FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/09/2022

Bodelning med skulder

Hej Undrar hur laglott för särkullsbarn beräknas På 50% av tillgångar i ett äktenskap, 50% delas lika mellan särkullsbarnen har jag förstått, men hur beräknas tillgångar? En fastighet som banken äger till 80% är ju bara 20% mina tillgångar? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar hur en fastighet behäftad med lån ska värderas i en bodelning på grund av dödsfall. Frågor om bodelning behandlas i äktenskapsbalken. 

Enligt 1 kap 5 § äktenskapsbalken upplöses ett äktenskap då den ena maken dör. Då äktenskapet upplöses ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. I en bodelning slår man samman båda makarnas giftorättsgods. Den ihopslagna massan ska som regel sedan delas lika mellan makarna enligt 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Redan innan de båda makarnas giftorättsgods slås samman avräknar makarna var för sig sina skulder från sitt giftorättsgods enligt 11 kap 2 § äktenskapsbalken. I ditt fall täcks alltså skulderna för fastigheten innan giftorättsgodset slås samman för att sedan delas lika. Skulle det vara så att du har mer skulder än du har tillgångar räknas ditt giftorättsgods som noll i syftet för bodelningen. Den summa som ankommer dödsboet för den avlidne blir föremål för arvsfördelning. 

Exempelvis: Make a har 600 000 kr varav 500 000 är en fastighet. Make a har även en skuld om 400 000 kr. Make b har tillgångar om 300 000 kr. Make a dör och bodelning ska ske. Alla tillgångar är här giftorättsgods och ska slås samman för att sedan delas lika mellan dödsboet för make a och make b. Innan giftorättsgodset slås samman ska dock skulderna avräknas. Make a:s giftorättsgods räknas därför som 100 000 kr + 500 000 kr - 400 000 kr. Make a:s giftorättsgods räknas därför som 200 000 kr. Make b:s giftorättsgods är 300 000 kr eftersom make b inte har några skulder. giftorättsgodset slås sedan samman till 500 000 kr som ska fördelas lika om 250 000 kr vardera. 400 000 kr ankommer alltså banken, 250 000 kr ankommer dödsboet och 250 000 kr ankommer den efterlevande make b. Summan som ankommer dödsboet blir sedan föremål för arvsskifte.

Skulle någon av makarna ha större skulder än tillgångar räknas dennes giftorättsgods som noll. 

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”