FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/12/2022

Vad ska jag göra om jag tror att min hustru undanhåller egendom vid bodelning?

Hej, jag är i skilsmässa med min hustru och jag tror att hon undanhåller något som hon inte vill ska komma fram vid en bodelning. Hon kräver att jag ska skriva under ett kontrakt som hon har upprättat. Jag har bett om ett ombud och då blev hon vansinnig. Hur gör man om det finns misstanke om att hon gömmer pengar eller på annat sätt försöker slippa redovisa allt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du och din hustru genomgår en skilsmässa, där du misstänker att hon undanhåller egendom från bodelningen, och du undrar vad du kan göra. 


Äktenskapsskillnad (skilsmässa) regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)


Skyldighet att redovisa för sin egendom

Som huvudregel gäller att en bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (också nämnt som "den kritiska tidpunkten", dvs då ansökan om äktenskapskillnad inkom till tingsrätten) i enlighet med ÄktB 9 kap 2 § 1 st 1 meningen


Redovisningsplikt

Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen, enligt ÄktB 9 kap 3 §.


Efter "den kritiska tidpunkten" inträder alltså en redovisningsplikt för makarna. I denna ingår således att kunna visa på vilket sätt deras respektive egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer m.m. samt kunna uppvisa verifikationer på sina  uppgifter genom kvitton. Redovisningsplikten omfattar inte endast giftorättsgods utan all makarnas egendom då även enskild egendom av  olika anledningar kan komma att ingå i en bodelning. 


Bodelningsförrättare

Om makarna inte kan enas om en bodelning finns möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, enligt ÄktB 17 kap 1 §. En bodelningsförrättare kan se till att bouppteckningen förrättas, och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder, enligt ÄktB 17 kap 5 §. Av samma bestämmelse framgår det att en make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed framför domstolen, om den andra maken begär det. Domstolen får även för detta ändamål förelägga och döma ut vite.


Bedömning i ditt fall

Din hustru har alltså en skyldighet att redovisa samtliga tillgångar som är av betydelse för bodelningen. Då du misstänker att din hustru undanhåller egendom och ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätt om en bodelningsförrättare. Om din hustru inte skulle uppge viss egendom vid ett sådant tillfälle, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Om du begär det, kan din hustru behöva att bouppteckningen stämmer under ed. För detta får, som nämnt ovan, domstolen förelägga och döma ut vite.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000