FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/11/2023

Vad händer med sambos gemensamma bostad vid separation?

Hej! För ca 5 år sedan köpte min partner en liten gård där vi skulle bli sambo för första gången. Jag flyttade in direkt. Sambon har fortfarande kvar sin gamla lägenhet och är skriven där. Han bor dock tillsammans med mig hela tiden. Om vi separerar, vad gäller? Är halva fastigheten min? Endast sambon står på kontraktet och jag har inte lagt in ngn kontantinsats. Syftet med köpet var och är att vi skulle sammanbo.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och vilken lag som är tillämplig.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken rätt du har till eran gemensamma bostad om ni skulle separera. Det framgår inte av frågan men jag antar att ni inte är gifta. Då frågan rör bodelning av sambos så kommer jag använda mig av sambolagen (2003:376) (SamboL) för att besvara din fråga.


Hur en bodelning mellan sammanboende fungerar och vilken egendom som ska ingå i en sådan.

Sambolagens bestämmelser om bodelning kan ändras eller bortses från helt genom ett samboavtal (9 § SamboL). Jag antar att ett samboavtal inte finns. En bodelning innebär att sambornas gemensamma egendom (samboegendom) ska fördelas mellan parterna. En bodelning kan ske om någon av parterna begär det när samboförhållandet upphör av någon annan anledning än att ni gifter er (8 § SamboL.).


Eran gemensamma egendom, samboegendomen, består av två delar. Samboegendomen innefattar erat gemensamma bohag, det vill säga sådant inre lösöre som ingår i erat gemensamma hem och eran gemensamma bostad (3 § SamboL). Erat gemensamma bohag och bostad ska endast ingå i en bodelning ifall det har förvärvats för gemensam användning.


Med gemensam användning så avses själva syftet med att köpa något. Exempelvis eran bostad. Ifall syftet med att köpa bostaden var att det skulle bli erat gemensamma hem så är bostaden förvärvad för gemensam använding. Det är alltså den bakomliggande orsaken till förvärvet som är avgörande. Sådan egendom som någon av samborna förvärvade innan samboskapet anses typiskt sett inte vara förvärvade för gemensamt bruk och ska följaktligen inte ingå vid en bodelning. Detta har prövats rättsligt och en dom från högsta domstolen som klargör och förklarar begreppet gemensam användning är NJA 2022 s.858.


Ska gården ingå i bodelningen?

Som ovan nämnt så ska sambos gemensamma bostad ingå vid en bodelning ifall bostaden förvärvades för gemensam användning (3 § SamboL). Sambors gemensamma bostad är sådan fast egendom som ni båda äger gemensamt eller som den ena sambon äger som är avsedd att vara erat gemensamma hem (5 § SamboL). Detta betyder att det räcker med att ena sambon äger gården för att det ska ingå i bodelningen, under förutsättning att gården förvärvades för gemensam användning.


Gården bör således ingå i en eventuell bodelning trots att det bara är din sambo som står på kontraktet. Du bör därför ha rätt till en andel av gården. Men hur fördelningen ser ut mer specifikt är svårt att dra några slutsatser kring utan mer information.


För att ge dig mer vägledning kommer jag göra ett exempel på en bodelning.

Till att börja med så ska era andelar i samboegendomen beräknas, alltså vem som äger vad. Varje sambo är skyldig att redovisa för sin samboegendom (11-12 § SamboL). Därefter så ska skulder dras bort från andelarna, exempelvis bolån eller andra skulder hänförliga till samboegendomen (13 § SamboL). Efter detta så ska värdet på den kvarvarande samboegendomen läggas samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).


Exempel:

Sambo A & B äger gemensamt en gård vars värde uppgår till 1.000.000 kr.

De har även möbler, inredning och gemensam bil till ett värde av 200.000 kr.

Sambo A har en bil som hen köpte innan samboskapet. Sambo A:s bil ska inte ingå i bodelningen eftersom den inte förvärvades för gemensamt bruk. Varken sambo A eller B har några skulder som är hänförliga av egendomen.


Detta medför att Sambo A & Bs totala samboegendom uppgår till 1.200.000 kr.

Denna summan ska sedan delas lika mellan sambo A och B (14 § SamboL).

Sambo A och B har således rätt till 600.000 kr vardera.


Avslutande ord.

Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka in fler frågor på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”