Vad händer med ett aktiebolag efter en bodelning?

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min man har tillsammans med en till ett konsultbolag. Det är et AB. De äger 50% var. Nu ska jag och min man skriva ett äktenskapsförord. Detta äktenskapsförord behövs för att min man och hans företagspartner ska kunna skriva ett aktieavtal (tror jag det var). I det ska det stå att vi vid skilsmässa delar lika på vinsterna som tagits ut, men bolaget ska inte delas. Detta för att skydda bolaget och att min man ska kunna fortsätta jobba och äga 50%. Bolaget har de startat för ca 3 år sedan. Vi har varit gifta i 13 år. Vi har två barn under 18 år. Bolaget är värt några miljoner, lite oklart dock eftersom det är en konsultfirma och inte helt lätt att värdera. De växer med ganska snabb takt och är just nu ca 15 anställda, de rekryterar kontinuerligt och satsar på att bli "stora".Nu till frågan. Om vi skiljer oss får jag hälften av vad som är på kontot för tillfället. Bra deal anser min man, men jag är skeptisk. Jag har ingen del i företaget som det är nu. Jag jobbar inte för det. Men företaget har ju byggts upp under vår tid tillsammans. Han har ju kunnat komma dit han är pga att jag gjort mycket annat (tänk markservice). Han anser inte detta, han anser att han skulle varit på exakt samma ställe oavsett vad jag gjort.Jag skulle behöva lite hjälp i hur jag ska tänka här? Han anser att om vi skiljer oss så ska ju inte jag ha något alls med bolaget att göra, vilket jag köper. Men tycker ändå det är konstigt tänkt att han får allt. MVH; Kicki
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer med bolaget i de fall en eventuell skilsmässa inträffar och en bodelning behöver göras. I detta fall blir äktenskapsbalken (ÄktB) den primära lag som man vänder sig till. Vad händer med bolaget vid en eventuell bodelning?Huvudregeln är att ett äktenskap upplöses antingen genom att en av makarna dör eller ifall någon av makarna begär äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte klassificeras som enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB). Utifrån den information du har angett i frågan tolkar jag det som att äktenskapsförordet fördelar vinsten som bolaget genererar men påverkar inte ägarstrukturen av bolaget. Detta eftersom bodelning som huvudregel ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). SammanfattningDet är alltså helt tillåtet att registrera in ett äktenskapsförord som stadgar att man fördelar vinsten som bolaget har genererat ända fram till den tidpunkt då någon av er väcker talan om äktenskapsskillnad. Med detta kan man då dra slutsatsen att du behöver komma överens med din make om att erhålla en andel i bolaget efter skilsmässan för att få en del av vinsten som genereras även efter det att bodelningen är klar. Detta behöver naturligtvis framgå av äktenskapsförordet som ni ska registrera. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Ett oskiftat dödsbo ingår i bodelningen

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min ska skilja oss, vi har inte ansökt om detta ännu. Han har inte skiftat dödsboet efter sin mor som dog för 4 år sedan och där finns en insatslägenhet i detta. Han är skyldig mig pengar då jag tog ett lån för att han skulle kunna köpa en MC. Nu misstänker jag att han drar på att ordna med bank/lån för att betala mig etc . Min misstanke kommer även utav att jag under väldigt lång tid bett honom att föra över det kontrakt på hyreslägenheten som vi har på mig. Nu har han ändrat sin postadress till insatslägenheten men fortfarande inte fört över hyreslägenheten på mig. Jag har egentligen ingen tanke på att kräva rätt i denna men undrar nu om det är så att jag har rätt i denna?Det finns inget testamente eller liknande efter hans mor.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Även oskiftat dödsbo ingår i bodelningenBodelningen utgår från de egendomsförhållanden som föreligger vid dagen då ansökning om skilsmässa sker. Det faktum att arvet ännu inte är skiftat innebär spelar ingen roll eftersom det anses förfallet i laglig mening den dagen då modern gick bort, 9 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att makens del i arvet räknas till hans egendom även om det ännu inte är skiftat och ska ingå i en framtida bodelning eftersom det inte finns något testamente eller gåvobrev som säger att egendomen ska räknas som hans "enskilda".Ni kan givetvis komma överens om att du ska få ta del av en mindre summa av arvet än vad du har rätt till om det är vad ni önskar, eftersom det råder avtalsfrihet för er. Handlingen som ska förrättas över bodelningen görs av er båda och ska sedan skrivas under av båda två, 9 kap. 5 § ÄktB. Vi kan givetvis hjälpa er med detta avtal.Är det så att du har några följdfrågor eller skulle behöva hjälp med bodelningen av en av våra jurister på byrån är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig ett stort lycka till!Vänligen

Gäller giftorätten när den ena maken avlidit?

