Äktenskapsförord

tick

Skapat av jurist

Lawlines duktiga jurister hjälper dig med att upprätta ett Äktenskapsförord
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av ett Äktenskapsförord, vilket skickas i PDF-format.
En jurist upprättar äktenskapsförordet efter dina önskemål.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom ditt Äktenskapsförord och säkerställer att det möter dina förväntningar

Att upprätta Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord hur egendom fördelas när ett äktenskap upphör. Upprättas inget sådant delas egendomen lika.
Äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom att makar skiljer sig. När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. I en bodelning ska giftorättsgods ingå. Vid bodelning ska makarnas egendom i form av giftorättsgods beräknas. Sedan ska skulderna avräknas och efter att det har gjorts ska egendomen i form av giftorättsgods delas lika mellan makarna.

Ett upprättat äktenskapsförord reglerar kort och gott annan uppgörelse än vad som är lagstadgat reglerat när ett äktenskap upphör. Upprättas inget sådant delas egendomen lika enligt ovan reglering.

1995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Äktenskapsförord

Finns det några formkrav på Äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och det ska undertecknas av båda makarna. Det behöver dock inte skrivas under i parternas samvaro. För att ett äktenskapsförord ska beaktas vid en bodelning krävs att förordet är ingivet och därmed registrerat senast den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om äktenskapsförordet inte är registrerat får detta alltså inte verkan i en bodelning och egendomen kommer i stället att betraktas som giftorättsgods.

Behöver man registrera sitt äktenskapsförord?

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet har som huvudregel verkan först från och med den dag då det getts in till Skatteverket.

Kan man skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?

Det är fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även under äktenskapet. Även om äktenskapsförordet är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna ska det inlämnas till Skatteverket för registrering. Om man registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket senast en månad efter äktenskapet trätt i kraft gäller äktenskapsförordet från och med den dag det ges in till Skatteverket.