden och en väldigt viktig relation kan det kännas skönt att söka mera rådgivning. På det viset kan ni vara säkra på att allt går rätt till och prata igenom de rättsliga konsekvenserna av beslutet. Det går jättebra att kontakta våra jurister på lawline för mera hjälp i ärendet. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Hur ska hus värderas vid bodelning?

2018-08-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag ska lösa ut min före detta ur bostaden vi gemensamt äger, 50% vardera. Hur går man till väga? Han säger att han ska ha ut pengar för vinstskatt, trots att jag ska bo kvar. Sedan funderar jag på det här med mäklaravgift. Vi har värderat lägenheten och både min bank och mäklaren som värderade sa att man brukar dela på den mäklaravgift som skulle bli vid försäljning, medans hans bank säger att det brukar man inte alls när det inte är någon försäljning ännu. Mäklaravgiften kommer ju jag att få betala sedan när bostaden ska säljas och kommer att dras från min vinst, om det nu blir någon vinst då. Ska man dra av halva mäklaravgiften som skulle ha varit om vi sålt bostaden eller ska man inte? Ska han ha pengar för vinstskatten trots att jag tar över bostaden? Kommer han ens behöva betala någon vinstskatt då han blir utlöst eller kommer all den delen att falla på mig att betala när bostaden säljs?Väldigt tacksam för svar.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb) och regler om skatt finner man i Inkomstskatelagen (IL).Hur mycket ska man köpas ut för?Eftersom du säger att detta sker i samband med en bodelning antar jag att ni ska dela lika (50% var) på huset. För att kunna avgöra hur mycket var part ska få måste man först konstatera tillgångens värde. Det brukar vara något under marknadsvärdet eftersom man värderar det som om huset skulle säljas på dagen, men eftersom det tillkommer kostnader vid en försäljning brukar dessa också räknas med vid beräkningen av husets värde, man försöker värdera huset så nära vad det hade varit värt om det hade sålts nu. Från marknadsvärdet drar man av mäklarkostnader men även andra eventuella kostnader dras som huvudregel också av (tex styling).SkattenVad gäller skatt ska den som säljer sin del betala den. Då behöver den som säljer sin del bara betala skatt för sin halva av huset eftersom det är bara halva huset som säljs och beräknas som en vanlig försäljning. Resterande del av huset har fortfarande kvar sin vinst som realiseras till en skatteplikt om du säljer huset vid ett senare tillfälle. Man kan istället för att köpa ut den andre täcka huset värde i boet med andra tillgångar i bodelningen vilket innebär att huset inte säljs och därför behövs ingen skatt betalas än. Då ska man istället räkna av skatten från husets värde innan delningen görs så att båda parterna är med och betalar skatten. Frågan för er är alltså då om ni vill realisera vinsten nu eller senare (44 kap 21 § IL).SlutsatsMan brukar alltså göra avdrag för mäklaravgifter och liknande, men inte skatt (om man inte låter bli att sälja och gör det i bodelningen). Reglerna om bodelning är inte tvingande vilket innebär att ni kan själva komma överens om något annat, om båda parterna är med på det (9 kap 1 § 2 st Äktb).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till bostaden om sambon står själv som ägare

