Kravbrev
2995 krKlarna badge
Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska framgå när du önskar att få betalt.
Vi finns här för dig om du behöver hjälp med en fordran, ett lån eller eller någon annan form av krav.

Ett kravbrev är ett brev där en jurist representerar dig och för din talan för att kräva betalning eller återlämning i någon form. I brevet redogörs för kravet med en förklaring till varför kravet görs gällande samt anger en tidsfrist för hur lång tid mottagaren har på sig att leverera enligt kravbrevet. Juristen kan varna mottagaren om att tvisten kan gå till domstol om han eller hon inte betalar och konsekvenserna med en rättslig tvist. Juristen gör en inledande bedömning och genomgång av ditt ärende samt upprättande av kravbrev.
Kort ärendebeskrivning

Välj de filer som gäller för ditt ärende