FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/09/2022

Måste giftorättsgods alltid delas lika vid skilsmässa?

Hej, jag funderar på att skilja mig från min man. Nu till min fundering, när vi träffades så hade han och fortfarande har skulder till kronofogden, löneutmätningen både innan och när vi gifte oss. Efter ett par år så köpte jag ett hus och alla lån står nu på mig, eftersom vi är gifta vad betyder detta för mig vid en ev skilsmässa? Han har forfarande löneutmätning och verkar så ha i många år framåt. Kommer jag förlora väldigt mkt ekonomiskt på en skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om giftorättsgods och bodelning. 

Vad händer med egendom vid en skilsmässa?  

Inledningsvis gäller att varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder (1:3 ÄktB). Detta betyder att du aldrig kan dela din makes skulder och att du äger och får förvalta det hus som du köpte. Trots det ska all egendom som makarna äger ingå i en bodelning (10:1 ÄktB) när ett äktenskap upplöses (1:5och 9:1 ÄktB), så länge egendomen är giftorättsgods, vilket är all egendom i den mån egendomen inte är enskild (7:1 ÄktB). Egendom kan dock förbli enskild genom ett äktenskapsförord, eller genom gåva, arv eller testamente med villkor om att ärvd egendom ska förbli enskild (7:2 ÄktB). I ditt fall tolkar jag att ni inte har ett äktenskapsförord och att huset därför ska anses vara giftorättsgods som ska delas lika. 

Måste giftorättsgods alltid delas lika?

Är det så att ett äktenskap är kortvarigt eller att makarnas ekonomiska förhållanden är sådana att en lika bodelning vore oskälig, så får den ena maken behålla mer av sitt giftorättsgods (12:1 ÄktB). Med kortvarigt äktenskap ska förstås ett förhållande under äktenskapsliknande förhållanden som pågår i fem år (prop. 1986/87:1 s. 185–187). Man tar även hänsyn till makarnas nettoförmögenheter och även orsaken till skillnaden i förmögenheterna (prop. 1986/87:1 s. 187–189). Även vid en makes konkurs eller vid skenäktenskap gäller att den andra maken får behålla mer av sitt giftorättsgods (12:1 ÄktB). Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta i ditt fall, eftersom jag inte känner till de konkreta omständigheterna. Generellt kan jag dock säga att om ni har varit tillsammans under kortare tid än fem år, t.ex. först som sambor och sedan som makar, och om han inte har bidragit ekonomiskt till äktenskapet, samt om han är i princip helt skuldsatt, så bör det kunna finnas en möjlighet för dig att få behålla mer av giftorättsgodset vid en bodelning. 

Hur går en bodelning till i praktiken?

Själva bodelningen går till på det sätt att man först beräknar alla tillgångarnas värde efter avdrag för skulder, och sedan läggs tillgångarnas värde ihop och fördelas lika mellan makarna (11:1–3 ÄktB), så länge ovan skevdelningsregel inte ska tillämpas. Rent praktiskt går bodelningen till genom att varje make får ta den egendom som de äger på sin lott (11:7 ÄktB). Är en tillgång mera värd, så löser man problemet genom att betala den andra maken till dess att värdena är lika fördelade (11:9 ÄktB). Om du exempelvis skulle behålla huset, så skulle du vara tvungen att betala hälften av husets värde till din make efter bodelningen, om inte det är så att skevdelningsregeln ska tillämpas och att du i så fall får behålla mer. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är därför att du nog riskerar att förlora en del på skilsmässan då all er egendom sannolikt kan komma att delas lika mellan er, om inte skevdelningsregeln är tillämplig. Anledningen är att era tillgångar blir giftorättsgods. Så är det även med det hus som du köpte. Det kan dock vara så att du ändå kommer att få behålla en större del av dina tillgångar på grund av den situation som du befinner dig i. Jag kan därför rekommendera dig att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa dig med just detta, ifall du funderar på att skilja dig och anser att du inte vill dela tillgångarna lika. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”