Har jag rätt till huset vid en bodelning?

2021-07-28 i Bodelning
FRÅGA |Vi ska separera efter 4år tillsammans. Min sambo köpte en bostadsrätt 2019 som vi tillsammans flyttade in i, där skrev vi samboavtal att bostaden var hans. Där bodde vi mindre än ett år sen sålde han det också gick med vinst 300tusen.Under den perioden var vårat förhållande rörigt. Vi fick 1,5månad på oss att lämna, med tre barn varav en nyfödd bebis. när vi inte fick tag på boende tog han sina saker och flytta in hos en släkting. Och jag skulle bosätta mig hos mina föräldrar med barnen men lyckades tillslut få tag på en lägenhet. Under den tiden hittade min sambo ett hus, jag ville inte köpa det. Så han valde att ensam köpa huset. Vi bodde tillsammans i hyreslägenheten jag hyrde, jag stod skriven där med barnen och han stod skriven hos sin släkting. vi bestämde oss för att vi skulle fortsätta bo ihop och att vi skulle flytta med till huset. Juni 2020 fick vi nycklarna till huset. Där renoverade vi ihop i tre månader, han stod då skriven där och jag stod skriven i lägenheten under uppsägningstiden, vi bodde i lägenheten medans vi renoverade. Sen flyttade vi gemensamt in i huset och har nu inte skrivit något samboavtal. Så jag undrar om jag har rätt till något av huset vid en bodelning? Jag har tagit hela föräldraledigheten, haft barnen ensam för att han valt att jobba dubbla jobb. Vi har heller inte haft gemensam ekonomi. Så han har byggt upp ett väldigt stabilt liv nu ekonomiskt med sparande och jag har ingenting.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att huset ska ingå vid en bodelning måste huset utgöra samboegendom (8 § sambolagen). En bostad utgör samboegendom om den är köpt för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Undantag finns om ni har skrivit ett samboavtal att huset inte ska ingå vid en bodelning (9 § sambolagen). Ni verkar dock inte ha skrivit ett nytt avtal gällande huset. Det innebär i ditt fall att det avgörande blir syftet med husköpet. Om syftet var att ni skulle bo där gemensamt är huset samboegendom och ingår vid en bodelning, om syftet inte var att bo i huset gemensamt är huset inte samboegendom.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Bodelning med internationella egendomar

2021-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag har en svåger som är gift med en Thailändska. Han ägde huset när de gifte sig. Det finns inget äktenskapsförord. Men hon äger 2 hus i Thailand. Kommer dessas värde att räknas in tillsammans med hans bostad om de skiljer sig?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag gäller för äktenskapet?Den första saken som behöver undersökas är om svensk lag kommer att tillämpas på bodelningen mellan er. Vilken lag som kommer att tillämpas påverkar såklart hur uppdelningen av egendomen kommer att se ut - och vad som kommer att ingå. Enligt lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (LIMF) 3 § gäller som huvudregel att du och din maka kan avtala skriftligt om vilket lands lag ni vill ska gälla vid bodelningen. Om ni inte har ett sådant avtal, blir frågan om vilket lands lag som ska tillämpas beroende av er hemvist (se 4 § LIMF). Det är inte hugget i sten när man ska anses ha "hemvist" i en viss stat, men viktiga faktorer enligt svensk rätt är var man är medborgare, var man är folkbokförd, hur länge man bott i landet, hur många andra anknytningar man har dit (t ex fast jobb, släktingar i landet etc) samt om man har för avsikt att stanna kvar i landet tillsvidare.Har ni inget skriftligt avtal som nämnts ovan ska lagen i det land där ni båda tog hemvist när ni gifte er gälla. Men om ni därefter flyttat till ett nytt land och bott där tillsammans i minst två år, ska istället det landets lag gälla. Detta innebär att om ni bott i Sverige tillsammans sedan minst två år tillbaka ska svensk lag tillämpas på er bodelning.Vad ska ingå i er bodelning enligt svensk lag?Vad som enligt svensk lag ska ingå i en bodelning står i 11 kap. Äktenskapsbalken. Enligt svensk rätt ingår allt giftorättsgods men inte enskild egendom (som gjorts enskild genom äktenskapsförord). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen oavsett var den egendomen befinner sig. Vad innebär detta för er?Har inget avtal upprättats om vilket lands rätt som ska tillämpas och de har hemvist i Sverige blir svensk rätt tillämplig. Enligt svensk rätt delar de på allt giftorättsgods (dvs huset i Sverige och husen i Thailand) om inget äktenskapsförord har upprättats. Vänliga hälsningar,

Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?

