Hur räknar man ut bodelningslikviden?

2021-08-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man räknar ut bodeningslikviden, dvs den suma min man ska lösa ut mig för från bostaden.Jag ser i mpnga exempel att man minskar marknadsvärdet med anskaffningsvärdet (minus mäklararvode och skatt). Men jag har också sett exempel där man minskar marknadsvärdet med lån för att få fram en vinst. Vad är skillnaden?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. Exempel:Vi utgår ifrån att marknadsvärdet på bostaden är 4.500.000, att bostaden anskaffades för 2.400.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånet. Vi utgår i det här fallet ifrån att du ägde 65% och din ex-partner 35 % av bostaden och att båda ansvarar för 50% av lånet och att lånet uppgår till 1.887.000 totalt.Din andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Din sambo/make ska alltså om vi utgår ifrån det här exemplet köpa ut dig för 1.035.400.Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Vad ingår i bodelningen?

2021-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer med aktiekontot vid separation från sambo?Min sambo funderar på att lämna mig. Vi har alltid haft gemensam ekonomi och köpt hus, bilar, båt, sparande osv för gemensamma pengar. Aktiekontot med en betydande summa pengar står i mitt namn. Läste att vid bodelning så ingår bara huset och bohaget. Vad händer med aktiekontot? Tillfaller de pengarna juridiskt sett mig eftersom jag står som ensam ägare på kontot?Hur är det med våra bilar? Båda bilarna står på mig, men jag läste något om att hon kan hävda att vi har köpt dem för gemensamma pengar och därför har del i bilarna?Tacksam för svar!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Det är endast samboegendomen som fördelas mellan samborna genom bodelning (8 § sambolagen). Utgångspunkten är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Bohag (som ska ingå i bodelningen) är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Det kan till exempel vara en soffa och en tv som köpts för gemensam användning.I ditt fallEtt aktiekonto utgör inte gemensam bostad eller bohag. Tillgångarna på kontot kommer därför inte att ingå i bodelningen. Den som äger aktierna kommer därför att behålla dessa som sin enskilda egendom. Om ni äger dessa tillsammans kan samäganderätt uppkomma (se nedan).Om ni köpt hus för gemensam användning ska det ingå i bodelningen.Bilar, båtar och andra lösa saker som inte utgör bohag ska inte ingå i bodelningen. Den som äger bilarna, båtarna osv. ska därför behålla dessa som sin enskilda egendom. Om egendomen förvärvats gemensamt uppkommer samäganderätt (se nedan).Sparade pengar är inte heller bohag eller bostad och ska därför inte ingå i bodelningen.SamäganderättOm ni har köpt egendom gemensamt, t.ex. en bil, uppkommer samäganderätt. Ni äger således en viss andel i godset. Om inget annat bevisas äger ni egendomen med hälften var (1 § samäganderättslagen). Den som står som ägare på bilen behöver nödvändigtvis inte vara ensam ägare. Däremot är det en stark indikation på vem som är ägare av bilen om en tvist skulle uppstå. Om ni har köpt bilen tillsammans äger ni den tillsammans med hälften var, såvida inget annat kan bevisas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vid min skilsmässa gjorde vi ingen bodelning utan jag fick bo kvar i villan och vi står båda kvar som ägare. Min exman flyttade till en lägenhet. Nu vill han inte ha något med huset att göra, och kräver inga pengar av mig, utan vill att huset ska ägas av mig. Enligt Lantmäteriet är det inte "bara" att anmäla att Lagfarten står skriven på mig. De säger att om man inte gjort en riktig bodelning finns det kvar en giftorätt, trots att jag skulle stå som ensam ägare. Kan ni hjälpa mig att klura ut det här och hur jag ska gå tillväga för att allt ska gå rätt till? Tack så mycket.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Giftorätt och bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Som jag förstår din fråga så är huset inte enskild egendom och är således s.k. giftorättsgods som ska fördelas genom bodelning vid en skilsmässa. Bodelning ska göras när äktenskapet är upplöst, 9 kap 3 § ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 6 § ÄktB. Hur länge man kan vänta med att göra en bodelning har prövats av Högsta domstolen ett fåtal gånger. I NJA 1993 s. 570 hade en make underlåtit att påkalla bodelning i 24 år och därmed förlorat sin rätt därtill. I NJA 2009 s. 437 hade en make rätt att begära bodelning efter tio år. Vad ska du göra?Som Lantmäteriet säger finns det alltså i dagsläget kvar en giftorätt för din ex make i huset även om du numera står som ägare på huset. Det innebär att din ex man kan begära bodelning och få rätt till värdet av halva huset oaktat om du nu står som ensam ägare. Det jag således skulle rekommendera dig och din ex man är att göra en bodelning. På så sätt kan du ändå få ta över huset utan att det finns kvar en giftorätt förutsatt att din ex man är med på att du ska få ta över hela huset. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med all egendom vid en skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag frågade förut om vad som händer med mina tillgångar när jag skiljer mig och jag vill ha förtydligande på vad vad som händer med giftorättsgodset. Vill inte ha en lång utläggning som sist utan ett kort och koncist svar på vad som gänder med det, så som jag uppfattat det så kan jg behålla det om jag vill? Eller är jag helt ute o cyklar, snälla förtydliga detta och inte så jätteinvecklat vill bara förstå den biten. tack så mycket på förhand!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte exakt vad din fråga rör då det inte var jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår frågan som du nu ställer; nämligen vad som händer med er egendom (giftorättsgods) vid en skilsmässa. Eftersom din fråga handlar om makars egendom kommer jag att utgå ifrån äktenskapsbalkens (ÄktB) bestämmelser. En bodelning är något som sker när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom; giftorättsgods och enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. De tillgångar som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Svar på din fråga: Det som alltså sker med giftorättsgodset är att den delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses, i detta fall p.g.a. en skilsmässa. Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Egendom som träder i stället för annan egendom

