Framtidsfullmakt

tick

Skapat av jurist

Lawlines duktiga jurister hjälper dig med att upprätta en framtidsfullmakt!
tick

Snabbt

På dina instruktioner skapar Lawlines jurister ett utkast av en framtidsfullmakt, vilket skickas i PDF-format.
En jurist upprättar framtidsfullmakten utefter dina önskemål.
tick

Telefonuppföljning

Om önskat inkluderar tjänsten en telefonuppföljning där du och juristen går igenom din framtidsfullmakt och säkerställer att det möter dina förväntningar samt är korrekt.

Till vad behöver du en Framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv.
Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.
Lawline hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt så att du tryggt och säkert vet att du företräds på bästa sätt.
Genom att upprätta ett Samboavtal med en jurist så kan ni komma att undvika att hamna i obekväma situationer.

995 kr

Efter att du fyllt i informationen nedan så kommer en av våra jurister att kontakta dig.

0 / 1500
swish logo

Vanliga frågor och svar om Framtidsfullmakt

Hur upprättar man en framtidsfullmakt?

Sedan 2017 finns det en ny lag i Sverige som handlar om framtidsfullmakter.
Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt.
Du kan upprätta en korrekt framtagen Framtidsfullmakt genom att fylla i rutan uppe till höger på denna sida.

Behöver en framtidsfullmakt bevittnas?

Två personer ska vittna när fullmaktsgivaren skriver under framtidsfullmakten eller intyga om att hon har skrivit under fullmakten. Vittnena ska även förstå att det handlar om en framtidsfullmakt och bekräfta framtidsfullmakten med sina underskrifter.
Lagen om framtidsfullmakter hänvisar till vittnesreglerna i ärvdabalken.
Vittnen får inte vara under 15 år, vara fullmaktstagare, make eller sambo, förälder, syskon eller barn till fullmaktsgivaren. Det finns även krav på att vittnen behöver förstå vad det är de bevittnar.

Hur och när träder fullmakten i kraft?

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft så ska hen snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo, samt dess närmsta släktingar.
Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad framtidsfullmakten innehåller. (10 § Lag om framtidsfullmakter)
Detta gäller inte om det i fullmakten har klargjorts att handlingen ska prövas av domstol eller om fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning.
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”