FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/09/2023

Vem som har rätt till den gemensamma bostaden vid skilsmässa

Min man ägde huset när vi gifte oss varit gifta ca 10 år har jag rätt att kräva något vid skilsmässa? Inget skrivet på papper.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida huset, som din man står som ensam ägare på, kommer ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Vägledning finns att hämta i Äktenskapsbalken (1987:230) (hädanefter ÄktB).


Bodelning

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 st.1 ÄktB). Det behövs dock inte göras en bodelning om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9:1 st.1 ÄktB).

Vad som ska ingå i bodelningen

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). Utgångspunkten är att giftorättsgods är all egendom som inte är makarnas enskilda egendom (7:1 ÄktB). Vad som utgör enskild egendom kan framgå av lag eller äktenskapsförord (se 7:2 och 7:3 ÄktB).

Makars gemensamma bostad

Vad gäller just bostad finns i lag reglerat vad som utgör makarnas gemensamma bostad. Med gemensam bostad avses bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (7:4 ÄktB).

Bedömningen i ditt fall

Vid en skilsmässa ska en bodelning upprättas och all er egendom, som inte uttryckligen är enskild egendom, ska fördelas er emellan. Huset, som din man ägde innan ni gifte er, ska ingå i bodelningen om det var avsett att användas av er gemensamt. Här spelar det alltså ingen roll om han förvärvade huset innan ni gifte er eller att han står som ensam ägare.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”