FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/09/2022

Jämkning till efterlevande makes fördel

Hej! Jag hjälper min mor med dödsboet efter min far. Min mor och far är gifta. De har haft ett rätt speciellt upplägg med anledning av rätt assymmetriska tillgångar - alla tillgångar står endast på min mor. Däribland finns flertalet fastigheter och bostadsrätt som är värda en hel del. Det är dock viktigt att notera att min far och mor bott tillsammans i tidigare nämnda bostadsrätt i många år. Nu när vi tittat igenom dödsboets ekonomiska situation inser vi att det finns ett flertal större skulder som långt överskrider tillgångarna. Men eftersom att min mor och far är gifta, så undrar jag om det finns "täckning" för dessa skulder iom deras giftemål och de tillgångar som är skrivna på min mor. Jag vet att det finns någon slags jämkningsregel som gör att vardera part i äktenskapet kan behålla sitt giftorättsgods vid bodelning - skulle en sådan jämkning kunna göra att de tidigare nämnda tillgångarna (fastigheter och bostadsrätt) inte utgör grund för att täcka min fars personliga skulder? Dvs. kan min mor undvika att behöva betala min fars skulder (vilket skulle tvinga henne att sälja tidigare nämnda bostadsrätt som hon bor i), eller blir det tvunget så trots att bostaden endast står i hennes namn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Frågan gäller alltså vad som ingår i din fars dödsbo, och vilka tillgångar som din mor äger som hon kan tvingas sälja för att täcka skulderna i dödsboet.

Regler

Bodelningen regleras i äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap 1 §). När en make avlider upplöses äktenskapet (ÄktB 1 kap 5 §). Det ska i detta falla alltså göras en bodelning.

Effekten av bodelningen

För att inte gå in onödigt djupt i bodelningsreglerna kan sammanfattningsvis sägas att all makarnas giftorättsgods läggs samman för att sedan delas på hälften var. Man får dock hålla kvar så mycket som krävs för att täcka sina skulder. I praktiken skulle detta leda till att hälften av din mors egendom skulle användas för att täcka din fars skulder.

Jämkning vid bodelning

Precis som du påpekar finns det dock en möjlighet för den efterlevande maken att behålla sin egendom utan att behöva dela på den. Den möjligheten finns i ÄktB 12 kap 2 §. Där anges att den efterlevande maken kan begära att var sida i bodelningen behåller sitt giftorättsgods, alltså i praktiken att man behåller all egendom för sig själv.

Vad din mor kan göra

Senast innan bodelningen kan din mor begära att hon ska få behålla all egendom som sin egen. På så sätt undviker hon att egendomen används för att täcka din fars skulder.

(Dolt samägande)

Svaret förutsätter att det är din mor som äger all egendom. Det finns dock en princip som kallas dolt samägande, där egendom trots att den står på en make ägs av makarna gemensamt, om båda betalat för den. Eftersom det inte finns något som tyder på att så är fallet har jag utgått från att det inte är så.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”