Testamente

tick

Skapat av jurist

Lawlines duktiga jurister hjälper dig med att upprätta ett testamente
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av ett testamente, vilket skickas i PDF-format.
En jurist upprättar ett testamente efter dina önskemål.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom testamentet och säkerställer att det möter dina förväntningar

Att upprätta ett Testamente

Genom att upprätta ett testamente med en jurist så kan ni komma att undvika att hamna i obekväma situationer. Särskilt komplicerat kan det bli vid samboskap med särkullbarn, Särbo-skap men även som gifta. Lawlines jurister hjälper dig att upprätta testamenten oaktat omständigheter.

2995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Testamente

Måste ett Testamente bevittnas?

Ja, Ett testamente måste bevittnas
Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Bevittningen ska ske i nära anslutning till testatorns undertecknande, alternativt vid vidkännande av dennes underskrift. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste känna till att handlingen är ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena är så kallade solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är absolut nödvändig för att testamentet ska vara giltigt. Tänk på att inte vem som helst får lov att vittna. Bland annat får inte en person under femton år vittna, och inte heller testatorns make, sambo eller barn. Fullständig lista följer av 10 kap. 4 § ÄB.

Behöver ett testamente registreras för att bli giltigt?

För att ett testamente ska bli giltigt krävs ingen registrering hos myndighet. Det viktiga är att testamentet förvaras på en trygg plats, så att det inte kommer i orätta händer. En sådan trygg plats hade exempelvis kunnat vara ett bankfack.

Finns det formkrav för testamenten?

Rättsregler om upprättande av testamente återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB).
För det första måste ett testamente vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB). Det kan till exempel skrivas på ett helt vanligt papper. Det finns inget krav på att testamentet ska upprättas på svenska. För det andra finns det ett samtidighetskrav, vilket innebär att testatorn måste skriva under testamentet i samtidig närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Testatorn är en benämning på den som upprättar testamentet. Kravet på att vittnena ska vara samtidigt närvarande när testatorn undertecknar testamentet framgår av nämnda bestämmelse och tydliggörs även i praxis.
Slutligen ska även två vittnen bestyrka testamentet med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). De bör också anteckna yrke, hemvist, tid för bevittnandet samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap 2 § första stycket ÄB). Testamentsvittnena måste inte skriva under testamentet vid den tidpunkt då testatorn undertecknar det, men de måste göra det i nära anslutning.
Vittnena måste känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Om testatorn vill kan han eller hon förklara innehållet i testamentet för vittnena, men det är inget krav för testamentets giltighet.