FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/10/2022

Jämkning av bodelning med hänsyn till äktenskapets längd

Jag och min dåvarande fru gick skilda vägar efter 2 veckor, har hon då rätt till mina pengar som jag då fått via ett arv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars egendom och bestämmelser om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

Giftorättsgods eller enskild egendom?

Makars egendom är giftorättsgods (egendom som ska ingå i bodelning) om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild på olika sätt enligt 7 kap. 2 § ÄktB

Följande egendom är enskild: 

 • Om det följer av äktenskapsförord
 • Gåva med villkor att egendomen ska vara enskild
 • Testamente med villkor att egendomen ska vara enskild
 • Egendom som ärvts och som enligt testamente ska vara enskild
 • Egendom som erhållits genom så kallad förmånstagarförordnande
 • Egendom som trätt i stället för annan enskild egendom (så kallad surrogat).

Jag tolkar det som att du och din dåvarande fru inte har något äktenskapsförord. Om arvet inte genom testamente ska utgöra enskild egendom innebär det att arvet ska ingå i bodelningen som giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen läggs allt giftorättsgods samman, varav eventuella skulder dras av (11 kap 2 § ÄktB). Sedan delas summan till nettoandelar som respektive make har rätt till (11 kap. 3 § ÄktB). 

Jämkning med hänsyn till äktenskapets längd?

Du nämner att ni gick skilda vägar redan efter två veckor. Det finns möjlighet till jämkning (kallas även skevdelning) av bodelning med hänsyn till äktenskapets längd (12 kap. 1 § ÄktB). Till äktenskapets längd ska även tiden som sambo räknas in, om ni bodde tillsammans innan äktenskapet. 

Som huvudregel vid jämkning med hänsyn till äktenskapets längd finns en “trappa” som talar om hur stor andel av giftorättsgodset som ska ingå. Bedömningen kan dock skilja sig från fall till fall. Bedömningen göras av antingen bodelningsförrättare eller domstol.

 • 1 år: 20%
 • 2 år: 40%
 • 3 år: 60%
 • 4 år: 80%
 • 5 år: 100%

I ditt fall innebär det följande: Om du och din dåvarande fru var gifta/sambor i mindre än ett år ska som huvudregel 20% av giftorättsgodset ingå. Andelen ökar sedan i förhållande till äktenskapets längd. Det innebär alltså att din fru har rätt till en del av ditt arv i bodelningen, men bara i en viss utsträckning med hänsyn till äktenskapets längd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Anna SalanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”