Sambo vägrar bodelning

2018-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Jag begärde en bodelning när jag flyttade ifrån min sambo men han vägrade. Jag kontaktade honom flera gånger angående detta men han antingen hotade eller tryckte ner mig tills jag inte orkade. Som ensamstående med fyra barn hade jag inte heller pengar till att blanda in en advokat. Nu har tidsfristen på ett år passerat men detta stör mig fortfarande och jag sitter och betalar på ett renoveringslån på hans hus. Är det helt kört eller finns det något som jag kan göra?
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger så finns det inte rätt att begära bodelning senare än 1 år efter det att samboförhållandet upphört (se 8 § 2 st. sambolagen (SamboL)). Det spelar dock inte någon roll om din sambo vägrar bodelning så att 1 år passerar, eftersom du har framställt din begäran inom ett år. Detta betyder alltså att om du kan visa att du har framställt en begäran om bodelning inom ett år från det att förhållandet upphörde, så ska en bodelning ske. Det verkar dock vara svårt för dig att få din begäran igenom, så mitt bästa tips till dig är ändå att anlita en familjerättsjurist som kan hjälpa dig i processen. Här kan det vara av värde för dig att kolla om du har möjlighet att få rättsskydd, och i andra hand rättshjälp. Då kan du alltså få hjälp med att finansiera kostnaderna för att anlita ett ombud. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i en bodelning?

2018-08-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Har tagit beslutet att skilja mig från min man men har dock en fråga om vår bostadsrätt.Min man köpte en bostadsrätt innan vi gifte oss, och hans pappa ställde upp som medtagande till lånet. Vi gifte oss och flyttade in och när hans pappa skulle köpa en egen bostadsrätt så skrev de över både bolånet och kontraktet hos föreningen på bara min man. Jag undrar nu när vi skiljer oss, har jag rätt till halva bostadsrätten? Alltså kan jag begära min del då han väljer att bo kvar. Ska även tillägga att han har mycket högre inkomst än vad jag har... Bostaden har ett lån på 850 000 och den är idag värd 2 300 000.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man är Äktenskapsbalken (Äktb).Som jag förstår det äger din man 100% av bostadsrätten.Ska bostadsrätten ingå i bodelningen?När man gör en bodelning mellan makar ska allt som makarna äger ingå, om inte annat framgår av gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord (det finns några mindre andra undantag också men de är inte relevanta i detta fallet) (7 kap 1 + 2 §§ Äktb). Eftersom en bodelning oftast sker med flera tillgångar kan man inte bara utgå från en tillgång och avgöra om man har rätt till halva den eller inte. Det man kan göra är att avgöra om tillgången ska vara med i bodelningen eller inte. Från vad du har beskrivit ska bostadsrätten ingå i bodelningen.Vad händer med lånet?Från allt som var part har som ska ingå i bodelningen ska denne parts skulder dras från (11 kap 2 § Äktb). Skulderna byter alltså inte innehavare eller liknande, det som händer är att båda parter ska få nog med pengar för att själv kunna täcka sina skulder innan någon fördelning sker.SlutsatsFrån det du skriver i din fråga verkar det som att bostadsrätten ska vara med i bodelningen, men tänk på att om det finns ett äktenskapsförord som säger motsatsen gäller det istället eller om det var föreskrivit vid gåvan (när pappan skrev över bostadsrätten till sin son) att bostadsrätten skulle vara enskild egendom. Till bodelningen bidrar bostadsrätten med 2 300 000, men eftersom din man även har en skuld, ska den dras av först. Total tillförs alltså 2 300 000 – 850 000 = 1 450 000 kr till boet.Tänk också på att allt som ingår i bodelningens värde ska delas lika mellan makarna, detta innebär att lika väl som du har rätt till hälften av vad din man bidrar med till bodelningen har han rätt till hälften av vad du bridrar med. Det är inte sakerna i sig och utan sakernas värde som ska fördelas mellan makarna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Egendom förvärvad innan giftmål ska också ingå i bodelning vid skilsmässa

2018-08-16 i Bodelning
FRÅGA |HejHar nyligen skilt mig och min man stod skriven på den ena bilen, han skrev då över bilen på sin mamma så att jag inte ska kunna ta del av den, det finns inga lån på bilen.Han har gjort detta under våran pågående skilsmässa och hävdar att han ägde bilen innan vi gifte oss, stämmer det att den inte ska ingå i våran bodelning?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Vad som är giftorättsgods bestäms negativt. Det är nämligen så att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller att en av makarna fått egendom i gåva med förutsättningen att detta ska vara hens enskilda egendom (7 kap 2 § äktenskapsbalken). All annan egendom ska alltså ingå i en bodelning, och detta oavsett om man köpt egendomen innan giftmålet eller efter. Så länge bilen inte är enskild egendom ska den alltså ingå i er bodelning. En bodelning ska göras enligt de egendomsförhållanden som förelåg då talan om skilsmässa väcktes (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att all den egendom som ni hade innan talan väcktes ska omfattas, medan egendom som ni har förvärvat efter talan väcktes inte ska omfattas. Varje make har ett redovisningsansvar gentemot den andra maken, d.v.s. måste redovisa för den egendom man har hand om (9 kap 3 § äktenskapsbalken). Ifall någon av makarna gör sig av med egendom som ska ingå i en bodelning kompenseras detta genom att det uppkommer en s.k. redovisningsfordran. Även fast egendomen inte finns kvar längre kommer den ändå räknas med i bodelningen, och sedan räknas av på din före detta makes lott. Bilen ska alltså räknas med i bodelningen trots att din före detta make har gett bort den. Detta för att du inte ska få mindre egendom på din lott sedan när all egendom delas i bodelningen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överföra pension till maka

2018-08-15 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har tre barn. Då jag under alla år arbetat deltid, varit mest mammaledig mm har ju detta påverkat min pension mm. Vi skulle vilja skriva ett avtal som är juridiskt bindande om att vi vid eventuell skilsmässa (vilket inte är aktuellt just nu...) delar på vår intjänade pension. Hans pensionsbolag (xx) säger att det inte är möjligt. Kan vi skriva ett äktenskapsförord eller gåvobrev för att lösa detta? Om ja - kan ni hjälpa oss med det? Om nej - hur kan man lösa det på annat sätt? Vänliga hälsningar
Soroosh Parsa |Fråga. Kan vi skriva ett äktenskapsförord eller gåvobrev för att lösa detta? Om ja - kan ni hjälpa oss med det? Det din mans pensionsbolag syftar på är att ni inte kan avtala om att på något sätt dela på din mans allmänna pension och tjänstepension därför att dessa inte är möjliga att överlåta. Detta framgår av 10 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det går därför inte heller att avtala om det genom ett äktenskapsförord. Ni kan däremot avtala om att din man ska ge dig ett visst belopp genom en engångssumma eller genom månatliga avsättningar nu eller i framtiden och i så fall mellan vilka perioder. Detta kan ni göra genom att upprätta ett gåvobrev.Fråga. Om nej - hur kan man lösa det på annat sätt?18,5 % av din mans pensionsgrundande inkomst går till hans allmänna pension. 2,5 % av dessa 18,5 % går till hans premiepension. Vad din man kan göra är att hos Pensionsmyndigheten ansöka om att hans premiepension ska överföras till dig t.ex. tills vidare eller mellan en viss period. Denna möjlighet har öppnats upp just för att jämna ut makars pension på grund av att den ena har arbetat deltid eller varit ledig under viss tid. Ansökan hittar ni här. Nackdelen med detta alternativ är att 8 % faller bort vid överföringen.Ett annat alternativ är att din man avsätter medel i en kapitalförsäkring månadsvis eller med engångsbelopp som sedan betalas ut till dig månadsvis när du går i pension. Nackdelen med detta alternativ är att det dras skatt årsvis på insatt kapital.Jag ringer upp dig på söndag ca kl. 14:00 så går vi igenom era alternativ och hur vi kan hjälpa er. Har du några funderingar fram till dess kan du maila mig, soroosh.parsa@lawline.se/Soroosh Parsa

Pengar och hundar vid bodelning mellan sambo

2018-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vill gärna kolla upp några grejer när nu min sambo och jag ska gå skilda vägar!Han vann en rätt så stor summa pengar för 4 år sedan och då var vi sambos redan, är de något som vi nu ska dela på de som finns kvar eller är allt hans?Så har vi 2 hundar som han tycker ska stanna hos honom även om jag gör mycket mera med dem och även har den möjligheten att ha dem även om jag kommer att bo i lägenhet! Har föreslagit om att vi kunde dela vårdnaden på dem och köra 2 veckors pass, är de ett juste förslag av mej enligt er?Tack på förhand!Marika Hansson
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du och din sambo tycks ha bott tillsammans en längre tid blir sambolagen (SamboL) tillämplig. Av 2 § framgår det att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (se punkt 2). I ett sådant fall finns det möjlighet att göra en bodelning, vilket innebär att er samboegendom ska delas lika mellan er (se 8 §). Av lagens 3 § framgår att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att det köptes för gemensam användning. Bostad den bostad ni bott i under ert förhållande och bohag är främst inredning och möbler ni köpt tillsammans. Pengar och andra ägodelar som ni äger ensamt ingår således inte i bodelningen, varför de pengar din sambo vunnit för 4 år sedan inte kommer delas mellan er. De pengarna tillhör alltså honom. Vad gäller hundarna så är hundar inte heller något som delas vid bodelningen, och den som är registrerad ägare för hundarna får dem i så fall. Om ni däremot är samägare till hundarna, exempelvis genom att ni båda köpte hundarna eller om ni avtalat om att ni är gemensamma ägare, så blir samäganderättslagen tillämplig. Det krävs att den som hävdar att den har samäganderätt till hundarna också kan visa på detta. Om det föreligger samäganderätt får ni helt enkelt försöka komma överens om hur ni ska göra med hundarna, det finns ingen lösning i någon lag angående vem som ska hundarna vid vilken tidpunkt. Sammanfattningsvis kommer inte pengarna delas emellan er under bodelning då det inte utgör samboegendom. Vad gäller hundarna så kan det vara av värde att först kolla om någon av er står som ensam ägare, eftersom den då har rätt till hundarna. Om ni istället är samägare får ni, så gott det går, försöka komma överens om vårdnaden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Parter har samma rätt vid bodelning i samboförhållande

2018-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid en separation när man är sambo där den andra har barn? Har den personen mer rätt till saker (möbler, lösöre) som köpts till hushållet än den andra?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då ett samboförhållande tar slut ska bodelning ske ifall en av parterna kräver det. Det är alltså inte obligatoriskt att genomföra en bodelning vid ett samboförhållande.Vid en bodelning ska värdet av all samboegendom (gemensamt bohag och bostad) delas lika mellan parterna. Den ena parten har alltså inte rätt till egendom till ett högre värde än den andre bara för att den har ett barn.En regel i sambolagen handlar dock om övertagande av bostad. Den innebär att ena parten kan få ta över bostaden där samborna har bott trots att bostaden tillhör den andra parten. För att ett sådant övertagande ska kunna ske måste det anses vara skäligt. Vid bedömningen kan man exempelvis beakta om den övertagande parten har ett barn att ta hand om. I bedömningen lär man dessutom beakta barnets ålder och vilken egendom som den övertagande parten själv bidragit med till bodelningen. Vid ett eventuellt övertagande av bostaden ska värdet av bostaden räknas av från den övertagande partens lott och den parten kommer då få mindre av det gemensamma bohaget.Utöver regeln om övertagande av bostad, som tillämpas ganska sparsamt, finns det inga särskilda regler om att en sambo med barn har rätt till särskild egendom i bodelningen. Ni har alltså, i stort sett, lika stora rättigheter till egendomen som ingår i bodelningen. Ni får själva välja vilken egendom som ska gå till vilken part och för att bodelningen ska ha skett korrekt ska värdet på egendomen delas lika mellan er två.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur fördelas giftorättsgods och enskild egendom då make avlider?

2018-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vad händer med och hur fördelas: den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom mellan hennes bröstarvingar och efterlevande make. Efterlevande make har enligt bouppteckningen en annan kolumn där det också står efterlevandes makes giftorättsgods och en annan summa står där.
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om arv och förhållandet mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB) och i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap avslutas genom att en av makarna avlider kommer det först att ske en bodelning. Först efter att bodelning skett kommer också arvet att delas upp. Detta framgår av 23 kap 1 § ärvdabalken. Det som ingår i bodelningen är giftorättsgodset, alltså makarnas gemensamma tillgångar (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Det som inte ska tas med i bodelningen är makarnas enskilda egendom. Enskild egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord, föreskrift vid arv, testamente eller gåva har föreskrivits att endast ska tillhöra den en av makarna (7 kap äktenskapsbalken). I en bodelning utgår man ifrån att egendomen ska delas lika mellan makarna. Om man varit gift är huvudregeln att all egendom tillfaller den kvarlevande maken, 3 kap 1 § ärvdabalken. Detta innebär att eftersom äktenskapet upphört genom att ena maken avlidit kommer såväl den enskilda egendomen som giftorättsgodset att tillfalla den kvarlevande maken, som innehar egendomen med en s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär i sin tur att den delen av giftorättsgodset och den enskilda egendomen som maken fått i arv i princip får förbrukas hur som helst. Det finns dock den begränsningen att maken inte får testamentera arvegodset eller ge bort denna i gåva. Som jag förstått frågan är summan i den ena kolumnen det som den efterlevande maken ärver efter bodelningen, och således innehar med fri förfoganderätt. Den andra summan är således makens andel efter bodelningen som maken innehar med full äganderätt. Bröstarvingarna tar del av arvet först när den kvarlevande maken avlidit, genom ett s.k. genom efterarv, alltså först då också efterlevande make avlidit. Vänligen,

Sambos/makes/barns rättigheter gällande arv och bodelning vid förhållandes upphörande

2018-08-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om en man äger ett hus och en ny sambo flyttar in. Mannen väljer sedan att sälja huset o köpa nytt. Han har betalat allt och äger allt själv men dom flyttar in i nya huset tillsammans. Har kvinnan någon rätt till huset vid en senare bodelning/skilsmässa? Hur blir det om mannen skulle avlida med arv för barn, har kvinnan nån rätt i det skedet eller ärver barnen allt? Vilka rättigheter barnen har som arvtagare till huset och vad kvinnan/sambon har för rättigheter.
Julia Amundsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna angående samboskap och äktenskap finns i Sambolagen (SamboL) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). För att svara på din fråga gällande arv tittar vi istället i Ärvdabalken (ÄB). Svaret skiljer sig något beroende på om kvinnan och mannen är gifta eller enbart sambor. Eftersom du nämner skilsmässa i din fråga (vilket endast sker i samband med äktenskap), kommer jag förklara vad som gäller vid bodelning både när ett samboförhållande och ett äktenskap tar slut. Därefter går jag in på reglerna kring arv.Bodelning – får kvinnan del i huset?Samboförhållande För bodelning i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Det krävs alltså en aktiv handling. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna gifter sig, avlider eller om de flyttar isär (2 § SamboL). Om någon av samborna begär bodelning, ska samboegendom fördelas mellan dem (8 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad eller gemensamt bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som skaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL).Det nya huset verkar ha köpts för att mannen och kvinnan ska bo i det tillsammans. Det är därför samboegendom och ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta gäller trots att mannen betalat hela summan för huset. Sambor kan upprätta ett så kallat samboavtal genom vilket viss egendom undantas från bodelningen (9 § SamboL). Om kvinnan och mannen i frågan har avtalat om att huset inte ska ingå i bodelningen, är det vad som gäller trots ovan nämnda regler. Sammanfattningsvis har alltså kvinnan rätt till en del av huset om samboförhållandet upphör, förutsatt att bodelning begärs och att det inte finns ett samboavtal som anger annat. Äktenskap Vid en skilsmässa måste bodelning göras om det finns egendom att fördela (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är alltså inte frivilligt för makar så som för sambor. Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente (7 kap 2 § ÄktB). Det nya huset är alltså giftorättsgods och ska ingå i en bodelning, förutsatt att det inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord. Sannolikt ska alltså kvinnan ha del i huset även vid bodelning i anledning av skilsmässa. Arv – vilken rätt har kvinnan och barnen om mannen avlider?SamboförhållandeOm kvinnan och mannen inte är gifta, det vill säga bara sambor, har kvinnan ingen rätt enligt lag att ärva honom (2 kap 4 § ÄB). Barnen är de som har först rätt till hans arv och som därmed kommer ärva allt (2 kap 1 § ÄB).Det finns dock en möjlighet för kvinnan att ärva mannen; om det upprättats ett inbördes testamente mellan dem. Trots ett eventuellt testamente kan barnen dock inte göras helt arvlösa. De har alltid rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap (den egendom mannen efterlämnar). Denna del kallas laglott och utgörs av hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Jag förtydligar med ett exempel:Om kvinnan begär bodelning vid mannens död, får hon hälften av samboegendomen (efter avdrag för eventuella skulder). Andra hälften utgör mannens kvarlåtenskap vilken ska fördelas mellan arvingar och testamentstagare. I första hand ska barnen ärva hela kvarlåtenskapen, det är deras arvslott. Om mannen testamenterat hela kvarlåtenskapen till kvinnan, kommer barnen ändå ha rätt till sin laglott vilken är halva arvslotten. Om arvslotten är halva huset, är laglotten ¼ av huset. ÄktenskapOm kvinnan och mannen är gifta när mannen avlider, gäller som huvudregel att kvinnan ärver honom före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Om barnen är gemensamma kommer de i så fall ha efterarvsrätt i kvinnans bo, vilket innebär att de får ut arvet efter sin pappa när mamman avlider (3 kap 2 § ÄB).Om barnen inte är gemensamma, utan enbart mannens (så kallade särkullbarn), har de dock rätt att direkt få ut sin arvslott vilken är hela kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ÄB). Om mannen testamenterat all egendom till kvinnan, har barnen ändå rätt att få sin laglott (det vill säga halva arvslotten) om de begär den (7 kap 1 och 3 § ÄB). Kvinnan har dock alltid, i egenskap av efterlevande maka, rätt att få en så stor andel ur kvarlåtenskapen att hon tillsammans med sina egna tillgångar innehar egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (klicka här för prisbasbeloppet 2018). Detta gäller även om det skulle inkräkta på barnens laglotter. Den så kallade prisbasbeloppsregeln går alltså före särkullbarns rätt till sina laglotter. SammanfattningHuset ska ingå i en bodelning både i anledning av att ett samboförhållande upphör och skilsmässa (med reservation för samboavtal eller äktenskapsförord). Kvinnan har alltså rätt till en del av huset. Om kvinnan och mannen är sambor, har barnen först rätt till mannens hela arv. För att kvinnan då ska ärva krävs att mannen testamenterat egendom till henne. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott. Om de var gifta gäller istället att kvinnan ärver före gemensamma barn men inte före särkullbarn; särkullbarn kan direkt begära ut sin arvslott eller laglott (beroende på eventuellt testamente). Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varm välkommen att höra av dig här igen eller att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Med vänliga hälsningar