Tjänster till fast pris

tick

Snabbt, enkelt och billigt!

Lawlines jurister hjälper dig med ditt juridiska ärende till fast pris. Vi hjälper dig med att upprätta avtal, testamenten och andra juridiska tjänster
tick

Tillverkade av jurist

Samtliga handlingar upprättas enligt dina önskemål och instruktioner, tillsammans med våra jurister
fixed price image

Testamente

2995 kr
Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
Betala medKlarna badge

Samboavtal

995 kr
Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
Betala medKlarna badge

Framtidsfullmakt

995 kr
Upprättande av framtidsfullmakt som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
Betala medKlarna badge

Körkortsärende

4995 kr
Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.
Betala medKlarna badge

Äktenskapsförord

1995 kr
Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
Betala medKlarna badge

Avtalsgranskning

4995 kr
Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.
Betala medKlarna badge

Kravbrev

2995 kr
Ett brev där en jurist representerar dig och för din talan för att kräva betalning. I brevet redogörs kravet med en förklaring till varför kravet görs och att mottagaren får en tidsfrist på sig för att lösa den uppkomna tvisten. Juristen varnar mottagaren om att tvisten kan gå till domstol om han eller hon inte betalar och konsekvenserna med en rättslig tvist. Juristen gör en inledande bedömning och genomgång av ditt ärende samt upprättande av kravbrev.
Betala medKlarna badge

Rättsutredning

5995 kr
Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.
Betala medKlarna badge

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt

2995 kr
Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.
Betala medKlarna badge

Köpeavtal eller Gåvobrev

1495 kr
Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.
Betala medKlarna badge

Reklamation

1995 kr
Reklamation vid tidigare köp av vara, tjänst eller bostad. Juristen upprättar en reklamation som skickas till dig som PDF. 15 min konsultation ingår. Du skriver själv under och skickar in reklamationen till säljaren. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.
Betala medKlarna badge

Frånträde av förhandsavtal

4995 kr
Har din brf valt att chockhöja din årsavgift? Låt en av Lawlines utbildade jurister utreda dina förutsättningar att frånträda ditt förhandsavtal. Juristen kommer även med förslag på vidare åtgärder om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Om du önskar att lawline företräder dig även efter utredningen så hjälper vi givetvis till med det.
Betala medKlarna badge