Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan många år. Maken har i ett par omgångar dragit på sig en massa skulder, två ggr har vi löst hans skulder genom att höja befintliga bolån. Nu har han precis erkänt att han åter har en större skuld och ligger efter med betalningarna. Jag vägrar lösa hans skulder och vi varken kan eller vill höja bolånen. I höstas köpte vi en sommarstuga som vi håller på att renovera, den står på arrende och värdet finns bara i huset när det blir färdigställt. Jag har dock investerat i både inredning och renoveringar och stugan är av stort emotionellt värde för mig.Vi vill skiljas men blir det automatiskt så att hans skulder då drabbar och belastar mig? Jag tjänar dubbelt så mkt som min man.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det gör inte heller någon skillnad att du tjänar mer än din man. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas likaVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Möjligheten att jämka en bodelningDet finns en möjlighet att jämka en bodelning om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan anses oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom till den andra maken (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det skulle kunna bli aktuellt att jämka en bodelning mellan er. Din situationDetta innebär att din makes skulder på sätt och vis kommer drabba dig i och med bodelningen som ska göras om ni skiljer er. Det ni kan göra för att skydda dig är att skriva ett äktenskapsförord där ni anger att egendom du vill säkra är din enskilda egendom. Detta skulle innebära att sådan egendom hålls helt utanför bodelningen, och därmed inte användas för att täcka din makes skulder. Dock måste ju din make gå med på detta. Att komma ihåg är också att även om egendom är din enskilda egendom kommer ni fortfarande vara samägare till det (alltså under förutsättning att ni är samägare innan bodelningen). Om du vill veta mer om vad som gäller för samägande är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad är ett rimligt mäklararvode att ta upp i bodelningen?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har precis separat och är just nu i full gång med bodelning av vår bostadsrätt. Tanken är att han ska köpa ut mig. Vi har värderat vår gemensamma bostadsrätt och kommit överens om ett värde vi ska utgå ifrån. Vi har även dragit av den fiktiva skatten. Nu är vi dock oense om mäklararvodet, hur många % ska man egentligen räkna på? Lägenheten är värderad till 2.3 miljoner kronor och han vill gå på 3% i mäklararvode. Är det rimligt eller finns det något man kan gå efter? Han vill nämligen dra in jurister i bodelningen om jag inte går med på 3%. Tack på förhand!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det finns ingen exakt regel om vilken siffra man ska ta upp mäklararvodet till. Om det är möjligt kan ni komma överens om en siffra som ni tycker är skälig, och kommer ni inte överens om det kanske ni kan komma överens om att ta in uppgift från en mäklare på orten, och sedan använda den mäklarens prisuppgift som underlag. Mäklararvoden kan variera ganska mycket från stad till stad, och beroende på typen av bostad, så jag kan inte ange något allmängiltigt värde för er att gå på. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Är ett bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?

2020-01-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Är det bodelningsavtal utan ort och datum giltigt?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer Äktenskapsbalken att bli aktuell. Formkrav för bodelningsavtalEtt bodelningsavtal har formkrav och det finner du i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Bestämmelsen i 9 kap. 5 § lyfter fram två villkor för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Det första kravet är att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och det andra kravet är att det ska undertecknas av båda makarna. Ingenting i bestämmelsen lyfter fram villkor för ort eller datum. Det sagda innebär att ett bodelningsavtal är giltigt även om det inte framgår i avtalet om ort eller datum. Vad som är viktigt att tänka på när ett bodelningsavtal ska upprättasUtöver de två nämnda villkoren är det viktigt att bodelningsavtalet skrivs på ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats mellan dig och din maka/make, eftersom man vill helst undvika framtida konflikter. För att bodelningsavtalet ska vara korrekt och tydligt utformat som möjligt är mitt råd att du bokar tid med vår juristbyrå, där du kommer att få otroligt bra hjälp! Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,

Måste man betala för huset vid en bodelning?

