FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/06/2023

Bodelning med anledning av dödsfall

Om maken dör och hen har 0 tillgångar och den efterlevande make har tillgångar i form av pengar på banken från si egen lön . Ska dessa tillgångar delas på hälften dvs 50% till efterlevande maken och 50% till avlidens barn? De har inga barn tillsammans!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Frågor kring bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).


Pengarna på banken ska delas på hälften

Om en make avlider ska en bodelning genomföras, vilket innebär att egendomen delas mellan makarna, 9 kap. 1§ ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1§ ÄktB. I princip all egendom är att klassa som giftorättsgods förutom det som utgör enskild egendom. Egendom kan bli enskild t.ex. genom äktenskapsförord eller gåva med villkor att det ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. Lön som en make har tjänat är därmed som utgångspunkt giftorättsgods. Enligt den här bestämmelsen ska alltså pengarna som den efterlevande maken har på banken delas på hälften. Hälften av lönen tillfaller den efterlevande maken och den andra hälften den avlidnes barn.


Vardera make kan behålla sin del av giftorättsgodset

När bodelning ska genomföras med anledning av ett dödsfall finns en möjlighet för vardera make att behålla sin del av giftorättsgodset, 12 kap. 2§ ÄktB. Det förutsätter att den efterlevande maken begär det och innebär att någon delning av egendomen inte sker. På det här sättet kan den maken som fortfarande lever skydda sin egendom mot den avlidnes särkullbarn. I ditt fall skulle den här möjligheten innebära att den efterlevande maken inte behöver dela sina pengarna på banken med den avlidnes barn.


Slutsats

Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten att pengarna på banken ska delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidnes barn. Det finns dock en möjlighet för den efterlevande maken att begära jämkning som innebär att en delning inte sker och på så vis få behålla sina egna pengar.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000