2021-07-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och sambo ska gå isär, vi har ett hus som vi står gemensamt på. Jag köpte huset 2017 och hon köpt in sig i huset för 2 år sedan. Ingen av oss har råd att lösa ut den andra. Vi har inga gemensamma barn. Hur går vi tillväga för att göra detta så smidigt och enkelt som möjligt. Vi har saker vi köpt gemensamt och sen har vi saker som var och en av oss hade sedan tidigare. Behöver lite tips och råd hur vi gör?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att gå igenom hur ni kan gå tillväga för att ni båda ska få ut er andel i det genemsamma huset och samboegendomen. Vi upphörandet av ett samboförhållande är det sambolagen som tillämpas (SamboL). Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör? En bodelning i samband med att sambor separerar sker endast om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Det som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning oavsett vem som faktiskt har betalat får egendomen. Den bostaden som du har skrivit om i din fråga är alltså samboegendom och kommer att ingå i bodelningen. Bostaden kommer ingå i bodelningen för att din sambo har köpt in sig (3 § SamboL). Det gemensamma bohaget i ett samboförhållande utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre, det vill säga lösa föremål som har köpts för att användas i det gemensamma hushållet. Om den ena sambon uteslutande använder viss egendom ska denna inte räknas som gemensamt bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte som gemensamt bohag (7 § SamboL). Samboegendom ska vid bodelningen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Vardera sambos andel måste räknas ut för att få ut den totala summan som ska delas lika mellan dem (12 § SamboL). Sambornas eventuella skulder ska dras av från samboegendomen och det som sedan kvarstår efter skuldavräkningen ska delas lika mellan samborna (13 § och 14 § SamboL). Det som kan göras när huset ägs gemensamt och anses vara samboegendom är antingen att en av samborna köper ut den andra eller att bostaden säljs. Pengarna som ni får efter försäljningen av bostaden delar ni sedan lika mellan er. Jag vill understryka att det är värdet på samboegendomen som ska delas lika och att det inte är själva egendomen som måste delas på hälften. Ni kan alltså tillsammans komma överens om vem som vill ha vilket bohag, förutsatt att det blir lika. Om en av er vill ha allt bohag så gäller samma sak som för bostaden, då för den sambon köpa ut den andra. Sammanfattning och vägledning Som nämnt ovan är det värdet på samboegendomen och bohaget som ska delas lika, det vill säga på hälften. Om någon av er skulle vilja ha allt bohag eller bostaden måste denna köpa ut den andra. Om detta inte är en möjlighet för er rekommenderar jag er att sälja bostaden för att sedan göra en hälftendelning. Bohaget kan ni också sälja, men ni kan även efter en värdering dela upp bohaget mellan er. Jag vill påminna om att det inte tas någon hänsyn till vem som har betalat för bohaget utan det som har köpts för gemensamt bruk ska ingå i bodelningen. Jag rekommenderar er att upprätta ett bodelningsavtal för att fastställa vem som får vad. Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