2020-01-11 i Bodelning
FRÅGA |Om man är gift har två barn och äger ett hus tillsammans och nu vill skilja sig. Måste den som bor kvar i huset med barnen betala halva det som huset är värt till den andra som flyttar?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig besvara din fråga. Jag kan redan nu svara på din fråga på följande sätt. Den som bor kvar måste på något sätt kompenserar den andra maken för dess del i huset. Jag kommer redogöra för det juridiska stödet för det nedan. Eftersom frågan handlar om äktenskap, mer specifikt slutet på ett äktenskap så är det äktenskapsbalken som reglerar din fråga. Eftersom ni ska skilja er så har ni i juridiska termer beslutat om en äktenskapsskillnad, 5 kap. 1 § ÄktB. Detta innebär att en bodelning ska ske, 9 kap. 1 § ÄktB. En kort och förenklad sammanfattning av en bodelning är följande: Först tar man vad varje make äger, 7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB. Sedan tar man bort vad varje make på olika sätt har fått med förbehåll att de inte ska delas lika vid en bodelning, 7 kap. 2 §, 10 kap. 1 § ÄktB. Efter detta drar man bort tillräckligt så det täcker varje makes skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Slutligen slår du samman allt detta och delar lika på mitten och fördelar till varje make. Detta kallas att varje make får en lott, 11 kap. 3 § ÄktB. Efter bodelningen ska varje make alltså ha tillgångar till ett värde av sin lott, det som drogs undan för att täcka makens skulder samt det som maken redan tidigare hade med förbehåll, 11 kap ÄktB. Din fråga verkar vara vad man ska göra med bostaden som ofta är så stor att den överstiger värdet av alla andra tillgångar tillsammans. För det första kommer frågan vem som har rätt till bostaden. Huvudregel är att varje make i första hand har rätt till sin egna egendom, 11 kap. 9 § ÄktB. Vad det gäller bostaden är det dock den som har bäst behov av den som får bostaden på sin lott, 11 kap 8 § ÄktB. I detta fallet är det den som ska ha vårdnaden av barnen som har bäst behov av bostaden. Det är dock inte så att maken som har bäst behov får bostaden utan att behöva betala. Om det är möjligt så kommer den andra makens del av bostaden avräknas på den som bor kvar i husets lott. D.v.s de kommer vara så att den andra maken får så mycket som möjligt av de resterande tillgångarna som ska delas mellan makarna, 11 kap. 10 § ÄktB. Är inte detta tillräckligt så ska man betala det som blir över med pengar. Så Svaret är ja, den som bor kvar måste betala värdet för halva huset till den som flyttar ut, 11 kap. 10 § ÄktB. Om den som bor kvar ställer en godtagbar säkerhet så kan den dock få skäligt anstånd med att betala, 11 kap. 10 § ÄktB. Sammanfattningsvis som svar på din fråga: Ja, den som bor kvar måste kompensera för att den andra maken måste flytta ut. Detta kan antingen ske genom pengar eller genom att maken får andra tillgångar i bodelningen. Med vänliga hälsningar

Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Min fru drar på sig skulder som hon inte kan betala. Nu blir det skilsmässa men med 6 mån betänketid eftersom vi har barn. Min fråga blir: Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelserna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att både du och din maka har delad ekonomi fram till och med den dagen då er skilsmässa går igenom enligt 1:4 ÄktB. Dock innebär inte detta att du kommer behöva stå för alla nya skulder efter inlämnandet av skilsmässoansökan. "Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes"; 9:2 § ÄktB. Dagen för talan utgår från den s.k. "kritiska tidpunkten", d.v.s. den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Vidare av 9:3 § framgår det att ni båda är skyldiga att redovisa era egendomar fram tills att bodelningen förrättas. Man kan också begära direkt bodelning vid en pågående mål om äktenskapsskillnad, 9:4 ÄktB. Din frågaNi har delad ekonomi fram tills att skilsmässan går igenom. Utgångspunkten är din frus nya skulder inte kommer påverka bodelningen, då bodelningen utgår från den kritiska punkten. Observera att detta inte är 100% då undantag finns till 9:2 §. Jag rekommenderar dig upprätta en bouppteckning som en bodelningsförättare kan hjälpa dig med. En bouppteckning kan användas som bevis vid en eventuell tvist vid bodelningen. Ett annat alternativ är du begär en direkt bodelning.