FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/11/2022

När ska ett bodelningsavtal fullföljas? Och vad händer om ena parten vägrar fullfölja bodelningsavtalet?

Jag har ansökt om äktenskapskillnad och bodelningsavtal har upprättats där överenskommelsen är att sälja den gemensamt ägda villan. Nu vill inte min fd partner sälja villan pga att värdet på huset sjunkit. Min fråga är:inom vilken tid skall ett bodelningsavtal fullföljas? Kan hen vägra försäljning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Äktenskapsbalken

Din fråga rör äktenskapsskillnad och bodelning och regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer därför att utgå ifrån dessa när jag svarar på dina frågor.

När ska bodelningsavtal fullgöras?

Du skriver att du har ansökt om äktenskapsskillnad. Som utgångspunkt ska en bodelning ske först när äktenskapet väl har upplösts. Men du kan även begära att bodelning ska ske när mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄktB). Det som framgår av lagen är alltså bara att en bodelning ska ske, när ett äktenskap tar slut. Däremot finns det ingen lagbestämmelse som sätter en tidsgräns för när bodelningen ska ske. Det är alltså upp till er båda att komma överens om när bodelningen ska fullföljas.

Kan din f.d. partner vägra försäljning av huset?

Du beskriver att ni har upprättat ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna för att det ska vara bindande (9:5 ÄktB). Alltså, om ert bodelningsavtal är skriftligt och ni båda har skrivit under, så är ni bundna till det ni har kommit överens om. Det finns alltså ingen möjlighet för din f.d. partner att vägra sälja huset utan att göra sig skyldig till kontraktsbrott.  

Hur ska du gå tillväga?

Om det går så långt att din f.d. partner vägrar att hålla det ni har avtalat om, kan du väcka en fullgörelsetalan hos tingsrätten (13:1 rättegångsbalken). När det målet är avslutat kan du med stöd i domen ansöka om att avtalet ska verkställas hos Kronofogdemyndigheten.

Slutsats

Min slutsats blir därmed att det dessvärre inte finns någon tidsgräns för när ett bodelningsavtal ska fullgöras. Men om din f.d. partner helt och hållet vägrar att sälja ert hus, i enlighet med bodelningsavtalet, så kan du väcka en fullgörelsetalan hos tingsrätten för att på så sätt få igenom försäljningen av huset.

Med det sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000