FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/01/2023

Bodelning mellan sambor och övertagande av bostad – vad ska hända med bolånet?

Hej, Jag har en fråga angående bodelning för sambos. Jag och min sambo ska flytta isär och jag ska bo kvar i vår bostadsrätt. Eftersom jag har betalat av mer på bolånet än min sambo så har vi kommit överens om att detta ska reflekteras i uppdelningen. Detta har vi reglerat i samboavtal. Min sambo ska få tillbaka hennes insats + hennes amorteringar + halva värdeuppgången efter skatt på bostadsrätten. Summan som jag ska betala till henne blir då ca 700 000. Vi har då även tagit hänsyn till mäklaravgift etc. Så här långt är vi säkra på att det blir rätt. Min fråga är då relaterad till om vi ska ta hänsyn till kvarvarande skuld i bolånet, som är totalt ca 70 000kr. Alltså om jag ska betala henne 700 000 och bara 'ta över' bolånet, eller om summan jag ska betala henne är 700 000 - (70 000 /2) = 665 000, alltså att det blir mer korrekt om vi drar av hennes del av kvarvarande bolåneskuld?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att din fråga är om du ska ta över bolånet helt när ni flyttar isär, eller om resterande del ska delas mellan er. Det framgår att ni har samboavtal, men i den mån ett förhållande inte regleras i avtal finns det regler i sambolagen.


Enligt 16 § sambolagen ska samboegendomen fördelas på lotter. Den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget ska få detta avräknat på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). En förutsättning för övertagande av bostad är att det med hänsyn till omständigheterna är skäligt. I ditt fall är det bestämt att det är du som ska ta över den bostaden. En annan förutsättning är den sambo som inte övertar bostaden befrias från ansvar för eventuell fordran med särskild förmånsrätt i egendomen (16 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att lån för bostaden ska tas över av den sambo som övertar bostaden, vilket alltså betyder att den andra sambon befrias från ansvar.


Sammanfattning och rådgivning

I din fråga undrar du om du ska ta över bolånet eller om det ska delas mellan er. 16 § tredje stycket sambolagen talar om den sambo som inte tar över bostaden ska befrias från ansvar i fordran med särskild förmånsrätt i egendomen (bolånet). Detta innebär alltså att det första av dina alternativ är korrekt – att du betalar (eller avräknar) 700 000 kr och därmed tar över hela bolånet, och din före detta sambo befrias från ansvar.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000