2021-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min ex-partner och undrar hur jag ska räkna ut summan.Vi köpte bostaden för 2 400 000:-Vi tog lån på: 2 040 000:- (Kvar på lånet just nu: 1 887 000:-)Jag stod för hela kontantinsatsen: 360 000:-Jag äger därmed 65% av bostaden, han 35% - men vi båda står 50 - 50 på lånet.Vi har bestämt oss för att dela upp alla möbler etc på eget håll, det ska alltså inte ingå i bodelningen.Hur ska jag räkna och hur mycket jag ska köpa ut honom för?Tusen tack!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer först ta upp några generella utgångspunkter och sedan kommer jag gå in på vad som gäller i just ditt fall.Generella utgångspunkterDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, i ditt fall blir det 65 procent av värdet på bostaden och i din ex partners fall blir det 35 % av bostaden och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, i ert fall ska du dra av 50 % av lånet från värdet av din andel av bostaden. Din ex-partner ska också dra av 50% av lånet från värdet av han eller hennes andel av bostaden. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fallVi utgår ifrån att marknadsvärdet är 4.500.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär:marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånetDin andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Du ska alltså om vi utgår från det här exemplet köpa ut henne eller honom för 1.035.400Om det är så att du på grund av äktenskapsförord eller samboavtal eller skuldebrev ska få tillbaka en del av kontantinsatsen så får du dra av det från beloppet du ska köpa din ex-partner för.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?

2021-07-28 i Bodelning
FRÅGA |Min son köpte hus för 6 månader sedan med sin sambo, dom står bägge på huset. Nu har sambon flyttat ut och tagit sina saker. Hon vill ha hälften av husets värde utbetalt av min son, huset kostade 1 350 000. Dom har bara amorterat på huset dessa 6månader, resten är i bankskuld. Min son vill sitta kvar i huset och överta lånen. Nu till min undran: ska min son betala ut henne med hälften av 1 350 000 när det bara är skulder? Tack på förhand!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaI mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något samboavtal mellan din son och hans sambo. Jag besvarar frågan genom att dela upp den i tre steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.Är sambolagen tillämplig?Av 1 § sambolagen framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I lagen anges inte någon tidsgräns för hur länge man måste bo tillsammans för att anses vara sambor. Men då det framgår av ovannämnda bestämmelse att man måste stadigvarande bo tillsammans så kan det inte vara fråga om en alltför kortvarig förbindelse. Man anser inte att det räcker med att man har bott tillsammans i ett par veckor för att det ska anses vara ett samboförhållande men exakt hur länge man måste bo tillsammans framgår som sagt inte av lagen. I det här fallet verkar det som att de har bott tillsammans i sex månader och därmed så har troligtvis ett samboförhållande uppstått.Hur beräknar man vanligtvis vad man ska köpa ut sin sambo för?Utgångspunkten är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften (12–13 § sambolagen)Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden samborna ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett samboavtal som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett samboavtal så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i sambolagen sambornas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, Därefter ska det som finns kvar läggas samman och delas lika. I ditt fall måste alltså din son och hans sambo beräkna värdet på bostaden och sedan dra av det som är kvar på lånet. Kan någon jämkningsregel aktualiseras?Av 15 § sambolagen framgår att jämkning när ett samboförhållande upphör i vissa fall kan bli aktuellt. Det som man då tar hänsyn till är framförallt förhållandets längd. Jämkning kan enligt förarbetena till sambolagen bli aktuellt om förhållandet varat mindre än fem år. Men man måste även väga in omständigheter såsom sambornas respektive ekonomi med mera.Vid jämkning vid äktenskapsskillnad använder man sig av en modell som kallas för giftorättstrappan, den kan även vara vägledande vid bodelning mellan sambor. Enligt modellen ska man dela på 20% av samboegendomen efter 1 år, 40% efter 2 år osv, dvs efter fyra år ska man dela på 80% av samboegendomen.Sammanfattningsvis: om inte din son och hans sambo genom samboavtal har reglerat något mellan de så kommer sambolagens regler att gälla vilket således innebär att bostadens värde som huvudregel kommer att delas lika mellan honom och hans sambo efter avdrag för skulder. Dock kan jämkning komma ifråga då samboförhållandet är att anse som kortvarigt (kortare än 5 år). Jämkning innebär att man frångår likadelningsregeln då den skulle ge ett oskäligt resultat med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.Behöver din son och hans sambo hjälp med bodelningen rekommenderar jag att de bokar tid hos en av våra jurister. De kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

