FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/10/2022

Vad händer med egendom vid skilsmässa och hur skyddar man sina tillgångar från bodelning?

Hej! Vi är gifta och bor i ett hus där vi vid kontraktsskrivning angav att jag även 1/3 och maken 2/3. Maken betalade hela kontantinsatsen. Jag har i stort sett betalat alla möbler och saker till hemmet. Huset med kontraktet köptes innan vi gifte oss. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Jag jobbar i den kommun huset ligger och vi har tre gemensamma barn. Maken pendlar till annan ort. Han äger en stor samling av brädspel och rollspelsfigurer som är ovärderade men förstått att mängden av dem kan ha stort värde. Jag har eget sparande i aktier och fonder som jag vill ha till min pension. Så de önskar jag säkra upp. Vad skulle ske vid ev skilsmässa? Kommer husets värde och skulden för huset delas lika när vi nu är gifta? Eller gäller ändå ägandedelen på kontraktet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig 

Det är äktenskapsbalkens (ÄktB) regler om makars egendom, bodelning och lottläggning som gäller vid skilsmässa. Inledningsvis att varje make äger sin egendom och ansvarar för sina skulder (1:3 ÄktB). Det betyder att en skuld vare sig kan delas lika eller övertas.

Vad händer med egendom vid en skilsmässa? 

All egendom som makarna äger ska ingå i en bodelning (10:1 ÄktB) när ett äktenskap upplöses (1:5 och 9:1 ÄktB), så länge egendomen är giftorättsgods, vilket är all egendom i den mån egendomen inte är enskild (7:1 ÄktB). Egendom kan dock förbli enskild genom ett äktenskapsförord, eller genom gåva, arv eller testamente med villkor om att ärvd egendom ska förbli enskild (7:2 ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit ett äktenskapsförord och inget heller framgår om att ni har fått era tillgångar med förbehåll om att dessa ska utgöra enskild egendom, så bör ert hus, möbler, brädspelen, aktierna, fonderna och även pengar utgöra giftorättsgods som ska delas lika vid en skilsmässa. Personliga föremål som en make använder till sitt eget bruk såsom kläder, parfym, spel, klockor får undantas från bodelningen i skälig omfattning (10:2 ÄktB), det vill säga så länge föremålen inte är alltför dyra. Dyra klockor eller spel som ökar i värde kan bli föremål för bodelning. Det betyder att din makes brädspel och rollspelsfigurer kan även omfattas av bodelning.     

Hur går en bodelning till i praktiken?

Själva bodelningen går till på det sätt att man först beräknar alla tillgångarnas värde efter avdrag för var och ens skulder, och sedan läggs tillgångarnas värde ihop och fördelas lika mellan makarna (11:1–3 ÄktB). Rent praktiskt går bodelningen till genom att varje make får ta den egendom som de äger på sin lott (11:7 ÄktB). Eftersom din make äger 2/3-delar kan det bli så att han först får välja om han vill behålla huset. Är en tillgång mera värd, så löser man problemet genom att betala den andra maken till dess att värdena är lika fördelade (11:9 ÄktB). Om du exempelvis skulle behålla huset, så skulle du vara tvungen att betala 2/3-delar av husets värde till din make efter bodelningen för att han ska få giftorättsandel. 

Hur kan man säkra sina tillgångar under ett äktenskap? 

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom ska omvandlas till enskild egendom. Äktenskapsförordet ska då upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Slutligen måste äktenskapsförordet skickas till Skatteverket för att bli registrerat (7:3 ÄktB). Vill du skydda dina tillgångar, så kommer du behöva upprätta ett äktenskapsförord och skicka det till Skatteverket. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på din fråga är att om makar inte har ett äktenskapsförord eller inte har fått egendom med villkor om att den ska vara enskild, så ska alla tillgångar man har utgöra giftorättsgods. Det betyder att alla tillgångars värde kommer att delas lika genom lottläggning. Vid en skilsmässa kommer du behöva dela värdena på dina aktier och fonder och allt annat sparande lika med din make. Likaså kommer värdet på huset att delas lika. Skulderna kommer dock inte att delas lika, om det är så att du eller han övertar lånet på huset. Själva avtalet om ägande av huset kommer endast att spela roll i vem som antagligen först får välja att behålla huset. Vill du skydda dina tillgångar, så rekommenderar jag att du och din make upprättar ett äktenskapsförord. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”