Kravbrev

tick

Skapat av jurist

Lawlines duktiga jurister hjälper dig med att upprätta ett Kravbrev
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av ett Kravbrev, vilket skickas i PDF-format.
En jurist upprättar Kravbrevet utefter dina önskemål.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom ditt Kravbrev och säkerställer att det möter dina förväntningar

Att upprätta ett Kravbrev

Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska framgå när du önskar att få betalt.
Vi finns här för dig om du behöver hjälp med en fordran, ett lån eller eller någon annan form av krav.
Ett kravbrev är ett brev där en jurist representerar dig och för din talan för att kräva betalning eller återlämning i någon form. I brevet redogörs för kravet med en förklaring till varför kravet görs gällande samt anger en tidsfrist för hur lång tid mottagaren har på sig att att handla, enligt kravbrevet. Juristen kan varna mottagaren om att kravet kan gå till domstol om personen inte betalar, lämnar tillbaka eller på annat sätt möter kravställarens önskemål, och konsekvenserna med en potentiell rättslig tvist. Juristen gör en inledande bedömning och genomgång av ditt ärende samt upprättande av kravbrev.

2995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Kravbrev

Finns det några formkrav på kravbrev som företag skickar till privatpersoner? Måste exempelvis bolagsuppgifter, organisationsnummer eller annat framgå?

I svensk rätt finns inte lagstadgat något formkrav för kravbrev. Ett kravbrev är en uppmaning (ett krav) att betala en fordran. Kravbrevet uppmanar mottagaren att betala, om mottagaren vägrar att göra så, eller inte betalar utifrån kravet, är det upp till avsändaren att gå vidare till domstol eller Kronofogdemyndigheten. Först i ett sådant förfarande finns det lagstadgat om vilka uppgifter som måste meddelas till myndighet eller domstol.

Vem har bevisbördan för att kravbrev mottagits?

Det är fordringsägaren som har bevisbördan för att ett brev har kommit till gäldenären.
Däremot behöver inte borgenären visa att gäldenären rent faktiskt läst brevet och tagit del av dess innehåll.
Om borgenären skickar ett flertal försändelser som inte kommer i retur får det antas att åtminstone något av kravbreven kommit fram. Hur många försändelser som måste skickas är inte fastställt.

Hur driver jag in en privat skuld?

Det finns flera vägar att gå om en person inte betalar en skuld som är förfallen. Att en skuld inte har ett överenskommet datum för återbetalning kan påverka men kan också vara utan betydelöse.
Har du hört av dig och framställt ett krav på omedelbar betalning, vilket är tillåtet om inte någon tidpunkt för betalning är bestämd, så är detta ett förfarande som är okej.
En förfallen skuld kan drivas in via ett Kravbrev, där du som fordringsägare framställer dina krav. Detta kan även hjälpa dig om du önskar att driva in skulden med kronofogdemyndighetens hjälp. En annan väg att gå är genom stämning i domstol.
Lawlines jurister kan hjälpa dig att upprätta ett Kravbrev