Köpeavtal eller Gåvobrev

tick

Skapat av jurist

Lawlines jurister hjälper dig att skriva ett köpeavtal eller annan överlåtelsehandling
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av köpeavtalet eller gåvobrevet, vilket skickas till dig i PDF-format.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom köpeavtalet eller gåvobrevet och säkerställer att det möter dina förväntningar

Att upprätta ett Köpeavtal eller Gåvobrev

Lawlines jurister hjälper dig med att upprätta ett Köpeavtal eller Gåvobrev till ett fast pris.
Exempel på avtal som kan vara bra att få hjälp med av en jurist är Köpeavtal Hund, köpeavtal Bil, köpeavtal för häst eller annan överlåtelsehandling.

1495 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Köpeavtal eller Gåvobrev

Finns gåvoskatten kvar?

Gåvoskatten är avskaffad från den 1a Januari, 2005.
Detta innebär att gåvor mottagna efter utgången av 2004 ej är skattepliktiga.

Vad är en Gåva, ur ett juridiskt perspektiv?

För att något ska ses som en gåva krävs det att det rör sig om en förmögenhetsöverföring.
Exempel på detta är en överföring av pengar, där givaren gör det frivilligt och har en gåvoavsikt med överföringen. Kriterier i förmögenhetsöverföring, frivillighet och en gåvoavsikt behöver således uppfyllas.

Finns det formkrav vid Gåvobrev?

Enligt Gåvolagen krävs normalt en gåvoförklaring i form av exempelvis ett gåvobrev för att en gåva ska vara giltig, även om ovanstående kriterier är uppfyllda. Enligt Gåvolagen måste gåvobrevet överlämnas till den som gåvan är avsedd för att gåvan ska fullbordas.
En gåva brukar dock anses giltig om någon överlämnat pengar till gåvotagare via banköverföring. För att undvika missförstånd och eventuella tvetydigheter så rekommenderar vi att ni upprättar ett Gåvobrev.