Körkortsärende

tick

Hjälp av jurist

Lawlines duktiga jurister hjälper dig i ditt handhavande med Transportstyrelsen
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av en överklagan, yttrande eller på annat sätt hjälpa dig med ditt körkortsärende, vilket skickas i PDF-format.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom ditt körkortsärende och säkerställer att det möter dina förväntningar

Att få juridisk hjälp med Körkortsärende

Vi finns här om du behöver hjälp med att överklaga ett körkortsärende, skriva ett yttrande eller genom att vara dig behjälplig med andra körkortsrelaterade frågor.
Frågor vi kan vara behjälpliga med är bland annat att upprätta överklagande av spärrtid för körkort eller genom att hjälpa hjälpa dig att formulera motivering till varför ett körkortsinnehav är viktigt för just dig.
Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet.

4995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Körkortsärende

Kan jag överklaga transportstyrelsens beslut om indraget körkort?

Om transportstyrelsen skulle välja att återkalla ditt körkort har du rätt att överklaga beslutet. Du har då möjlighet att be transportstyrelsen att istället endast ge dig en varning.
Av saker som Transportstyrelsen kan ta i beaktan är om körkortet används i tjänsten samt om eventuella trafikförhållanden såg ut i förhållande till gärningen.

Är det vanligt att Transportstyrelsen ändrar sina beslut vid körkortsärenden?

Nej, men det händer.
Chanserna till en förändrad utgång i ditt ärende är markant bättre om utkastet eller överklagan är hanterat av en jurist.

Kan jag överklaga ett godtaget strafföreläggande vid en trafikförseelse?

I det brev du får från åklagaren ska det står vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet och hur du godkänner det.
Har du godkänt föreläggandet räknas det som en lagakraftvunnen dom.

Möjligheterna till att överklaga ett godkänt strafföreläggande är begränsade. De enda möjligheter som finns för att överklaga är följande:
1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.
2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt.
3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.