2021-07-20 i Bodelning
FRÅGA |Mitt x lurade mig att skriva på bodelning under psykisk ohälsa.Jag fick 200 000 gemensamma huset värt 5 miljoner.Fick inte ens ta möbler från huset.Jag satte 450 000 i huset när det köptes!Hjälp!
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid besvarandet av din fråga kommer jag att utgå från äktenskapsbalken och avtalslagen, då din fråga avser en bodelning. Dock kommer jag även att använda sambolagen i mitt svar, eftersom det inte framgår huruvida ni var gifta eller om ni var sambor.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras. I samband med detta ska makarnas egendom fördelas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni ska båda komma överens om vad som ingår i en bodelning (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Även mellan sambor kan en bodelning genomföras om en av samborna begär det (8 § sambolagen). Eftersom ni hade en överenskommelse när bodelningen genomfördes, ska principen "pacta sunt servanda" tillämpas. Principen betyder att bodelningsavtalet ska hållas er emellan (1 § avtalslagen).Kan en bodelning mellan makar klandras enligt äktenskapsbalkens regler?Den möjlighet som du torde ha störst framgång med vid åberopande av att bodelningsavtalet ska hävas, anser jag vara äktenskapsbalkens regel om klander av bodelning, om ni var gifta. Om du är missnöjd med bodelningen och om du ger uttryck för detta inom fyra veckor efter delgivningen av bodelningshandlingen, finns således en chans att klandra resultatet (17 kap. 8 § äktenskapsbalken). Detta ska göras till den tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren. Efter att dessa fyra veckor har passerat förloras dock denna möjlighet.Kan bodelningen anses gälla enligt avtalslagens regler, om en parts psykiska ohälsa utnyttjades när det skrevs på?Ett andra alternativ är att använda avtalslagens regler, och dessa regler kan åberopas oavsett om ni var makar eller sambor. Exempelvis kan du hävda att det är oskäliga (orimliga) villkor som ni kom överens om, med hänsyn till att du var påverkad av psykisk ohälsa och då du endast fick 200 000 kr när huset var värt 5 000 000 kr (36 § avtalslagen). Alternativt kan du hävda att omständigheterna som rådde, det vill säga faktumet att du var påverkad av psykisk ohälsa, medför att bodelningsavtalets ingående strider mot tro och heder (33 § avtalslagen). Det ställs dock krav på att din motpart ska ha varit medveten om att denna omständighet förelåg, och dessutom tillämpas paragrafen restriktivt. Därför rekommenderar jag dig att åberopa oskälighet istället i enlighet med 36 § avtalslagen, eller att klandra bodelningen enligt förfarandet som beskrivs i det ovanstående stycket.Sammanfattningsvis kan du klandra bodelningen om du är missnöjd med den, om det sker inom fyra veckor efter delgivningen av bodelningshandlingen som bodelningsförrättaren upprättade (om ni var gifta). Om det har gått längre tid än så, eller om ni endast var sambor, rekommenderar jag dig att åberopa att faktumet att du led av psykisk ohälsa samt att du endast fick 200 000 kr av huset, innebär att bodelningen är oskälig enligt avtalslagens mening. Effekten kan bli att bodelningen hävs om så bedöms vara fallet. I tredje hand rekommenderar jag dig att yrka på att avtalets ingående strider mot tro och heder, då du var påverkad av psykisk ohälsa och motparten verkar ha varit medveten om detta.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