2018-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag och mitt ex har separerat.Hon står på huset själv och nu har jag flyttat ut. Har jag inte rätt till några pengar? Eller om jag läser sambolagen rätt borde en bodelning ske och jag ha rätt till halva huset?
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då det rör sig om upphörande av ett samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig och lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.Finns krav på att bodelning ska göras?Till att börja med kan sägas att en bodelning ska göras om någon av er begär det inom ett år efter det att samboförhållandet upphör (se 8 § sambolagen). Det finns alltså inget krav på att en bodelning ska göras när det gäller samboförhålladen, det måste begäras av någon av er.Samboegendom och bodelningVad som ska ingå i en bodelning vid upphörande av samboförhållande är samboegendomen. Det som utgör samboegendom är den bostad och det bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Detta följer av 3 § sambolagen. Bostad införskaffad för gemensamt bruk?Frågan blir då först om din sambo ägde huset redan innan ni träffades/flyttade ihop. Om så är fallet kommer huset inte att ingå i en bodelning då det inte INFÖRSKAFFATS för gemensamt bruk. Även om ni på senare tid faktiskt har använt detta som er gemensamma bostad. Om det inte skulle vara på detta sätt, dvs. ni införskaffade huset tillsammans med syftet att det skulle vara för gemensamt bruk blir situationen en annan. I detta fall spelar det ingen roll att hon ensam står som ägare. Har det införskaffats för gemensamt bruk ska det ingå i bodelningen.Vad du "har rätt till"För att tydliggöra "vad du har rätt till" vill jag säga att det är inte ordagrant "halva huset" i sig du har rätt till om detta är införskaffat för gemensamt bruk. Utan det innebär att husets värde ska tas in i bodelningen då man beräknar upp till vilket värde du har rätt att erhålla egendomen. Exempelvis: har du och din sambo ett hus värt 200 000 och bohag till ett värde av 100 000 har du inte automatiskt rätt till halva huset och hälften av bohaget, utan du har rätt till egendom till ett värde av 150 000 (300 000/2). Vem som får vad beror på vem som äger sakerna, se nedan.Vem får vad?Vem som får vad vid en bodelning beror på vem som äger den sak det rör sig om. Enligt exemplet ovan kan du vara berättigad egendom till ett VÄRDE av 150 000. Men äger din sambo mer än dig och alltså är skyldig dig ytterligare saker kan denne istället för att överlåta sina saker, lösa ut dig i pengar eller ställa godtagbar säkerhet för betalning. Detta följer av 17 § sambolagen.Det finns dock viss reglering för att den som "bäst behöver bostaden" (16 § SamboL) ska ha rätt att överta denna, men då du skriver att du redan flyttat ut tolkar jag det som att den frågan inte är aktuell och att problemet inte är vem som ska överta bostaden.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att bodelning kan ske om någon av er begär det inom ett år, och beroende av om huset införskaffats för gemensamt bruk eller inte kan det ingå i bodelningen. Ingår det i bodelningen så är det värdet av huset som ingår och inte huset i sig.

Bodelning och bostad vid upphörande av samboförhållande

2018-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo (inte gifta) ska separera. Jag står på lånet och är den enda som har betalt och amorterat på lånet. Vi står båda som ägare till bostadsrätten. Jag vill bo kvar. Om vi inte kommer överens om hur bodelningen ska fördelas, måste vi anlita en jurist/advokat då? Kan han tvinga mig att sälja?
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då det rör sig om upphörande av ett samboförhållande blir Sambolagen tillämplig och lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk. BodelningsförättareDet finns inget tvång på att en så kallad bodelningsförättare måste anlitas. Däremot framgår av sambolagen att en bodelning ska göras om någon av er begär det inom ett år efter det att samboförhållandet upphör. Se 8 § sambolagen. Därefter följer av 26 § att vissa i äktenskapsbalken angående bodelningsförättare gäller även sambos. I bestämmelsen framgår exakt vilka lagrum det rör sig om. En av de bestämmelser som gäller sambos är 17 kap. 1 § i äktenskapsbalken där det framgår att i det fall ni inte kan enas om en bodelning ska domstolen, på ansökan av någon av er, förordna någon att vara bodelningsförättare. Sambor kan alltså ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförättare.BostadAv 16 § Sambolagen framgår att den som bäst behöver bostaden har rätt att överta denna. Vem som bäst behöver bostaden kan bero av olika saker, till exempel vem som har lättast att få tag på en ny bostad, om någon av er kommer att ha barn boende hos sig m.m. Men övertagandet ska med hänsyn till omständigheterna anses skäligt. Beroende på hur mycket du har rätt till vid en bodelning (dvs. vilket värde egendomen du får genom en bodelning ska motsvara), kommer du att få lösa ut din partner. Exempel: vid en bodelning finns samboegendom till ett värde av 400 000 kr. Ni har då rätt till egendom motsvarande 200 000 var. Om du ska överta bostaden som är värd 300 000 kommer du alltså få betala din partner 100 000. När det gäller bostaden, som kan vara av betydande värde kan du få skäligt anstånd med betalningen om du ställer godtagbar säkerhet för denna. Det följer av 17 § sambolagen. Tvångsförsäljning?En sambo har enligt 23 § sambolagen inte rätt att utan den andres samtycke avhända sig en bostad som utgör samboegendom. Av 24 § framgår dock att domstolen kan tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa denna, men under pågående bodelning där du kan få rätt att överta bostaden är det högst troligt att bodelningen kommer att gå före.Jag hoppas att detta ger svar på din fråga!

