FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/01/2023

Vad händer med fordon som är registrerade på den ena maken i en bodelning?

Hej! Min hustru har nyss gått bort och jag tycker vi verkar ha en ganska enkel bouppteckningssituation. Det jag inte hittar någon stans är vad som gäller för våra registrerade fordon som alla står på mig. Ska de tas upp med halva värdet på dödsboet och halva på mig?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga din hustrus bortgång. För att besvara din fråga kommer jag utgå från bestämmelser som återfinns i äktenskapsbalken (ÄB) och ärvdabalken (ÄB).


Vad händer när ett äktenskap upplöses till följd av dödsfall?

När en person avlider ska en bouppteckning göras, dvs efterlevande gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder (20 kap. 1 § ÄB). Det är först när en bodelning har gjorts som arvskifte kan ske (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Makarnas egendom ska vid äktenskapsskillnad delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (10 kap. 1 § ÄktB och 9 kap. 2 § ÄB).


Vad ska ingå i bodelningen?

Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av en lista som uppräknas i äktenskapsbalken (7 kap. 2 § ÄktB). För att något ska bli enskild egendom krävs det att det skriftligen framgår i antingen ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).  Eftersom det inte framgår att något av det nyss nämnda skett i ditt fall är utgångspunkten att fordonen ska ingå i bodelningen såsom du nämner, med halva värdet på dödsboet och halva på dig. Det som kan nämnas är att varje make har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Med andra ord bör du få fordonen eftersom det är du som står på dessa, medan dödsboet får annan egendom alternativt kompenseras genom penningmedel.


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”