FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/10/2023

När kan skevdelningsregeln aktualiseras?

Har varit gift i sen -88 och sedan skilde vi oss 2016 juni och gifte om oss i 2017 juni vi och skilde oss 5/1 2023. Gäller 5 års regeln? Obs att hon inte ha betalt något under tiden var gifta 2017-2023. Och hon har skrivit på ett äktenskapsförord med vittne, men inte inlämnat till tingsrätten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar jämkning vid bodelning vid kortvariga äktenskap.

Vad krävs för att huvudregeln om hälftendelning av giftorättsgods ska jämkas?

Femårsregeln kallas också för skevdelningsregeln. Observera att den gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad. Hälftendelning behöver inte göras, om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att dela giftorättsgodset lika (12:1 ÄktB). Regeln ska förstås så att bara en faktor aldrig kan bli ensam avgörande i frågan om jämkning, det vill säga en sammantagen bedömning av andra omständigheter ska också vägas in, och om en hälftendelning då framstår som oskälig, så kan en jämkning av bodelningen tillåtas. Även om äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden talar för en jämkning, så kan andra omständigheter tala emot en jämkning (prop. 1986/87:1 s. 185).

Själva tidsfaktorn får betydelse på två sätt, dels äktenskapets längd, dels tidpunkten för förvärv av egendom. För man in egendom och tillgångar under äktenskapets gång, så antar man att den andra maken även får del av dessa tillgångar jo längre tiden har gått. Om jag har förstått rätt och räknat generöst, så har ni varit gifta från och med 1 juni 2017 till och med 5 januari 2023, vilket ger ett utslag på 5 år och 7 månader och 4 dagar. Femårsregeln kan därför inte tillämpas.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Femårsregeln kan inte bli aktuell för er del, dels eftersom mer än fem år har gått under tiden ni har varit gifta den andra gången, dels eftersom andra omständigheter, såsom ert tidigare äktenskap, kan tala för att regeln inte bör tillämpas.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”