Hur ska hus värderas vid bodelning?

2018-08-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi ska skiljas, hur ska vi räkna? Huset står på min man, jag flyttade dit 2005, värde på huset då 880 000, idag 4 000 000. Vi har renoverat löpande (från våran inkomst), min man har också lagt in 1 500 000 i huset som var arv (enskild egendom). Han ska köpa ut mig och alltså bo kvar. Min man räknade så här: Värde 2018 4 000 000Värde 2005. - 880 000Lån - 637 000Vinst. 2 483 000Skatt 22%. 546 000Kvar. 1 936 740Arv. - 1 500 000Vinst att dela på. 436 740Stämmer detta?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb) och regler om skatt finner man i Inkomstskatelagen (IL). Hur mycket ska man köpas ut för?Eftersom du säger att detta sker i samband med en bodelning antar jag att ni ska dela lika (50% var) på huset. För att kunna avgöra hur mycket var part ska få måste man först konstatera tillgångens värde. I ditt fall är det 4 000 000, men det brukar tillkomma kostnader vid en försäljning och det kan vara relevant att dra av dem från det totala värdet innan man delar det.Vad händer med arvet?Används enskild egendom för att förbättra någon som är giftorättsgods förlorar den enskilda egendomen som huvudregel sin identitet och bli också giftorättsgods, vilket innebär att det inte ska dras av från huset värde vid beräkningen (NJA 1992 s. 773).SkattenVad gäller skatt ska den som säljer sin del betala den. Då behöver den som säljer sin del bara betala skatt för sin halva av huset eftersom det är bara halva som säljs och beräknas som en vanlig försäljning, dvs man räknas av förbättringsutgifter och liknande. Resterande del av huset har fortfarande kvar sin vinst som realiseras till en skatteplikt om huset säljas vid ett senare tillfälle. Man kan istället för att köpa ut den andre täcka huset värde i boet med andra tillgångar i bodelningen vilket innebär att huset inte säljs och därför behövs ingen skatt betalas än. Då ska man istället räkna av skatten från husets värde innan delningen görs så att båda parterna är med och betalar skatten. Frågan för er är alltså då om ni vill realisera vinsten nu eller senare (44 kap 21 § IL).SlutsatsLagen som reglerar detta är dispositiv, vilket innebär att om båda parter är överens om det kan man göra på något annat sätt än vad som föreskrivs, tex så som din man redan föreslagit. Om ni inte kommer överens ska ni inte göra som din man föreslagit utan göra som jag beskrivit ovan (9 kap 1 + 2 st).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Blir det någon skillnad vid en bodelning om jag äger halva huset?