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |om ena maken i ett äktenskap går bort. Och det finns särkullebarn på båda sidor. Och ett gemensamt barn. Gäller då giftorätten?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make går bort ska det först förrättas en bodelning mellan makarna, (23 kap. 1 § ärvdabalken). Denna bodelning kommer då att göras enligt samma regler och förfarande som vid bodelningar för äktenskapsskillnader. Giftorätten gäller alltså som vanligt och innebär förenklat att makarna har rätt till hälften var av värdet på alla tillgångar (förutom enskild egendom), efter avdrag för skulder. Det ska dock nämnas att du har möjligheten att få behålla all din egendom, vilket kan vara gynnsammare för dig om du har mest giftorättsgods, dvs. egendom som inte är enskild (se 12 kap. 2 § äktenskapsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Måste man göra bodelning om man varit gifta i 6 månader?

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har varit gifta i knappt 6 månader och sambos i 11 månader. Nu ska vi skilja oss. Måste vi göra en bodelning när vi inte varit sammanboende ens ett år? Vi önskar behålla våra egna tillgångar och inte dela upp något alls sinsemellan. Det hus vi äger 50/50 skall jag köpa ut honom från.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ni överens om att ni inte vill göra en bodelning enligt äktenskapsbalken, utan behålla era egna tillgångar som de är, behöver ni inte göra den bodelning som annars görs vid en skilsmässa. Vad ni behöver göra däremot är att skriva ett bodelningsavtal där ni skriver att ni delar upp tillgångarna enligt överenskommelse för att bodelningen ska vara giltig. Detta för att ingen av er heller senare ska kunna komma och kräva en "riktig" bodelning. Utan ni behöver fortfarande båda signera ett bodelningsavtal även om ni väljer att bara låta ägandeförhållanden sedan tidigare bestå. När det kommer till giftermålet är utgångspunkten att när ni gift er blir alla era tillgångar därefter gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7:1 ÄktB. Vilket innebär att det enda som inte ska ingå vid en bodelning är de tillgångar ni gjort till enskild egendom. Detta görs främst genom äktenskapsförord er emellan, men kan också ske genom att någon av er tagit emot en gåva eller arv där den som gett gåvan eller lämnat arvet gjort det och skrivit att det som mottages ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Dock i ert fall hade det funnits en så kallad jämkningsregel som går att utnyttja (12:1 ÄktB) , det är för att lagstiftaren inte tycker det är rimligt att ni skulle dela upp alla tillgångar 50/50 vid kortare äktenskap. Som kortvarigt räknas äktenskap under 5 år, då räknas man in sambotiden, men räknar man ihop er sambotid och tiden ni varit gifta så överstiger det ju inte 2 år sammanlagt så regeln om att jämka hade varit tillämplig i ert fall.I sambolagen är utgångspunkten att de tillgångar som räknas som samboegendom är det som ska delas vid en eventuell bodelning. Där ingår bostad och det bohag (möbler) som har köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. För bodelning enligt sambolagen finns en tidsgräns, parterna har 1 år på sig från att förhållandet upplöstes att framställa en begäran om bodelning, efter 1 år kan man inte längre begära bodelning, 8 § 2st SamboL. Nu har ni ju gift er och varit i ett äktenskap så därav blir det regler kring samboskap inte aktuella.För äktenskap finns det ingen tidsgräns på samma sätt att kräva bodelning, även om tanken är att det ska ske i direkt samband med skilsmässan. Därför är det väldigt viktigt att ni som sagt, skriver ett bodelningsavtal som båda skriver på och daterar, att ni gjort bodelning enligt överenskommelse. Till hjälp för att skriva bodelningsavtalet finns det mallar på internet att använda eller så är det att vända sig till en jurist för hjälp, vilket även Lawline erbjuder. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bodelning efter att ett samboförhållande upphört

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |HejHar en fråga gällande arvsrätt.Min fråga är således,min far köpte en bil men av tekniska skäl skrevs den på hans sambo.Nu efter hans bortgång så hävdar hans sambo att bilen är hennes.Först hävdade hon att hon köpt den,sen när vi kunde presentera kontoutdrag så ändrades historien till att det var en gåva.Men något gåvobrev finn ej.Är då bilen dödsboets eller är den sambon trots att min far bevisligen betalt denMvh
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv och sambolagen (SamboL) (2003:376) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. Jag tolkar din fråga som att det handlar om att vem som har rätt att ärva en bil som din far har betalat, men som hans sambo har haft i sitt namn. När ett samboförhållande upphör så ska en bodelning ske, men endast om ena sambon begär det (SamboL 8 §). Med samboegendom menas endast gemensam bostad och bohag (SamboL 3 §). En bil kan alltså inte vara samboegendom. Det innebär att om bilen är din fars, så har den efterlevande sambon inte någon rätt att ärva bilen. Orsaken till detta är att sambor inte ärver varandra om inte den avlidne har testamenterat något till den efterlevande sambon. Jag tolkar det som att det inte är aktuellt i detta läge. Det som kvarstår är om bilen kan anses vara din fars eller sambons. Om efterlevande sambon inte kan bevisa att bilen har varit en gåva, så tolkar jag det som att det är ni som ärver bilen. Sammanfattning:En bil kan inte anses vara samboegendom och det ska inte ingå i en bodelning om ett samboförhållande har upphört. Det som spelar roll är om bilen kan anses vara din fars eller den efterlevande sambons. Jag tolkar denna situation som att efterlevande sambon inte har tillräckliga bevis om att bilen skulle vara hennes och av denna orsak så kommer du och eventuella andra arvingar att ärva bilen. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Bodelning av samboegendom

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag köpte 50% av sambons fastighet för 20 år sedan vad händer när sambon eller jag dör? Vi har 2 särkullbarn vardera.
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör så kommer en bodelning att ske, men endast om ena sambon begär det (SamboL 8 §). Detta skiljer sig mycket från bodelningen som sker vid en äktenskapsskillnad. I detta fall är det bara samboegendom som ska beaktas. Med samboegendom menas endast gemensamt hem och bohag (SamboL 3 §). Den ovan nämnda fastigheten är alltså samboegendom och det ska således vara med i en bodelning. I detta fall så har alltså både du och din sambo rätt till hälften av fastighetens värde. Det innebär att om ena dör så kommer alltså den andras avkomlingar, dvs. särkullbarnen att få rätt till sitt arv, vilket innebär en andel på 25% av fastigheten för varje barn. För att den efterlevande sambon ska få stanna kvar i fastigheten så kräver det att efterlevande sambon köper andra halvan för att säkerställa att särkullbarnen får sitt arv. Jag vill ännu slutligen påpeka att jag utgår från att det inte fanns skulder som är hänförliga till fastigheten eller ett testamente som hade förändrat på situationen. Sammanfattning: En samägd fastighet är s.k. samboegendom och det ska vara med i en bodelning när ett samboförhållande upphör. Den efterlevande sambon kommer dock inte att ha rätt att stanna i den gemensamma fastigheten om inte den efterlevande sambon köper resterande delen av fastigheten. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vad kan jag göra för att få mitt ex att flytta ut ur min bostad?

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA |HejJag är gift och har äktenskapsförord,vi har ansökt om skilsmässa,min fru vägrar att flytta från bostad som jag äger.Har jag rätt att avhysa henne?och hur?Tacksam för svar
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du kan göra för att få ditt ex att flytta är att kontakta domstolen för att skaffa en bodelningsförrättare som ska skifta boet. Det betyder att man delar upp tillgångarna mellan makarna och då kommer bodelningsförrättaren ge dig ensamrätt till bostaden då du äger bostaden och har ett äktenskapsförord (utgår att det står att bostaden ska förbi din egendom vid ev. skilsmässa). Då när du har fått ensamrätt kan du kontakta kronofogden för att hjälpa dig tvinga ditt ex att flytta. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Frågor om gåvobrev

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Min mor gav mig 100000 kr för en tid sedan. Hon gav min syster lika mkt. Vi upprättade inte ett gåvobrev om enskild egendom men hon utttryckte det i tal. Nu står jag inför skilsmässa o min mor önskar att dessa pengar tillfaller mig. 1) går det att skriva ett gåvo brev i efterhand? 2) måste det registreras någonstans eller räcker det med brevet i sig? Med vänlig hälsning,
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga så här: Du har fått en gåva av din mor med ett muntligt förbehåll om att gåvan ska vara enskild egendom. Nu står du inför skilsmässa och undrar ifall ni kan upprätta ett gåvobrev i efterhand och ifall detta isåfall behöver registreras.Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (här, nedan förkortad ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § 2 p. ÄktB är enskild egendom bland annat egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Ett normalt gåvobrev som inte gäller en gåva makar emellan har inget formkrav och skall inte registreras någonstans (det finns dock formkrav vid gåva av fastighet). Det är egentligen ett vanligt avtalsförhållande. Detta innebär att även muntliga gåvor och avtalsvillkor som ingås vid avtalets ingång är giltiga. Detta innebär i sin tur att du redan har fått gåvan med ett giltigt förbehåll om enskild egendom. Det stora problemet är dock att muntliga avtalsvillkor är svårbevisade. Ett gåvobrev kan inte upprättas med villkor om enskild egendom efter att gåvan fullbordats. Eftersom denna gåva redan fullbordats genom tradition (överlåtelse) så kan inte ett gåvobrev upprättas nu i efterhand. Gåvobrev med villkor om enskild egendom måste alltså ges samtidigt som gåvan. Sammanfattningsvis är alltså svaret på dina frågor 1) Nej det går inte att skriva gåvobrev i efterhand, och 2) Nej det behöver inte registreras. Du har redan ett giltigt förbehåll om enskild egendom från din mor, men detta är svårbevisat. Det kan alltså mycket väl hända att förbehållet hade underkänts av en tingsrätt.Jag hoppas detta besvarade din fråga!MVH,