2021-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag ärvde ett hus efter min pappa som egen egendom (Finns skrivet i testamentet). Jag har nu sålt det och köpt ett nytt hus med min sambo och då gått in med vinstpengarna i det huset. Om det skulle vara så tråkigt att vi skulle gå isär, kommer pengarna (vinsten) från den egen egendom jag sålde fortfarande vara mina? Eller delas det på hälften? Tack på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast samboegendomen som fördelas mellan samborna genom bodelning (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen).I samboegendomen ingår inte vad som har trätt i stället för egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § 4 p. sambolagen). I detta fall träder det gemensamma huset i stället för din enskilda egendom från din far. Den nya fastigheten utgör således din enskilda egendom och ska inte ingå i bodelningen. Om även din sambo betalar en summa vid förvärvet kommer en andel av den nya fastigheten utgöra din enskilda egendom och därmed inte ingå i bodelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej...Min bror och jag har letat lägenhet i Spanien i ca 7-8 månader och tillslut hittat en. Nu till det kniviga när vi i nästa vecka tänkte köpa en så berättade han att dem ska skiljas och papperna är påskrivna av båda för ungefär 3 veckor sedan. Kan vi genomföra den här affären eller måste vi hoppa över den vilket jag misstänker. Dem har barn under 16 så det är ju 6 mån betänketid så min fråga är..... Om han för över 150000 till mig och vi köper lägenheten tillsammans kommer den då tillfalla hans fru/föredetta fru sen? Gäller skilsmässan redan nu eller efter betänketiden? Tack på förhand
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över från vilken tidpunkt egendomsförhållandena vid äktenskapsskillnad ska beräknas från – vid ansökan om äktenskapsskillnad eller först då betänketiden gått ut. Reglerna om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Den kritiska tidpunktenEn bodelning ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag så äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta kallas den kritiska tidpunkten. En makes tillgångar och skulder som tillkommit efter denna dag ska inte ingå i bodelningen. Vid en bodelning som inte sker på grund av dödsfall utan på grund av äktenskapsskillnad inträffar den kritiska tidpunkten den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är samma dag då makarnas gemensamma ansökan eller den ena makens ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Är det bara en make som ansökt som äktenskapsskillnad spelar det ingen roll när den andra maken fått ta del av stämningsansökan, utan det är när ansökan inkommit till tingsrätten som avgör. Att betänketid börjat löpa påverkar inte detta, utan egendomsförhållandena är så att säga "fastlåsta" vid den kritiska tidpunkten.Ditt fallOm ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrättenDu skriver att papperna redan är påskrivna av din bror och hans fru. Jag kommer här utgå från att deras ansökan om äktenskapsskillnad också inkommit till tingsrätten. Om din bror skulle föra över en summa pengar till dig efter den kritiska tidpunkten inträffat så kommer den fortfarande ingå i bodelningen om det var egendom din bror hade då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Din bror kan alltså föra över egendom till dig som han intjänat efter den kritiska tidpunkten, då han och hans fru från den dagen har separat ekonomi, men inte egendom som han ägt sen tidigare. Pengarna eller surrogat för pengarna i form av exempelvis andel i en lägenhet ni då förvärvar kommer alltså ingå i bodelningen för motsvarande värde som din bror fört ut ur bodelningen.Om ansökan om äktenskapsskillnad inte inkommit till tingsrätten ännuUtifrån hur din fråga är formulerad förefaller det som att makarnas ansökan redan har inkommit till tingsrätten, men om så inte är fallet ser situationen lite annorlunda ut. Din bror är då inte förhindrad att ge dig en gåva. Värt att notera är dock att om gåvan sker utan hans frus samtycke och om den har i inte obetydlig omfattning minskat din brors giftorättsgods, så kommer hans frus andel vid bodelningen ändå beräknas som om värdet av gåvan hade ingått i din brors giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Vad som avses med att giftorättsgodset ska ha minskat i inte obetydlig omfattning beror på förhållanden mellan gåvans värde och givarens egendom i övrigt, men generellt anses det uppfyllt om gåvans värde utgör mer än 10 % av givarens giftorättsgods. Även om din bror och hans frus ansökan om äktenskapsskillnad ännu inte skulle ha inkommit till tingsrätten är din bror alltså förhindrad att ge dig en sådan gåva om den skulle utgöra mer än 10 % av hans giftorättsgods.SammanfattningOm din bror och hans fru skickat in sin ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inträffat, och din bror kan alltså inte ge bort egendom som han ägde vid den kritiska tidpunkten för än en bodelning har förrättats. Om deras ansökan inte skulle ha inkommit till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inte inträffat ännu och din bror är inte förhindrad att ge dig en gåva, så länge gåvan inte utgör mer än 10 % av hans totala giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Sambolagen - apartment and household goods