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur ska egendom fördelas vid bodelning?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående delning av saker vid en skilsmässa och separation! Min fråga är? Om vi har delat alla saker lika, och vi är överens så långt. Nu är garagesakerna kvar verktyg mm. Min fru är inte intresserade av dom så jag vill ha dom, vi säger att vi kommer överens om ett dagsvärde på 30 000:- Då kommer min fråga? Ska jag betala henne halva värdet på dom = 15 000:- eller ska hon ha lika mycket som det totala värdet =30 000:- av mig? Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer inte gå djupare in på exakt hur en bodelning går till och vad som ska tas upp, eftersom du verkar ha koll på det. Är du intresserad av att veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en till fråga.Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas likaHuvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är alltså att makarna ska ha lika mycket efter bodelningen. Om du får behålla egendom värt 30 000 kr, ska även din fru få egendom motsvarande lika mycket, alltså 30 000 kr. Om hela ert bo är värt 100 000 kr ska alltså du och din fru, efter bodelningen, ha egendom värt 50 000 kr var. Detta oavsett vilken egendom var och en av er behåller. Om du får verktyg värt 30 000 kr har alltså din fru rätt till annan egendom till samma värde. Om du ska ge henne 15 000 kr eller 30 000 kr beror alltså på hur ni delat resterande egendom. Det som är viktigt är helt enkelt att ni, efter bodelningen, har rätt att ha egendom värt lika mycket, det vill säga hälften av värdet på boet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur ska tillgångarna fördelas i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad?

2020-01-13 i Bodelning
FRÅGA |Samboköp av fastighet 2013Mannen erhåller från sin far till - kapitalinsatsen 165 000 kr- Bergvärme 180 000 krInga avtal om delade skulder har skrivits!- Banklån var gemensamma.Avyttring av fastigheten 2017Endast banklånen räknades av vid försäljningen.1/ Kan lånen som mannen lagt in i fastigheten betraktas som enskilda?2/ Blir svaret annorlunda om det kan konstateras att kvinnan betalat största delen av banklånen då mannen under avsevärd tid saknade inkomst?Mannen köper bil och erhåller ytterligare 200 000 kr som kontantinsats från fadern. Inga avtal skriva här heller.3/ Kan även detta betraktas som enskilt lån till mannen?Kan, under förutsättning att mannens lån till fadern betraktas som enskilda och att hans enskilda skulder vid ingången av äktenskap uppgår till 545 000 kr (165 000+180 000+200 000)?BodelningBoets tillgångar uppgår endast till 2 bilar värderade marknadsmässigt till 200 000 kr.Kan fördelningen bli?Tillgångar 200 000 att fördelaMannen Tillgångar 100 000Enskilda skulder 545 000Återstår 0 krKvinnan Tillgångar 100 000Enskilda skulder till anhörig 78 290Återstår tillgångar att fördela 21 710 Mannen 10 855 krKvinnan 10 855kr
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga undrar du huruvida de lån mannen i din fråga tagit av sin far är att räkna som enskilda eller gemensamma. Du undrar även om svaret blir annorlunda om det kan konstateras att kvinnan till största delen betalt banklånen då mannen under lång tid saknade inkomst samt även om de 200.000 kronor mannen erhållit från sin far kan betraktas som ett enskilt lån till honom.Inledningsvis vill jag klargöra att det är svårt att göra en korrekt bodelning i ett mailsvar då jag inte har full insyn i tillgångar eller vem som äger vad. Min rekommendation är därför i förlängningen, om mannen och kvinnan inte kan komma överens, att du kontaktar en jurist som kan företräda dig och upprätta ett förslag till bodelning.Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det innebär att om en make lånat pengar är skulden bunden till vederbörande. Gemensamma banklån finns det oftast ett solidariskt ansvar för mot banken (efter avtal därom), innebärande att makarna har lika stor skuld i bodelningen. För lån som mannen tagit av sin far är han enskilt bunden av, om det inte kommits överens om annat. Om både mannen och kvinnan exempelvis undertecknat ett skuldebrev om att de är solidariskt ansvariga belastar lånet dem båda. Om en make däremot ensam tar lån är vederbörande ensamt ansvarig för dem. Det gör ingen skillnad vem av makarna som betalt själva lånet – det är den som ingått avtal om lånet som är ensam ansvarig för det. Att kvinnan betalt på lånet för att mannen inte hade råd innebär inte att hon övertar ansvaret för det. Utifrån den information du givit talar det för att mannen ensam är ansvarig för de lån han tagit.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörande skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Då skulder är personliga kan en make aldrig gå in med ett minusvärde i bodelningen. Precis som du själv visat i din uträkning innebär det att om en makes skulder är större än vederbörandes tillgångar går hen in med 0 kronor i bodelningen. Om en make hade kunnat gå in med ett minusvärde hade det inneburit att den andre maken blivit betalningsansvarig för den andre makens skulder, vilket inte är möjligt.Om det endast finns tillgångar om 200.000 kronor i boet och att dessa är 100.000 kronor var (dvs. makarna äger vars en bil och de är värda lika mycket) är din uträkning korrekt. Från giftorättsgodset görs en skuldtäckning, innebärande att mannen går in med 0 kronor och kvinnan med 21.710 kronor, vilka fördelas mellan makarna. Skulle däremot bilarna vara endast kvinnans giftorättsgods innebär det att hon efter skuldtäckning går in med 121.710 kronor som ska fördelas mellan makarna (60.855 kronor). Om bilarna är makens giftorättsgods går han fortfarande in med noll kronor då hans skulder överstiger hans tillgångar. Om så är fallet går även kvinnan in med noll kronor (då hon inte har några tillgångar utan bara skulder). I ett sådant fall finns det inget att fördela. Avgörande är således vems giftorättsgods bilarna är.Min rekommendation, för det fall att mannen och kvinnan inte kommer överens, är att du anlitar en jurist som företräder dig och är behjälplig med att gå igenom ekonomin och upprätta ett förslag till bodelning. Om du är intresserad kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare. Lawlines jurister har lång erfarenhet av bodelningar och tvister därom. För kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska den ena maken betala vid bodelning?

2020-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Hejjag och min exman har delat upp allt lösöre.Vi värderade först alla saker till bruksvärdeMin del blev värderad till 15.000:-Hans del blev värderad till 35.000:-Skillnaden är 20.000 krHur mycket pengar ska jag då få av honom?med vänlig hälsning
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att redogöra för regler om bodelning enligt äktenskapsbalken. I min redogörelse kommer jag att utgå från att ni inte har ett äktenskapsförord. För det första kommer jag att redogöra för vilken egendom som ska ingå i bodelningen. För det andra kommer jag att redogöra för hur beräkningen av giftorättsgods går till. För det tredje kommer jag att skriva en sammanfattning av min redogörelse.Regler avseende egendom i bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods räknas in. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som på grund av arv, gåva m.m. har ett förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning ska skulderna räknas av och därefter ska giftorättsgodset delas upp lika mellan makarna (9 kap. 1 § 1 meningen ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB).I en bodelning ska ni alltså räkna upp vilken egendom som är din och vilken egendom som är din exmakes. Därefter ska ni räkna ihop er egendom. Om vi går efter de belopp du angivit, har du giftorättsgods för 15 000 kr, och din exmake har giftorättsgods för 35 000 kr, detta ska alltså räknas ihop.Det blir 15 000 + 35 000 = 50 000 kr. Därefter ska den summan delas på två. Det vill säga 50 000 / 2 = 25 000 kr. Enligt ÄktB ska ni alltså erhålla 25 000 kr var. Eftersom din del egentligen är värderad till 15 000 kr saknades det 10 000 kr. Din exmake har en valfrihet att antingen ge dig egendom eller pengar motsvarande beloppet om 10 000 kr. (11 kap. 9 § ÄktB).Sammanfattning:Egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods. Egendom som inte ska ingå i en bodelning är enskild egendom. Vid en bodelning går ÄktB efter en likadelningsprincip. Vilket innebär att man lägger ihop ena makens giftorättsgods och den andra makens giftorättsgods och delar på två så att båda får lika mycket. Den som erhållit den större delen ska enligt ÄktBs regler antingen betala motsvarande belopp i pengar eller i egendom.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,