FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/10/2022

Delar man lika på gemensamma skulder i en bodelning även om den ena maken inte kan betala något?

Hej! Jag är nyfiken hur det blir med de gemensamma skulderna när man skiljer sig med någon som är arbetslös? Delar man lika på gemensamma skulder vid skilsmässa även om den ena partnern inte har någon inkomst och troligtvis inte kan betala något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta hur en bodelning går till, när den ena maken inte har någon inkomst och således inte kommer kunna betala något. Reglerna om äktenskap finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB)

Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB) En makes enskilda egendom ska dock inte ingå. Egendom räknas som enskild om det exempelvis följer av ett äktenskapsförord, ett testamente eller ett gåvobrev. (7 kap. 2 § ÄktB). En makes egendom blir automatiskt giftorättsgods om den inte uttryckligen är kvalificerad som enskild (7 kap. 1 § ÄktB). 

Beräkningen

Huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make från sitt eget giftorättsgods avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om ni har solidariskt ansvar för er skuld, ska vardera make avräkna hälften av skulden på sitt eget giftorättsgods. Detta gäller fastän ena parten inte har någon inkomst. 

Om den ena makes skulder överstiger dennes giftorättsgods

Om den ena makens skulder överstiger dennes giftorättsgods kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Den skuldsatta maken kommer således att behålla skulderna. Att den ena maken besitter skulder som överstiger dennes egendom kommer dock ändå ha en inverkan på den andra maken. Detta då den make som inte har noll i bodelningen kommer att behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. 

Möjlighet till jämkning

Med jämkning menas att om det är oskäligt att en make vid en bodelning lämnar hälften av sitt giftorättsgods till den andra, behöver inte detta alltid ske. För att bedöma om situationen är oskälig, är omständigheter som äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt centrala (12 kap. 1 § ÄktB). Värt att nämna är att regeln endast blir aktuell vid kortvariga äktenskap. Med kortvariga äktenskap menas ett äktenskap som inte har varat i mer än fem år.

Sammanfattningsvis

Som utgångspunkt delar man i en bodelning lika på gemensamma skulder, fastän ena maken inte kan betala något. Det finns dock en möjlighet till jämkning om förutsättningarna är uppfyllda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”