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |I moved to Sweden '20 for my partner. After 2 months he bought an apartment for us to live in. I contributed 50000 sek to the buy, but I am not mentioned in any contracts. What are my rights? I am separating from him now.
Viktoria S |Hi and thank you for contacting us. If I understrand you correctly, you wonder what rights you have regarding the apartment to which you have contributed with 50 000 kr.Sambolagen When you move in together with your partner sambolagen becomes applicable. When separating from a partner, the properties that you have bought together or in order to use together should be divided between you both (3 § sambolagen). An apartment used as home for you both should therefore be divided. It does not matter which partner that has bought and paid for the apartment, provided that the purpose was that you would both live in it - the fact that you are not mentioned in any contracts does not matter in this case. Conclusion You have right to half the value of the apartment and the household goods that you have bought to the apartment. It does not matter that you are not mentioned in any contracts. I hope that I have been able to answer your question and do not hesitate to contact us again! Kind regards,

Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?

2021-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vad händer om man är sambo o den ene äger en fastighet som båda bor i och den säljs?Man ska ju inte betala hyra när man är sambo o båda inte äger fastigheten, varför?Vad händer om den som äger fastighet o bil tex går bort, vad händer då med den andra sambon, gemensamma barn finns.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.Varför man inte ska betala hyra till sambo har att göra med att det saknas lagreglering kring detta. Som sambo är man inte skyldig att försörja den andra. Står den ena på bostaden kan man däremot sinsemellan komma överens om att den ena ska stå för en viss del av kostnaden. BodelningSamboförhållanden regleras i sambolagen. Det framgår där att gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, förutsatt att det har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Upphör ett samboförhållande så kommer det ske en bodelning där samboegendomen delas lika mellan er (8 § sambolagen). Ett samboförhållande kan upphöra exempelvis genom ena sambons dödsfall. Utifrån din fråga förstår jag det som att den ena äger fastigheten. Däremot framgår det inte om fastigheten har förvärvats för gemensamt bruk eller inte. Skulle sambon som står som ägare ha införskaffat det för gemensam användning kommer den att ingå vid bodelningen. Om fastigheten däremot var införskaffat utan plan på gemensam användning kommer den inte att ingå. Bilen kommer dock inte att ingå vid en bodelning. Den utgör varken gemensam bostad eller bohag och är inte samboegendom. Vad gäller om det finns gemensamma barn vid ena sambons bortgång?Till att börja med ärver sambor inte varandra. Samboförhållande skiljer sig åt från äktenskap där make har rätt till kvarlåtenskapen före gemensamma barn (3 kap. 1 § äktenskapsbalken). Motsvarande reglering saknas i sambolagen. Om någon av er går bort är det era gemensamma barn som har rätt till arv. Det är den efterlevande sambon som har rätt att kräva en bodelning (18 § sambolagen). Som tidigare nämnts är det samboegendomen som ingår vid bodelningen. Eftersom bilen inte utgör samboegendom räknas den som enskild egendom. Den kommer därför oberoende av bodelningen att gå till den sambo som är ägare till den. Har fastigheten förvärvats för gemensamt bruk och således utgör samboegendom kommer denna delas mellan dig och din sambos barn genom bodelningen. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Har du någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänliga hälsningar,