2018-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej, vi är gifta och min man äger huset som vi bor i men jag betalar hälften av boendekostnaden. Jag vill att jag också ska äga 50% av huset. Han frågade en jurist och han sa att det behöver vi inte göra eftersom vi är gifta. Tillsaken hör att vi båda har särkullebarn. Frågan är att skulle det vara någon skillnad på bodelningen om någon av oss dör om jag skulle äga 50% av fastigheten.
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna som besvarar din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Jag börjar med att kort förklara vad en bodelning i allmänhet innebär för att därefter ge ett mer konkret svar på din fråga. Jag går även in på särkullbarnens rätt om du eller din man dör. Kort om bodelning – giftorättsgods och enskild egendomEftersom ni är gifta gäller följande. När ett äktenskap tar slut ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). Ett äktenskap tar i lagens mening slut antingen vid skilsmässa eller när en av makarna dör (1 kap 5 § ÄktB). Vid en bodelning ska så kallat giftorättsgods fördelas mellan dig och din man (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är sådan egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). För att egendom ska vara enskild krävs:att det finns skrivet i ett äktenskapsförord (ett avtal mellan dig och din man) elleratt maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamente med ett villkor där det tydligt framgår att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap 2 § ÄktB). Som utgångspunkt är alltså all egendom giftorättsgods.Giftorättsgods delar ni lika på – oavsett vem som är ägareDen egendom som är giftorättsgods ska du och din man dela lika på (11 kap 3 § ÄktB). Detta gäller oavsett vem som står som ägare. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning och stannar alltså hos den make som egendomen tillhör. Anledningen till att ägarförhållandet inte har någon betydelse är en tanke om att makarna på olika sätt bidrar till äktenskapet och att likadelning vid en bodelning därför är rättvist. Bodelning om du eller din man dör – ingen skillnad om du äger 50 %Om du eller din man dör ska bodelning göras mellan den avlidnes dödsbo och den av er som fortfarande lever. Om huset är giftorättsgods, ska det ingå i bodelningen. Som nämnt ovan innebär det att ni ska dela lika på husets värde. Det gäller trots att din man står som ensam ägare till huset. Med andra ord blir det ingen skillnad i detta avseende om du skulle äga 50 % av huset; bodelningen görs enligt samma procedur ändå. Vilken rätt har särkullbarnen? Efter att en bodelning gjorts ska den egendom som tillfallit dödsboet fördelas mellan arvingarna. Arvingarna är i första hand barn till den avlidne (2 kap 1 § ÄB). Gemensamma barn får som huvudregel vänta med att få ut sitt arv till dess att den efterlevande maken också dör (3 kap 1 § ÄB). Detta för att efterlevande make i det fallet ärver den avlidne maken före barnen. Särkullbarn, det vill säga barn till endast den ena maken, har däremot rätt att direkt få ut sin arvslott. Efterlevande make ärver alltså inte före dem. Om du dör, kommer alltså dina barn (som inte också är din mans barn) kunna kräva att få ut sin arvslott direkt. Arvslotten är all egendom du efterlämnar, om det inte finns ett testamente som anger att någon annan ska ärva. Om det finns testamente har barnen dock alltid rätt till halva sin arvslott (så kallad laglott), oavsett vad som står i testamentet (7 kap 1 och 3 § ÄB). Jag förtydligar med ett exempel:Låt säga att du dör och den egendom du efterlämnar är halva huset. Värdet av halva huset är då dina barns arvslott, som de har rätt att få direkt vid din död. Om det finns testamente som anger att någon annan ska ärva dig, har barnen dock ändå rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av hela husets värde. Denna fjärdedel delas i så fall lika mellan dina barn. De har ingen skyldighet att vänta tills din man avlider utan kan kräva denna av honom direkt. Detsamma gäller såklart i motsatt fall, det vill säga om det är din man som dör först.Sammanfattning och rådJust i en bodelning blir det ingen skillnad om du står som ägare till 50 % av huset. Du får ändå ta del av halva dess värde. Det som spelar roll är om huset är din mans enskilda egendom eller giftorättsgods. Så länge det är giftorättsgods, ska det ingå i en bodelning och du får därigenom ta del av det på samma sätt som din man. Att stå som ägare kan dock vara värdefullt i andra situationer när ni båda är i livet. Till exempel kräver rotavdrag att man är ägare till fastigheten där arbetet utförs. Att stå som ägare är även betydelsefullt om din man blir allvarligt sjuk och behöver hjälp av en god man för att sköta sin ekonomi. Vid en eventuell försäljning av huset i så fall får du inte ta del av köpesumman eftersom du inte är ägare. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar