Vad är enskild egendom?

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min man har ett hus, en bil och ett företag tillsammans. Han har egna aktier, men jag vet inte hur mycket. Har jag rätt till hälften av detta? Huset har klart fortfarande lån och bilen med.Vad räknas som enskild egendom?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).Vad är enskild egendom?I lagen ses enskild egendom som ett undantag, dvs bara det som räknas upp i lagen är enskilt. Detta räknas upp i 7 kap 2 § Äktb. De vanligaste är att egendom är enskild på grund av ett äktenskapsförord eller att det föreskrevs vid en gåva eller ett arv. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § Äktb).Vilken egendom har du rätt till?Vid en bodelning läggs allt giftorättsgods ihop och delas sedan lika mellan makarna. Du har alltså rätt till hälften av din mans giftorättsgods, men han har också rätt till hälften av allt ditt giftorättsgods. Denna rätten uppstår bara vid en bodelning, det påverkar inte äganderätten under äktenskapet (9 kap 1 § Äktb).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ingår möbler som erhållits som gåva i bodelningen?

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående lite dyrare utemöbler.Det är så att jag varit sambo med min kille sedan 13 år tillbaka och gift med honom sedan 6 år tillbaka.Och nu ska vi bodela och skiljas....Han vill inte att dessa möbler ska ingå i bodelningen och jag tycker att de ska ingå.Vi fick möblerna för 10 år sedan av hans föräldrar då vi hade byggt hus.Möblerna hade hans föräldrar haft i en sommarstuga och min svärmor frågade mig om jag ville ha möblerna ( självklart för gemensamt bruk)?Vilket jag gärna svarade ja på.Nu säger min man att de bara är lånade och ska inte räknas med i bodelningen och eftersom det är från hans föräldrar ska möblerna stanna hos honom.Hur löser vi detta?Jag vill gärna att det ska bli rätt och riktigt.MvhLinda
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med de möbler ni fått av din mans föräldrar vid en bodelning. Regler om detta finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. För att egendom ska vara enskild kan det krävas exempelvis att ni ska ha skrivit ett äktenskapsförord eller fått egendomen i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild. En fullständig lista på vilken egendom som är enskild finns i 7 kap. 2 § ÄktB. Eftersom det inte verkar finnas något förbehåll för att möblerna ska vara din mans enskilda egendom så utgår jag ifrån att det är giftorättsgods. När ett äktenskap upplöses måste bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I denna ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. ÄktB ska sedan era respektive skulder dras av, sedan ska egendomen läggas ihop och därefter delas lika mellan makarna. Möblernas värde kommer alltså att ingå i bodelningen eftersom det är giftorättsgods. Vem som till slut får möblerna kommer bestämmas i ett senare skede, vid lottläggningen. Huvudregeln är att den som önskar att få dem också faktiskt ska få dem. Sammanfattningsvis så ska möblerna ingå eftersom inget annat är avtalat kring det. Behöver du mer hjälp kan du boka tid med Lawlines jurister här! Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur köper man ut någon?

2018-06-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo bor i ett hus, jag skall flytta, vi har bott i huset 13 år och varit ett par i 39 år, sambon äger huset och har betalat lånen. Hon vill köpa ut mig och vi är överens.Hur går man tillväga?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga direkta regler som avgör hur ni ska gå till väga. Ni kan alltså själva komma överens om hur mycket som ska betalas, när det ska göras osv. Det vanliga är att man först kontaktar en mäklare som värderar huset. Sedan köper den som ska köpa ut den andra den andres del för motsvarande del av värdet som mäklaren värderade huset till, det brukar vara 50%. Tänk på att ta hänsyn till skatt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan min andel i huset påverkas av att lån betalas av?

2018-06-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag skilde mig för tre år sedan och min före detta make vägrar sedan då att flytta ut från vårt gemensamma hus. Han har heller inte möjlighet att köpa ut mig från huset. Jag bor sedan skilsmässan i en liten hyreslägenhet. Eftersom det är han som bor i huset har det under de här åren varit han som betalat av på huslånet. Kan jag på detta sätt riskera att förlora min del i huset?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär din äganderätt?När din före detta make betalar av lånet påverkar han inte husets värde. Lånet är visserligen kopplat till huset, men bara så långt att huset används som pant för lånet. När ni gjort er bodelning fick du äganderätt till en andel av huset. Din äganderätt kan bara ändras när du går med på det, tex om du säljer den. Märk väl att du äger en andel av huset och inte ett värde i huset, dvs om husets värde ökar eller minskar gör din andel det också.SlutsatsDet korta svaret är alltså nej, du kan inte bli av med din äganderätt bara för att din före detta make betalar av delar av lånet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad med betänketid

