FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/09/2022

Fråga om gåva mellan makar beträffande andelar i bostadsrätt och om gåvan kan utgöra enskild egendom

Hej! Min man gav mig sin halva av Brf 2013 som också skulle vara min enskilda egendom. Min man ville stå kvar på halva lånet, ska då värdet av lägenheten ingå i bodelningen? Särkullbarn finns. Tacksam för svar. Fundersam maka

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Som jag tolkar din fråga så har din man gett dig sin andel av eran lägenhet så att du nu äger hela lägenheten. Fortsättningsvis vill din man stå kvar på lånet och att gåvan ska utgöra enskild egendom. I sådana fall kommer vi först behöva reda ut om gåvan kan sägas vara fullbordat, sedan om gåvan kan anses utgöra enskild egendom och sist se över vad som i så fall ska ingå i en bodelning. Svaret till dessa frågor kommer vi hitta i äktenskapsbalken som du hittar en länk till (här)!

Gåva av andel i bostadsrätt mellan makar 

För att en gåva ska anses vara fullbordat krävs det ett så kallat “sakrättsligt moment”, detta ska ske på olika sätt beroende på vad för egendom som gåvan avser. För bostadsrätter innebär det sakrättsliga momentet att ett gåvobrev måste upprättas och sedan att bostadsrättsföreningen blir underrättade om gåvan. Gåvobrevet behöver vara skriftligt, ska signeras av både gåvogivare och gåvotagare och så ska det framgå av gåvobrevet vilken bostadsrätt gåvan avser (4 kap. 5 § BRF). När gåvan gäller två makar krävs också att gåvan registreras i äktenskapsregistret för att gåvotagaren ska bli helt skyddad från gåvogivarens borgenärer (8 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Hur registreringen till Skatteverket ska gå till hittar du (här).  

Är gåvan enskild egendom? 

Generellt så blir gåvor enskild egendom om det har särskilt angivits av gåvogivaren (7 kap. 2 § första stycket punkt 2 ÄktB). Men även här finns det särskilda regler när det kommer till gåvor mellan makar. Gåvor mellan makar blir inte enskild egendom även om gåvogivaren har särskilt utfäst det vid gåvotillfället, utan här krävs det att makarna upprättar ett äktenskapsförord som säger att egendomen i fråga ska vara den ena makens enskilda (7 kap. 2 § första stycket punkt 1 och 2 ÄktB). Så i ditt fall krävs det att ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att andelen i bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska dateras, signeras och sedan skickas in till Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). 

Ska lägenheten ingå i bodelningen? 

Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods (9 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att den andel som du har fått som enskild egendom inte ska tas med i bodelningen. Dock kommer lånet som din man fortfarande står på bli med i bodelningen och dras av från giftorättsgodset innan det fördelas er emellan (11 kap. 2 § ÄktB). Om inte din tidigare andel också står som enskild egendom ska den (även om hälften av lägenheten är enskild egendom) utgöra giftorättsgods och vara med i bodelningen. 

Värt att nämna är också att om bostadsrätten är eran gemensamma bostad så kommer maken som behöver bostaden mest få den på sin andel av bodelningen, oavsett om den har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord eller inte (11 kap. 8 § första stycket ÄktB). 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”