FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/11/2022

Hur går en bodelning till och måste man följa lagen eller finns det andra sätt att bodela på?

jag och min fru ska göra en bodelning då vi har bråkat rätt mycket och vi vill ha hjälp. Tillgångar: Jag: Pengar på banken 75 000 kr Möbler 24 000 kr Golfprylar 8 000 kr Dator 13 000 kr TV 6000 kr Skulder Banklån 50 000 kr Fru: Pengar på banken 23 000 kr Stereo 12 000 kr Vespa 24 000 kr Dubbelsäng 4 000 kr Skulder Kreditkortsskulder 85 000 kr vilket resultat skulle detta ge? Finns det något annat vi hade kunnat göra juridisk sätt än detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor om bodelning vid ett äktenskap så är det Äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar detta. Som jag uppfattar frågan så ska du och din fru göra en bodelning. Då det inte framgår om denna bodelning görs till följd av en skilsmässa eller om den görs under ert äktenskap kommer jag att besvara frågan utifrån de båda alternativen då det finns vissa saker man bör tänka på beroende på när man gör bodelningen. Avslutningsvis tar jag upp en del praktiska saker som ni bör tänka på. 


Hur gör man en bodelning? 

Tanken vid en bodelning är att all egendom, utom så kallad enskild egendom ska delas lika mellan makarna (10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Den egendom som ska delas mellan makarna kallas för giftorättsgods. Huvudregeln är att allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som inte ska delas mellan makarna. Egendom kan bli till enskild egendom genom att makarna har reglerat det i ett äktenskapsförord, om man har fått egendom i arv och det i testamentet står att denna egendom ska vara den makens enskilda eller om man har fått något i gåva där det i ett gåvobrev står att egendomen ska vara den makens enskilda. Eftersom det inte framgår om du och din fru har någon enskild egendom kommer jag att utgå från att alla de tillgångar som står uppräknade i frågan är giftorättsgods, dvs att de ska delas lika mellan er. 


Hur skulle en bodelning se ut i ert fall? - Steg 1: lägg ihop alla tillgångar 

Dina tillgångar: 

Pengar på banken 75 000 kr 

Möbler 24 000 kr 

Golfprylar 8 000 kr 

Dator 13 000 kr 

TV 6000 kr 


Dina totala tillgångar: 126 000 kr 


Din frus tillgångar: 

Pengar på banken 23 000 kr 

Stereo 12 000 kr 

Vespa 24 000 kr 

Dubbelsäng 4 000 kr 


Din frus totala tillgångar: 63 000 kr 


Vad händer med skulderna - delar man lika även på dem?

När man ska genomföra en bodelning så ska man först och främst alltså räkna ihop var du, respektive din fru, enskilt har i tillgångar. Efter att detta har gjorts, dras era respektive skulder av från era respektive tillgångar (11 kap 2 § ÄktB). När man har gjort detta får man fram vad respektive make har i giftorättsgods. 


Hur skulle en bodelning se ut i ert fall? - Steg 2: dra av skulderna

Dina tillgångar: 126 000 kr

Dina skulder: 50 000 kr

Ditt totala giftorättsgods: 76 000 kr 


Din frus tillgångar: 63 000 kr 

Din frus skulder: 85 000 kr 

Din frus giftorättsgods: 0 kr 


Eftersom din fru har mer skulder än tillgångar så blir hennes giftorättsgods 0 kr. Man kan aldrig medföra ett negativt värde till det gemensamma giftorättsgodset och på så sätt kan inte heller du bli skyldig att betala din makas skulder (1 kap 3 § ÄktB). Skulder kan dock påverka fördelningen av giftorättsgodset mellan er. 


Hur skulle en bodelning se ut i ert fall? - Steg 3: likadelning av giftorättsgodset 

Dina tillgångar läggs ihop med din frus tillgångar och delas sedan lika mellan er (11 kap 3 § ÄktB). 


76 000 kr + 0 kr / 2 = 38 000 kr. 


Du och din fru får alltså 38 000 kr vardera efter bodelningen. Detta kallas för er bodelningsandel (11 kap 6 § ÄktB). 


Måste man följa Äktenskapsbalkens regler när man ska göra en bodelning eller finns det andra sätt att göra den på? 

Det finns alltså vissa lagregler för hur bodelningen ska göras, däremot får ni bodela hur ni vill så länge ni båda är överens. Ni måste alltså inte strikt följa lagen om ni vill göra på något annat sätt och båda känner sig okej med det. 


Är det någon skillnad på om man gör en bodelning under äktenskapet eller om man gör den vid en skilsmässa? 

En bodelning kan göras även under äktenskapet. Om ni vill göra detta ska ni anmäla det till Skatteverket (HÄR). 


Vilka saker bör man tänka på när man ska genomföra en bodelning? 

Ett bodelningsavtal ska alltid göras efter det att bodelningen är genomförd. Ett bodelningsavtal fungerar som bevis på att en bodelning är gjord och ska undertecknas av er båda två. Ett bodelningsavtal är bra också av andra praktiska skäl, exempelvis om man ni ska lägga om ett bolån så kan banken vilja se ett bodelningsavtal. 


Sammanfattning

Det finns en hel del lagregler för hur en bodelning ska gå till, men om ni kan hitta en gemensam lösning som passar just er och som ni båda är överens om kan ni dock bodela även på andra sätt. 

Om ni vill ha hjälp eller inte kommer överens vid en bodelning kan man kontakta en jurist eller anlita en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal kan våra duktiga jurister på Lawline hjälpa till (klicka här för att boka en tid med en jurist). 


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar! 

Elin StaafgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”