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag min man ska skiljas och det finns barn så det är ju en betänketid. När gör man en bouppteckning? Min man har skulder på ca 150000 kr. Jag har inga skulder. Bohag med tavlor möbler och bil uppskattar jag till ca 100000kr. Några andra tillgångar har vi inte. Hur mycket ska vi ha var av bohaget?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar dels när er bodelning ska ske och hur utfallet av den kommer bli. Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln är att bodelning sker när äktenskapet har upplösts, dvs i erat fall då betänketiden löpt ut. Dock ska den ske under betänketiden om någon av er begär det (se 9 kap. 4 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan makarna. Vardera maken ska få täckning för sina skulder ur sin del av giftorättsgodset. Det som återstår efter att avräkning för skulder har skett ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna. Förutsatt att ert giftorättsgods utgörs av samägda tillgångar värda 100 000 kr innebär detta att ni har 50 000 kr var i giftorättsgods. Då din make har skulder som överstiger hans giftorättsgods är det enbart din del av giftorättsgodset som kommer fördelas genom likadelning (25 000 kr vardera). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Minskning av giftorättsgods genom gåva

2018-06-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man slängde ut mig den 1 maj!Vi har flera sparkonton ihop som bi sparat, men han öppnade ett eget för att kunna överraska mig med saker , men nu när vi skall dela detta har han gett 1 av våra barn 28000 utan min vetskap, är han skyldig mig att ge tillbaka hälften eftersom jag inte godtagit detta?
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi att gå in och titta i äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom du inte skriver någonting i din fråga om att du och din man har upprättat något äktenskapsförord där ni bestämt att viss egendom ska vara enskild egendom, så utgår jag från att all er egendom är giftorättsgods, vilken ska delas lika mellan er vid en bodelning, (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Eftersom din man, utan din vetskap och därmed också utan ditt samtycke minskat sitt giftorättsgods genom en gåva på 28 000 kr så ska detta eventuellt beaktas vid bodelningen. För att det ska beaktas krävs det att två förutsättningar är uppfyllda.1. Först och främst så måste gåvan på 28 000 kr ha lämnats inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, alltså från det att skilsmässopappren kommer in till tingsrätten.2. Dessutom så måste gåvan utgöra minst 10 % av din mans nettogiftorättsgods. Nettogiftorättsgods innebär det sammanlagda giftorättsgodset med skulderna avräknade. Är dessa två förutsättningar uppfyllda så ska din mans giftorättsgods vid bodelningen beräknas som om han aldrig givit gåvan till ert barn och de 28 000 kronorna ska alltså ingå, vilket i praktiken innebär att du genom bodelningen får hälften av de 28 000 kronorna, (11 kap. 4 § ÄktB). Skulle ytterligare problem uppkomma angående er äktenskapsskillnad eller bodelning är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ingår pensionsförsäkringar i bodelningen?

2018-06-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar vilka typer av kapital och pensions försäkringar/fonder som skall ingå i en bodelning vid skilsmässa. Samt om det är någon skillnad om de är startade innan äktenskap och/eller sambo förhållanden.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad som ska ingå i en bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) I bodelningen ska giftorättsgods ingå, vilket kortfattat är all egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord. (10 kap. 1 § ÄktB, 7 kap. 1 § ÄktB) Följande gäller för pension vid bodelning: - Allmän pension, det vill säga pension enligt socialförsäkringssystemet, ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB)- Tjänstepensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivaren ingår som huvudregel inte i bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB) - Privat pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen. Däremot finns det undantag om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande tycks vara oskäligt att den skulle ingå, då kan den helt eller delvis undantas från bodelningen i vissa fall. (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB) - Fonder ska som huvudregel ingå i bodelningen, med undantag för om fonderna är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller gåva exempelvis. För de pensionsförsäkringar som ska ingå i bodelningen utgör det som utgångpunkt ingen skillnad om de är startade innan eller under äktenskapet eftersom ni är gifta räknas det ändå som giftorättsgods, dock vid privat pensionssparande kan det möjligtvis användas som anledning till att argumentera för att det är oskäligt att sparandet ska ingå. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Delas tillgångar i aktier lika vid bodelning? Behöver man skriva något om man inte vill att egendomen delas lika?

2018-06-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fru ska skilja oss efter 2 års äktenskap. Vi har inte skrivit äktenskapsförord, men har under tiden haft separata konton med enskilt sparande, men delat på gemensamma utgifter. Båda arbetar med liknande lön. Ens partens sparande är dock större än den andre. Behöver vi dela lika på sparande i aktier etc som vi enskilt gjort? Behöver vi skriva något, om vi båda är överens om att behålla vårt eget sparande?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga!Vid en bodelning ska allt giftorättsgods, dvs all egendom som inte är enskild egendom via tex äktenskapsförord, läggas ihop och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts, Äktenskapsbalken 11:1-3. Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord ska alltså allt delas lika mellan er, även sparandet i aktierna. Vill ni inte att egendomen ska delas lika mellan er rekommenderar jag er att skriva ett äktenskapsförord om att ert respektive sparande är enskild egendom. Även om ni är överens om att ni ska behålla ert respektive sparande idag så är det inte säkert att ni är överens om detta senare, vilket då innebär att allt ska delas lika. Ni kan få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord här. Hoppas ni fått svar på er fråga!