FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2023

Fråga om bröstarvingar till en tidigare sambo kan göra anspråk på samboegendom

min far äger hus och fritidshus som förvärvats då han var sambo, sambon är nu avliden och bouppteckning skall ske då hon har barn ( vuxna) min far sitter i orubbat bo sedan hans fru ( min mor) avled. påverkar orubbat bo den nya situationen? vad kan sambons barn kräva vad gäller fastigheter och uppdelning. Hur kommer man fram till vem som köpt vad och är personligt? ( lösöre)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt om Samboegendom

Vad som utgör samboegendom och som kan ligga till grund för en bodelning är den gemensamma bostaden och bohag till den gemensamma bostaden (3 § Sambolagen). Den gemensamma bostaden avser den bostad som samborna använder som gemensamt hem (5 § Sambolagen). Detta innebär att ett fritidshus som inte är tilltänkt att användas som sambornas gemensamma hem inte är samboegendom. När det kommer till bohag som kan klassas som samboegendom så kan bara bohag såsom möbler, tv, köksredskap mm.. som har blivit förvärvat för det gemensamma hemmet ingå (6 § Sambolagen). Möbler som används i det gemensamma hemmet men som har köpts innan samboförhållande ska således inte klassas som samboegendom, då sådant bohag inte har införskaffat för det gemensamma hemmet.


När ska en bodelning göras mellan Sambor

När det kommer till bodelning mellan Sambor kan en sådan göras på begäran av en av samborna när samboförhållandet upphör eller senast ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § Sambolagen). I den situationen att en av samborna avlider finns det bara rätt för den efterlevande maken att begära en bodelning och således inte den personens arvingar (8 § andra stycket Sambolagen). Så skulle det vara så att barnen till din fars tidigare sambo skulle försöka få rätt till fastigheten eller annan egendom för den delen ligger det på din far om han vill upprätta en bodelning eller inte. Med det sagt så indikerar det du skriver på att samboförhållandet upphörde för mer än ett år sedan, vilket gör att rätten till bodelning är förmodligen förverkad oavsett.


Påverkan av orubbat bo

Då jag antar att orubbat bo i det här fallet härstammar från den tiden då din far var gift med din mor kommer inte den situationen att ha någon påverkan i det här fallet.


Så för att sammanfatta, som kommer inte din fars tidigare sambos bröstarvingar kunna göra några anspråk på varken hus eller fritidshus sålänge det är din far som står på fastigheterna.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000