FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/05/2023

Kritisk tidpunkt vid bodelning

jag hr naökt om enskild äktenskpaakillnd och domslut finns om 6 mån betänkte tid. Jag förväntas få en större summa pengar kommer dessa ingå i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). För vad som utgör enskild egendom, se 7 kap 2 § ÄktB.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Detta uttryckssätt syftar på den dag makarnas gemensamma eller ena makens stämningsansökan angående äktenskapsskillnad inkom till rätten. Detta brukar kallas den kritiska tidpunkten alternativt brytdagen. Egendom som en make förvärvar efter den dag då talan väckts om äktenskapsskillnad, liksom skulder som han eller hon ådrar sig efter denna dag, ska i princip lämnas utanför bodelningen. Dock ska till exempel avkastning som kommer in efter den kritiska tidpunkten ingå, om huvudegendomen var giftorättsgods.

Vidare har varje make redovisningsplikt, innebärande en skyldighet att redovisa för sin egendom och tillhandahålla upplysningar som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap 3 § ÄktB). Redovisningsplikten inträder vid den kritiska tidpunkten och gäller tills dess att bodelningen förrättas.

Sammanfattningsvis

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut vid den kritiska tidpunkten. Varje make har en redovisningsplikt för sin förvaltning under denna tid. Som ovan nämnts ska egendom som förvärvas efter den kritiska tidpunkten inte ingå i bodelningen. Om du får en summa pengar efter denna tidpunkt ska denna inte ingå i bodelningen, om inte denna summa utgör till exempel avkastning av egendom som var giftorättsgods. 


Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar, 

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”