FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/09/2022

Begäran om att behålla sitt giftorättsgods vid makes död

hej Jag har en väninna vars make avlidit. Hon vill begära att behålla sitt giftorättsgods. Med hänvisning till äktenskapsbalken kapitel 12 ,paragraf 2. Hur går hon tillväga, räcker det att begära det vid bouppteckningen. MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bouppteckning och bodelning finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tänker först redogöra lite allmänt för vad som händer när någon dör och sedan redogöra för vad som gäller vid tillämpning av 12 kap. 2 § ÄktB

Om bouppteckning 

När någon dött ska inledningsvis en bouppteckning göras. I den görs en sammanställning av den avlidnes egendom, dvs. både den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § första stycket ÄB). Eftersom den avlidne var gift ska både hans och din väninnas tillgångar och skulder antecknas var för sig i bouppteckningen (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). 

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ÄB). En bouppteckning visar alltså den avlidnes tillgångar och skulder och utgör således grunden till bodelningen. 

Behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB) 

Bodelningen görs mellan din väninna och dödsboet (9 kap 1 § ÄktB och 23 kap 1 § andra stycket ÄB). Enligt huvudregeln innebär en bodelning att allt giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som ingår i bodelningen när ett äktenskap upplöses och omfattar all egendom som inte gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB).

Av 12 kap. 2 § ÄktB framgår att det finns en möjlighet att vid bodelning med anledning av en makes död som sin andel behålla sitt giftorättsgods. I praktiken görs då ingen bodelning. Möjligheten är reserverad den efterlevande maken (dvs. dödsboet kan inte göra denna begäran). En begäran om att behålla sin andel ska göras senast vid bodelningstillfället. Mer om hur man går till väga kan du läsa om här

Sammanfattning

Enligt 12 kap. 2 § ÄktB är det möjligt att behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Det räcker att din väninna lämnar in sin begäran om att behålla sin andel vid bouppteckningen. Allra senast ska en begäran lämnas in vid bodelningstillfället. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”