FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/04/2023

Vem har rätt att bo kvar i bostaden efter en bodelning vid upphörande av samboskap?

Hej, min dotter äger en bostadsrätt till 100% och har varit sambo med en man. Nu har de separerat och mannen bor kvar i lägenheten och min dotter har flyttat. Hon vill nu sälja men undrar hur hon gör för att få mannen att flytta? Har hon rätt till det eller har han rätt att bo kvar? Mannen betalar avgift men verkar inte vilja hjälpa till med förberedelser för försäljning. Hoppas ni har möjlighet och tid att svara på vilka juridiska rättigheter hon har och hur hon ska hantera detta. 

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor om bodelning efter ett samboskap är det sambolagen (SamboL) som gäller. Detta är en så kallad dispositiv lagstiftning vilket innebär att man genom att upprätta ett samboavtal kan bestämma att bodelningen ska gå till på ett annat sätt än vad lagen föreskriver och då alltså åsidosätta lagstiftningen. Eftersom det inte framgår att ett sådant avtal finns, utgår jag från att det är sambolagen som gäller för din dotter och hennes före detta sambo.


Vad händer med bostaden vid en bodelning om ena sambon äger hela?

Utgångspunkten vid en bodelning mellan två sambor är att samboegendomen delas lika mellan samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är bostaden och bohaget, alltså möbler och dylikt (3 § SamboL). Det som har köpts innan det att samboförhållandet ingicks ingår inte i samboegendomen vilket innebär att om din dotter har köpt lägenheten och bott i själv lägenheten innan det att samboförhållandet ingicks ska denna bostaden inte ingå. Om bostaden däremot har köpts under samboförhållandet eller väldigt kort inpå att de blev sambor ska den som utgångspunkt delas lika mellan dem vid en bodelning. Vad detta innebär för din dotters del är alltså att hennes före detta sambo har rätt till hälften av bostadens värde.


Vem har rätt att bo kvar i bostaden efter bodelningen?

Att din dotters före detta sambo har rätt till hälften av bostadens värde  är dock inte detsamma som att han har lika mycket rätt att bo kvar i bostaden efter det att förhållandet har upphört. När ett par har skaffat en lägenhet för att använda som gemensam bostad är det den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter det att samboförhållandet upphört (16 § 2 st SamboL). Som omständigheter som kan vägas in vid behovsprövningen har faktorer såsom sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll betydelse. Om det finns barn i samboförhållandet och barnen huvudsakligen kommer att bo hos den ena sambon anses denna sambo i regel ha störst behov av bostaden. Den sambon som har störst behov av att bo kvar i lägenheten ska avräkna detta värde på sin resterande andel av samboegendomen. Om en avräkning inte är möjlig på grund av att bostaden överstiger värdet på vad som återstår av den resterande andelen ska värdet istället betalas i pengar (17 § 2 st SamboL). Det innebär alltså kort och gott att den övertagande sambon ska ersätta den andra sambons del i bostaden med pengar och alltså “köpa ut” den andra sambon. Om samborna inte kan komma överens om vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos domstolen. I sista hand blir det domstolen så får avgöra denna fråga.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000