FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/11/2022

Vad händer med gemensam bostad i en bodelning?

Hej! Jag ska separera och äger ett hus som är köpt för gemensamt boende men det är bara jag som står på lagfarten och på bolånet. Hur gör man med huset vid bodelning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du skriver att du ska separera förstår jag det som att du är gift och nu ska genomgå äktenskapsskillnad. Bodelning vid äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Om jag har tolkat dig fel får du gärna höra av dig med en ny fråga och förtydliga så att jag kan hjälpa dig med rätt omständigheter.

Utgångspunkten är att var make är enskilda rättssubjekt. De råder därför över sin egen egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta gäller dock inte alltid för sådan egendom som utgör gemensam bostad och gemensamt bohag (7 kap. 5 § ÄktB). Notera dock att undantaget inte omfattar bostäder som huvudsakligen används för fritidsändamål, så som sommarstugor eller andra fritidshus (7 kap. 4 § fjärde stycket ÄktB). 

Samägd bostad

I detta fall handlar det om en eventuell gemensam bostad. För att något ska presumeras vara en sådan ska den vara förvärvad i syfte av gemensamt bruk. Utöver det har man i rättspraxis kommit fram till att båda makarna ska ha bidragit ekonomiskt till köpet i enlighet med rättsfall NJA 2008 s. 826. I ett annat rättsfall, NJA 1981 s. 693, har domstolen dessutom kommit fram till att även insatser som är jämförbara med ett ekonomiskt bidrag ligger till grund för ett presumerat samägande av bostaden. Sådana insatser skulle till exempel kunna vara att maken i fråga köper de flesta av bostadens möbler eller utför byggarbete på bostaden. Om så är fallet för er antas ni alltså samäga bostaden. Den ska då ingå i er bodelning (7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB). 

Bostad som enskild egendom 

Om det är så att grunderna för presumerat samägande ovan inte föreligger (det vill säga att ni inte förvärvat bostaden i syfte av gemensamt bruk eller att din make inte bidragit ekonomiskt till köpet eller genom annan jämförbar insats) så är det istället du som ensam presumeras äga bostaden. Det innebär dock inte automatiskt att den är din enskilda egendom, utan man kan ensam presumeras äga någonting som fortfarande utgör giftorättsgods. All egendom presumeras nämligen vara giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Att något är enskild egendom kan till exempel framgå av ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Om den är enskild egendom ska bostaden inte ingå i bodelningen eftersom enskild egendom ska undantas (7 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 2 § ÄktB). Om den inte är enskild egendom ska den ingå i bodelningen på din sida. Allt giftorättsgods ingår nämligen i en bodelning. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”