FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/01/2023

Mer än tre år gamla gåvor vid bodelning

Hej jag har fett fastighet till min syster son 28 år gåva sen 2016 Men just nu har bodelning med min ex Kan gåvan återvinnas ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på med din fråga!


Det är äktenskapsbalken som reglerar hur gåvor ska hanteras i samband med en bodelning. 


Bodelning

Vid en skilsmässa ska makarnas egendom delas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § ÄktB. Det finns olika sätt att göra giftorättsgods till enskild egendom. Ett exempel är att skriva ett äktenskapsförord. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes, det vill säga den dag då ansökan om skilsmässa har kommit in till tingsrätten. Denna dag kallas för brytdagen och efter denna dag har det ingen betydelse om egendomsförhållandena ändras, 9 kap. 2 § ÄktB.


Vederlagsregeln

I 11 kap. 4 § ÄktB finns den s.k. vederlagsregeln. Syftet med vederlagregeln är att skydda make mot att den andre maken inför en äktenskapsskillnad genom gåva minskar sitt giftorättsgods och den egendom som ska bli föremål för bodelning. För att regeln ska bli tillämplig ska tre rekvisit vara uppfyllda:

  1. Gåvan ska ges utan samtycke av den andre maken.
  2. Gåvan ska ges inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes.
  3. Giftorättsgodset ska ha minskat i inte obetydlig omfattning. Om gåvans värde (eller gåvornas sammanlagda värde) uppgår till mer än 10 procent av givarens nettogiftorättsgods, bör detta därigenom anses ha minskats i inte obetydlig omfattning.

Om dessa tre krav är uppfyllda görs bodelningen som om egendomen fortfarande ska anses som gifterättsgods, det vill säga gåvans värde ska räknas med i bodelningen.


Det framgår av din fråga att fastigheten gavs bort 2016 och det är alltså 6 år sedan därav faller det inte under vederlagsregeln. Det innebär att gåvan inte kan återvinnas och därav kan den inte utgöra gifterättsgods. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.


Alexander NejatiAlexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000