2021-07-18 i Bodelning
FRÅGA |Om man ansökt om skilsmässa men att den inte trätt i kraft än och man står med en försäljning av huset och man fått ett bud, ena parten vill ta de, den andra vill inte, vad gäller? Måste vi ta budet?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Jag tolkar det som att din fråga är om man kan sälja huset under den pågående skilsmässan trots att båda inte är överens om försäljningen pga ett bud som båda inte är överens om. Äktenskapsbalken reglerar hur man får förfoga över makarnas gemensamma bostad under äktenskapet fram tills dess att en eventuell bodelning är genomförd Oavsett om bara den ena maken är sakrättslig ägare till någon egendom finns viktiga regler för hur man får förfoga över viss egendom som alltid måste beaktas så länge äktenskapet inte fullständigt avslutats (vilket är när bodelningen genomförts). En viktig regel är att den ena maken inte utan den andres samtycke får avhända, inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § första stycket första punkten ÄktB). Vad detta innebär är att det egentligen inte spelar någon roll om bara den ena maken sakrättsligt själv äger bostaden eller om båda gör; det går emot den andre makens boendeintresse att den ena maken skulle kunna göra vad som helst med den gemensamma bostaden som den andre också är i behov av. Ett viktigt undantag finns dock om den ena maken fått bostaden i form av en gåva, testamente eller arv; då får denne fritt förfoga över bostaden som den önskar (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Annars är det endast sedan bodelningen skett som man har oinskränkt rätt att förfoga över sin bostad (7 kap. 7 § andra meningen ÄktB). Samtyckeskravet finns alltså ända fram tills att bodelningen fullbordats. Om försäljningen ändå har skett utan samtycke från den andra maken kan talan föras i domstolen om att förklara rättshandlingen ogiltig (7 kap. 9 § första stycket ÄktB). Denna talan måste väckas inom tre månader och förutsätter dessutom att den nya ägaren inte blivit beviljad lagfart eller inskrivning i samband med överlåtelsen av fastigheten; ett sådant beviljande leder nämligen till att talerätten går förlorad (7 kap. 9 § andra stycket ÄktB). Viktigt att påpeka är att maken som vill sälja kan ersätta den andra makens samtycke med ett godkännande från domstolen, ifall det finns goda skäl till försäljningen av egendomen (7 kap. 8 § ÄktB). Om egendomen som är giftorättsgods lyckas säljas under pågående bodelning hotar det inte underlaget för vad varje make har rätt till på sin lott Att vara i ett äktenskap innebär att all egendom som respektive person äger som huvudregel är giftorättsgods, vilket endast har en verklig betydelse ifall en bodelning påbörjats (7 kap. 1 § ÄktB)(10 kap. 1 § ÄktB). Vad detta innebär i praktiken är att all egendom som är giftorättsgods och skulder kopplad till sådan egendom som existerar vid tidpunkten för ansökningen av en bodelning (skilsmässa) kommer vara underlag i beräkningen av den andel av giftorättsgodset som varje make kommer ta del av under lottläggning (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Varje make är under bodelningen skyldig att redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken (9 kap. 3 § ÄktB). Om någon av makarna bryter mot denna skyldighet genom att t.ex börja ge bort eller sälja egendom som är giftorättsgods uppstår en redovisningsfordran i egendomens ställe, vilket innebär att man aldrig kan minska giftorättsgodsets värde genom att avhända sig egendom. Du har möjlighet att återkalla en eventuell försäljning så länge talan väcks inom rätt tid och att den nye ägaren inte beviljats lagfart I ditt fall handlar det om att bara en av makarna vill acceptera ett bud, vilket enligt min mening borde likställas med att den gemensamma bostaden kommer avhändas utan båda makarnas samtycke. Det kan dock finnas en eventuell risk att maken som vill sälja kan kringgå samtyckeskravet om det finns goda skäl till accepterandet av budet, t.ex. om budet är på en bra nivå för vad fastigheten är värd samt med beaktandet av att ni ska skiljas. Även om huset hade lyckats bli sålt, så kommer värdet av huset ersättas av en redovisningsfordran, vilket innebär att underlaget kommer förbli densamma under bodelningen vilket gör att ingen av era lotter kommer minska pga försäljningen. Då kommer förmodligen pengarna från försäljningen träda i husets ställe. Hoppas det var svar på din fråga !

Räknas egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående som giftorättsgods?

2021-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Räknas egendom som jag förvärvat innan mitt äktenskap som giftorättsgods? Jag har inte upprättat något äktenskapsförord
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående räknas som giftorättsgods vid en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Har egendomen inte på något sätts gjorts enskild utgör den alltså giftorättsgods. Det spelar då ingen roll om egendomen förvärvats under äktenskapet eller om det är något som ena maken ägde innan äktenskapet ingicks, egendomen räknas oavsett som giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning