Kan enskild egendom upptas i bodelningen?

2018-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger två fastigheter som enskild egendom - är gift. Lånen står på oss bägge men det är min man som betalar. Kan detta bli ett problem vid en bodelning? Min man har två barn sedan tidigare, vi har tre barn gemensamt. Vi har testamente där särkullsbarnen ska få ut sin arvslott.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni har skrivit ett äktenskapsförord eller att du har ärvt fastigheterna med villkoret att de ska vara enskild egendom. Vid fastighetsköp är det den person som står på köpeavtalet som tillskrivs äganderätten. Det är alltså du som är ägare till fastigheterna, oavsett vem det är som har betalat. I praxis har emellertid en princip om "dold samäganderätt" utvecklats som innebär att den make (eller sambo) som inte står med på köpeavtalet ändå blir samägare till fastigheten, trots att vederbörande alltså inte står med på köpeavtalet. Denna princip/regelinnebär att makarna presumeras vara samägare till en fastighet om fastigheten förvärvats för gemensamt bruk och den make som inte står med på köpeavtalet har lämnat någon form av ekonomiskt bidrag till köpetDet är dock inte relevant för bodelningen huruvida det föreligger dold samäganderätt eller inte. Om fastigheterna är din enskilda egendom genom giltigt äktenskapsförord eller testamente kommer de att ses som enskild egendom vid bodelningen och således undantas. Dina fastigheter kommer alltså inte att tas upp i bodelningen. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Min f.d. man vägrar medverka till bodelning, vad ska jag göra?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA |HejLigger i skilsmässa. Min man vill inte skiljas. Betänketiden på 6 månader har gåttInga gemensamma barn Gifta i 16 år o innan dess sambo i 9 år.Mm man vägrar diskutera / prata om bodelning.Jag har skrivit förslag till bofelningsavtal o lämnat till honomHan ska utge 1.1 milj till mig ca efter värdering av bostadsrätt.Inget äktenskapsförord.Han tänker inte göra någonting.Har skickat in papperen om fullföljande av skilsmässaHar inte råd att köpa någon ny bostad innan bodelningenBanken kräver bodelningsavtalHur ska jag agera i denna situation?Vi är inga ungdomar. Båda pensionärerTack för råd
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Så förstår jag av din fråga att inte är fallet. Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Det innebär att du kunde begärt bodelning redan under betänketiden. Om din make vägrar att medverka till bodelning kan du begära att rätten beslutar om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen och bestämmer när och var bodelningen ska göras. Bodelningsförrättaren ska även pröva sådana frågor som ni inte är överens om (17 kap. 6 § ÄktB). Nackdelen med bodelningsförrättare är att det dels tillkommer en kostnad om 900 kr för att ansöka om sådan, dels att bodelningsförrättaren ska ha lön. Det kan bli kostsamt att anlita en bodelningsförrättare, särskilt om ni har mycket som ska delas upp och ni inte är överens.Mitt förslag till dig innan du ansöker om en bodelningsförrättare är att du anlitar en jurist. Min bedömning, utifrån den information du ger, är att det blir billigare att anlita en jurist. Förhoppningsvis kan du nå fram till din f.d. man via en jurist och du slipper anlita en bodelningsförrättare. En jurist kan se över den bodelning du själv föreslår, men även kontakta din f.d. man. Ofta gör det större nytta att få en anmodan från en juristbyrå om bodelning än från ens f.d. partner med eventuella konflikter. Om du vill är du varmt välkommen att anlita någon av våra jurister för ändamålet. Du kan boka tid via vår hemsida alternativt att du ringer till vår juristbyrå på tel 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan man flytta pengar så de inte tillhör giftorättsgodset?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Kan man vid förestående skilsmässa flytta pengar till en pensionsförsäkring för att dessa inte skall tillhöra giftorättsgodset?
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För att ta reda på vilka tillgångar som ska räknas in i och lämnas utanför bodelningen ska man se till den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten syftar på dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Svaret på din fråga kommer därför att bero på om ansökan om äktenskapsskillnad är inlämnad eller inte. Jag kommer att svara på frågan med utgångspunkt från båda dessa förutsättningar, det vill säga om ansökan är inlämnad eller inte.Om ansökan är inlämnadOm ansökan är inlämnad har ni en kritisk tidpunkt att utgå ifrån. Egendom som var och en av er köper efter den kritiska tidpunkten, samt skulder som ni skaffar efter den kritiska tidpunkten lämnas utanför bodelningen. Du kan alltså inte flytta pengar efter den kritiska tidpunkten med följden att det inte räknas som giftorättsgods. Om ansökan inte är inlämnad Om ni inom kort kommer att lämna in ansökan men ännu inte det gjort det kan du flytta pengarna. Om det däremot visar sig att du flyttar över pengar som motsvarar mer än 10 % av ditt giftorättsgods, utan din makas samtycke, kan din maka hävda att insättningen ändå ska räknas som giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄB)SammanfattningSammanfattningsvis kan du inte flytta pengarna till pensionsförsäkringarna så att de inte tillhör giftorättsgodset om ni lämnat in ansökan. Om ni inte lämnat in ansökan kan du flytta pengarna om det inte rör sig om mer än 10 % av dina totala tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man "få" skulder av sin partner om man skiljer sig?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hur fungerar det med lån och skulder när man skiljer sig? Min man har tagit massor av lån och har även mycket skulder till olika inkassobolag etc. Dessa lån och skulder står i hans namn. Men är det så att när vi skiljer oss, så blir dessa skulder "automatiskt" mina? I min mans fall är jag övertygad om att det handlar om ett spelmissbruk, som gjort att han dragit på sig allt det här. Jag är fruktansvärt orolig.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).Varje make ska stå för sina egna skulder (1 kap 3 § Äktb). Du kan alltså inte få några skulder på grund av att din man tagit lån. Skulderna kommer dock att påverka en eventuell bodelning.När makar skiljer sig ska allt giftorättsgods delas. Som huvudregel räknas skulderna av från makens giftorättsgods innan allt giftorättsgods läggs samman för att delas. Dock kan en make inte bidra med mindre än 0 till det gemensamma. Skulder som hänför sig till enskild egendom, eller skulder som tagits för att förbättra enskild egendom ska inte räknas av från giftorättsgodset (11 kap 2 § Äktb). Ett exempel:Antag att din man har 200 000 i giftorättsgods och 300 000 i skulder, och du har 400 00 i giftorättsgods och 200 000 i skulder bidrar din man med 0 kr (eftersom han har mer skulder än giftorättsgods) och du 400 000 – 200 000 = 200 000. Ni ska i sådana fall dela på dessa 200 000 och får alltså 100 000 var.Tänk på att om din make köpt nya saker för pengarna han lånat, tex en bil, eller möbler anses de som giftorättsgods (om ni inte skrivit något annat i ett äktenskapsförord). Det innebär att de ska också vara med i bodelningen, du får alltså del av det han köpt med lånen.Äktenskapsbalken är dispositiv, det innebär att makar kan genom avtal komma överens om att annat ska gälla än vad som står i äktenskapsbalken ofta genom äktenskapsförord. Har ni något sådant går detta föra de som står i lagen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Svarar jag för mina skulder i en bodelning?

2018-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. Inskickat ca 1 mån sen. Jag har privata lån som jag tagit själv, måste hon betala dom? Jag har fått pengar av min far, har hon rätt till dom vid bodelning?
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående skulderna som du har (lån) så är det något som du kommer att svara för. Enligt 1 kapitlet 3 § äktenskapsbalken (ÄktB) svarar varje make för sina skulder. När ni väl ska göra en bodelning ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som du hade (11 kapitlet 2 § ÄktB). Det som återstår av din och din frus giftorättsgods efter avdrag har gjort för att skulderna ska täckas ska läggas samman och sedan delas lika mellan er (se 11 kapitlet 3 § Äktb).Pengarna som du har fått av din far kommer förmodligen att vara giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Ni kan t.ex. ha skrivit ett äktenskapsförord där ni bestämde att pengarna som du fick av din far inte skulle ingå i bodelningen. Äktenskapsförordet ska vara undertecknad av båda makarna (se 7 kapitlet 3 § ÄktB). Egendom kan också vara enskild egendom ifall din far hade gett dig pengarna med villkoret att de skulle vara enskild egendom (se 7 kapitlet 2 § 1 stycket 2 punkten). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur räknar jag ut vad min före detta ska erhålla i ersättning för huset?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag ligger i skilsmässa och vi har hamnat i tvist ang. huset. Vi äger 50% vardera av huset.Vi har gjort en en värdering på huset. Jag vill att huset ska säljas alternativt att mannen får bo kvar i huset och lösa ut mig. Han vill ge mig vinsten för värderingen nu och att jag ska stå kvar på lånet. Om jag står kvar på lånet vad har jag rätt till då vid en försäljning bara lånesumman eller har jag rätt till 50 % av försäljningspriset minus den summan han ger mig nu.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ni beräknar skiftesvärdetSkiftesvärdet räknar du ut på följande sätt (observera att denna uträkning inte nödvändigtvis representerar ert exakta skiftesvärde, eftersom du inte nämnt relevanta uppgifter):4.600.000 kr (marknadsvärdet)- 92.000 kr (2% av marknadsvärdet = mäklararvodet)- 250.000 kr (förbättringskostnader)- 2.250.000 kr (anskaffningsvärdet)= 2.008.000 kr (kapitalvinsten)x 0,22 (22/30= 22% skatt för bostadsrätter)= 441.760 kr (latent kapitalvinstskatt)För att få fram skiftesvärdet tar ni sedan marknadsvärdet minus den latenta kapitalvinstskatten och minus mäklararvodet. Det vill säga:4.600.000 kr- 441.760 kr (latent kapitalvinstskatt)- 92.000 kr (mäklararvodet)= 4.066.240 kr (skiftesvärdet)Vilka värden ska användas i bodelningen?Det värde som ska användas för uträkning av det du ska lösa ut din före detta med är alltså (enligt uträkningen ovan) 4.066.240 kr. Eftersom din före detta äger 50 % %, följer av 0,5 x 4.066.240, att denne ska erhålla 2.033,120 SEK.För att du ska kunna lösa ut din sambo från bostadsrättenEftersom du vill lösa ut före detta sambo från fastigheten så måste du lösa ut denne med hälften av skiftesvärdet (609.470 kr), vilket du gör genom att ta över hans lån för bostaden och kompensera för den summa som eventuellt finns kvar när lånen är betalda (skifteslikvid). I praktiken sker detta genom att du tar ett nytt lån på banken och betalar av din sambos lån. Detta förutsätter att du fått godkänt från banken att ta ett nytt lån för detta.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Ska halva min makes lån tillfalla mig vid en skilsmässa?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fd man ägde som två oberoende ägare en fastighet, han tog utan min vetskap ett lån på fastigheten. Vid en skilsmässa ska då halva lånet tillfalla mig?
Julia Amundsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår tog din före detta man ett lån på sin del i fastigheten under tiden ni var gifta. Ni har genomgått en skilsmässa och ska nu dela upp sakerna mellan er i en bodelning, och du undrar hur ni ska göra med lånet. Reglerna kring skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar med att förklara lite allmänt vad som gäller vid en skilsmässa och bodelning, och går därefter vidare till lånet och försöker göra det tydligt med ett exempel. Saker som är giftorättsgods ska delas mellan erVid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Den egendom som ska delas är den som är giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att alla saker som någon av makarna fått i gåva/genom testamente med villkor att det är enskild egendom eller som genom äktenskapsförord avtalats ska vara enskild egendom, undantas från bodelningen medan allt annat ska delas på (7 kap 2 § ÄktB). Lån – lån får dras av från giftorättsgodsetGällande lån är utgångspunkten att varje make svarar för sina lån. Du ska alltså inte behöva betala för ett lån som är din före detta mans.I en bodelning har dock en make rätt att göra avdrag för lån från sin del av giftorättsgodset, så långt det är möjligt (11 kap 2 § ÄktB). Detta förutsätter dock att lånet inte är kopplat till enskild egendom. I ert fall innebär det att din före detta man kommer kunna göra avdrag för lånet från sitt giftorättsgods, så länge inte fastigheten är hans enskilda egendom. Om fastigheten är hans enskilda egendom, ska lånet i första hand dras av från den enskilda egendom och endast i andra hand från giftorättsgodset. I praktiken gör det att den del han skjuter in i bodelningen blir mindre och att ni får lite mindre egendom att dela på. Jag förtydligar med ett exempel där jag utgår från att fastigheten är giftorättsgods och er enda egendom.Exempel:Låt säga att fastigheten är värd 3 000 000 kr och att ni äger hälften var. Då kommer ni ha giftorättsgods till ett värde av 1 500 000 kr vardera. Vi säger att din före detta mans lån på fastigheten uppgår till 500 000 kr. Denna summa har han rätt att dra av från sitt giftorättsgods innan det läggs ihop med ditt giftorättsgods. När lånet är avdraget har han kvar giftorättsgods till ett värde av 1 000 000 kr. Detta ska läggas ihop med ditt och sedan delas på hälften (11 kap 3 § ÄktB). 1 000 000 kr (din före detta mans giftorättsgods) + 1 500 000 kr (ditt giftorättsgods) = 2 500 000 kr2 500 000 kr / 2 = 1 250 000 krNi har alltså rätt att få egendom till ett värde av 1 250 000 kr var ur bodelningen. Om han inte hade haft lånet skulle era respektive andelar istället uppgå till 1 500 000 kr. Om lånet är större än de tillgångar maken har, går denna skuldsatt ur äktenskapet. Lånet överförs aldrig på den andra maken. Det som sker är endast att era respektive andelar blir något mindre beroende på hur stort lånet är. Det värsta som kan hända är att din före detta man inte bidrar med någonting i bodelningen och att ni därmed delar på endast ditt giftorättsgods. Sammanfattning och råd Halva lånet tillfaller alltså inte dig på så vis att du efter bodelningen kommer behöva betala på det. Däremot har din före detta man rätt att dra av det från sitt giftorättsgods, vilket gör att ni får mindre att dela på. Eftersom jag inte har så utförliga omständigheter i frågan kan jag inte ge ett mer precist svar än såhär. Vill ni få chansen att mer detaljerat förklara hur det ligger till och få ett svar därefter, råder jag er att kontakta någon av juristerna på Lawline eller att ringa vår telefonrådgivning. I vilket fall hoppas jag att mitt svar givit lite vägledning och att det löser sig för er! Med vänliga hälsningar

Behöver jag juridiskt biträde när vi blir tilldelade en bodelningsförrättare vid bodelning?

2018-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och vi kommer inte överens gällande bodelning, han vill bo kvar i vårt gemensamma hus, men vill inte betala ut mig enligt sambolagen. Vi har haft en gemensam jurist och nu ska vårt ärende skickas till tingsrätten, enligt min sambos önskan.Min fråga är om jag behöver en advokat, för vi kommer att bli tilldelade en bodelningsförättare, när det blir aktuellt att träffa bodelningsförättare?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kommer jag att klargöra bodelningsförrättarens uppgift. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för om du behöver juridiskt ombud vid bodelningen.Vilken uppgift har bodelningsförrättaren?Bodelningsförrättaren kan utses om parterna inte kommer överens vid en bodelning. Båda parterna är betalningsansvariga för bodelningsförrättarens arvode och ni ska i normalfallet betala hälften var av arvodet. Bodelningsförrättaren är opartisk gentemot båda parterna och denne kan inte lämna juridiskt biträde till någon av parterna. Viktigt att komma ihåg är att ni själva styr bodelningsprocessen och lägger fram vad ni vill göra gällande samt vilka bevis ni har som styrker det. Bodelningsförrättaren har ingen egen utredningsskyldighet och inga egentliga möjligheter att ta reda på hur fakta förhåller sig. Behöver du juridiskt ombud vid bodelningen?I många fall väljer parterna varsitt juridiskt ombud. Då betalar parterna både för sitt eget ombud och för hälften av bodelningsförrättarens arvode. Detta kan resultera i att bodelningen blir dyrare än vad man räknat med från början, särskilt om svåra tvistefrågor behöver utredas. Dock att själv försöka minska kostnaderna genom att avstå från att anlita ett eget ombud behöver inte nödvändigtvis innebära en mindre kostsam bodelning. Parters uppfattningar kan, när man inte företräds av juridiska ombud, tynga processen och göra den mer omfattande och tidsödande. Sammanfattningsvis är det något du själv måste bedöma om du anser att du behöver biträde i bodelningsprocessen. Om du behöver rådgivning eller hjälp av en jurist kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.